Page 1

Det här är den tredje, rejält uppdaterade versionen av Svenska Timmar litteraturen.

Svenska Timmar litteraturen presenterar de mest centrala och engagerande texterna och visar människan och samhället bakom verket. Alla kapitel avslutas med frågor, uppgifter och fördjupningstexter med anknytning till aktuell litteraturforskning. Tillsammans med språkboken och antologin täcker Svenska Timmar litteraturen in kurs 1, 2 och 3 under Gy 2011. Boken är tänkt att användas främst på de högskoleförberedande programmen.

litteraturen

Här får du en gedigen, perspektivrik och underhållande genomgång av den västerländska litteraturhistorien, från antiken till absurdismen.

Svenska Timmar

!

litteraturen Svante Skoglund

Svante Skoglund har arbetat som svensklärare, läroboksförfattare och översättare sedan 1980-talet. Han citerar gärna Vilhelm Moberg som beskrev litteraturläsning som ”stimulans från andras fantasi” och ”inlevelse i andra människors själar”.

ISBN 978-91-40-67337-4

9

673374_Oms.indd 1

789140 673374

2012-02-08 10.10


INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antiken ...................................................... 6 SE MÄNNISKAN! ...................................... 8 Arvet från antiken ................................... 10 De homeriska dikterna............................ 13 Molnskockaren Zeus och andra gudar och gudinnor ...................................... 18 Grekisk mytologi .................................... 21 Sapfo – vår första kärlekslyriker ............... 25 Kvinnor och män i Aten och Sparta ........ 28 Platon och Aristoteles.............................. 29 Teater till vingudens ära ........................... 35 Antikens Rom ........................................ 43 UPPGIFTER ............................................. 49 FÖRDJUPNING: Muntligt och skriftligt ... 52 Medeltiden ............................................... 58 SE MÄNNISKAN! .................................... 62 Det medeltida samhället .......................... 64 Den mäktiga kyrkan................................ 66 Arabisk, persisk och japansk kulturblomstring ................................. 74 Förälskade trubadurer.............................. 78 Medeltida hjältedikt ................................ 80 Humor på medeltida vis .......................... 84 Villon – en senmedeltida trubadur ........... 85 Den italienska stadskulturen .................... 86 Marco Polo beskriver världen .................. 86 Med Dante till helvetet ........................... 87 Petrarca – den första moderna människan? ......................................... 90 Boccaccios hundra historier .................... 91 Nordisk forn- och medeltid .................... 92 Den isländska litteraturen ........................ 94 Arla i urtid fanns ingenting – fornnordiska myter .............................. 98 Sverige blir en del av Europa ..................102 Nu hugger man mot man... Landskapslagarna ................................102 Birgitta – svenskt helgon med skarp tunga ........................................104 UPPGIFTER ............................................107 FÖRDJUPNING: Trubadurlyrik ...............109

Renässansen och franskklassicismen .....116 Renässanskulturen........................................119 SE MÄNNISKAN! .........................................120 Rabelais – skämt och allvar om jätten Gargantua ................................................122 Utopia och solstaten – perfekta världar?........126 Don Quijote ...............................................127 Shakespeare och den engelska folkteatern ....129 Klassicism vid Kung Ludvigs hov .................138 Svensk litteratur 1500–1700 .........................141 Bröderna Magnus – författare i flykten .........143 Agneta Horns leverne – en 1600-talskvinnas dagbok .......................................144 Vad väljer Herkules? ....................................145 UPPGIFTER .................................................147 FÖRDJUPNING: Salongskulturen .................149 Upplysningen ...............................................154 SE MÄNNISKAN! .........................................158 Romanen om Robinson ..............................160 Jonathan Swift – skrev för att förarga världen .....................................................162 Voltaire – den som skriver krigar...................164 Den ytterst farlige Diderot och hans uppslagsverk .............................................167 Rousseau – tillbaka till naturen ....................169 Upplysningen och kvinnorna .......................171 Upplysningstidens kulmen – den stora revolutionen.............................................172 Svensk 1700-talslitteratur ............................173 Linné upptäcker Sverige ..............................174 Bellman underhåller 1700-talets Stockholm..175 Kellgren – en svensk upplysningsman ...........179 Lenngren med den giftiga pennan ................180 UPPGIFTER ..................................................182 FÖRDJUPNING: 1700-talets romaner............184

