Page 1

Ingvar Lundberg Läsning kostar alltid nügot. Det kan vara jobbigt att läsa – som att cykla i motvind. Dü kan det vara frestande att gÜra nügot annat, mindre krävande. Münga elever i dagens skola kan inte ta till sig sammanhängande faktatexter pü ett tillfredsställande sätt. De kommer att lämna grundskolan utan att vara ordentligt rustade fÜr att mÜta fortsatta studier och arbetsliv som innehüller komplex information. Den som inte läser och fÜrstür hamnar utanfÜr! Men det finns bot. Denna bok ger tips, fakta och kunskap som gÜr det lättare att fÜrstü faktatexter. FÜrfattare är professor Ingvar Lundberg, en av världens främsta läsforskare.

LĂ„RPOCKET

FAKTATEXTER

KONSTEN ATT LĂ„SA FAKTATEXTER

LĂ„RPOCKET

KONSTEN ATT LĂ„SA

KONSTEN ATT LĂ„SA

FAKTATEXTER Ingvar Lundberg

I LĂ„RPOCKET ingĂĽr ocksĂĽ:

Alla kan lära sig läsa och skriva

ISBN 978-91-27-72303-0

Smart start vid lässvürigheter och dyslexi ISBN 978-91-27-72305-4

*4#/Konsten att.indd 1

 

07-09-21 14.16.34


Faktatexter inl.indd 2

07-09-21 17.55.47


Faktatexter inl.indd 5

Innehåll Förord

6 Att läsa och förstå faktatexter 9 Att undvika läsning 10 Olika slags svårigheter 11

Faktatexter ställer andra krav än skönlitterär läsning 14 Minska kostnaden – öka utbytet! 17 Detta underlättar läsförståelse 20 Undervisning i läsförståelse är nödvändig Före läsningen En första överblick Frågor Tankekartor En närmare titt på nyckelbegrepp och bilder Direkta erfarenheter Att lära sig nya ord Under läsningen Illustrationer Efter läsningen Ta reda på mer Befäst kunskap genom samtal En konstruktiv läsare Referenser/Fler bra böcker

23 26 26 27 28 29 30 32 36 39 41 41 42 43 46

07-09-21 17.55.48


Förord

Att läsa en sammanhängande text borde väl inte vara så svårt för en elev som gått många år i skolan. Man tar gärna för givet att normalbegåvade läsare av sig själva borde komma underfund med hur man förstår en text. Men att verkligen förstå det man läser kan vara betydligt svårare än vad många föreställer sig. Och det kräver undervisning! Stora nationella och internationella undersökningar 1 av elevers läsförståelse har visat att en alldeles för stor andel elever inte kan ta till sig sammanhängande faktatexter på ett tillfredsställande sätt. De kommer att lämna grundskolan utan att vara ordentligt rustade att möta arbetsliv och ett privatliv som alltmer förutsätter att individen gör egna val, val baserade på ny komplex information. Ja, i nästan allt fortsatt lärande efter grundskolan finns texter med. Yrkeslivet och samhällslivet är laddade av texter och symboler. Den som inte läser och förstår hamnar utanför. Lärare och föräldrar måste alltså göra mycket mer för att hjälpa de unga att bli aktiva och konstruktiva läsare som kan ta till 

Faktatexter inl.indd 6

07-09-21 17.55.48


sig, bearbeta, tolka och dessutom förhålla sig kritiskt till texter. Detta är bakgrunden till att vi i denna skrift ger dig som vuxen en vägledning i hur du kan stödja, uppmuntra och bana väg så att dina unga lär sig konsten att läsa faktatexter. Vi hoppas att den ska inspirera dig! Ingvar Lundberg Professor i psykologi

1

De undersökningar som avses är bl a IEA:s Reading Litercy 1991 och 2001. Nedgången i läsförmåga från 1991 till 2001 är klart statistiskt signifikant. Med läsförmåga avses ett kombinerat mått på förståelse av berättande texter (skönlitterära) och faktatexter.Faktatexter inl.indd 7

07-09-21 17.55.49


Om barn Ett barn som vill lära, som kan ta in ny kunskap och göra den till sin, är väl rustat för framtiden. Detta barn har sannolikt också stor behållning av sin skoltid. Det är helt enkelt roligare att lära när man känner att man har metoder att ständigt ta in ny text, möta nya världar och öppna sig för nya sätt att tänka. Men som elev behöver man få lära sig hur man ska ta sig an allt detta nya så att den kraft och tid man investerar ger rikligt i utbyte.Faktatexter inl.indd 8

07-09-21 17.55.49


Att läsa och förstå faktatexter

Vad har man egentligen läroböcker i natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen till? Det självklara svaret på denna fråga är naturligtvis att man i läroböckerna förmedlar kunskap om området. Här finns grundläggande fakta, termer, förklaringar, utredningar av sammanhang, överblickande sammanfattningar osv. Underförstått utgår man från att eleverna har nått en sådan nivå på sina läsfärdigheter att de utan större svårigheter kan läsa och förstå innehållet, i synnerhet som författarna lagt sig vinn om den språkliga utformningen av texterna. Men i verkligheten visar sig detta antagande inte hålla. Många elever har stora svårigheter att själv- ständigt, aktivt och konstruktivt läsa faktatexter. I stället för att utgå från att eleverna redan kan läsa borde vi i stället använda läroböckerna för direkt undervisning i läsning. Och en sådan undervisning behöver faktiskt alla elever. 

Faktatexter inl.indd 9

07-09-21 17.55.49


Ingvar Lundberg Läsning kostar alltid nügot. Det kan vara jobbigt att läsa – som att cykla i motvind. Dü kan det vara frestande att gÜra nügot annat, mindre krävande. Münga elever i dagens skola kan inte ta till sig sammanhängande faktatexter pü ett tillfredsställande sätt. De kommer att lämna grundskolan utan att vara ordentligt rustade fÜr att mÜta fortsatta studier och arbetsliv som innehüller komplex information. Den som inte läser och fÜrstür hamnar utanfÜr! Men det finns bot. Denna bok ger tips, fakta och kunskap som gÜr det lättare att fÜrstü faktatexter. FÜrfattare är professor Ingvar Lundberg, en av världens främsta läsforskare.

LĂ„RPOCKET

FAKTATEXTER

KONSTEN ATT LĂ„SA FAKTATEXTER

LĂ„RPOCKET

KONSTEN ATT LĂ„SA

KONSTEN ATT LĂ„SA

FAKTATEXTER Ingvar Lundberg

I LĂ„RPOCKET ingĂĽr ocksĂĽ:

Alla kan lära sig läsa och skriva

ISBN 978-91-27-72303-0

Smart start vid lässvürigheter och dyslexi ISBN 978-91-27-72305-4

*4#/Konsten att.indd 1

 

07-09-21 14.16.34

9789127723047  
9789127723047  

KONSTEN ATT LÄSA Ingvar Lundberg L Ä R P O C K E T Förord 6 Attläsaochförståfaktatexter 9 Attundvikaläsning 10 Olikaslagssvårigheter 11...