Page 1

SO•Serien från Liber

GEOGRAFI  LÄRARHANDLEDNING 

Göran Svanelid

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras


ISBN 978-91-47-10809-1 © 2012 Göran Svanelid och Liber AB Arbetsuppgifterna är utarbetade av Göran Svanelid, Margareta Elg, Per Ericsson, Maria Fitger och Ewa Jaquet. Redaktör: Thomas Johansson Formgivare: Lotta Rennéus Produktion: Thomas Sjösten Första upplagan 1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUSavtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00

www.liber.se

Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras


Till läraren Kursplan – Geografi

SO.S Geografi 7

SO.S Geografi 8

SO.S Geografi 9

Tema miljö S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras


SO•S Geografi 7

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras
Innehåll 1. Planeten jorden 1:1 Den stora frågan 1:2 Det roterande jordklotet 1:3 Nyttan av olika kartor 1:4 Gradnätet 1:5 Var ligger huvudstäderna? 1:6 Sammanfatta för att fatta bättre 1:7 Läsförståelse 1:8 Ut på sambandsjakt 1:9 Fler viktiga samband 1:10 De viktiga varför-frågorna 2. Klimat och väder 2:1 Den stora frågan 2:2 Stadiga vindar 2:3 Varför regnar det? (1) 2:3 Varför regnar det? (2) 2:4 Varför är det på detta viset? 2:5 Sammanfatta det viktigaste 2:6 Ut på sambandsjakt 2:7 Analysmodellen 3. Klimatzoner och växtlighet 3:1 Den stora frågan 3:2 Grattis, du har vunnit! 3:3 Varierande väder 3:4 Vegetation och klimat 3:5 Temperatur och växtlighet 3:6 Vad påverkar klimatet? 3:7 Varför är det på detta viset? 3:8 Den viktiga analysmodellen, del 1 3:9 Den viktiga analysmodellen, del 2 3:10 Klimatet bestämmer mycket 3:11 Ut på sambandsjakt 3:12 Sammanfatta det viktigaste 4. Vattnet och människorna 4:1 Den stora frågan 4:2 Vattnets kretslopp (1) 4:2 Vattnets kretslopp (2) 4:3 Världens floder

4:4 Mycket eller lite regn? 4:5 Oljekatastrofer 4:6 Den viktiga analysmodellen, del 1 4:7 Den viktiga analysmodellen, del 2 4:8 Den viktiga analysmodellen, del 3 4:9 Ut på sambandsjakt 4:10 Sammanfatta det viktigaste 4:11 Alla floder mynnar till slut ut i ett hav 4:12 Tio viktiga varför-frågor 4:13 Vattnets stora betydelse 4:14 För- och nackdelar med stora dammbyggen 4:15 Turism på gott och ont 5. Mat från mark och vatten 5:1 Den stora frågan 5:2 Ris, majs och potatis 5:3 Spannmålsproduktion och befolkning 5:4 Träna på sambanden! 5:5 Den viktiga analysmodellen 5:6 Var får vi vår mat ifrån? 5:7 Vad äts var och varför just det och just där? 5:8 Sammanfatta det viktigaste 6. Människor och maten 6:1 Den stora frågan 6:2 Träna på att förstå sambanden 6:3 De viktiga orsakerna 6:4 Analys av för- och nackdelar mellan olika boende i ett u-land 6:5 Analys av orsaker till att människor flyttar 6:6 Megapolis 6:7 Sammanfatta det viktigaste Förslag på prov, åk 7 Geografi åk 7, delprov I – Klimatzoner Geografi åk 7, delprov II – Klimat och klimatzoner Uppföljning av de två delproven

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras
SO• S Geografi Åk 8

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras


Innehåll 7. Landskapet omkring oss 7:1 Den stora frågan 7:2 Kontinenter i rörelse 7:3 Jordbävningar 7:4 Berget bryts ned 7:5 Läsförståelse 7:6 Den viktiga analysmodellen 7:7 En jämförande analys av tre olika bergarter 7:8 En enklare analys 7:9 Positiva och negativa konsekvenser 7:10 Inlandsisen 8. Skogslandskapet och trävarorna 8:1 Den stora frågan 8:2 Saker av trä 8:3 Läsförståelse 8:4 Analys av den användbara skogen! 8:5 Sambandet mellan klimat och typ av skog 8:6 Analysera mera! 8:7 Jämförande analys av Nordens skogsareal 8:8 Sammanfatta det viktigaste 9. Jordbrukslandskapet och matvarorna 9:1 Den stora frågan 9:2 Landskap i förändring 9:3 Läsförståelse 9:4 Människans påverkan på gott och ont 9:5 Ytterligare en stödmall! 9:6 Dags för nya orsaker!