4

673374.indb 4

2012-02-03 12.45


Från romantik till realism................................ 188 SE MÄNNISKAN! ............................................... 193 Den unge Werthers lidanden .............................. 196 Romantisk lyrik – och den historiska romanen . 198 Frankensteins monster och annan skräck ............ 203 Romantikens sagoberättare................................. 206 Stagnelius – romantik på svenska ........................ 208 Vikingakult ........................................................ 210 Realismen.......................................................... 212 Den realistiska romanen ..................................... 213 Balzac bakom fasaderna i pengarnas Paris ........... 215 Jane Austen och systrarna Brontë ........................ 217 Dickens – succéförfattare och samhällskritiker ... 221 Industri och vetenskap – framtidstro och pessimism ...................................................... 223 Amerikanska röster............................................. 226 Flaubert och hans Madame Bovary..................... 228 Dostojevskij och de stora livsfrågorna ................. 230 Ibsen och Tjechov – två dramatiker .................... 235 Émile Zola – författaren som vetenskapsman ...... 239 UPPGIFTER ........................................................ 242 FÖRDJUPNING: Från klassicism till romantik...... 244 Modernismen ..................................................... 248 Skandal i världskrigets skugga ............................. 251 Modernisterna och publiken .............................. 254 SE MÄNNISKAN! ............................................... 254 Franska föregångare ............................................ 256 Majakovskij – på hans själ växte inga gråa hår ..... 258 Alla är poeter ..................................................... 260 Eliot och Lawrence – kritik av det moderna livet................................................................ 264 Kafka – ensamhetens diktare .............................. 266 Proust utforskar minnet...................................... 268 Joyce, Woolf och den inre monologen ................ 270 Hemingway och den förlorade generationen ...... 272 Södergran – ville sjunga stjärnorna från himlen .. 275 Lagerkvist – en troende utan tro ......................... 276 Lindegren, Ekelöf och Aspenström: tre modernistiska poeter ................................. 278 UPPGIFTER ........................................................ 282 FÖRDJUPNING: Teatern blir absurd .................... 284

Från Almqvist till arbetarlitteraturen .......................... 292 SE MÄNNISKAN! ............................. 297 Den gåtfulle Almqvist....................... 300 Strindberg skriver för att slåss ........... 302 Fröding – tillvarons utlänning........... 308 Nationalskalderna Heidenstam och Karlfeldt ................................ 311 Selma Lagerlöf och kärlekens kraft ... 314 Herr Söderberg flanerar ................... 318 Tre kvinnliga röster: Wägner, von Krusenstjerna och Boye ......... 320 Författare ur livets egen skola ........... 324 Lo-Johansson försvarar förtryckta och angriper sportfånar ............... 325 Moa Martinson – om kvinnors kamp för ett värdigt liv ................. 328 Moberg – bråkstake som skrev om svenska utvandrare.................. 330 UPPGIFTER ...................................... 334 FÖRDJUPNING: Strindbergsfejden ... 336 Termer och begrepp – en ordlista .................................... 344 Register ............................................ 350

5

673374.indb 5

2012-02-03 12.45


ä Vi vill förh

r li ga den aggressiva rörelsen, den

fe

b ri ga sömnlö s

he

, ten, språnget, saltomortalen

ö r filen och smockan.

248 KAPITEL 6 Modernismen

673374.indb 248

2012-02-03 12.50


6

n e m s i n r e d o M Litteraturen har hittills hyllat den tankfulla stillheten, kärleksruset och sömnen.Vi vill förhärliga den aggressiva rörelsen, den febriga sömnlösheten, språnget, saltomortalen, örfilen och smockan. (Ur de italienska futuristernas manifest från 1909.)

