Page 1

Libers

övningar i SFI Ann-Charlotte Forsell

HÖRFÖRSTÅELSE

Anna-Karin Jansson

dialoger nybörjare


Libers

Projektledare och redaktör: Annsofie Thörnroth Formgivare: Eva Jerkeman Produktion: Christina de Besche Illustrationer: E nrique Bonet Vera s. 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 77, 79, 80 Shutterstock övriga Första upplagan 1

övningar i sfi

ISBN 978-91-47-90650-5 © 2012 Ann-Charlotte Forsell, Anna-Karin Jansson och Liber AB

hörförståelse dialoger

Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08-690 93 30, fax 08- fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

nybörjare

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUSavtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.


Libers övningar i språkfärdigheter Detta material ingår i en serie med KOPIERINGSUNDERLAG i

engelska

sfi

tyska

franska

spanska

italienska

ryska

Exempel på titlar Hörförståelse Muntlig kommunikation Inför steg 3 Grammatik Spel och lekar Film Översättning Ordkunskap Läsförståelse Skrivträning

Vilka färdigheter finns i vilka språk? Se www.liber.se

Liber AB Tfn 08–690 90 00 Kundservice tfn 08–690 93 30 E-post: kundservice.liber@liber.se

3


Innehåll FÖRORD LÄRARDEL – handledning och dialoger Tema I – På stan

7

Tema II – Bostaden

15

Tema III – Hemma

25

Tema IV – Kropp och hälsa

32

Tema V – Jobb, skola och fritid

41

ELEVDEL – kopieringsunderlag och övningar Tema I – På stan

53

Tema II – Bostaden

62

Tema III – Hemma

73

Tema IV – Kropp och hälsa

83

Tema V – Jobb, skola och fritid

90

FACIT Tema I – På stan

100

Tema II – Bostaden

101

Tema III – Hemma

103

Tema IV – Kropp och hälsa

104

Tema V – Jobb, skola och fritid

105

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

4


Förord Dessa hörövningar är ämnade för elever på nybörjarstadium motsvarande kurs B–C på sfi. Hörövningarna kan användas fristående som ett komplement till annat läromedel. Tanken med våra hörövningar är att de ska ge exempel på vardagsnära dialoger som man ofta stöter på i samhället, men saknar i klassrummet. Vi har delat in dialogerna i fem teman: Tema I – På stan Tema II – Bostaden Tema III – Hemma Tema IV – Kropp och hälsa Tema V – Jobb, skola och fritid Vår strävan har varit att försöka uppnå en icke konstruerad autentisk dialog som bygger på inspelade samtal av svenskar. Materialet är också utprövat i flera sfigrupper. Svarsalternativen är övervägande kryssalternativ och vid skriftliga svar ska svaren vara korta. Materialet består av en elevdel och en lärardel. I elevdelen finns frågor till hörövningarna samt en liten ordlista med ord och fraser som finns i respektive hörövning. I lärardelen finns manus till samtliga dialoger och förslag på förarbete och efterarbete. Syftet med varje hörövning finns beskriven i lärardelen. Facit ligger sist i materialet. Stockholm i september 2012 Anna-Karin Jansson & Ann-Charlotte Forsell

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

5


LÄRARDEL – handledning och dialoger Tema I – På stan

Tema IV – Kropp och hälsa

1:1 Hur hälsar de?

7

4:1 Personerna är sjuka:

1:2 Hur känner de varandra?

8

1:3 Vad ska de betala?

9

4:2 Hur mår de?

34

Var har de ont?

32

1:4 Vilken tid?

10

4:3 Rådgivning och beställa tid

35

1:5 Var och när ska de träffas?

11

4:4 Vad säger läkaren?

36

1:6 Vad beställer de?

12

4:5 Besök på apoteket

37

1:7 Var är de?

13

4:6 Hur håller du dig frisk?

39

1:8 Vilken storlek har de?

14

4:7 Hur kopplar du av?

40

Tema II – Bostaden

Tema V – Jobb, skola och fritid

2:1 Hur bor de?

15

5:1 Vad har de för yrke?

41

2:2 Möblera ett rum

16

5:2 Att söka praktikplats eller jobb

42

2:3 Att handla möbler

17

5:3 Hämtning på dagis

43

2:4 Vad ingår i hyran?

18

5:4 Vad gör de på fritiden?

45

2:5 Hur trivs de?

19

5:5 Utrop på flygplatsen och på

2:6 I tvättstugan

20

2:7 Telefonsamtal

21

5:6 Robertos semester

48

2:8 I köket

23

5:7 Vad gör de i naturen?

50

2:9 I hissen

24

5:8 Högtider

51

tågstationen 47

Tema III – Hemma 3:1 Vem gör vad hemma?

25

3:2 Vad blir det för mat?

26

3:3 Vad blir det för väder?

27

3:4 Grattis!

28

3:5 Mitt husdjur

29

3:6 Familjen Perssons dag

30

3:7 Vad har hänt?

31

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

6


ELEVDEL – kopieringsunderlag och övningar Tema I – På stan

Tema IV – Kropp och hälsa

1:1 Hur hälsar de?

53

1:2 Hur känner de varandra?

55

1:3 Vad ska de betala?

56

4:2 Hur mår de?

84

1:4 Vilken tid?

57

4:3 Rådgivning och beställa tid

85

1:5 Var och när ska de träffas?

58

4:4 Vad säger läkaren?

86

1:6 Vad beställer de?

59

4:5 Besök på apoteket

87

1:7 Var är de?

60

4:6 Hur håller du dig frisk?

88

1:8 Vilken storlek har de?

61

4:7 Hur kopplar du av?

89

Tema II – Bostaden

4:1 Personerna är sjuka. Var har de ont?

83

Tema V – Jobb, skola och fritid

2:1 Hur bor de?

62

5:1 Vad har de för yrke?

90

2:2 Möblera ett rum

63

5:2 Att söka praktikplats eller jobb

91

2:3 Att handla möbler

66

5:3 Hämtning på dagis

92

2:4 Vad ingår i hyran?

67

5:4 Vad gör de på fritiden?

93

2:5 Hur trivs de?

68

5:5 Utrop på flygplatsen och

2:6 I tvättstugan

69

2:7 Telefonsamtal

70

5:6 Robertos semester

96

2:8 I köket

71

5:7 Vad gör de i naturen?

97

2:9 I hissen

72

5:8 Högtider

98

på tågstationen

95

Tema III – Hemma 3:1 Vem gör vad hemma?

73

3:2 Vad blir det för mat?

74

3:3 Vad blir det för väder?

75

3:4 Grattis!

78

3:5 Mitt husdjur

79

3:6 Familjen Perssons dag

81

3:7 Vad har hänt?

82

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

52


Tema I – På stan

lärardel

1:2 Hur

känner de varandra?

Syfte: Att uppfatta vilken relation personerna i samtalen har. Förkunskaper/Förarbete: Eleven känner till de vanligaste hälsningsfraserna samt relationsord som man, fru, syster, bror, kompis och granne. Efterarbete: Eleverna kan göra egna dialoger där klasskamraterna ska gissa deras relation.

a

Anders och Ingrid

Anders

Då går jag nu.

Ingrid

OK. Hej då! Trevlig helg!

Anders

Detsamma. Vi ses på måndag!

Ingrid

Det gör vi.

b

Ann-Charlotte och Peter

Ann-Charlotte

Hämtar du på dagis idag älskling?

Peter

Nej, tyvärr. Jag har möte på jobbet.

Ann-Charlotte

Visst ja. Då hämtar jag. Jag går nu. Hej då!

Peter

Hej då. Ha det bra.

Ann-Charlotte

Du med.

c

Mats och Karin

Karin

Jaha, dags att tvätta igen?

Mats

Ja, just det.

Karin

Nej, nu ska jag gå upp till mig. Vi ses!

Mats

Det gör vi. Hej då.

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

8


Tema I – På stan

elevdel

1:2 Hur

känner de varandra?

Ord och fraser

a

Trevlig helg!

Detsamma!

Vi ses!

hämta

Ha det bra!

tvätta

en arbetskamrat

en granne

en kompis

en bror

en syster

ett par

Anders och Ingrid är …

 arbetskamrater

 grannar

 kompisar

ett gift par/sambo

förälder och barn

b

bror och syster

Ann-Charlotte och Peter är …

 arbetskamrater

 grannar

 kompisar

ett gift par/sambo

förälder och barn

c

bror och syster

Mats och Karin är …

 arbetskamrater

 grannar

 kompisar

ett gift par/sambo

förälder och barn

bror och syster

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

55


Tema III – Hemma

lärardel

3:5 Mitt

husdjur

Syfte: Att förstå vilket husdjur personerna i dialogerna pratar om. Förkunskaper/Förarbete: Eleverna kan namnen på de vanligaste husdjuren i Sverige. Förklara vad ordet husdjur betyder. Be eleverna säga namnet på så många husdjur som möjligt. Skriv upp djurnamnen på tavlan. Efterarbete: Låt eleverna berätta för varandra om de har något husdjur eller om de har haft ett husdjur någon gång. Man kan också prata om vilka husdjur som är vanliga i Sverige och i elevernas hemländer.

a

Mia pratar med sin mamma. I

Mia

Mamma, jag vill ha en hund.

