9789140676313

Page 1

Kurs A och B

Fredrik Harstad Jenny Hostetter

SFI-boken består av:

Kurs A och B

SFI-boken ÖVA! Kurs A och B SFI-boken SKRIV! Kurs A och B SFI-boken LÄS! Kurs B och C (inklusive mp3-skiva) SFI-boken ÖVA! Kurs B och C SFI-boken LYSSNA! Kurs B och C (Cd med texter från LÄS! + hörövningar till ÖVA!) SFI-boken LÄS! Kurs C och D (inklusive mp3-skiva) SFI-boken ÖVA! Kurs C och D SFI-boken LYSSNA! Kurs C och D (Cd med texter från LÄS! + hörövningar till ÖVA!) SFI-boken WEBB! Fredrik Harstad har skrivit många läroböcker för SFI och arbetat med läroplanen för svenska som andraspråk för Gy2011.

SFI-boken LÄS!

SFI-boken är ett läromedel i svenska för A- och B-kursen på studieväg 1 i första hand. Den är uppbyggd kring teman och autentiska intervjuer med helt vanliga och ovanliga människor. Den är ett studiematerial för vuxna om vuxna. Du möter verkliga människor som berättar om sina liv och delar med sig av sina erfarenheter. Vår förhoppning är att deras berättelser ska kroka tag i läsaren och bjuda in till samtal. Det ska vara enkelt att identifiera sig med personerna och göra språket i boken till sitt eget. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga exempel på fraser att utgå ifrån samt många uppgifter som tränar inför nationella proven.

Fredrik Harstad Jenny Hostetter

SFI-boken LÄS!

Jenny Hostetter är lärare i SFI och författare till många läroböcker för SFI och erfaren kursledare i muntlig framställning.

SFI-boken LÄS! Kurs A och B

Fredrik Harstad Jenny Hostetter


innehåll Kapitel 1. hej Jag heter Hodan 6 Jag heter Taha 7 Vad heter du? 11 Jag bor på Råslätt 15 Jag bor i Kortedala 15

2. jag flyttade till sverige Jag kommer från Somalia 16 Jag kommer från Kurdistan i Irak 17 När kom du till Sverige? 23 Jag kom hit med min dotter 25 Jag kom hit med min fru 25

3. skola och arbete Jag går i skolan 26 Jag arbetar i en affär 27 Vad gör du? 33 Jag köpte min praktikplats 35 Jag vill arbeta i en affär 35

4. svenska språket och jag Jag läser bra, men jag skriver inte så bra 36 Jag pratar och förstår bra, men jag läser sakta 37 Hur tränar du svenska? 44 Taha slutade på C-kursen 45 Hodan pratar med läraren 45

4


Kapitel 5. boende Vi har en lägenhet med två rum och kök 46 Vi har en lägenhet med tre rum och kök 47 Hur bor du? 52 Vi behöver större lägenhet 57 Jag har en tvåa 57

6. familj och vänner Jag bor med mina barn 58 Jag har många kompisar 59 Hur ser din familj ut? 66 Jag vill att mamma kommer till Sverige 69 Jag saknar mina släktingar 69

7. fritid och hälsa Jag studerar på min fritid 70 Jag spelar fotboll med mina kompisar 71 Vad gör du på fritiden? 76 Jag tycker om att vara med familjen 83 Lördag är den bästa dagen 83

8. i sverige Jag flög från Etiopien till Sverige 84 Vi reste med bil genom Iran och Turkiet 85 Varför flyttade du till ett nytt land? 91 Jag bodde i Kurdistan i 25 år 93 Det är fint i Somalia 93

5


Kapitel 1

hej

Jag heter Hodan

1

Hej. Jag heter Hodan. Jag bor i Jönköping. Jag går i skolan.

JÖNKÖPING GÖTEBORG MALMÖ

Jönköping

6

Jag går i skolan.


Kapitel 1

Jag heter Taha

2

Hej. Jag heter Taha. Jag bor i Göteborg. Jag arbetar i en affär.

JÖNKÖPING GÖTEBORG MALMÖ

Göteborg

Jag arbetar i en affär.

7


Kapitel 1

Hör och härma

3

Stanna på de understrukna ljuden. Då uttalar du orden bättre. 1. Jag heter Hodan.

4. Jag heter Taha.

2. Jag bor i Jönköping.

5. Jag bor i Göteborg.

3. Jag går i skolan.

6. Jag arbetar i en affär.

Hör och härma

4

Bokstaven g brukar inte uttalas i ordet Jag.

1. Jag heter Hodan.

2. Jag heter Taha.

Säg ditt namn på samma sätt.

Hälsningsfraser

Hej!

5

Hej då! Vi ses!

8


Kapitel 1

6

Bokstav och ljud

Aaa

O o

jag

Ee

bor hej

arbetar skolan heter

Hörövning: A, o , e

7

Vilken bokstav saknas - a, o eller e? Säg orden högt. 1. h…j

5. sk…lan

2. b…r 6. t…xi

9. b…ken 10. arb…tar

3. j…g

7. d…tor

11. st…len

4. h…ter

8. p…pper

12. kl…ssen

Hörövning: A, o , e

8

Vilken bokstav saknas i namnet - a, o eller e? Säg namnen högt. 1. Hej! Jag heter H … nna.