Den riktning inom 1900-talets konst och litteratur som kallas modernismen växte fram i början av seklet − fast rötterna sträcker sig ända tillbaka till romantiken i början av 1800-talet (se sid. 189). Som man hör på namnet ville modernisterna skapa det moderna: en helt ny litteratur, en helt ny bildkonst och en helt ny musik. Il faut être absolument moderne (man måste vara helt modern), hade det franska poetiska underbarnet Arthur Rimbaud slagit fast redan på 1870-talet. Fyrtio−femtio år senare var det många skapande personer som tog den uppmaningen på största allvar. Ett populärt begrepp blev avantgarde, förtrupp, dvs. de som går längst fram, nydanarna. De modernistiska författarna gav inte mycket för 1800-talets realistiska litteratur. Det viktigaste för dem var inte att avbilda den yttre verkligheten – hur människor såg ut, var de bodde, vad de arbetade med, vad de åt och så vidare. I stället för att ägna sig åt sådan mimetisk (avbildande) konst ville modernisterna utforska människans inre, och de ville göra det med ett språk och en form som stämde överens med innehållet. Och vad var då innehållet i människans inre, enligt modernisterna? Jo, det var nutidsmänniskans splittrade tankar och känslor - en mix av livsångest och sexuell lust - som modernisterna beskrev. Den öppna skildringen av sexualiteten var en av flera orsaker till att modernisterna mötte motstånd. ”Vi vill förhärliga [...] språnget.” Modernisterna dyrkade det djärva och experimentella. De bröt mot (nästan) alla sin tids regler för hur man skulle skriva dikt och romaner, måla, spela teater och komponera musik. Modernisterna utmanade kritiker och publik med ett antal besvärliga frågor:

Modernismen KAPITEL 6 249

673374.indb 249

2012-02-03 12.51


s Varför måste man följa traditionen? Det är väl nuet - och möjligen morgondagen − som gäller? ”En nyhet som varar bara fem minuter är bättre än ett odödligt mästerverk som tråkar ut alla”, skrev konstnären Francis Picabia. s Varför måste dikter rimma eller ens bestå av begripliga ord? Den modernistiske poeten kunde skriva så här: +–+–+

Med hjälp av plus- och minustecknen skildrar författaren här hur en bil accelererar och bromsar in! Modernisterna tyckte om att göra bilder av sina ord. Så här skrev LOUIS ARAGON (1897–1982) sin dikt ”Persienner”: Persienn? Persienn Persienn Persienn Persienn persienn persienn persienn persienn persienn persienn persienn persienn persienn persienn persienn persienn persienn persienn Persienn persienn persienn persienn persienn Persienn?

s Varför måste en litterär text, eller annan konst, vara enkel att förstå? Eller vacker? Är det inte viktigare att skaka om läsarens tankar och känslor och bjuda på nya upplevelser? Modernisten André Breton skrev om ”byrålådor av kött med handtag av hår”. s Varför måste konsten skildra verkligheten? Det kan ju fotografer göra så mycket bättre. En modernist kunde döpa sin tavla till ”Kronärtskockans blad är en uggla” och leka med form och färg. Kollaget − ett verk sammansatt av olika material såsom målning, urklipp och foton − blev en vanlig teknik. Efter hand växte rent abstrakta (icke-föreställande; nonfigurativa) konstformer fram. Fast redan 1915 gjorde ryssen Malevitj målningen Svart kvadrat som består av … en svart kvadrat. Tänk ungefär så här:

250 KAPITEL 5 Från romantik till realism

673374.indb 250

2012-02-03 12.51


s Vad är konst och vad är inte konst? Modernisten och franskamerikanen Marcel Duchamp skickade 1917 – under pseudonymen R. Mutt – in en urinoar av porslin till en konstutställning. Han kallade den Fountain. Skulpturen, en så kallad readymade, fick inte visas den gången, men idag finns det kopior av Duchamps verk på många konstmuseer världen över. Moderna museet i Stockholm har en av världens främsta Duchampsamlingar.

SKANDAL I VÄRLDSKRIGETS SKUGGA En sommardag år 1917 bjöds invånarna i Zürich in till en kabaré som några unga författare hade arrangerat. Tysken HUGO BALL (1886–1927) var en av dem som medverkade och berättar själv så här om sitt framträdande: Jag har uppfunnit en ny sorts verser, ”verser utan ord” eller ljuddikter […] De första av dessa dikter läste jag upp i kväll. Jag hade själv komponerat en dräkt särskilt för detta tillfälle. Med benen nedstuckna i en smal blåglänsande pappcylinder, som gick mig upp till höfterna, såg jag ut som en obelisk. Ovanpå detta bar jag en jättekrage, scharlakansröd inuti och guldfärgad utanpå, vilken hölls ihop kring halsen och på så vis att jag, genom att höja och sänka på armbågarna, kunde få den att flaxa som ett par vingar […] Då jag i egenskap av pelare inte kunde gå för egen maskin, lät jag mig i mörkret bäras upp på podiet och började så långsamt och högtidligt: ”gadji bera bimba glandridi lauli lonni cadori gadjama bim beri blassala glandridi glassala tuffm i zimbrabim blassa galassa tuffm i zimbrabim…”

