Page 1

Mais oui

Mais oui Mais oui 2 är ett läromedel i franska för gymnasieskolans steg 2. Boken vänder sig till elever både på ungdomsgymnasiet och Komvux. Mais oui tar vara på elevens förkunskaper och lust att lära. Upplägget och den interaktiva webben underlättar för självständigt arbete och distansstudier.

2

Mais oui omfattar: Allt-i-ett-bok 47-07918-6 Facit och oregelbundna verb 47-07919-3 Lärar-cd 1–2 47-90143-2 Elev-cd 47-90030-5 Lärarhandledning (pdf på cd-rom) 47-07920-9 Interaktiv webb 47-90033-6

Best.nr 47-07918-6 Tryck.nr 47-07918-6-01

9789147079186c2c.indd 1

Mais oui

2

Marie Pettersson Viktoria Waagaard Catherine Parmander Margareta Vanäs Hedberg

18/01/13 1:26 PM


Canada Québec

St.-Pierre-et Miquelon Louisiane

Belgique Luxembourg Suisse France

Tunisie

Maroc

Liban

Algérie Laos

Haïti Guadeloupe Martinique Guyane française

Polynésie française

Mauritanie Mali Niger Tchad Sénégal Cameroun Djibouti Guinée République Centrafricaine Burkina Faso Côte-d´Ivoire Bénin Rwanda Togo Gabon Burundi Congo Republique Îles Comores démocratique du Congo

Wallis et Futuna

Vanuatu

Île Maurice La Réunion Madagascar

9789147079186c2c.indd 2

Viêt-Nam Cambodge

NouvelleCalédonie

18/01/13 1:27 PM


Mais oui

2

Allt-i-ett-bok

Marie Pettersson Viktoria Waagaard Catherine Parmander Margareta Van채s Hedberg Liber

9789147079186b1-192c.indb 1

18/01/13 10:47 AM


ISBN 978-91-47-07918-6 © 2008 Marie Pettersson, Viktoria Waagaard, Catherine Parmander, Margareta Vanäs Hedberg och Liber AB

redaktör Jenny Löfquist bildredaktör Elisabeth Westlund formgivare Eva Jerkeman produktion Karin Isaksson språkgranskning Bernadette Vikman Första upplagan 2

repro tryck Indien 2013

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

9789147079186b1-192c.indb 2

18/01/13 10:47 AM


Innehåll UNITÉ 1

UNITÉ 2

UNITÉ 3

Les vacances 7

Au lycée 25

Christophe a déménagé 45

1 Un coup de téléphone 8 2 Au restaurant 15

1 Présentation d’une lycéenne 26 2 La vie d’une lycéenne 33

1 Mes vêtements sont roses 46 2 Je ne veux plus habiter seul 52

VOKABULÄR

VOKABULÄR

VOKABULÄR

semesterord, fritidsintressen

skolord, klockan

GRAMMATIK

GRAMMATIK

möbler och husord, telefonsamtal, färger

regelbundna er-, ir- och re-verb être, avoir, aller och faire (repetition) futurum med aller (repetition)

passé composé av regelbundna verb negationer: ne … pas, ne … jamais (repetition) siffror (repetition) adjektiv: komparation, placering och böjning

UTTAL

bokstäver som inte uttalas i slutet av ord EXTRA

Le parfum 22 Des SMS 24

GRAMMATIK

frågeord direkta objekt UTTAL

[s] och [z], [o] och [ɔ] EXTRA

UTTAL

bindning (liaison)

