Page 1

Wabi Sabi tidlรถs visdom

Agneta Nyholm Winqvist


Agneta Nyholm Winqvist

Wabi sabi

tidlรถs visdom


Dikterna av Joyce Rupp på s. 17, 71, 80 och 157 återges i fri översättning av Monica Brodén.

Norstedts Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052 103 12 Stockholm www.norstedts.se Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823 © 2011 Agneta Nyholm Winqvist och Norstedts, Stockholm Omslag: Miroslav Sokcic Omslagsbild: iStockphoto Foto: Susanna Nova (s. 9, 27, 31, 38, 49, 65, 71, 116, 129, 132) Mira Malin Skogsdotter (s. 18, 28, 108, 124) Maja Wessblad (s. 58) Annie Winqvist (s. 102, 119, 153) Nicolas Besserer (s. 143) Mats Bengtsson (s. 84) Tryckt hos Bookwell, Finland 2011 ISBN 978-91-1-303075-3


Innehåll

Förord 8 Wabi sabi – livets nakna skönhet 10

Wabi och sabi – ordens betydelse 11

Den feminina kraften 13

Den feminina principen inom och bakom religionerna 14

Haikuögonblick 16

Vad wabi sabi fokuserar på 19

Vila 21

Att vila igenom smärtan 23

Låt det passera 25

Ömhet 27

Försoning och förlåtelse 28

Livet är vad det är 31

Det spontana flödet 33

Det spontana flödet i vardagen 36

Tidlösa andliga principer 39

Ödmjukhetens väg – naikan 44

Mänskliga möten 51

Att tända ljuset i andra människor 58

Enhet och balans 60

Den vilda kraften inom oss 65 Hängivenhet 69 När livet inte blir som vi tänkt 73

Till minnet av en vän 75

Legenden om själens mörka natt 77

Struntsakerna 79

De tolv stegen 82 Tillit och förtröstan 85


Tjäna livet och varandra 89

Konsten att dö till vardags 92

Medvetenheten och döden 94

Tidlös andlighet 95

Andlighet och vetenskap 97

Naturens visdom 103

Biomimetik 103

Återanvändning och samarbete 105

Vad gäss kan lära oss om samarbete och ledarskap 107

Ett hem där livet är skönt 111 Design 117 Trädgård 121 Tidlös skönhet 129

Den heliga geometrin 133

Mat 137

Wabi sabi-köket 142

Det goda arbetslivet 145 Vandra i wabi sabi 153 Slutord 155 Lästips 159 De tolv stegen 161 Kontakt 162


• Förord När jag först blev tillfrågad om att skriva en bok om wabi sabi var min spontana tanke: Hur skulle jag kunna sätta ord på något som är så vackert? Men så snart jag tänkt den tanken mindes jag att wabi sabi aldrig kräver någonting av oss, det är den mest ömsinta lära som finns. Därför ville jag göra ett försök att mer ingående presentera denna djupa visdom, som bara väntar på att bli upptäckt. Wabi sabi kallas ibland The religion of beauty. ”Tidlös visdom” och ”ödmjuk skönhet” är några begrepp som försöker ringa in denna lära. Wabi sabi ger oss visdom för att kunna skapa ett varmt, vackert och rikt liv. Ett liv där vi inte håller emot, inte stressar och inte jagar efter en diffus lycka, något som ligger som en hägring framför så många av oss. Wabi sabi för undan denna illusion och ger oss insikten att lycka är en mycket flyktig företeelse. Om vi släpper jakten på den och istället söker en varsam förnöjsamhet i livet kommer vi att må så mycket bättre. Wabi sabi ses som hjärtat i den japanska kulturen och har sina rötter inom zenfilosofin. Den stilla japanska zentillvaron är ett levnadssätt som de flesta av oss inte kan komma i närheten av idag, hur gärna vi än skulle vilja. Därför har jag medvetet valt att utgå från vår tid och dess möjligheter och utmaningar i den här boken. Jag kommer att beskriva min resa i ämnet och mina vedermödor för att förändra min tillvaro i riktning mot ett mer anspråkslöst och ödmjukt liv. Det är sannerligen inte alltid som jag lyckas, men när jag mö8


ter motgångar påminner jag mig själv om en av wabi sabis grundtankar: ”Ingenting är perfekt.” I den insikten kan jag njuta till och med av min egen och livets ofullkomlighet. Wabi sabi har lärt mig att acceptera saker som de är. Jag måste inte hela tiden tampas med livet – jag kan vila, följa med i flödet och låta livets egen kraft och min längtan styra mig istället för att kämpa emot. Wabi sabi har också lärt mig att acceptera förändringar, eftersom de är oundvikliga i tillvaron. Att leva enligt wabi sabi handlar om att mogna som människa och att lära sig att se nyktert på tillvaron. Min förhoppning är att kunna vidarebefordra denna visdom till andra. Jag vill tacka mina inspiratörer, och främst bland dem Richard R Powell, Andrew Juniper, Candice O’Denver, Joyce Rupp, Gary Thorp och Gregg Krech.

