Page 1

Safari MatteSafari 2B består av en elevbok, en läxbok, en lärarhandledning och en fördjupningsbok, Kikaren.

Safari Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer

Kikaren 2B ISBN 978-91-523-0950-6

(523-0950-6)

MDSafari_2B_Kikaren_omsl.indd 1

2013-01-18 09.41


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02

Redaktörer: Eva Johansson och Ann de Bourgh Grafisk form och produktion: AB Typoform Illustrationer: Yann Robardey/AB Typoform Matte Direkt Safari Kikaren 2B ISBN 978-91-523-0950-6 © 2012 Pernilla Falck, Margareta Picetti, Siw Elofsdotter Meijer och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Livonia Print, Lettland 2013

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap10.indd 32

2013-01-17 14.35


Välkommen till Kikaren 2B! Den här boken hör ihop med MatteSafari 2B. I Kikaren får du träna mer på det du har arbetat med i grundboken. Lycka till! Författarna

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap6.indd 1

2013-01-17 14.24


6 Tal

Kikaren

Till sidorna 6–9 i MatteSafari 2B

Skriv talet som fattas.

400 +

= 500

300 + 100 +

200 +

= 500

100 +

100 +

= 500

300 +

= 500

= 500

+ 100 = 500

+ 100 + 200 = 500 200 + 200 +

= 500

Trixi letar efter boken. Hon börjar på 10 och hoppar 10 i taget. Måla rutorna hon hoppar i. 280

80

90

100

390

190

200

210

320

230

370

70

60

460

110

290

180

470

220

240

10

310

350

50

450

120

380

170

340

250

410

20

400

40

440

130

300

160

260

500

360

420

30

330

430

140

150

490

480

270

150 + 10 =

290 + 10 =

10 + 490 =

380 + 10 =

440 + 10 =

10 + 120 =

Skriv talen som fattas.

+ 10 = 410

+ 10 = 270

+ 10 = 200

+ 10 = 350

+ 10 = 390

+ 10 = 500

2

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap6.indd 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.24


Kikaren Hur mycket kostar de tillsammans?

Svar: Böckerna kostar 360 kr tillsammans. Hur mycket kostar den blå boken?

Svar: Hur mycket ska alla fyra betala?

Svar: Trixigt! Skriv 500 på många olika sätt.

Använd bara hela hundratal.

500 =

+

500 =

+

500 =

+

+

500 =

+

+

500 =

+

+

+

500 =

+

+

+

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap6.indd 3

+ 3

2013-01-17 14.24


Kikaren

Till sidorna 10–13 i MatteSafari 2B

Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet. 457

427

406

431 407

409

429

430

458

410

459

456 428

408

460

Vilka pengar ligger i påsarna? Rita!

265 kr 450 kr 208 kr 342 kr 4

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap6.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.24


Kikaren Vilka saker köper de? Ann betalar tvåhundrafem kronor. Bosse betalar trehundrafyra kronor. Cissi betalar tvåhundrafemtio kronor. David betalar trehundrafyrtio kronor.

Mike köper dinosaurien och betalar med jämna pengar. Hur många av varje sort lämnar han fram? Hundralappar:

Tiokronor:

Enkronor:

Trixigt!

Skriv talet efter 399 och före 401. Ta bort två hundratal. Lägg till tre tiotal.

”Jag är dagar gammal!”

Skriv talet efter. Ringa in den flygödla som har det talet. Nu vet du hur gammal dinosaurieungen är. Skriv i pratbubblan.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap6.indd 5

5

2013-01-17 14.24


Kikaren

Till sidorna 14-17 i MatteSafari 2B

Skriv talet som fattas.

Skriv 1 eller 10 eller 100.

428 +

= 438

365 +

= 465

206 +

= 207

156 +

= 157

438 +

= 448

273 +

= 373

382 –

= 282

179 –

= 178

314 –

= 304

291 –

= 281

222 –

= 122

370 –

= 369

Vågrätt

Lodrätt

4) 240 – 1

1) 426 + 10 = 447

5) 437 +

2) 364 –

= 264 + 124 = 224

6) 309 + 100

3)

8) 350 – 100

6) 205 + 100 + 100

9) 99 + 1

7) 500 – 1

10) 295 + 100

8) 108 + 100

1

2

3

4

9) 489 –

= 479

5 6 7 8

9

6

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap6.indd 6

10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.24


Kikaren Miriams dinosaurie kostar 166 kr. Markus dinosaurie kostar tio kronor mer. Hur mycket ska Markus betala?

Svar: Glöm inte enheten!

Flygödlan har 491 m till sitt bo. Dinosaurien har 100 m kortare till sitt bo. Hur långt måste dinosaurien gå för att komma hem?