lecture : Le chouette bouquet 59 Bordeaux 60

EXTRA

Emploi du temps 40 chanson : Je cours 43

3

9789147079186b1-192c.indb 3

18/01/13 10:47 AM


UNITÉ 4

UNITÉ 5

UNITÉ 6

Voyage en France 61

La France et l’extérieur 79

Le destin 97

1 La Suède et la France 62 2 À la piscine 68

1 Je m’appelle Hamid 80 2 La vie en France 87

1 L’horoscope 98 2 Le pressentiment 105

VOKABULÄR

VOKABULÄR

VOKABULÄR

vardagsliv, europeiska länder och nationaliteter

datum, länder och nationaliteter, ursprung

gå och handla, matord, miljö, väder

GRAMMATIK

GRAMMATIK

i och till framför städer, landskap och länder passé composé med avoir och être

skillnaden mellan imparfait och passé composé regelbundna verb i imparfait être, avoir och faire i imparfait

partitiv artikel relativa pronomen: qui och que

UTTAL

skriftens oi, y och ou EXTRA

Peut mieux faire ! 75 La Suède 77

GRAMMATIK

UTTAL

nasaler EXTRA

UTTAL

[ø] och [œ] EXTRA

L’environnement 113 poème : La seule planète 115 chanson : Aux arbres citoyens 116

Le Maghreb 93 chanson : Schengen 95

4

9789147079186b1-192c.indb 4

18/01/13 10:47 AM


UNITÉ 7

UNITÉ 8

Sans frontières 119

Le malade imaginaire 137

1 Le médecin 120 2 Dans la jungle 126

1 Le cadeau 138 2 Résumé 146

VOKABULÄR

VOKABULÄR

vägbeskrivningar, fordon

sjukdomar, kroppsdelar

GRAMMATIK

GRAMMATIK

negationer imperativ

adverb indirekta objekt

UTTAL

UTTAL

skriftens g och c

repetition

EXTRA

EXTRA

Médecins sans frontières 132 chanson : J’suis blanc 133

théâtre : Le malade

imaginaire, acte III scène 10 151

MINIGRAMMATIK 153 STYCKEORDLISTOR 168 ALFABETISKA ORDLISTOR 175

Tips! • Använd ett skrivhäfte, un cahier, där du samlar alla dina övningar i franska. • Lyssna mycket på texterna, hörövningarna och sångerna. • Gör utvärderingarna för att se om du har uppnått målen. • Gå ofta in på Internet och lyssna på sånger, titta på videoklipp och läs franska texter. • Glöm inte att ha kul medan du lär dig franska!

5

9789147079186b1-192c.indb 5

18/01/13 10:47 AM


Förord Bienvenue ! Välkommen till den fransktalande världen! Vad kul att du har valt franska! Vi hoppas att du kommer att ha roligt och lära dig mycket när du arbetar med Mais oui 2. Mais oui betyder Men ja, Javisst. Boken består av åtta Unités. Varje Unité börjar med en målbeskrivning, sedan följer två texter med övningar. Här övar du textförståelse, ord och fraser, hörförståelse, grammatik, uttal och framför allt att tala franska. Övningarna är många, du behöver kanske inte göra alla. Välj i samråd med din lärare. Texterna utspelar sig i vardaglig miljö och språket är tänkt att användas i vardagliga situationer. Vi vill ge dig en känsla av Frankrike idag. Efter texterna och övningarna följer en utvärdering där du lätt kan få en överblick av vad du lärt dig och vad du behöver arbeta mer med. Om du hinner eller vill lära dig mer finns Extra till varje Unité. Extra består av olika sorters texter, till exempel realia, poesi, geografi och artiklar. Där finns även fyra sånger, lyssna gärna många gånger på dem. Ju mer du omger dig med franska, desto fortare kommer du att lära dig språket.