9


• Wabi sabi – livets nakna skönhet Vart vi än vänder oss i världen kan vi se att vi människor har förlitat oss på principer som innefattar begrepp som prestation, målinriktning, målmedvetenhet, utveckling. På ett sätt är det kanske ofrånkomligt att så har skett, men i dagens värld behöver vi mer än någonsin hitta vägar för att leva i samklang med naturen och oss själva. Annars riskerar vi faktiskt att gå under. Det är en hisnande tanke att mellan 1900 och 1950 skedde en lika stor ”utveckling” i vår del av världen som tidigare skett under sextusen år, mellan 1950 och 1970 skedde ännu en revolution av samma storleksmått, och på det sättet har det fortsatt, i en accelererande takt. Idag kanske vi lär oss lika mycket på en månad som på sextusen år, och om ett år lika mycket på en dag som på sextusen år … Är det konstigt om vi är många i dagens samhälle som känner oss förvirrade, trötta och omskakade? Wabi sabi talar om något helt annorlunda. Wabi sabi är det som vi alla kan finna när vi befinner oss i stillhet, tystnad och eftertänksamhet; visdomen liknar mindfulness och simple living – ”läror” som de senaste åren har fått stor spridning i västvärlden. Wabi sabi är som den ömsinta modern som håller om sina barn. Hon ger dem näring, leder dem och visar dem med varsam hand riktningen mot ett hållbart liv. Kanske är det jordens själ Gaia som vakar över wabi sabi? Jag väljer därför att beskriva wabi sabi i femininum, som en ”hon”, för det är så jag uppfattar ämnet – som en vis, äldre, kärleksfull feminin själ. 10


Den som får kontakt med wabi sabi på djupet vill först bara vila. Därefter kommer ofta ett sårbart vemod smygande som får oss att ställa frågor till oss själva: Vart är jag på väg? Fungerar det jag håller på med? Är det så här jag vill att mina barn ska växa upp? Ämnet är tidlöst, det saknar guruer och lärare, och det baserar sig på visdomen i naturen. Vill du lära dig sanningen om wabi sabi ska du stanna inför dessa tre påståenden och låta dem sjunka in: • Ingenting varar för evigt. • Ingenting är perfekt. • Ingenting blir någonsin färdigt.

När du har kunnat införliva dessa sanningar i ditt inre, då befinner du dig nära wabi sabis kärna. Wabi sabi är andlighet bortom ord. Ju mer vi försöker klä in andligheten i ord, desto längre bort från källan kommer vi. Wabi sabi är den tidlösa visdomen om livet som inte går att ifrågasätta. Vill vi få verklig sinnesro måste vi låta den visdomen bli en del av oss själva.

Wabi och sabi – ordens betydelse

Wabi sabi har sina rötter inom den japanska zenfilosofin. Ursprungligen användes läran för att skapa miljöer för meditation och reflektion, såväl inomhus som utomhus. Tanken var att forma en omgivning där människorna kunde tömma sina sinnen för att uppnå total närvaro. I detta ingick bland annat tedrickande som en viktig ritual. Ritualer har alltid haft en stor betydelse i japansk kultur. ’Wabi’ som enskilt ord beskriver en självvald enkelhet i förhållande till livet. En fattigdom som man har valt själv men som innehåller livets 11