Svar: Dinosaurieungen väger 281 kg. Hennes storebror väger 100 kg mer. Hur mycket väger storebror?

Svar: Trixigt! Skriv på skyltarna vad de väger. Jag väger 100 kg mindre än Diana.

Diana 210 kg

Dennis ______

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap6.indd 7

Sammanlagt väger vi 420 kg.

Dino _____

7

2013-01-17 14.24


7 Addition

Kikaren

Till sidorna 34–37 i MatteSafari 2B

Skriv talet som ska stå i stället för bilden. 325 +

238 + 200 = = ______ + 100

417 =

= 345

418 +

= ______ 274 =

= ______

= 468 = ______

+ 30

432 =

= ______

+ 300

= ______

Räkna ut och skriv bokstaven.

77

E

52 + 36 =

73 + 25 =

78

A

37 + 41 =

21 + 58 =

79

P

46 + 43 =

34 + 43 =

88

K

89

S

24 + 65 =

62 + 37 =

98

O

66 + 12 =

55 + 23 =

99

R

Vilka har samma svar? Måla dem i samma färg. 60 + 28

458 + 30 348 + 50 60 + 39 8

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap7.indd 8

43 + 56 429 + 50

198 + 200

200 + 279 188 + 300 23 + 65

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.25


Kikaren Tim, Tanja och Trixi köper två saker var.

Tim betalar 98 kr. Vilka saker köper han?

Svar:

och

Tanjas saker kostar tillsammans 87 kr. Vilka saker köper hon?

Svar:

och

Trixi betalar med två hundralappar, en femtiolapp och en 20-kronorssedel. Hon får 1 kr tillbaka. Vilka saker köper Trixi?

Svar:

och

Trixigt! Albins storebror är 12 år äldre än Albin. Tillsammans är de 28 år.

Du kan pröva dig fram!

Hur gammal är Albin?

Svar: Hur gammal är Albins storebror?

Svar: Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap7.indd 9

9

2013-01-17 14.25


Kikaren

Till sidorna 38–41 i MatteSafari 2B

Två av uppgifterna i ramen har samma svar. Måla dem. 124 + 31

463 + 25

363 + 34

112 + 32

432 + 57

302 + 95

143 + 12

415 + 74

321 + 65

Du har

Ringa in den sak du kan köpa

70 kr + 70 kr

80 kr + 90 kr

60 kr + 80 kr

90 kr + 70 kr

Skriv talet som fattas.

60 +

= 110

50 +

= 120

+ 70 = 160

80 +

= 150

90 +

= 180

+ 50 = 130

90 +

= 140

70 +

= 130

+ 40 = 120

10

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap7.indd 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.25


Kikaren I går kväll såg 324 personer pjäsen. I kväll var det 65 fler. Hur många personer såg pjäsen i kväll?

Svar: På teatern finns 80 hattar, 50 peruker och 34 lösskägg. Hur många saker är det sammanlagt?

Svar: Fia köper två burkar teatersmink. Den ena burken kostar 70 kr. Den andra kostar 20 kr mer. Hur mycket kostar de båda burkarna sammanlagt?

Svar: Trixigt!

Vems kasse kostar 20 kr mer än Annas kasse?

Svar: Vems kasse kostar 20 kr mer än Carls kasse?

Svar: Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap7.indd 11

11

2013-01-17 14.25


Kikaren

Till sidorna 42–45 i MatteSafari 2A

Måla hatten med svaret i samma färg som skylten. 452 + 40

267 + 200

80 + 70

335 + 63

150

178 + 7

88 185

Vågrätt   3)  378 + 8   4)  417 + 5   6)  315 + 9   8)  106 + 8 10)  239 + 9 11)  388 + 7

36 + 52

492 398

467 Lodrätt   1)  128 + 4   2)  456 + 7   5)  265 + 6   7)  287 + 7   9)  429 + 5 10)  243 + 9

1

2

3 4

5

6

8

9

7

10

11

Skriv talet som fattas för att komma till nästa lampa.

409

418

+ 12

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap7.indd 12

426

+

433

+

441

+

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.26


Kikaren En gul biljett kostar 215 kr. En rosa biljett kostar 80 kronor mer. Hur mycket kostar en rosa biljett?

Svar: När föreställningen börjar är 438 platser upptagna. Det finns 445 platser på teatern. Hur många platser är tomma?

Svar: Henrik har sålt 123 gula biljetter och 36 rosa. Hedvig har sålt 90 gula biljetter och 70 rosa. Hur många biljetter till ska Henrik sälja för att ha sålt lika många som Hedvig?

Svar: Trixigt! På teatern finns sammanlagt 150 dräkter. Det är 10 fler damdräkter än herrdräkter. Hur många dräkter är det av varje sort?

Svar: Damdräkter:

Herrdräkter:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap7.indd 13

13

2013-01-17 14.26


8 Subtraktion

Kikaren

Till sidorna 64–67 i MatteSafari 2B

Måla de som hör ihop i samma färg. 463 – 100 333 - 200

463 – 200 436 – 100

436 – 300

357 – 20 =

186 – 30 =

492 – 30 =

264 – 50 =

373 – 50 =

281 – 40 =

195 – 10 =

468 – 40 =

194 – 20 =

482 – 30 =

246 – 10 =

373 – 30 =

Jämför ödlor med samma färg. Ringa in den med största svaret.

45 – 22 =

63 – 12 =

77 – 45 =

36 – 12 =

72 – 22 =

59 – 26 =

54 – 32 =

84 – 32 =

68 – 44 =

14

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap8.indd 14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.27


Kikaren Du har 275 kr. Hur mycket har du kvar om du köper en av sakerna?

Svar:

Svar:

Svar:

Sarah har 86 kr. Hur mycket har hon kvar om hon köper en av sakerna?

Svar:

Svar:

Svar:

Det finns 48 grodor. 16 är gröna och resten bruna. Hur många bruna grodor finns det?

Svar: Milo hade 74 kr. Han har 31 kr kvar när han handlat. Vad kostade det han köpte?

Svar: Tänk först ut vad en ödla väger.

Trixigt!

Hur många gram väger grodan?

Svar:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap8.indd 15

15

2013-01-17 14.27


Kikaren

Till sidorna 68–71 i MatteSafari 2A

Måla alla med svaret 123. 158 – 35

197 – 54

174 – 51 186 – 63

169 – 46

175 – 42 153 – 33

195 – 72

157 – 36

184 – 62

Du har 398 vid start. Minska med alla tal du går förbi. Skriv svaret i stenen.

398 – 21

– 13

– 200

– 34

– 40

Måla alla där svaret är större än 60. 110 – 40 150 – 70

160 – 70 130 – 60

140 – 60 110 – 60

120 – 80 170 – 80

16

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap8.indd 16

110 – 80

140 – 50

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.27


Kikaren I affären finns 120 burkar mat. De säljer 70 burkar. Hur många finns sedan kvar?

Svar: Dejan jobbar 130 dagar. Hans papegoja följer med 50 dagar. Hur många dagar är papegojan inte med?

Svar: Leon har 368 kr. Han handlar för 55 kr. Hur mycket får han kvar?

Svar: Sofia har 275 kr. Hon har 63 kr kvar när hon handlat. Hur mycket handlade hon för?

Svar: Trixigt! a) Räkna ut och titta på svaren. De bildar ett mönster. b) Skriv svaret som borde stå på den sista skylten. c) Skriv sedan en subtraktion som stämmer till svaret.

78 – 58 =

120 – 90 =

86 – 36 =

-

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap8.indd 17

110 – 70 =

=

17

2013-01-17 14.27


Kikaren

Till sidorna 72–75 i MatteSafari 3B

56 – 8 = 156 – 8 =

32 – 5 = 432 – 5 =

61 – 7 = 361 – 7 =

25 – 9 = 225 – 9 =

73 – 4 = 373 – 4 =

82 – 6 = 182 – 6 =

Vilka tal blir det?

485 Jag minskar med 9 ental . och får

Jag minskar med 6 ental . och får Jag minskar med 8 ental . och får

Skriv talet som fattas. Skriv bokstaven i rutan.

316 – 200 =

418 – 300 =

A

50

140 –

110 –

= 60

D

60

130 –

= 40

E

70

I

80

L

90

M

114

N

115

185 – 70 =

P

116

60 = 120 –

R

117

70 = 140 –

S

118

125 – 8 =

Y

119

= 60

121 – 4 = 120 –

= 70

126 – 7 = 130 –

18

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap8.indd 18

130 – 80 = 164 – 50 =

= 80

140 – 90 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.27


Kikaren

40 cm

37 cm

30 cm 24 cm

160 cm

90 cm

Hur mycket längre är den blå fisken än den rosa?

Svar: Hur mycket skiljer det i längd mellan det stora och det lilla akvariet?

Svar: Hur stor är skillnaden i längd mellan den randiga och den gröna fisken?

Svar: Hur mycket längre är den gröna fisken än den rosa?

Svar: Trixigt!

Den bruna ödlan är dubbelt så lång som den gröna. Sammanlagt är de 180 cm långa. Hur lång är den prickiga ödlan?

Svar: Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap8.indd 19

19

2013-01-17 14.27


9 Multiplikation

Kikaren

Till sidorna 94–97 i MatteSafari 2B

Räkna 2 i taget. Ringa in de talen. Räkna 5 i taget. Kryssa över de talen. Räkna 10 i taget. Måla rutorna med de talen.

Skriv talet som fattas. Skriv bokstaven i rutan.

25 =

·5

40 = 5 ·

10 =

·5

45 =

30 =

·5

5=5·

50 =

·5

5=

35 =

·5

50 =

20 = 5 ·

25 = 5 ·

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap9.indd 20

·5

15 = 5 ·

35 = 5 ·

20

·5

·5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

F

1

I

2

L

3

O

4

R

5

S

6

T

7

V

8

Å

9

O

10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.30


Kikaren Tea betalade 35 kr. Tanja betalade 10 kr. Trixi betalade 20 kr och Tim betalade 15 kr. Vem köpte vad? Skriv namnet.

Namn:

Namn:

Namn:

Namn:

Prislista:

kaka 2 kr muffins 5 kr bulle 7 kr

Trixigt! Kort med samma färg har samma tal. Alla röda kort har ett tal.

Jag har sammanlagt 10.

Alla gula kort har ett annat tal. Jag har sammanlagt 25. Vad har jag sammanlagt?

Rött kort:

Gult kort:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap9.indd 21

Svar: 21

2013-01-17 14.30


Kikaren

Till sidorna 98–100 i MatteSafari 2B

Dra streck mellan de som har samma svar. Ringa in de som blir över.

1 · 10

3 · 10

2 · 10

4 · 10

5 · 10

7·5

6·5

8·5

2·5

3·5

4·5

Skriv rätt tal på strecket.

4·5=

8 · 10 =

= 25

10 · 10 = 2·5=

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap9.indd 22

= 30 · 10 = 30

=

22

9 · 10 =

= 40

= 50

15 =

·3

60 = 6 · 10 =

·2

40 = 8 ·

= 70

20 =

10 ·

= 10

15 = 3 ·

·2

=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.30


Kikaren Vilken multiplikation visar bilden? Skriv och räkna ut.

=

·

Svar:

Rita en bild som visar 3 · 10. Räkna ut svaret.

Svar: Rita en bild som visar 5 · 5. Räkna ut svaret.

Svar: Trixigt! Sam, Isa och morfar fikar för sammanlagt 50 kr. Sam och Isa betalar lika mycket var. Morfar betalar 3 gånger så mycket som Isa. Sam

Isa

Hur mycket betalar Sam?

morfar

Svar:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap9.indd 23

sammanlagt

23

2013-01-17 14.30


Kikaren

Till sidorna 101–103 i MatteSafari 2B

Skriv rätt tecken.

5 10 = 50

2 10 = 12

8 5 = 40

5 10 = 15

2 10 = 20

8 5=3

10 7 = 3

4 5=9

9 2 = 18

10 7 = 17

4 5 = 20

9 2=7

Välj rätt räknesätt. Räkna ut. Addition

Multiplikation

Subtraktion

Abbas köper 4 tårtbitar. Hur mycket ska han betala?

Alex köper en glass och en kaka. Hur mycket ska han betala?

Svar:

Svar:

Alice har 10 kr och köper en kaka. Hur mycket har hon kvar?

Anna köper 6 glassar. Hur mycket kostar det sammanlagt?

Svar:

Svar:

Anton köper en tårtbit och en kaka. Hur mycket kostar det?

Amanda betalar 10 kr för en glass. Hur mycket får hon tillbaka?

Svar:

Svar:

24

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap9.indd 24

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2013-01-17 14.30


Kikaren Daniel köper 3 ballonger och 2 flaggor. Hur mycket kostar det?

Svar: Diana köper 10 paraplyer och 4 ballonger. Hur mycket kostar det?

Svar: Damien köper 5 hattar och 5 ballonger. Hur mycket kostar det?

Svar: Disa köper 4 flaggor och 7 hattar. Hur mycket kostar det?

Svar: Trixigt! Vad ska stå i stället för ■ och ●? ■ · ● = 30 ■=

● – 7 = ■

● + ■ = 13

●=

Prova dig fram.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5150_MDSafari_Kikaren_2B_kap9.indd 25

25

2013-01-17 14.30


Safari MatteSafari 2B består av en elevbok, en läxbok, en lärarhandledning och en fördjupningsbok, Kikaren.

Safari Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer

Kikaren 2B ISBN 978-91-523-0950-6

(523-0950-6)

MDSafari_2B_Kikaren_omsl.indd 1

2013-01-18 09.41

9789152309506  
9789152309506