I slutet av boken har vi samlat grammatiken, styckeordlistor och alfabetiska ordlistor. Lärarhandledningen är utförlig. I den finns extraövningar, memory, kommunikativa övningar, grammatikövningar, verbplanscher, rollspel, luffarschack, bildövningar, oregelbundna verb, översättningar av texter och ett test att göra efter varje Unité. Alla texter finns inspelade, liksom många av övningarna. De är markerade med В. Samtliga ljudfiler finns på lärar-cd:n och de flesta av dem även på elev-cd:n. Intill ljudsymbolerna finns små siffror som hänvisar till spåren på lärar-cd:n. På Mais oui Pluswebb kan du lyssna på ljudfilerna, och där finns även mängder av övningar och annat material som du kan använda för att befästa dina kunskaper, variera din inlärning eller bara ha kul! På www.liber.se finns dessutom en glosmaskin där du kan öva vokabulären i Mais oui. Franska är roligt! Mais oui ! Marie, Viktoria, Catherine och Margareta

6

9789147079186b1-192c.indb 6

18/01/13 10:47 AM


UNITÉ 1

Les vacances Mål med Unité 1 är att kunna: • några semesterord • några fritidsintressen och berätta om dem • presens av er-, ir- och re-verb (repetition) • presens av être, avoir, aller och faire (repetition) • futurum med aller (repetition) • när bokstäver inte uttalas i slutet av ord

7

9789147079186b1-192c.indb 7

18/01/13 10:47 AM


1 Un coup de téléphone

CD 1 spår 1

В

Victor et Bastien sont à la plage à Cannes. Bastien écoute de la musique sur son baladeur MP3, Victor regarde des filles jouer au foot. Le portable de Victor sonne. Victor Enzo Victor Enzo Victor Enzo Victor Enzo Victor Enzo Victor Enzo Victor Enzo

Victor Enzo

8

9789147079186b1-192c.indb 8

Allô. Träna gärna Salut, c’est Enzo. Ça va ? in texten Un coup de téléphone genom att Oui, ça va et toi ? läsa många gånger och Super. Et toi, tu es toujours en vacances à Cannes ? översätta. Översättning av texterna finns Oui, j’habite chez un copain, Bastien. i lärarhandAh, Bastien Le Grand. Qu’est-ce que vous faites là-bas ? ledningen. l Ben, un peu de tout. On passe au moins trois à quatre heures par jour à la plage. On fait aussi des excursions. Jeudi, on va aller à Grasse. Grasse, c’est là qu’on fait des parfums, n’est-ce pas ? Oui, c’est ça. Mais, dis-donc, il y a des filles intéressantes ? Sur la plage, oui, et tu sais, ce soir, on va aller à un « blind-date ». Oh non, ce n’est pas vrai ! Je n’aime pas les « blind-dates ». On tombe toujours sur quelqu’un qu’on n’aime pas, et voilà toute la soirée gâchée. C’est vrai. Et toi, qu’est-ce que tu fais ? Bof, je n’ai pas d’argent, donc, je travaille beaucoup. Ici, il fait chaud et chaque soir, il y a des concerts gratuits. Ce soir, un groupe super va donner un concert à côté de la Tour Eiffel. Je regarde un spectacle presque chaque soir, c’est gratuit ! Oh, c’est cool ! Tu travailles toujours au supermarché ? Oui, bien sûr, je gagne bien, mais le patron est idiot. Oh, il arrive. Je vais te téléphoner plus tard.

À suivre.

18/01/13 10:47 AM


On passe au moins trois Ă quatre heures par jour Ă  la plage.

9

9789147079186b1-192c.indb 9

18/01/13 10:47 AM


1

Le texte a) Qui parle : Victor ou Enzo ? Traduisez aussi les phrases. [Vem pratar: Victor eller Enzo? Översätt också meningarna.]

1. Et toi, tu es toujours en vacances à Cannes ? 2. Qu’est-ce que vous faites là-bas ? 3. Ça va ? 4. On passe au moins trois à quatre heures par jour à la plage. 5. Ben, un peu de tout. 6. Oh non, ce n’est pas vrai. 7. Et toi, qu’est-ce que tu fais ? 8. Ici, il fait chaud. 9. Je n’ai pas d’argent, donc, je travaille beaucoup. 10. Oui, bien sûr, je gagne bien. b) Travaillez à deux. Répondez d’une façon détaillée aux questions suivantes. [Arbeta två och två. Svara detaljerat på följande frågor.]