9:7 Hur ska jordbruket drivas? 9:8 Ut på sambandsjakt 10. Fritidens landskap 10:1 Den stora frågan 10:2 Allemansrätt och fel! 10:3 Läsförståelse 10:4 Stör och förstör 10:5 Prioritera mellan 10:6 Sveriges nationalparker och världsarv 10:7 Du har makten att bestämma 10:8 Turistmål 11. Staden 11:1 Den stora frågan 11:2 Tätort eller glesbygd? 11:3 Läsförståelse 11:4 Analysera fördelar och nackdelar med att bo på olika ställen 11:5 Var ska du bygga? 11:6 Fatta rätt beslut 11:7 Stadsplanering 11:8 Stadsplanering, del 2 11:9 Hur ska vi resa? 11:10 Om att välja färdsätt 11:11 Städer i världen 11:12 Varför ligger staden där? 11:13 Storstäder i världen Förslag på prov åk 8 Geografi åk 8, delprov I Geografi åk 8, delprov II Uppföljning av de två delproven

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras
SO•S Geografi 9

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras


Innehåll 12. Industri och service 12:1 Den stora frågan 12:2 Industri- och servicejobb 12:3 Europas industrier 12:4 Välj transport 12:5 Allt förändras! 12:6 Varför-frågor 12:7 Sveriges största företag 12:8 Du har makten att Prioritera!

Namn: ______________________________________________________

13. Energi 13:1 Den stora frågan 13:2 Energikällor i Sverige 13:3 Energi förr och nu 13:4 Olika energikällor 13:5 Vindkraft åt alla! 13:6 Tio nya varför-frågor 13:7 Elproduktionen i Norden 13:8 Fördelar och nackdelar med olika energislag 14. I-länderna 14:1 Den stora frågan 14:2 De åtta mäktigaste 14:3 Tre stormakter 14:4 Läsförståelse 14:5 Välfärdslistan 14:6 Den viktiga verkstadsindustrin 14:7 De viktiga flygplatserna 14:8 Analysera EU:s miljöproblem 14:9 Sammanfatta för att fatta 15. U-länderna 15:1 Den stora frågan 15:2 Välfärd 15:3 Rik och fattig 15:4 Pålitlig statistik? – källkritik 15:5 Flyktingar i världen 15:6 Råvaruberoende 15:7 Tio frågor om samband 15:8 Jämförande analys av för- och nackdelar 15:9 Fattigdomen i världen 15:10 Prioritera! Vad är viktigast? 15:11 BRIC-länder 15:12 Tre före detta utvecklingsländer 15:13 Sammanfatta det viktigaste

16. Hållbar utveckling 16:1 Den stora frågan 16:2 Hållbar konsumtion? 16:3 Miljötänkande i hemmet 16:4 Hur miljövänlig är du? 16:5 Håll reda på miljöhoten 16:6 Framtiden tillhör barnen 16:7 Klimatförändringar i världen 16:8 Ut på sambandsjakt 16:9 Framtida problem 16:10 Varför skövlas skogen? 16:11 Ett riktigt badproblem 16:12 Rätten till ren luft 17. Sårbarhet 17:1 Den stora frågan 17:2 En allvarlig naturkatastrof 17:3 Analysera sårbarheten i samband med naturkatastrofer 17:4 Sårbara platser i världen 17:5 Sammanfatta det viktigaste 18. Arktis 18:1 Den stora frågan 18:2 Går det att rädda isbjörnarna? 18:3 Sambandsträning   Förslag på prov åk 9 Geografi åk 9, delprov I (alternativ a) Geografi åk 9, delprov I (alternativ b) Geografi åk 9, delprov II Uppföljning av de två delproven

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras
SOS Geografi 7

4. Vattnet och människorna 4:1 Den stora frågan Vilken betydelse spelar vattnet för människan, naturen och samhället?

Uppgift 1: Gör egna Stora frågor Läs igenom inledningen på s. 57. Vilka frågor vill du ha svar på efter att ha läst inledningen och vilka förslag på svar har du? Mina frågor

Mina bästa svar utifrån min förförståelse

1.

Namn: ______________________________________________________

2.

3.

Arbeta vidare • Jämför dina frågor och svar med en grupp av klasskamrater. • Välj ut en av gruppens egna frågor och ge ert gemensamma och bästa svar på denna fråga. • Presentera er ”Stora fråga” och gruppens bästa svar för hela klassen. • Lyssna på de andra gruppernas frågor och svar och lär av varandra.

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:1


SOS Geografi 7

Uppgift 2: Förklara begreppen Begrepp

Min tolkning av begreppet

Atmosfären

Grundvatten

Havsströmmar

Tsunami

Vattnets kretslopp

Delta

Cyklon

Namn: ______________________________________________________

Naturkatastrof

Översvämning

Vattenkonflikter

Arbeta vidare: 1. Besvara ”Den stora frågan” och använd så många som möjligt av begreppen i listan ovan. Skriv 5–10 meningar. 2. Byt text med någon klasskamrat och ge honom/henne ”två stjärnor och en önskan”. 3. Förbättra din egen text efter din klasskamrats respons. 4. Lämna in texten till din SO-lärare.

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:1


SOS Geografi 7

4:2 Vattnets kretslopp (1) Mellan hav och land cirkulerar vattnet på jorden i ett evigt kretslopp. I den här övningen ska du göra en förklarande skiss över vattnets väg genom kretsloppet. Rita en liten bild till varje punkt nedan. Siffrorna finns även markerade på underlagsskissen på nästa sida. Använd pilar, färg och egna teckningar för att göra din bild så tydlig som möjlig. 1. Solen värmer havet utanför kusten. Vattenmolekyler stiger uppåt och bildar vattendroppar. 2. Vattendropparna blir allt fler och det bildas moln. 3. Vinden för molnen in över land. 4. Molnen stiger och kyls ned och vattendropparna börjar falla mot marken som regn. 5. Väl på marken kan vattnet ta en mängd olika vägar. Här är några exempel: a) Rinna ned i åar, sjöar och floder som flyter vidare ned mot havet. b) Rinna ned i marken och bilda grundvatten som mycket långsamt rör sig mot havet. c) Frysa fast som snö och is i glaciärer. d) Vattnet kan även ta vägen genom växter, djur eller människor på sin väg tillbaka till havet. 6. Förr eller senare hamnar vattnet i havet igen och kretsloppet är slutet. 7. Skrivövning: Skriv en berättelse om vattendropparna Dripp och Drapp. Berätta om deras öden och äventyr som de upplever på sin väg genom vattnets kretslopp. Här följer några ord som du kan använda i din berättelse: salt, fågel, soppa, brunn, fisk, avlopp, blad, is, jord.

Namn: ______________________________________________________

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:2


SOS Geografi 7

6. 1. 2.

Namn: ______________________________________________________

3.

4.

5.

4:2 Vattnets kretslopp (2)

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:2


SOS Geografi 7

Hjälpmedel: Atlas

4:3 Världens floder Floder har i alla tider spelat en viktig roll för människan, som källa till färskvatten, bevattning, som transportled och fiskevatten. Många floder rinner genom flera länder, och så småningom mynnar alla i havet. 1. Markera nedanstående floder på underlagskartan över världen. Visa med pil den riktning som respektive flod rinner. Ta hjälp av en atlas. 2. Genom vilka länder rinner floderna och i vilket hav mynnar de? Använd en atlas och fyll i tabellen.

Namn: ______________________________________________________

Flod

Passerar länder

Mynnar i hav

1. Amazonfloden 2. Mississippi 3. Nilen 4. Kongo 5. Eufrat 6. Ganges 7. Indus 8. Huang He 9. Volga 10. Donau

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:3


SOS Geografi 7

Hjälpmedel: Atlas

4:4 Mycket eller lite regn? Nederbördsvatten i form av regn och snö är det som är livgivande för växterna. Där det regnar lite finns en annan växtlighet än där det regnar mycket. Kommer regnet i alltför stora mängder så drabbas området av översvämningar. Jorden eroderas dessutom lätt om den inte är bunden av växtlighet. Studera kartorna i en atlas med de olika klimatzonerna och årsnederbörden och svara på följande frågor. 1. Vilken växtzon har den lägsta årsnederbörden?

2. Vilken växtzon har den högsta årsnederbörden?

3. Hur stor är årsnederbörden i norra Australien? Vad är det för växtlighet i detta område?

4. Var finns den högsta årsnederbörden i världen?

5. Vilka andra områden i världen bör ha problem med översvämningar om man bara ser till hög årsnederbörd?

Namn: ______________________________________________________

6. Regnskog – det hörs att årsnederbörden måste vara stor. Hur stor är den?

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:4


SOS Geografi 7

Hjälpmedel: Atlas

4:5 Oljekatastrofer

Namn: ______________________________________________________

Det har flera gånger hänt allvarliga olyckor där stora oljetankers har gått på grund eller av annan anledning havererat till havs. Stora mängder olja har läckt ut och skadat djur- och växtliv inom stora områden. Några av de största olyckorna har varit: • • • • • • • • •

Castillo de Bellver 1983 utanför Sydafrikas sydspets Assimi 1983 i Indiska oceanen utanför Omanviken Nova 1985 i Indiska oceanen utanför Omanviken Odyssey 1988 mitt ute i Atlanten strax norr om norra vändkretsen Exxon Valdez 1989 i Alaskagolfen utanför Alaska Khara 5 1989 i norra Atlanten Katina P 1992 mellan Madagaskar och Moçambique Braer 1993 vid Shetlandsöarna Prestige 2002 utanför Galiciens kust i Spanien

1. Markera dessa platser på kartan med ett X. 2. Ge förslag på åtgärder som man skulle kunna vidta för att förhindra framtida oljekatastrofer på haven. Vad kan det finnas för ny teknik, vad kan man lagstifta om?

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:5


SOS Geografi 7

4:6 Den viktiga analysmodellen, del 1 Nu ska du analysera mera. Det kan aldrig bli för mycket av analys i SO-ämnena. I denna övning ska du försöka hitta så många exempel som möjligt på, och kopplingar mellan dessa exempel, orsaker, konsekvenser och förslag på lösningar på problemet med översvämningar, att det finns för mycket vatten.

Orsaker till …

Konsekvenser av …

FÖR MYCKET REGN: ÖVERSVÄMNINGAR

Namn: ______________________________________________________

Förslag på hur problemet ska lösas, av vem/vilka:

Arbeta vidare 1. Jämför dina exempel på samband med de andra i gruppen. 2. Skapa gruppens bästa förslag på orsaker, konsekvenser och lösningar. 3. Redovisa inför hela klassen. 4. Lär av varandra och förbättra din grupps analysmodell efter det du nu har hört.

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:6


SOS Geografi 7

4:7 Den viktiga analysmodellen, del 2 Kan du tänka dig att det på vissa platser på jorden har det inte fallit en droppe regn på flera år. I denna övning ska du analysera problemet med torka, att nederbörden är för liten.

Orsaker till …

Konsekvenser av …

FÖR LITE REGN: TORKA

Namn: ______________________________________________________

Förslag på hur problemet ska lösas och av vem/vilka:

Arbeta vidare 1. Jämför dina exempel på samband med de andra i gruppen. 2. Skapa gruppens bästa förslag på orsaker, konsekvenser och lösningar. 3. Redovisa inför hela klassen. 4. Lär av varandra och förbättra din grupps analysmodell efter det du nu har hört.

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:7


SOS Geografi 7

4:8 Den viktiga analysmodellen, del 3 Problemet med vatten kan vara komplext. Problemet kan vara att det finns för mycket vatten, då blir det översvämningar, eller så kan det vara det omvända problemet med för lite vatten, det vill säga torka. I denna övning ska du analysera ett tredje ”vattenproblem”, nämligen problemet då vattnet är orent, smutsigt, och farligt att dricka.

Orsaker till …

Konsekvenser av …

ORENT VATTEN/ ORENA BRUNNAR

Namn: ______________________________________________________

Förslag på hur problemet ska lösas, av vem/vilka:

Arbeta vidare 1. Jämför dina exempel på samband med de andra i gruppen. 2. Skapa gruppens bästa förslag på orsaker, konsekvenser och lösningar. 3. Redovisa inför hela klassen. 4. Lär av varandra och förbättra din grupps analysmodell efter det du nu har hört.

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:8


SOS Geografi 7

4:9 Ut på sambandsjakt Att träna på att hitta samband i en text är viktigt. Dels för att du då samtidigt lär dig att hitta det viktigaste i en text, det vill säga du utvecklar din läsförståelse. Dels lär du dig viktiga saker samtidigt som man kan säga att du utvecklar ditt tänkande. I denna övning ska du försöka hitta minst ett exempel på samband till respektive rubrik. Det finns många att välja mellan! Det bästa är om du kan skapa ”sambandskedjor”, det vill säga samband som består av fler än ett samband i ”bara” två led. Titta till exempel på avsnittet under rubriken ”Tsunamis – havets monstervågor”. Där hittar du ett exempel på en sambandskedja mellan olika delar som: ”vulkanutbrott” ”vågor” ”havsbotten” ”långgrund strand”, samt ”larmsystem” Här har du hela fem sambandsdelar. Din uppgift är nu att skapa en ordning mellan delarna så att de hänger ihop (samband) på ett sätt som andra kan förstå. Detta är inte lätt, men en väldigt lärorik övning. För att binda samman de olika delarna används ord eller uttryck som till exempel: … därför att … … på grund av … … som en konsekvens av … … en orsak till att …är … … påverkas av … … leder till att … … är beroende av … Rubriken

Mina förslag på samband under respektive rubrik

Namn: ______________________________________________________

Tsunamis – Havets monstervågor (s. 61)

Nyttiga floder (s. 64)

De häftiga monsunregnen (s. 68)

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:9


SOS Geografi 7 Brist på rent vatten (s. 72)

Vattenkonflikter i Mellanöstern (s. 75)

Klimat, vatten och turism (s. 76)

Namn: ______________________________________________________

Arbeta vidare 1. Samtala och jämför dina samband med de andra i din grupp. 2. Välj ut de två samband ni är mest nöjda med. 3. Redovisa för hela klassen. 4. Avsluta med att se hur många av sambanden som var i fler än ett led. 5. Försök förbättra era egna samband så att de bildar längre sambandskedjor, det vill säga i fler än ett led.

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:9


SOS Geografi 7

4:10 Sammanfatta det viktigaste Att kunna sammanfatta en text är en viktig kunskap. Det gäller att hitta det viktigaste i texten. Det är ingen poäng att sammanfatta det mist viktiga. I denna övning ska du välja mellan två olika sätt att sammanfatt, tänk på att du tränar på båda sätten: 1. Genom att använda dig av sammanfattningen på sidorna 65 och 76. Du väljer ut fem av de sammanlagt tolv punkterna och gör en sammanfattning på mellan en halv- till en A4-sida. Byt text med en kamrat och ge varandra respons. 2. Genom att försöka komma på den bästa fråga som sammanfattar det viktigaste i den text som står under olika rubriker. Rubrik i läroboken

Den bästa frågan till respektive text som står under rubrikerna i läroboken.

Jordens vatten (s. 58)

Salt och sött (s. 59)

Vattnets kretslopp (s. 62)

Sjöar, floder och kanaler (s. 64)

Namn: ______________________________________________________

Tropiska cykloner (s. 69)

Egypten och Nilens vatten (s. 74)

Arbeta vidare 1. Samtala och jämför dina förslag på frågor med din grupp. 2. Diskutera er fram till de bästa svaren ni har kommit fram till på tre av de sex frågorna. 3. Redovisa era tre frågor och svar på dessa för övriga klassen. 4. Lär av andra genom att ni gör förbättringar i både frågor och svar nu när ni lyssnat på era klasskamraters redovisningar.

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:10


SOS Geografi 7

Hjälpmedel: Atlas

4:11 Alla floder mynnar till slut ut i ett hav Nu ska du få träna på lite namngeografi. I denna övning ska du ta hjälp av en kartbok för att leta upp tio av världens största floder. Du ska dessutom visa att du vet i vilken världsdel floden ligger, vilken sjö eller hav floden mynnar ut i samt namnet på en stad som ligger längs med floden eller vid dess mynning. Välj alltid den största staden Flod

Världsdel

Mynnar ut i havet/insjön i landet …

Stor stad vid floden eller vid mynningen

Amazonas

Brahmaputra

Donau

Huang He

Ganges

Mississippi

Nilen

Namn: ______________________________________________________

Po

Rhen

Volga

Arbeta vidare 1. Vilka fördelar respektive nackdelar kan det finnas med att en stor flod rinner genom ett land? 2. Vilka förklaringar kan finnas till det faktum att väldigt många av världens storstäder ligger vid vatten, en flod, en insjö eller vid ett hav. 3. Vilka få miljonstäder i världen är undantag fån denna regel.

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:11


SOS Geografi 7

4:12 Tio viktiga varför-frågor Du har säkert hört din lärare säga att det är viktigt i SO att både försöka formulera och kunna svara på varför-frågor. Skälet till det är att dessa frågor alltid är riktade mot förståelse av samband mellan olika saker. I denna övning får du tillfälle att testa din förståelse med hjälp av tio frågor.   1. Området närmast kusten, den så kallade shelfen, är den mest värdefulla delen av havet. Varför är just denna del så värdefull?   2. Sötvattnet smakar inte sött. Varför kallar man då detta vatten för sött när det inte är det?   3. Havens vatten är bra när man vill transportera olika varor, men inte för att dricka. Varför inte?   4. ”Vind föder vågor” är ett gammalt uttryck som fortfarande är bra. Varför då?  5. Varför är det rätt att påstå att det finns ett samband mellan Tsunamis och jordbävningar?   6. Under julen 2004 i Thailand dog 2400 turister, av dessa var 543 svenskar. Varför dog just så många turister och varför så många svenskar?   7. Varför är det korrekt att säga att det är solen som ligger bakom vattnets kretslopp?   8. Australien är, i förhållande till hela ytan, den torraste världsdelen. Ändå hör vi aldrig talas om några australier som svälter ihjäl på grund av extrem torka. Varför är det så?   9. Konstbevattning av åkrar är mycket ovanligt i Sverige. Varför är det så? 10. Trots att stora dammbyggen kan skapa konflikter, och till och med krig, mellan grannländer så bygger många länder sin damm ändå. Varför gör de det, trots den ökande krigsrisken?

Namn: ______________________________________________________

Arbeta vidare • Samtala och jämför med någon klasskamrat. Har ni svarat rätt på frågorna?

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:12


SOS Geografi 7

4:13 Vattnets stora betydelse Det är tack vare vattnet som det finns liv på vår jord. Varken du, några djur eller växter skulle klara någon längre tid utan vatten. I denna övning ska du ta hjälp av stödmallen för att lista ut så många exempel som möjligt på hur vi kan nyttja vattnet som vi har i våra sjöar, floder, grundvattnet, atmosfären och i haven. Med ”vi” menas alla enskilda individer, grupper av människor samt hela samhället, lokalt, nationellt och globalt. Vattnet i …

Nytta: Exempel 1

Nytta: Exempel 2

Nytta: Exempel 3

Nytta: Exempel 4

Sjöar

Floder/älvar

Grundvattnet

Namn: ______________________________________________________

Atmosfären

Haven

Arbeta vidare 1. Slutsats: Vilken ”vattendel” i västerspalten har, enligt dig, den största nyttan för oss människor och samhället? 2. Samtala om och jämför dina svar med din grupp. 3. Lär av varandra och skapa gruppens bästa svar. 4. Redovisa inför hela klassen. 5. Förbättra er egen stödmall utifrån vad dina klasskamrater har lärt er. 6. Skriv en resonerande text på temat: ”Det livsviktiga vattnet”. 7. Byt text med en klasskamrat och dela ut ”två stjärnor och en önskan”.

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:13


SOS Geografi 7

4:14 För- och nackdelar med stora dammbyggen Vatten är vår viktigaste naturresurs och allt som har stor betydelse kan det bli en konflikt kring. Detta gäller speciellt om det som är viktigt är en ”bristvara”, alltså något det är ont om. I denna övning ska du analysera för- och nackdelar med att bygga en stor damm. Börja med att försäkra dig om att du vet varför dammar byggs över huvud taget.

Namn: ______________________________________________________

Fördelar med stora dammbyggen

Nackdelar med stora dammbyggen

Arbeta vidare 1. Samtala om och jämför vad du skrivit med vad din grupp har angett som föroch nackdelar med att bygga en stor damm. 2. Skapa gruppens bästa analys av för- och nackdelar med dammbyggen. 3. Skriv en resonerande text på temat: ”Dammbygge – på gott och på ont.” 4. Byt text med en klasskamrat och dela ut ”två stjärnor och en önskan”. 5. Förbättra din resonerande text efter de råd du har fått och lämna in texten till din SO-lärare.

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:14


SOS Geografi 7

4:15 Turism på gott och ont Massturismen till bland annat öar i Medelhavet kan betraktas som både något positivt och negativt. I denna övning ska du analysera turism, världens största näring när det gäller antalet anställda. I din analys måste du göra någon koppling till vattenfrågan. 1. Börja dock med att träna på namngeografi: Till vilka länder hör följande populära turistöar? Turistö

Hav

Land

Världsdel

Mallorca

Kanarieöarna

Sardinien

Korsika

Sicilien

Namn: ______________________________________________________

Kreta

Rhodos

Bali

Hawaii

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:15


SOS Geografi 7

2. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att satsa stort på turism?

Namn: ______________________________________________________

Fördelar med storsatsning på turism

Nackdelar med storsatsning på turism

Arbeta vidare: 1. Skriv en resonerande text på temat: ”Turism på gott och ont.” 2. Byt med en klasskompis och ge ”två stjärnor och en önskan”. 3. Förbättra din resonerande text innan du lämnar texten till din SO-lärare

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

4:15


SOS Geografi 7

Geografi åk 7, delprov II

Namn: ______________________________________________________

Klimat och klimatzoner 1. Anta att du är expert på geografi och får besök att en frågvis och vetgirig lågstadieklass. Nu får du visa att du verkligen är geografiexpert för elevernas frågor är ganska kluriga. Hör bara! a. Vi har lärt oss att vi som bor i Sverige har olika årstider, men vi har inte fattat hur det kommer sig att vi i Sverige har det, men inte alla andra länder. b. Vi skulle vilja veta om det finns någon plats på jorden som har ungefär samma årstid året runt och hur detta påverkar deras liv och samhälle. c. Vi vet också att jorden snurrar runt sin egen axel, men du experten, vad skulle hända med väder och klimat om jorden inte skulle snurra runt sin egen axel? d. Vi har läst om olika havsströmmar och vindar, men vi har inte fattat på vilket sätt dessa två kan påverka klimatet på en viss plats. Det vore jättesnällt av dig experten om du kunde ge några exempel på havsströmmar och vindar som påverkar oss här i Sverige. e. Och så har vi det här med regn, eller nederbörd som vår SO-lärare har sagt att vi ska säga. Vi har lärt oss att nederbörden alltid beror av samma saker. Vilka då, undrar vi ju då så klart. f. Vår SO-lärare kan bli riktigt tjatig när det gäller begreppen. De är SÅ viktiga. En dag fick vi en läxa där vi skulle skapa en kedja av samband. Vi fattade ingenting. Kan inte du hjälpa oss. Begreppen som vi skulle skapa samband mellan var dessa: •  Vegetation/växtlighet •  Temperatur •  Klimatzon •  Nederbörd g. I Skåne bor det tio gånger så många människor som i Lappland trots att Lappland är tio gånger större. Varför är Skåne mycket mer tätbefolkat än Lappland?

S•OS Geografi lärarhandledning © Författarna och Liber AB

Får kopieras

Geografi åk 7, delprov II

9789147107858  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you