Mamma

Men gumman, det får du inte.

Mia

Åh, jag vill ha en stor hund.

Mamma

Det får du inte. Jag tycker inte om stora hundar och vem skulle gå ut med hunden?

Mia

Men snälla mamma, jag vill, jag vill. Jag kan gå ut med hunden varje dag.

Mamma

Nej, Mia, det blir ingen hund.

b

Mia pratar med sin mamma. II

Mia

Men mamma, kan jag inte få en liten katt istället då?

Mamma

Mmm …

Mia

Mamma, hörde du?

Mamma

Vad sa du?

Mia

Jag vill ha en liten katt istället. En vit liten katt.

Mamma

Men Mia, jag har sagt nej till husdjur.

c

Mia pratar med sin mamma. III

Mia

Mamma.

Mamma

Mmm.

Mia

Om jag inte får en hund eller en katt kan jag väl få en kanin istället. En mjuk, len fin kanin med stora öron. Snälla mamma, snälla.

Mamma

Men Mia, jag har ju sagt nej till husdjur. Tyvärr, det blir ingen katt, ingen hund och ingen kanin.

Mia

Men en fisk då?

Mamma

Haha, nej inte ens en fisk. Du får vänta några år Mia, då kanske vi kan skaffa ett husdjur.

Mia

Åh! Jag ska nog tjata mig till ett husdjur.

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

29


Tema III – Hemma

elevdel

3:5 Mitt

husdjur

Ord och fraser

a

ett husdjur

en hund

gå ut med hunden

en katt

i stället

en kanin

en undulat

en hamster

en fisk

mjuk

len

någon

ingen

skaffa tjata

Mia pratar med sin mamma. I

Vilket djur vill Mia ha?

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

79


Tema V – Jobb, skola och fritid

lärardel

5:8 Högtider Syfte: Att förstå vilken högtid personerna berättar om och att känna igen/känna till några typiska traditioner kring dessa högtider. Förkunskap/Förarbete: Eleverna har viss kännedom om de största svenska högtiderna. Berätta gärna för eleverna om de svenska traditionerna eller läs en text om svenska traditioner. Efterarbete: Eleverna får i grupper berätta om sina egna hemländers traditioner alternativ skriva om en tradition.

Vilken högtid? a

Vilken högtid firar de?

– Jag brukar börja i god tid med att ta in ris, massor med ris och sätta i färgglada fjädrar. Några dagar innan gör jag samma sak utomhus, massor med fjädrar i träden och buskarna. Det är fint tycker jag och roligt för barnen såklart. Barnen ser ju mest fram emot att haren ska komma så att de kan leta ägg i trädgården. Vi har inte godis i äggen, det är så onyttigt. Vi brukar ge små presenter istället.

b

Vilken högtid firar de?

– Varje år samlas vi alltid dagen före hos min kompis på hennes landställe. Vi är några familjer och kompisar med ibland några nya gäster. Det är väldigt kul. Vi gör majstång och dansar sedan kring stången, sjunger och gör lekar. Är vädret fint äter vi ute men regnar det, vilket brukar hända vartannat år, äter vi inomhus. Eftersom det är så ljust ute sitter vi uppe länge och pratar och spelar gitarr och sjunger.

c

Vilken högtid firar de?

– Redan några månader före brukar vi börja med att köpa klappar, och sätta upp röda gardiner. Jag brukar också sätta upp stjärnor i fönstren. Första glöggen dricker vi första advent. På självaste dopparedagen äter vi skinka, sill och köttbullar men det gör vi efter att vi fått besök av tomten.

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

51


Tema V – Jobb, skola och fritid

elevdel

5:8 Högtider a

Vilken högtid firar de?

Sätt kryss i rätt ruta.

 Valborg

 Allhelgonahelgen

 påsk

Alla hjärtans dag

 midsommar

Sveriges nationaldag

 nyår

 Halloween

 jul b

Vilken högtid firar de?

Sätt kryss i rätt ruta.

 Valborg

 Allhelgonahelgen

 påsk

Alla hjärtans dag

 midsommar

Sveriges nationaldag

 nyår

 Halloween

 jul c

Vilken högtid firar de?

Sätt kryss i rätt ruta.

 Valborg

 Allhelgonahelgen

 påsk

Alla hjärtans dag

 midsommar

Sveriges nationaldag

 nyår

 Halloween

 jul

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

98


FACIT

Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger Nybörjare © Forsell, Jansson och Liber AB

Kopiering tillåten

99

9789147906505  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you