2

Les expressions a) Combinez les mots et les traductions. [Para ihop orden och översättningarna.]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

en vacances salut super Qu’est-ce que vous faites là-bas ? un peu de tout n’est-ce pas mais, dis-donc ce n’est pas vrai chaque soir c’est gratuit

a. Vad gör ni där borta? b. det är gratis c. jättebra d. på semester e. det är inte sant f. eller hur g. men, alltså h. varje kväll i. hej j. lite av varje

b) Écrivez cinq phrases avec les mots. Lisez à deux. [Skriv fem egna meningar där orden ingår. Läs upp för varandra två och två.]

1. Que fait Bastien à la plage ? 2. Que fait Victor à la plage ? 3. Qui téléphone ? 4. Qui habite à Cannes ? 5. Combien d’heures sont-ils à la plage chaque jour ? 6. Pourquoi Grasse est-elle une ville célèbre ? 7. Qu’est-ce qu’ils vont faire ce soir ? 10

9789147079186b1-192c.indb 10

18/01/13 10:47 AM


3

Les mots

4

Complétez les phrases avec les mots qui manquent. [Komplettera meningarna med de ord som saknas. … = ett ord, … … = två ord.]

1. Victor et Bastien sont à … … . 2. Le … de Victor sonne. 3. Et toi, tu es toujours … … à Cannes ? 4. On fait aussi des … . 5. On tombe … sur quelqu’un qu’on n’aime pas, 6. et voilà toute la soirée … . 7. Ici, il fait … . 8. Je regarde un … presque chaque soir, c’est … ! concert gâchée excursions chaud portable

Écoutez

2

В

Grasse. Complétez le texte. [Grasse. Skriv in orden som saknas. … = ett ord, … … = två ord.]

Grasse est … … au sud de … …, dans le département des Alpes-Maritimes, et la région Provence-Alpes Côte d’Azur. La ville est connue pour sa fabrication … … . Il y a environ 45 000 d’habitants à Grasse, on les appelle les Grassois. Il y a beaucoup de touristes pendant … … . Ils font … … et visitent des monuments et des parfumeries. Les parfumeries sont visitées par plus d’un million de touristes par an. Grasse a … une cathédrale magnifique qui date du 13ème siècle.

toujours la plage en vacances gratuit

11

9789147079186b1-192c.indb 11

18/01/13 10:47 AM


5

Écoutez

3

В

6

Le parfum. Quelle est la bonne réponse ? [Parfymen. Vilket är rätt alternativ?]

1. Victor et Bastien ont pris … pour aller à Grasse. a) le train b) la voiture c) le bus 2. La mère de Victor a quel âge maintenant ? a) 43 b) 53 c) 63 3. Victor n’aime pas le parfum … a) Shalimar b) Chanel No 5 c) Poison 4. Victor achète le parfum … a) Shalimar b) Chanel No 5 c) Poison 5. Le parfum coûte … euros. a) 34 b) 44 c) 54

anniversaire m födelsedag centaine f hundratal dans deux semaines om två veckor

Les verbes réguliers au présent

Kommer du ihåg?

a) Révisez les verbes réguliers. [Repetera presens av de regelbundna verben: er-, ir- och re-verben. Se grammatiken s. 162.]

Vous vous rappelez ?

b) Utilisez les verbes et complétez les phrases 1–9. Écrivez dans votre cahier. [Använd verben och fyll i luckorna 1–9. Skriv i din skrivbok.]