Man kan tänka sig hur publiken reagerade när Ball flaxade med sin guldfärgade krage och läste ”blassa galassa tuffm i zimbrabim”. En mängd ord utan betydelse på något språk, skulle det vara poesi? Dessa unga författare måste vara vansinniga. Vad Hugo Ball och hans författarvänner ville var just att chockera sina lyssnare och läsare och ruska om deras konventionella tankar om konst och kultur. De kallade sina verk för Dada-dikter och sig själva för dadaister. ”Dada” betyder leksakshäst på franskt barnspråk – och dadaisterna ägnade sig gärna åt lek och skämt. I Paris ordnade de utflykter för att beskåda stadens tråkigaste Från romantik till realism KAPITEL 5 251

673374.indb 251

2012-02-03 12.51


och fulaste platser. Och dadaisterna i Berlin startade en tidning som fick det kryptiska namnet ”Var och en är sin egen fotboll”! Överallt ställde man - ofta med humorn som vapen - till med skandal. På uppläsningarna möttes författarna av en skur med ägg från den uppretade publiken. På den tiden - för cirka hundra år sedan - var människor lättare att provocera än idag.

En sinnessjuk värld Bakom den dadaistiska leken fanns ett stort allvar. Flera av dadaisterna hade flytt till det neutrala Schweiz undan första världskrigets skyttegravar. De hade förlorat tron på en kultur som lät miljoner unga människor dö i krig. ”Världen är i händerna på banditer” och ”allting fungerar, blott icke längre människan”, sa en av dadaisterna. Dadarörelsen har beskrivits som en chockbehandling för en värld som blivit sinnessjuk. Det första världskriget ”orsakade” inte den stora kulturella klimatförändring som vi med ett paraplybegrepp kallar modernism. Skiftet hade börjat redan innan striderna bröt ut. Men kriget är en mycket viktig skilje-

1906 Henri Matisse och andra så kallade fauvister (”vildingar”) ställer ut färgstarka målningar på höstsalongen i Paris. En kritikers sura omdöme: ”som att slänga en färgburk i ansiktet på publiken”.

1871 Femton år gammal väcker Arthur Rimbaud, en av modernismens viktigaste föregångare, uppmärksamhet med dikten ”Le Bateau ivre” (Den berusade båten).

1870

1880

1890

1900 Den österrikiske läkaren Sigmund Freud ger ut sin banbrytande skrift Drömtydning. Dörrarna till det omedvetna har öppnats.

1900

1910

1905 Under några få månader publicerar patentverkstjänstemannen Albert Einstein tre texter som revolutionerar olika grenar inom fysiken.

252 KAPITEL 6 Modernismen

673374.indb 252

2012-02-03 12.51


linje i Europas mentala historia. Det har kallats för 1900-talets urkatastrof. Världen skulle aldrig bli sig lik igen. När soldaterna marscherade iväg på sensommaren år 1914 stod deras familjer och vinkade glatt farväl. Det var karnevalsstämning och blåsorkestrar i Berlin, London och Paris. Herrar i hög hatt höll patriotiska tal. Man levde kvar i 1800-talets syn på kriget som ett ärorikt och stärkande hälsobad - som framförallt var snabbt avklarat. Om någon månad eller så skulle det hela vara avgjort, tänkte man sig, ungefär som en fotbollsturnering. Fast ännu hellre som Storbritanniens krig mot Zanzibar 1896. Det tog 38 minuter. Kvinnorna tittade beundrande på sina uniformerade män. ”Vi ses snart igen.Vi ses när löven faller.” Första världskriget pågick under fyra och ett halvt år. Det var smutsigt och vidrigt och liknande mest en masslakt. Omkring tio miljoner människor dödades. De flesta var mycket unga. ”Alla gudar är döda, alla krig utkämpade, all tro på människan undergrävd”, skrev en uppgiven författare strax efter kriget. Många delade hans känslor. TEXTER I Svenska timmar-antologin hittar du texter av bl.a. Majakovskij, Kafka, Proust, Joyce, Woolf, Hemingway, Södergran, Lagerkvist och Ekelöf.

1917 Bolsjevikernas oktoberrevolution gör slut på det ryska tsardömet och inleder en mer än 70 år lång kommunistisk diktatur.

1920

1930

1914 Första världskriget bryter ut mellan Tyskland och Österrike å ena sidan (centralmakterna) och England, Frankrike, Ryssland och USA å den andra (ententen).