äkta rikedomar. ’Wabi’ står för allt vi önskar oss men som inte går att köpa för pengar. ’Wabi’ får oss att anta ett nytt förhållningssätt till livets bekymmer – ohälsa, arbetslöshet, saknad efter förlorade nära och kära. ’Wabi’ gömmer inte undan och försöker inte att bortförklara rädslan, sorgen eller smärtan. ’Wabi’ ser det svåra djupt i ögonen och lär sig att leva med det, utan att det får föröda livet. Ursprungligen var ’wabi’ ett sätt att arrangera miljöerna kring det rituella tedrickandet för de japanska aristokraterna under 1500- och 1600-talet. Successivt skalade ’wabi’ av miljön mer och mer, för att den skulle bli så enkel och spartansk som möjligt. Detta för att de sanna värdena skulle kunna upplevas ännu starkare. Det var temästarna, zenpräster och munkar som vidarebefordrade läran. Filosofin har haft stor inverkan på japanernas sätt att förhålla sig till litteratur, poesi, arkitektur, design, trädgårdsskötsel och matlagning. Ordet ’sabi’ var från början ett sätt att beskriva den nakna skönheten hos poesi (speciellt från 1200- och 1300-talet). Det kan översättas med ”tidens blomstring” – ett uttryck som innehåller insikten om att allt åldras. ’Sabi’ representerar tidens gång. Det ligger en ton av längtan i ordet men också ett stråk av vemod över att inget är beständigt. När ’wabi’ och ’sabi’ sätts ihop föds en kvalitet som närmast skulle kunna översättas med ”ödmjuk skönhet”. Wabi sabi är en motpol till ”för mycket”, och sätter vi in det i ett historiskt perspektiv kan vi se att vi har nått en punkt där ”för mycket” har tagit alltför stor plats – många äter för mycket, stressar för mycket, jobbar för mycket, pratar i telefon för mycket, köper för mycket, motionerar för mycket. Detta ”för mycket” har gjort många av oss sjuka, förtvivlade och håglösa.

12


Ledord inom wabi sabi tidlös visdom allomfattande, villkorslös kärlek ödmjukhet stillhet vördnad respekt naturens visdom ofullständigt och icke-perfekt ro i förändring tidlös skönhet naturens visdom anspråkslöshet uppskattning/samarbete hållbar utveckling liv i ögonblicket andlighet bortom ord

Den feminina kraften

I nästan alla kulturer har det funnits en hyllning till den feminina kraften, men vi behöver gå åttatusen till tiotusen år tillbaka i tiden för att finna en tidsålder då enkelheten rådde som livsstil, då växlingarna och rytmerna i livet hyllades och firades och då vi levde i samspel med naturen. Under lång tid nu har vi trängt undan den feminina kraften, mer och mer i takt med industrialisering och ”modernisering”. Nästan utan undantag låter vi istället den maskulina kraften regera. Den feminina och den maskulina kraften har olika utgångspunkter 13


och olika mål. När den maskulina kraften betraktar exempelvis skogen tänker den: Vad kan jag använda den här skogen till? När den feminina kraften betraktar skogen tänker den: Hur kan jag leva i samspel med skogen och ge näring till den och hämta näring från den? För att kunna skapa ett gott och hållbart liv behöver vi finna en balans mellan dessa båda krafter. Wabi sabi hjälper oss att skapa den balansen, genom vördnad, tacksamhet och eftertanke. I de österländska lärorna talar man mycket om polariteten i de feminina (yin) och de maskulina (yang) egenskaperna. Wabi sabi är ett yin-ämne, medan exempelvis feng shui handlar om balansen mellan yin och yang. Det är viktigt att poängtera att feminint respektive maskulint i det här sammanhanget inte är liktydigt med kvinna respektive man. Alla människor bär yin- och yang-kvaliteter inom sig, oavsett kön, och vi behöver alla uppnå en balans mellan dem. Däremot kan man säga att kvinnor överlag har en starkare yin-kraft i kroppen, på samma sätt som män oftare har mer framträdande yang-krafter inom sig. (Det är förmodligen anledningen till att kvinnor oftare blir utbrända och lider av utmattningsdepressioner i vårt samhälle, som ju domineras av yangkraft.)

Den feminina principen inom och bakom religionerna

’Vishet’ är ett ledord inom wabi sabi. Det skiljer sig från ’kunskap’, som vi värdesätter så högt idag. På grekiska, latin och hebreiska är ’vishet’ ett ord i feminin form. Hon kan te sig subtil och skör, men kan också visa sig i full kraft om så behövs. Visheten är modern, jorden, naturen och livet. Hon representerar godheten, kärleken, nåden och barmhärtigheten. Söker vi inom och bakom de olika religionerna och kulturerna återfinner vi samma fenomen, nämligen att det en gång i tiden funnits en fe14