1. Tu … où ? Rue de la Poste 18 ? (habiter) 2. Ils … le chocolat. Moi aussi. C’est très bon ! (aimer) 3. Je te … un cadeau [present]. (donner) 4. Nous … de la musique. (écouter) 5. Vous … à la maison ? Voilà le portable, le numéro est 42 13 15 10. (téléphoner) 6. Aurélie … à quelle heure ? (finir) 7. La vendeuse … des chaussures. (vendre) 8. Marie et Philippe … la télé. (regarder) 9. Tu … beaucoup quand tu … au supermarché ? (gagner, travailler)

cadeau m gåva, present

12

9789147079186b1-192c.indb 12

18/01/13 10:47 AM


c) Écrivez six phrases avec les verbes réguliers (-er, -ir, -re). Conjuguez les verbes. [Skriv sex fraser med regelbundna verb (-er, -ir och -re). Kom ihåg att böja dem.]

exemple : J’écoute de la musique. 7

Les verbes irréguliers au présent Vous vous

a) Révisez les verbes irréguliers : rappelez ? être et avoir. [Repetera presens av de oregelbundna verben être och avoir. Se kopieringsunderlag i lärarhandledningen, facit eller på Mais oui 2 interaktiv webb.] b) Complétez avec être ou avoir. Conjuguez les verbes. [Fyll i être eller avoir i presens. Kom ihåg att böja verben.]

1. Les garçons … à la plage. 2. Je n’… pas de portable. 3. Thomas … grand. 4. Nous … des billets pour le concert. 5. Tu … en vacances ? 6. Il y … des spectacles à côté de la Tour Eiffel ? 7. Vous … toujours à Cannes ? 8. Marine … un bon travail. Repetera gärna

8

Les verbes réguliers et irréguliers Répondez aux questions. Conjuguez les verbes correctement. [Svara på frågorna genom att avsluta meningarna. Böj verben rätt.]

1. Victor est où ? Victor et Bastien … (être) 2. Bastien écoute de la musique ? Oui, toute sa famille … (écouter) 3. Vous passez au moins trois à quatre heures à la plage ? Oui, nous … (passer) 4. Vous êtes en vacances là-bas ? Oui, nous … (être) 5. Tu aimes les « blind-dates ». Oui, j’ … (aimer) 6. Je n’ai pas d’argent ? Non, tu … (avoir) 7. Philippe vend la voiture ? Non, il … (vendre) 8. Ils finissent à trois heures ? Non, ils … (finir) 9. Qui arrive maintenant ? Les professeurs … (arriver) 10. Tu habites à Grasse ? Non, j’… (habiter)

verben genom att göra verbmemory och verbövningar som finns i lärarhandledningen.

l

13

9789147079186b1-192c.indb 13

18/01/13 10:47 AM


9

Parlez Travaillez à deux. Préparez les réponses pour l’interview avec Enzo. Inventez. [Arbeta två och två. Förbered svaren och träna in en intervju med Enzo. Hitta på.]

1. Tu t’appelles comment ? 2. Où es-tu ? 3. Qu’est-ce que tu fais à Paris ? 4. Pourquoi n’es-tu pas à Cannes avec Victor et Bastien ? 5. Comment trouves-tu ton travail ? 6. Quand finis-tu ton travail ? 7. Combien gagnes-tu au supermarché ? 8. Il est comment, ton patron ?

10

Écrivez et parlez Utilisez au moins cinq des verbes ci-dessous et cinq des mots de l’encadré. Écrivez un dialogue, jouez à deux. [Använd minst fem av verben nedan och fem av orden i rutan. Skriv en dialog, spela upp i par.]

Verbes: être avoir écouter regarder habiter passer aimer tomber travailler

les vacances toujours salut là-bas un peu de tout n’est-ce pas mais, disdonc ce n’est pas vrai chaque soir la soirée

14

9789147079186b1-192c.indb 14

18/01/13 10:47 AM


2 Au restaurant

4

В

Il est sept heures. Victor et Bastien entrent au restaurant « Au cheval blanc ». Liza et son amie Sandrine viennent. Victor est nerveux, il n’aime pas trop les « blind dates ».

