Page 1

1

Copyright © 2009 Jesper Persson Sättning Jesper Persson Omslag Jesper Persson


2

Copyright © 2009 Jesper Persson Sättning Jesper Persson Omslag Jesper Persson


3

Operation Statligt Misstag En bok av Jesper Persson Del 1

Copyright Š 2009 Jesper Persson Sättning Jesper Persson Omslag Jesper Persson


4

Tidigare utgivning 2008 ”Från Svensson  till  Kriminell  och  Vägen  tillbaka”

Operation Statligt Misstag är uppföljaren till boken ”Från Svensson till Kriminell och Vägen tillbaka”

Denna uppföljare kan läsas fristående, men det är starkt rekommenderbart att du först läser den första boken.

Copyright © 2009 Jesper Persson Sättning Jesper Persson Omslag Jesper Persson


5

Prologen Operation Statligt Misstag tar vid  där  boken  ”Från Svensson till Kriminell och Vägen tillbaka”   slutade. Ni får i denna uppföljare se hur det gick för mig efter att polisens KUT (Kriminalpolisens underrättelse tjänst) avdelning släppt mig, för  att  jag  skulle  återgå  till  det  vanliga  ”Svensson livet”. Frågan jag än i dag ställer mig, är vilka förutsättningar som jag fick för att kunna återgå till samhället. Eller fanns det inga överhuvudtaget. Troligen är svaren olika, beroende på vem man skulle fråga. Men oavsett det, är bara en person som har facit i sin hand, och det är jag själv. Vi lever i ett samhälle som förbiser den enskilda personen, detta genom att system blir för stora och för omfattande. Därigenom faller den enskilda individen in i någon oförsvarbar procentsats som skapar ett stort mörkertal. Med enklare ord, skulle man kunna säga att vissa grupper i samhället faller mellan svart och vitt.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att bära i samhället. Jag har mitt eget liv att ta ansvar för. Men även jag har en förpliktelse att tillföra något viktigt i samhället. Då jag levt ett tungt kriminellt liv tidigare, och nu är på väg tillbaka till ett mer normalt liv, tycker jag att mina erfarenheter ska tagas tillvara på. Mitt budskap ska förmedlas ut till alla människor som vill ta det till sig.

När jag började skriva på denna uppföljare var jag något orolig för att den skulle bli tråkig och jobbig att skriva. Samtidigt som jag visste att dem miljöer som jag skulle beskriva och återspegla, inte direkt var KRIGSZONER från mitt gamla liv. Ett liv som jag kunde på mina fem fingrar. Nej! Nu skulle jag beskriva mina upplevelser i mitt nya liv. Ett liv sett från en vanlig SVENSSONS perspektiv. Copyright © 2009 Jesper Persson Sättning Jesper Persson Omslag Jesper Persson


6

Jag har gjort många dåliga saker i mitt liv. Helt oförsvarbara saker, då jag var kriminell. Det är kanske så att man själv utsätts för det som man utsatt andra för. Men jag stod för att jag var kriminell och levde efter dem regler då. Men jag fick ta straffen för brotten också.

Det som är än värre! Är när statstjänstemän, politiker, poliser eller åklagare spelar ärliga men löser brott genom direkt brottsliga handlingar. Eller andra statliga tjänstemän som gör grova tjänstefel. Att göra fel är mänskligt! Men att inte stå för sina tjänstefel är dåligt.

Men nu ska du som läser dessa rader få följa med mig in i min livshistoria. Du kommer få läsa om hur jag fortsatte ut i samhället och hur myndigheter och samhälle mottog mig. Eller hur jag behandlade samhället! Ja! Det  är  en  tolkningsfråga…

Mycket nöje!

Copyright © 2009 Jesper Persson Sättning Jesper Persson Omslag Jesper Persson


7

Kapitel 1 Polisinspektör Sundell halv reste sig ur sin kontorsstol och slog samtidigt båda sina handflator i skrivbordet och mer eller mindre skrek. (Citat: Jag ska ta bort din jävla skyddade identitet)Detta var dem första inledande orden som polisinspektören Sundell sa vid det första förhörstillfället. Min spontana reaktion blev troligen inte den som Sundell hade hoppats på. Han ville med dem inledande orden skrämma upp mig på ett tidigt stadium, genom att hota med borttagning av mitt skydd som jag fått av staten, och som jag uppfyllde kraven för att få ha. Detta försök från Sundell att ta bort mitt skydd var ett grovt tjänstefel, då han inte hade något med mitt skydd att göra. Än mindre hade han beslutande rätt om skyddet skulle vara kvar eller inte. Det är nämligen skatteverket som beslutar om vilka som skall ha sitt skydd kvar eller inte. Att det är skatteverket som beslutar detta, visste Sundell mycket väl om. Vilket han förklarade för mig, genom att informera mig om att han skulle skicka en promemoria om alla brott som jag hade gjort, till ansvarig skyddshandläggare Ullrika Edvin på skatteverket. Jag tittade upp mot Sundell för att sedan titta på min försvarsadvokat Sonja Ahlberg. Hon sa till Sundell att hon tyckte att vi kanske skulle hålla oss till själva anmälan och det som anmälningarna berörde. Sundell instämde muttrande. Sundell börjar då presentera en kvinnlig person som även hon var med vid det första förhöret. Sundell säger kort! Detta är Nelly från skatteverket och hon är här för att bistå mig i detta ärende. Eftersom jag aldrig haft en egen utredning som berör ekobrott, kommer Nelly hjälpa mig med det. Jag hälsade på henne och sedan fortsatte Sundell att läsa upp den ena anmälan efter den andra. Nu undrar kanske du som läst den första boken hur det kunde gå så fel, så att jag behövde sitta i polisförhör efter att jag fått en ny chans i livet? Men först spolar vi tillbaka en liten bit i min livshistoria och tar och börjar där jag avslutade den förra boken.

Copyright © 2009 Jesper Persson Sättning Jesper Persson Omslag Jesper Persson


8

Kapitel 2

Jag började återhämta mig efter den maginfluensan och förkylningen som jag haft under mer än veckas tid. Jag var rent matt av den influensan. Att bara lyfta armen för sträcka sig efter klockan var ett heltidsarbete. Min kropp var helt slut i dubbel bemärkelse. Att bara behöva lämna sina barn är nästan omöjligt att förklara rent känslomässigt. Sedan en dålig influensa på detta, gjorde ju inte det lättare att ta sig ur sängen. Alla tankar på mina barn gjorde att jag inte hade krut nog att ens försöka att bli bättre. Jag ville bara ligga rakt ner och inte göra ett skit. Underrättelse poliserna hade som sagt lämnat mig på ett säkert ställe, där jag skulle kunna börja mitt nya liv. Att börja ett nytt liv kan kanske verka enkelt och problemfritt, där alla förutsättningar finns… Enligt polisens underrättelseavdelning. Mitt nya liv bestod av en kontaktperson på en socialförvaltning, och som skulle leda in mig på det nya Svensson livet, och det genom olika arbetsmarknadsåtgärder som det så fint heter.  Med  andra  ord…  Sysselsättning  för  arbetslösa  och  för  personer  som  varit  utanför   arbetsmarknaden längre tider. Jag kan väl säga att jag uppfyllde den sistnämnda förutsättningen, med 17 år i det kriminella träsket.

Copyright © 2009 Jesper Persson Sättning Jesper Persson Omslag Jesper Persson

9789198059984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you