4. Hej! Jag heter J … han.

2. Hej! Jag heter Fr … drik.

5. Hej! Jag heter L … na.

3. Hej! Jag heter K … rin.

6. Hej! Jag heter T … re

Hör och härma!

9


Kapitel 1

Arbetsplatser

9

1. ett torg

2. ett bibliotek

3. ett apotek

4. ett kafĂŠ

5. en lantgĂĽrd

6. ett sjukhus

7. en fabrik

8. en taxi

10


Kapitel 1

Vad heter du?

10

1. – Jag heter Helena. Jag bor i Stockholm. Jag arbetar på ett sjukhus.

2. – Jag heter Jan-Greger. Jag bor i Kävlinge. Jag arbetar på en lantgård.

3. – Jag heter Lisa. Jag bor i Stockholm. Jag arbetar på ett bibliotek.

4. – Jag heter Ronald. Jag bor i Umeå. Jag arbetar på torget. Jag säljer korv. 5. – Jag heter Sama. Jag bor i Göteborg. Jag arbetar på ett kafé.

6. – Jag heter Wilmer. Jag bor i Lund. Jag går i skolan.

Prata och skriv om dig på samma sätt. Ta hjälp av meningarna här.

11


Kapitel 1

Hör och förstå: Vem arbetar var?

11

Vad säger personerna? Lyssna och para ihop rätt person med rätt arbetsplats.

1. Ali

2. Dhoofo

3. Orawan

4. Kristy

5. Rominder

6. Bertil

Vad säger de? Hör och härma!

12


Kapitel 1

Läs och lyssna: Var bor du?

12

Läs skyltarna och lyssna sen på cd-skivan. Vem bor var? Peka på rätt skylt. 1. Hej! Jag heter Hodan. Jag kommer från ... 2. Hej! Jag heter Helena. Jag kommer från ... 3. Hej! Jag heter Said. Jag kommer från ... 4. Hej! Jag heter Johan. Jag kommer från ... 5. Hej! Jag heter Ove. Jag kommer från ... 6. Hej! Jag heter Liv. Jag kommer från ...

JÖNKÖPING GÖTEBORG LESSEBO MALMÖ ESKILSTUNA JÖNKÖPING STOCKHOLM GÖTEBORG BORÅS MALMÖ LINKÖPING

ESKILSTUNA JÖNKÖPING STOCKHOLM GÖTEBORG BORÅS ESKILSTUNA MALMÖ STOCKHOLM BORÅS LINKÖPING ÖREBRO STOCKHOLM UMEÅ

STOCKHOLM 13

UMEÅ


Kapitel 1

Vilka ord saknas?

13

Du får lyssna på varje mening två gånger. Säg hela meningen högt. 1: – Jag heter … – Jag arbetar …

2: – Jag heter … – Jag går i …

3: – Jag heter … – Jag arbetar på ett …

4: – Jag … – Jag kör …

5: – Jag … – Jag …

tips I SFI-boken ÖVA! Kurs A och B samt på webben kan du öva mer på liknande meningar.

14


Kapitel 1

jag bor på råslätt

14

Jag heter Hodan. Jag bor på Råslätt i Jönköping. Jag kommer från Somalia.

jag bor i kortedala

Jag heter Taha. Jag bor i Kortedala i Göteborg. Jag kommer från Kurdistan i Irak.

Prata och skriv om dig på samma sätt. Ta hjälp av Hodans och Tahas meningar här och tidigare i kapitlet. Skriv din text på sista sidan i kapitel 1 i SFI-boken SKRIV! Klistra in ett foto.

15


Kurs A och B

Fredrik Harstad Jenny Hostetter

SFI-boken består av:

Kurs A och B

SFI-boken ÖVA! Kurs A och B SFI-boken SKRIV! Kurs A och B SFI-boken LÄS! Kurs B och C (inklusive mp3-skiva) SFI-boken ÖVA! Kurs B och C SFI-boken LYSSNA! Kurs B och C (Cd med texter från LÄS! + hörövningar till ÖVA!) SFI-boken LÄS! Kurs C och D (inklusive mp3-skiva) SFI-boken ÖVA! Kurs C och D SFI-boken LYSSNA! Kurs C och D (Cd med texter från LÄS! + hörövningar till ÖVA!) SFI-boken WEBB! Fredrik Harstad har skrivit många läroböcker för SFI och arbetat med läroplanen för svenska som andraspråk för Gy2011.

SFI-boken LÄS!

SFI-boken är ett läromedel i svenska för A- och B-kursen på studieväg 1 i första hand. Den är uppbyggd kring teman och autentiska intervjuer med helt vanliga och ovanliga människor. Den är ett studiematerial för vuxna om vuxna. Du möter verkliga människor som berättar om sina liv och delar med sig av sina erfarenheter. Vår förhoppning är att deras berättelser ska kroka tag i läsaren och bjuda in till samtal. Det ska vara enkelt att identifiera sig med personerna och göra språket i boken till sitt eget. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga exempel på fraser att utgå ifrån samt många uppgifter som tränar inför nationella proven.

Fredrik Harstad Jenny Hostetter

SFI-boken LÄS!

Jenny Hostetter är lärare i SFI och författare till många läroböcker för SFI och erfaren kursledare i muntlig framställning.

SFI-boken LÄS! Kurs A och B

Fredrik Harstad Jenny Hostetter