1918 Trött på de många gånger mansgrisiga modernisterna ger den engelska poeten Mina Loy ut sitt feministiska manifest.

1940

1950

1960

1953 Samuel Becketts pjäs I väntan på Godot – en central text inom den absurda dramatiken – har premiär i Paris. Dramat har beskrivits som ”en pjäs där ingenting händer, två gånger”.

Modernismen KAPITEL 6 253

673374.indb 253

2012-02-03 12.51


MODERNISTERNA OCH PUBLIKEN Modernisterna gick inte hem hos publiken - i alla fall inte under de första åren. Läsarna ville fortsätta njuta av rimmade dikter och romaner med handfast handling. Den konstintresserade allmänheten tyckte fortfarande bäst om bilder som ”föreställde något” – en människa, en solnedgång, ett hus. När den modernistiska konsten skulle lanseras i Sverige på Stockholmsutställningen 1930 möttes verken med hån. Inte en enda tavla såldes. Arrangören gick i konkurs.

!

Se människan!

Vem kommer du först att tänka på när du hör frasen ”modern konst? För många är svaret den spanske konstnären PABLO PICASSO (1881–1973), en av de absolut viktigaste av 1900-talets stora nydanare. På nästa sida visar vi ett av Picassos allra tidigaste, och mest betydande, verk, oljemålningen Les demoiselles d’Avignon (De unga kvinnorna från Avignon). Tavlan målades i Paris under sommaren 1907. För att uppleva kraften i det här urmodernistiska verket behöver man egentligen se det ”live” och därför förflytta sig till MoMa (Museum of Modern Art) i New York. För det första är duken riktigt stor. Den mäter cirka 2,5 gånger 2,5 meter! För det andra tycker många som ser målningen i verkligheten att de fem figurerna liksom tränger sig ut ur tavlan och kommer oss som åskådare hotfullt nära. Hur kan det ha känts för de första betraktarna – de som aldrig hade sett något liknande förut? Man kan misstänka att Picassos jättetavla uppfattades som både konstig och skrämmande. Konsthistoriker har analyserat målningens ”brutalitet” och beskrivit hur Picassos vänner chockades när de fick syn på den i ateljén.

Inte alls från Avignon Vad är det då vi ser i bilden? Vilka är kvinnorna och varför ser de ut som de gör? Låt oss börja med namnet på bilden, Les demoiselles d’Avignon. Tavlan har inte så mycket med den sydfranska staden Avignon att göra utan syftar på en gata i Barcelona, Carrer d’Avinyó, Avignon-gatan. Här låg en gång en bordell.

254 KAPITEL 5 Från romantik till realism

673374.indb 254

2012-02-03 12.51


De fem nakna kvinnorna är prostituerade. I skisserna till verket var den storfotade kvinnan till vänster en sjöman som kliver in på bordellen, men Picasso gjorde om honom till kvinna. Han ville inte ha någon berättelse, något skeende, i bilden. Själv kallade Picasso tavlan Bordellen på Avignon(gatan), men när den skulle ställas ut fick den ett mindre stötande namn. Några realistiska porträtt av de fem kvinnorna är det ju knappast tal om. I stället är formerna uppbrutna så att bilden ger ett primitivt och platt intryck (den saknar den realistiska konstens perspektiv och djupverkan). Två av kvinnorna bär mask. Kvinnan överst till höger är framställd ur två olika perspektiv och har under hakan ett kvadratiskt fält som påminner oss om att Picasso var en av männen bakom konstriktningen kubism, känd för sina geometriska former. I tavlan finns tydliga spår av Picassos intresse för afrikanska masker och spansk folkkonst. Konsthistorikerna drar också trådar bakåt till berömda målare som El Greco och Cézanne. Ändå måste det sägas att Picasso skapade något alldeles eget; Les demosielles d’Avignon har beskrivits som den mest nyskapande målningen sedan 1200-talet! Picassokännaren John Richardson säger så här om den: Från romantik till realism KAPITEL 5 255

673374.indb 255

2012-02-03 12.51


Den etablerade ett helt nytt bildspråk; den gjorde det möjligt för människor att uppleva saker med nya ögon och nya medvetanden. Les Demoiselles d’Avignon är utan tvekan 1900-talets första mästerverk, den tändsats som satte igång den modernistiska rörelsen, en hörnsten i århundradets konstliv.