15

9789147079186b1-192c.indb 15

18/01/13 10:47 AM


Le serveur Voici les menus. J’espère qu’ils donnent beaucoup de pourboire. Mais ce sont des jeunes. Liza On prend le menu d’été ? Je commence avec une salade César, ensuite une brochette de bœuf avec des frites. Qu’il est beau, Victor ! Sandrine Et pour moi, comme entrée un avocat aux crevettes. Je prends le rôti au poivre et un gratin de courgettes. Je n’aime pas les frites. Les garçons sont trop bavards ! Victor Comme entrée, je prends des escargots à l’ail, puis un filet de truite fumé avec des légumes. Liza n’arrête pas de me regarder ! Qu’est-ce qu’elle va manger, moi ou la salade ? Bastien Comme entrée, je prends des œufs mayonnaise parce qu’il y a beaucoup de protéines dans les œufs et c’est bon pour l’intelligence et ensuite une langue de bœuf avec de la ratatouille. Elle est un peu bizarre, Sandrine. Elle a l’air d’un snob. Ce n’est pas mon genre ! Sandrine Tu manges de la langue ? C’est intéressant ! C’est pour mieux parler ? C’est dégoûtant ! Non merci, pas de bises pour moi. En plus, il a l’air de tout savoir. Il m’énerve. Victor On prend tout de suite une bouteille de vin rouge ? Comme ça, la soirée passe plus vite.

Après le repas, Bastien sait qu’il n’aime pas du tout Sandrine. Il trouve qu’elle parle tout le temps. Victor trouve que Liza regarde trop, il devient nerveux. Le soir, les garçons rigolent. Ils décident qu’ils ne vont plus jamais aller au « blind-date » !

16

9789147079186b1-192c.indb 16

18/01/13 10:47 AM


11

Le texte

12

Les expressions

a) Travaillez à deux. Lisez le texte de différentes manières. [Arbeta i par. Läs texten på olika sätt.]

a) Trouvez les phrases dans le texte et apprenez-les par cœur. [Hitta fraserna i texten och lär dig dem utantill.]

• Läs texten snabbt och var noga med artikulationen (racerläsning). • Läs texten långsamt två och två samtidigt (simultanläsning). Tips! • Läs texten och lägg in Ju fler gånger du känslor, dramatisera. läser texten, desto

1. Han tycker inte så mycket om … 2. Jag börjar med … 3. Jag tycker inte om … 4. Jag tar … 5. Det är bra för … 6. Han tycker att …

bättre. Din hjärna ”lär sig” grammatiska strukturer genom att du läser en text många gånger!

b) Travaillez en groupes de 3–4 personnes. Faites des phrases avec les expressions. [Arbeta i grupper om 3–4. Hitta på egna meningar med uttrycken ovan.]

b) Vrai ou faux ? Corrigez les phrases qui ne sont pas correctes. [Sant eller falskt ? Rätta de meningar som är felaktiga.]

1. Victor et Bastien sont à Cannes. 2. Enzo va aller à un « blind-date ». 3. Ce soir, Enzo va aller au restaurant. 4. Victor est nerveux. 5. Liza trouve que Victor est snob. 6. Bastien n’aime pas du tout Sandrine. 7. Liza regarde Victor tout le temps. 8. Bastien trouve que les filles parlent beaucoup. 9. Sandrine n’aime pas Bastien. 10. Les garçons n’aiment pas les « blind-dates ».

17

9789147079186b1-192c.indb 17

18/01/13 10:47 AM


13

Aller et faire au présent

15

a) Révisez les verbes aller et faire. Apprenez les mots ci-dessous. Écrivez cinq phrases avec les mots. [Repetera presens av verben aller och faire. Se oregelbundna verb i facit, lärarhandledningen eller på den interaktiva webben. Träna in nedanstående ord med hjälp av ordlistan. Skriv fem meningar där några av orden ingår.] aller à la plage/à la campagne aller au cinéma/au musée aller en boîte aller en train/en voiture/en avion faire de la mobylette faire du cheval/du ski/du sport

14

Écoutez

5

Tips! Använd orden som kylskåpspoesi. Skapa så långa meningar det går.

В

Au restaurant. Combinez la personne et le plat. [På restaurangen. Kombinera person och maträtt.]

A. la fille B. le garçon

1. 2. 3. 4. 5. 6.

15 steak m frites biff med pommes frites pomme f de terre potatis

des escargots une salade des pommes de terre une glace à la vanille un steak-frites un filet de truite

j’adore jag älskar trop sucré för söt (smak)

Écoutez

6

В

Que font les filles à Paris ? Quelles activités entendezvous ? [Vad gör flickorna i Paris? Vilka av följande aktiviteter hör du?]

1. aller en boîte 2. manger 3. danser 4. aller au musée 16

Écoutez

7

5. 6. 7. 8.

faire du shopping être avec des amis faire de la mobylette aller au cinéma

В

Les vacances d’Amélie. Completez avec la bonne forme du verbe. [Amélies semester. Komplettera med rätt verbform.]

L’année prochaine je vais … à Saint-Tropez pendant les vacances. J’adore les plages. Je … aller avec ma meilleure amie là-bas, Aurélie. Nous allons plonger et faire du parachute. Nous … nous activer. Aurélie … des amis qui … aller en boîte. Nous allons beaucoup … . Mon petit ami Hugo … aller au musée. Moi, je n’… pas trop les musées. Non, je ne … pas trop culturelle. Hugo … rester chez lui, et moi, je vais … . Mes parents … faire du cheval dans les Pyrénées. Ils … la montagne. Ils vont … du camping. Voilà nos plans pour l’été prochain. 16 plonger dyka faire du parachute hoppa fallskärm

18

9789147079186b1-192c.indb 18

18/01/13 10:48 AM


17

Le futur

b) Qu’est-ce que tu vas faire la semaine prochaine ? Écrivez au futur avec aller. [Vad ska du göra nästa vecka? Skriv i futurum med aller.]

Vous vous rappelez ?

a) Trouvez les phrases dans les textes Un coup de téléphone et Au restaurant. Quelle est la forme des verbes ? [Hitta följande meningar i texterna Un coup de téléphone och Au restaurant. Vilka är verbformerna?]

exemple : Lundi, je vais aller à la plage.

1. Lundi, je vais… 2. Mardi… 3. Mercredi… 4. Jeudi… 5. Vendredi… 6. Samedi… 7. Dimanche…

1. På torsdag ska vi åka till Grasse. 2. Vi ska gå på en ”blind-date”. 3. I kväll kommer en jättebra grupp att ge en konsert. 4. Jag kommer att ringa dig senare. 5. Vad kommer hon att äta, mig eller salladen? FUTURUM MED ALLER (FRAMTIDSFORM)

För att beskriva framtid kan man använda presens av aller och grundformen av huvudverbet (det man ska göra): PARLER

PRATA

je vais parler tu vas parler il/elle/on va parler nous allons parler vous allez parler ils/elles vont parler

jag ska prata du ska prata han/hon/man ska prata vi ska prata ni ska prata de ska prata

18

Parlez Travaillez à deux. Demandez et répondez aux questions. Utilisez l’exercice 17. [Arbeta i par. Ställ frågor och svara. Använd övning 17.]

exemple : Personne 1 : Qu’est-ce que tu vas faire lundi ? Personne 2 : Lundi, je vais aller à la plage.

19

9789147079186b1-192c.indb 19

18/01/13 10:48 AM


19

Prononcez

8

В

a) Écoutez les mots et répétez pour avoir une bonne prononciation. [Lyssna på orden och säg efter så att du får ett bra uttal.]

Kommer du ihåg? Vanligtvis uttalas inte vissa bokstäver och bokstavskombinationer i slutet av ord. Följande ord är från Un coup de téléphone. Lyssna och säg efter: plage, regarde, passe, quatre, aime men: le, me -es Cannes, faites, heures, filles, men: les, mes -t et, salut, tout, fait, concert, gratuit, idiot -s es, toujours, trois, mais, pas, fais, vais, plus -d chaud -z chez -p coup, beaucoup

1. A. aller à la plage 2. A. voyager 3. A. aller en ville 4. A. faire du cheval 5. A. aller en boîte 6. A. danser 7. A. aller en train 8. A. visiter des capitales

-e

b) Gå på ljudjakt i texten Au restaurant (s. 15). Hitta minst ett ord som slutar på -e som inte hörs, ett ord som slutar på -es som inte hörs, osv.

20

Parlez a) Travaillez à deux. Qu’est-ce que vous allez faire pendant les vacances ? Choisissez A ou B et racontez. [Arbeta två och två. Vad ska du att göra på semestern? Välj A eller B och berätta för varandra.]

exemple : Moi, je vais aller à la plage, et toi (et

vous) ?

B. aller au musée B. rester à la maison B. faire du ski B. faire de la mobylette B. aller au cinéma B. se promener B. aller en voiture B. visiter des petites villes et des villages

b) Travaillez à deux. Racontez ce que vous aimez, adorez et préférez faire pendant les vacances. [Arbeta i par. Berätta vad du älskar, tycker om och föredrar att göra på semestern.]

J’aime Jag älskar/tycker om J’adore Jag älskar/tycker om Je préfère Jag föredrar

exemple : Moi j’aime aller à la plage, je n’aime

pas aller au musée. J’adore voyager. Je préfère les capitales quand je suis en vacances. c) Travaillez à quatre, racontez d’une facon détaillée ce que vous allez faire pendant les vacances l’année prochaine. Préparez avec des mots clés. Inventez ! [Arbeta i grupper om fyra. Berätta utförligt vad ni ska göra på semestern nästa år. Förbered med stödord. Hitta gärna på!]

exemple : Moi, je vais aller en France. Je vais

aller au musée et…

20

9789147079186b1-192c.indb 20

18/01/13 10:48 AM


Canada Québec

St.-Pierre-et Miquelon Louisiane

Belgique Luxembourg Suisse France

Tunisie

Maroc

Liban

Algérie Laos

Haïti Guadeloupe Martinique Guyane française

Polynésie française

Mauritanie Mali Niger Tchad Sénégal Cameroun Djibouti Guinée République Centrafricaine Burkina Faso Côte-d´Ivoire Bénin Rwanda Togo Gabon Burundi Congo Republique Îles Comores démocratique du Congo

Wallis et Futuna

Vanuatu

Île Maurice La Réunion Madagascar

9789147079186c2c.indd 2

Viêt-Nam Cambodge

NouvelleCalédonie

18/01/13 1:27 PM


Mais oui

Mais oui Mais oui 2 är ett läromedel i franska för gymnasieskolans steg 2. Boken vänder sig till elever både på ungdomsgymnasiet och Komvux. Mais oui tar vara på elevens förkunskaper och lust att lära. Upplägget och den interaktiva webben underlättar för självständigt arbete och distansstudier.

2

Mais oui omfattar: Allt-i-ett-bok 47-07918-6 Facit och oregelbundna verb 47-07919-3 Lärar-cd 1–2 47-90143-2 Elev-cd 47-90030-5 Lärarhandledning (pdf på cd-rom) 47-07920-9 Interaktiv webb 47-90033-6

Best.nr 47-07918-6 Tryck.nr 47-07918-6-01

9789147079186c2c.indd 1

Mais oui

2

Marie Pettersson Viktoria Waagaard Catherine Parmander Margareta Vanäs Hedberg

18/01/13 1:26 PM

9789147079186