Page 1


b

Det finns en trädgård Det finns en trädgård Text: Martin Lönnebo  Musik: Hilding Carlsson

 &  44 œ

œ

1 Det

 &  œ

& & &



G/B

doft

kan

D

œ

 

œ

D/F 

œ œ

œ

G/B

D/F 

ber

om

regn

œ

Ty

œ

/C 

œ

œ œ œ D

œ œ œ œ œ œ

œ œ

Em6

D/F 

du

är

ljus,

œ

œ

he - las, en

E7/B

œ

œ

A

œ

A7

œ

pa - ra - dis.

D/F 

œ

D/A A

li - vet

D/A

Vi

œ œ œ œ œ Em/G

D/A

A

œ œ

sjä - lar här på jor - den, och G

œ

och

œ

œ

G

œ

och

D/A

A7

D

sol

för

växt.

œ

œ

du

œ

/C 

œ

œ œ œ

A

du är gräns - lös,

G

œ

G

vå - ra

D

A

D/F  Em/G

œ œ

a - nas i - från

A 7/E

od - lar

œ

A 7/E

finns en träd - gård där

D

 &  œ

œ

œ

D

D

är

œ

nä - ra,

D/A

A7

D

jag

är

din.

œ

œ

œ


c

2 Det finns en trädgård där livet blommar, en krans av pärlor jordens växter ger. De viskar, se hur sol får liv att födas, Guds nåd är sol för själen din. Ty du är gränslös, du är nära, du är ljus och jag är din. 3 Det finns en trädgård där livet mognar, en doft kan anas ifrån paradis. Vi tror på sommar även bortom floden, allt skall bli väl och allt är av nåd. Ty du är gränslös, du är nära, du är ljus och jag är din.


Martin Lönnebo

Tröstens trädgård Carolina Johansson (red)

libris förlag

örebro


2

Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

copyright © 2012 författaren och Libris förlag, Örebro Reviderad nyutgåva. Finns tidigare publicerad med titeln Den Underbara trädgården. Bibelcitaten är hämtade från Bibel 2000. redaktör Carolina Johansson omslagsfoto Jörgen Schwartzkopf/Johnér foto inlaga Ester Sorri foto martin lönnebo Alexander Farnsworth illustrationer Birgitta Thalberg formgivning Maria Mannberg notsättning Notsättarna i Ljungsbro HB tryck i Lettland 2012 isbn libris 978-91-7387-251-5 isbn fontana 978-951-550-776-1 www.librisforlag.se


Innehåll 7 Förord 11 Tröstens trädgård

första dagen

15 Vår Herres trädgård – Stillhetens plats

andra dagen

23 Rosenträdgården – Den talande tystnaden

tredje dagen

31 Liljornas äng – Att upptäcka skönheten

fjärde dagen

41 Akacielunden – Försoningens lund

femte dagen

51 Olivlunden – Den utvaldes plats

sjätte dagen

61 Vingården – Evigheten här och nu

sjunde dagen

71 Palmlunden – I Guds avbild 81 Som ett träd planterat nära vatten

– samtal med Martin Lönnebo


Paradiset var en trädgård.
 Himlen är en trädgårdsstad.
 Och mellan dem ligger våra trädgårdar.
 martin lönnebo


6


Förord ibland kan bönen behöva bilder till hjälp för att bli levande. I sin bok Bönens trädgård målade biskop emeritus Martin Lönnebo fram en böneplats i form av en trädgård.

Att be kan vara som att ge sig ut på en upp-

täcktsfärd in i en trädgård där vandraren, bedjaren, tänker sig omgiven av växtlighet medan han/hon färdas in mot tillvarons centrum.

Hans trädgårdstanke går igen i Tröstens träd-

gård, en bönebok speciellt för ledsna själar. Tröstens trädgård är minst lika vacker som Bönens trädgård och den skimrar av omsorg. Där väntar rosor på att gå i blom, liljor sprider sin väldoft, där finns olivträd med knotiga grenar vars frukter läker sår.

Och långt därinne finns den vackraste av oaser

med palmträd som skänker skugga och en källa som släcker törst. Allt detta ryms även inom oss. Låt oss tro på det. Låt oss utforska det. När man är ledsen kan man behöva gå varsamt.

7


8

Att läka tar tid. Tröstens trädgård rymmer sju rum – ett för var och en av veckans dagar. Sedan kan man börja om igen. Det kan ta tid att nå djupast in i trädgården, det kräver tålamod. Håll ut. Stanna kvar. Palmen vid källan finns redan där, den väntar på dig. Kom låt oss slå följe med biskop Martin. Carolina Johansson


Tröstens trädgård välkomna med på en vandring in i en osynlig inre trädgård. Jag vänder mig särskilt till dig som bär på sorg av något slag. Nu ser jag att vi är många som följs åt. Några saknar en kär medvandrare. Andra saknar vänner, hälsa, ungdom, frid eller arbetsuppgifter. Det är så mycket man kan mista och sörja. Inte endast döden ger oss sorger. Det kan också livet ge i överflöd. Ibland kan det kännas som om ingen annan vet hur svår förlusten är. Fast jag är övertygad om att det finns EN som vet. Följ med mig in i trädgården. Där väntar dig en Vän som förstår. Gå sakta och stilla in i trädgården. Besök den varje dag under veckor och månader, ty Vännen vill möta dig i stillheten som väntar där. När Jesus var i stor ångest inför sin egen död tog han tre lärjungar med sig och gick till en trädgård för att bedja. Sedan fortsatte han ensam längre in i trädgården. Där fick han till slut mottaga tröstens

11


12

kalk. Som kristen kan man göra en andlig vandring in i sin egen inre trädgård för att bedja. Där kan även vi få mottaga tröstens kalk. Varje gång innan du går in i trädgården bör du bli stilla och viska: Det är gott att bida, Herre, vid din port, himlar öppnas vida, här är helig ort. Här min själ förnimmer glädjens nya ton, och jag ser ett skimmer från en snövit tron. (Sv ps 206:4)


Fรถrsta dagen

bรถn en


14


15

Vår Herres trädgård Stillhetens plats välkommen tillbaka. Innan vi går in i trädgården så låt oss bli stilla. Det är gott att bida, Herre, vid din port, himlar öppnas vida, här är helig ort. Här min själ förnimmer glädjens nya ton, och jag ser ett skimmer från en snövit tron. När vi ser in genom grinden kan vi inte se något slut på den väg som drar fram rakt genom trädgården. Men det ligger som ett skimmer över vägens slut. Är det ljuset från den hemlighetsfulla närvaron av träd­ gårdens ägare?


Fรถrsta dagen 16

9789173872515  
9789173872515