Hur ska då bilden tolkas? Här går åsikterna förstås isär. Bordellmiljön och kvinnornas nakenhet tillsammans med den hotfulla känslan gör det naturligt att läsa in sexualitet och aggression/konfrontation/våld i bilden. Picasso beskrev målningen, eller snarare målandet (han menade att verket aldrig blev klart), som en form av exorcism - men vilka djävlar han drev ut är oklart. Många gånger tog Picasso avstånd från en alltför teoretisk konstsyn: Alla vill förstå konsten, men varför älskar de då natten, blommorna, allt omkring utan att försöka förstå? Folk som försöker förklara konst är ofta helt fel ute.

Många har fastnat för att kvinnorna tycks sakna kontakt med varandra och att de tittar ut på oss - på samma sätt som vi betraktar konstverket.Vad är det som ligger i deras blickar? Vad ser du?

FRANSKA FÖREGÅNGARE De modernistiska författarna var inte fullt så nyskapande som de själva gärna sa. Det fanns föregångare. Många trådar löper tillbaka till romantiken i början av 1800-talet. Också då hyllade man det nyskapande geniet och den visionäre outsidern.Viktiga inspiratörer från andra hälften av 1800talet var amerikanen Walt Whitman (se sid 227) och de franska poeterna Charles Baudelaire och Arthur Rimbaud. CHARLES BAUDELAIRE (1821–1867) kallas ibland för modernismens fader. Han hör helt klart till litteraturhistoriens mest fascinerande gestalter, med ett stormigt bohemliv, och är troligen den 1800-talslyriker som haft störst inflytande på den moderna poesin. Precis som romantikerna drogs Baudelaire till kontraster och paradoxer. I titeln på sin debutsamling Ondskans blommor från 1857 förenar han det vackra med det onda. Baudelaire lyckas ofta ladda sina motsägelsefulla poetiska bilder med en energi som upplevdes som chockerande modern. I en av sina kändaste dikter beskriver Baudelaire ett uppsvällt och ruttet kadaver med krälande svarta maskar och försäkrar sin älskarinna att också

256 KAPITEL 5 Från romantik till realism

673374.indb 256

2012-02-03 12.51


Pär Lagerkvist blev berömd för sitt enkla språk med korta, vardagliga ord och många upprepningar. En gång träffade han en norsk författare som skröt med att han hade det största ordförrådet av alla sitt lands diktare. Lagerkvist svarade stolt: – Och jag har säkert det minsta bland de svenska.

LINDEGREN, EKELÖF OCH ASPENSTRÖM: TRE MODERNISTISKA POETER GUNNAR EKELÖF (1907–1968) gav ut sin första diktsamling 1932. Han hade då bott en tid i modernismens huvudstad Paris och tagit del av de franska stilexperimenten. Debutsamlingen döptes till sent på jorden. Ekelöf kallade den för en självmordsbok; i den värld han beskriver har allt och alla ryckts loss ur sina sammanhang och tycks sakna all mening. Här följer ett utdrag ur dikten ”Meningslöst orakel”, med en titel som kanske syftar på den moderna diktarrollen. det är sent på jorden och den röda trappan vacklar redan ner till stranden som är öde framför det tunga mattbelagda havet som är ödets vestibul framför horisonten och den sjuka solnedgången därför att marmorvågornas blå ådror snart ska stelna i evigheten vars fåglar...

Ekelöf kom snart att lämna den här (ganska jobbiga) stilen bakom sig, men också hans senare dikter kräver mycket av läsaren trots att språket kan verka enkelt. I sina verk använde han sig ofta av paradoxer och uttryckte en livsåskådning med drag av österländsk mystik. Ofta valde Ekeköf en outsiderposition, som här i samlingen Färjesång från 1941: Jag tror på den ensamma människan på henne som vandrar ensam som inte hundlikt löper till sin vittring, som inte varglikt flyr för människovittring: På en gång människa och anti-människa.