minin aspekt som senare gömts undan. I Japan kallades hon Amaterasu, i Kina Kuanyin, i Tibet Tara, i Egypten Isis, i Indien Shakti, i Grekland Gaia, inom kabbala Shekinah, inom kristendomen jungfru Maria. Även inom den muslimska världen finns tecken på den feminina kraften. Där kallas Gud Al Rahmin, den nåderika och medlidande, och ordet ’Rahmin’ har sin rot i det arabiska ordet för livmoder och påminner muslimer om Guds feminina egenskaper. Jag har valt att benämna wabi sabi ”hon”, och jag tror att vi har väntat på henne länge. Hon kan skapa liv, och hon kan värna om livet för både män och kvinnor. Hon är den odelbara medvetenheten som finns i oss alla. I bibelboken Salomos vishet står följande att läsa i kapitel 7, verserna 17–27: […] jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människans tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter – allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. I visheten bor en ande som är förnuftig och helig, ensam i sitt slag, mångfaldig till formen, tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad, tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande, människovänlig, fast, orubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt över allt; den genomströmmar alla andar som är förnuftiga, rena och av den tunnaste materia. Ingenting är så rörligt som vishetens rörelse. I sin renhet tränger hon in i allt, i alla dess delar. Hon är ett utflöde från Guds makt, hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens härlighet. Därför kan ingenting orent komma henne nära. Hon är ett återsken av det eviga ljuset, en klar spegling av Guds verksamhet och en avbild av hans godhet. Hon är en men förmår allt, 15


hon förblir vad hon är men gör allting nytt. I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar och frambringar profeter och vänner till Gud […]

Haikuögonblick

Det finns ingen lycka som varar beständigt. I wabi sabi söker man efter förnöjsamhet och något som kallas haikuögonblick (haiku är också en kort dikt). Ett haikuögonblick är ett tillfälle då allt står stilla – du betraktar något, öppnar ditt hjärta och fylls av vördnad. Som otränad i wabi sabi kan man minnas några enstaka sådana tillfällen i livet. För mig var ett sådant ögonblick då jag såg min dotter ta sina första steg. Det vackra med wabi sabi är att dessa ögonblick blir fler allteftersom du tränar upp din förmåga att betrakta, vila och njuta av det som finns omkring dig. Det handlar inte i första hand om de storslagna och spektakulära händelserna utan om det som du har framför dig varje dag. Du lär dig att fånga in det och låta det stanna kvar ett ögonblick, och sedan kan du släppa det stilla. Det går aldrig att forcera fram ett haikuögonblick, hålla fast det med vilja eller återskapa det. Det finns bara där och väntar på oss.

16


Inom var och en av oss väntar ett underverk total känsla av frihet hon väntar på att få dansa i de rum i vårt hjärta i de rum som är stängda mörka och belamrade hon väntar på att få dansa i de skrymslen där negativa känslor har byggt barrikader och lagrat vapen på hög hon väntar på att få dansa i de hörn där vi fortfarande inte tror på vår godhet inom var och en av oss väntar ett underverk total känsla av frihet hon kommer att lyfta lätta fötter och skapa glada sånger inom oss den dag vi öppnar egots dörr och låter fienden klampa ut. Joyce Rupp, ur The star in my heart 17


Vad wabi sabi fokuserar på Värna om det som är:

Var försiktig med det som är:

naturfokuserat

teknikfokuserat

autentiskt

kopierat

tillåtande mot åldrande

en strävan efter konstant ungdomlighet

subtilt

framfusigt

intuitivt

rationellt

personligt

opersonligt

unikt

likformat, anpassat

i stunden

i framtiden eller i det förflutna

helt

separerat, åtskilt

uppskattande

kritiserande, nedvärderande

paradoxalt, motsägelsefullt

svartvitt

oraffinerat, naturligt

raffinerat, utstuderat

stramt

ornamenterat

fraktalt

kvadratiskt och måttbestämt

organiskt

geometriskt

levande

artificiellt

hantverksmässigt

massproducerat

mjukt

vasst

klart och tydligt

hopfantiserat

reflekterande, uppmärksamt

omedvetet, själlöst

lyssnande, receptivt

arrogant

seende

redovisande

långsamt

snabbt

ödmjukt

stolt

innerligt

hjärtlöst

19

9789113030753  
9789113030753  

Agneta Nyholm Winqvist tidlös visdom Agneta Nyholm Winqvist tidlös visdom Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823 Tryckt h...