ERIK LINDEGREN (1910–1968) tvingades ge ut sin andra bok, diktsamlingen mannen utan väg, på egen bekostnad. Året var 1942 och inga förlag var intresserade av detta mycket moderna verk. Nu räknas boken till den svenska litteraturens mest betydelsefulla. I mannen utan väg ville Lindegren ge ord åt den moderna människans 278 KAPITEL 6 Modernismen

673374.indb 278

2012-02-03 12.51


Gunnar Ekelöf ville inte foga sig.

splittring och vanmakt. Men det nydanande med Lindegrens dikter var knappast den pessimistiska tonen – boken skrevs ju under andra världskrigets första år. Det nya och chockerande var det djärva bildspråket. I mannen utan väg stammar en järnvägsolycka förlåt, ordet begår harakiri och trumpeten smakar blod. ”Vinden blandar artiga ansiktens kortlek” och ”handen darrar i svindel på stryparnas stege”. Nu hade modernismen kommit till Sverige på allvar! Lindegrens kanske mest lästa och omtyckta dikt heter ”Arioso”. Särskilt inledningsraderna har citerats i många kärleksbrev - och dödsannonser sedan de skrevs 1947: Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly Någonstans o någonstans har alla tågen gått och alla klockor stannat någonstans inom oss är vi alltid här och nu, är vi alltid du intill förväxling och förblandning, är vi plötsligt undrans under och förvandling brytande havsvåg, roseneld och snö.

Modernismen KAPITEL 6 279

673374.indb 279

2012-02-03 12.51


”Och regnet som faller över oss båda är regnet”.

Ekelöf och Lindegren tillhörde fyrtiotalisterna, en grupp svenska modernister som debuterade på nittonhundrafyrtiotalet. Deras dikter uppfattades till en början som obegripliga av många läsare. I dag framstår 1940-talet som en blomstringstid för svensk dikt. Också WERNER ASPENSTRÖM (1918–1997) räknas till fyrtiotalisterna, men han valde en annan väg än sina generationskamrater. Hans dikter är mer verklighetsnära. Aspenström hyllar gärna det enkla och lilla livet, skriver om gråstenar och mätarlarver och om sardiner som längtar ut ur sin burk. Så här skriver han i dikten ”Mätarlarven”: Jag sträcker mig ut från mitt körsbärsblad och spanar mot evigheten: evigheten är alldeles för stor idag, alldeles för blå och tusenmila. Jag tror jag stannar på mitt körsbärsblad och mäter upp mitt gröna körsbärsblad.

280 KAPITEL 6 Modernismen

673374.indb 280

2012-02-03 12.51


Livet är inte så märkvärdigt, tycks Aspenström mena. Eller är det just det vanliga som är det märkvärdiga – som att promenera i regnet tillsammans med den man älskar? Fråga inte vem du är och vem jag är och varför allting är. Låt professorerna utreda, de har betalt. Ställ hushållsvågen på bordet och låt verkligheten väga sig själv. Sätt på dig kappan. Släck ljuset i tamburen. Stäng dörren. Låt de döda balsamera de döda. Här går vi nu. Den som har de vita gummistövlarna är du. Den som har de svarta gummistövlarna är jag. Och regnet som faller över oss båda är regnet.

Modernismen KAPITEL 6 281

673374.indb 281

2012-02-03 12.51


Det här är den tredje, rejält uppdaterade versionen av Svenska Timmar litteraturen.

Svenska Timmar litteraturen presenterar de mest centrala och engagerande texterna och visar människan och samhället bakom verket. Alla kapitel avslutas med frågor, uppgifter och fördjupningstexter med anknytning till aktuell litteraturforskning. Tillsammans med språkboken och antologin täcker Svenska Timmar litteraturen in kurs 1, 2 och 3 under Gy 2011. Boken är tänkt att användas främst på de högskoleförberedande programmen.

litteraturen

Här får du en gedigen, perspektivrik och underhållande genomgång av den västerländska litteraturhistorien, från antiken till absurdismen.

Svenska Timmar

!

litteraturen Svante Skoglund

Svante Skoglund har arbetat som svensklärare, läroboksförfattare och översättare sedan 1980-talet. Han citerar gärna Vilhelm Moberg som beskrev litteraturläsning som ”stimulans från andras fantasi” och ”inlevelse i andra människors själar”.

ISBN 978-91-40-67337-4

9

673374_Oms.indd 1

789140 673374

2012-02-08 10.10

Profile for Smakprov Media AB

9789140673374  

litteraturen Svante Skoglund 4 5 n l ö s h e t e n , språnget, saltomort a l e n , ö r f i l e n o c h s m o c k a n . 248 KAPITEL 6 Moderni...

9789140673374  

litteraturen Svante Skoglund 4 5 n l ö s h e t e n , språnget, saltomort a l e n , ö r f i l e n o c h s m o c k a n . 248 KAPITEL 6 Moderni...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded