Page 1

Omslag 2010_Layout 1 2010-04-16 00.28 Sida 1

Ingela Lenkert • Kersti Mattsson Libers LILLA

ORDLISTA

Libers LILLA

ORDLISTA

Arbetsbok

Arbetsbok

Arbetsboken tränar eleverna att använda ordlistan när de är osäkra på stavningen, när de vill ha reda på vad ett ord betyder, när de söker en synonym och när de vill veta hur ett ord böjs. Eleverna får också öva alfabetet, arbeta med ledord och förkortningar samt använda ordlistans bilduppslag. Arbetsboken är lämplig att användas från det tredje skolåret individuellt eller gemensamt.

Best nr 47-08256-8 Tryck nr 47-08256-8-01

Ingela Lenkert - Kersti Mattsson


Innehåll Hitta i ordlistan 3 Träna alfabetet 4 Alfabetisk ordning 5 Lotta, Lydia eller Lars? 6 Bluff, blå, bläckfisk 7 Träna att slå i ordlistan 8 – 9 Ledord 10 – 11 När är dopparedagen? 12 Vår mat 13 Leta vidare 14 Finn rätt mening 15 Två ord blir ett 16 Korsord 17 Fågel eller fisk? 18 J-ljudet 19 En skola, flera skolor 20 Korsord 21 Frukt och grönt 22 Tj-ljudet 23 Sitta, satt, suttit 24 Korsord 25 Ord med två betydelser 26 Sj-ljudet 27 Rolig, roligare, roligast 28 Korsord 29 K-ljudet, s-ljudet, å-ljudet 30 Vanliga förkortningar 31 Kan du? 32

ISBN 978-91-47-08256-8 © 1995 Ingela Lenkert, Kersti Mattsson och Liber AB Redaktör: Lill Schelin Formgivare: Johanna Enehage Teckningar: Anette Blåberg Omslag: Robert Ocias Produktion: Bertil Stålenmark Andra upplagan 2 Tryck: Sahara Printing, Egypten 2010

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisnings ändamål enligt BONUSavtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01, e-post: kundservice.liber@liber.se


Hitta i ordlistan Slå upp innehållssidan i början av boken. Där kan du bland annat se att ord på A börjar på sidan 26. Vilken bokstav börjar på sidan 202 224

Skriv ditt namn här.

62 174 136 239 292 26 197 Vilket ord fick du i trappan ?

__________________________________________________________________________

Svara på frågorna. Hur många sidor finns det i hela boken? Hur många bilduppslag finns det? Vad handlar bilduppslag 7 om?

___________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vilka bilduppslag handlar om kläder?

_________________________________________________________

På vilken sida kan du se hur ord förkortas? Obs! Kopiering förbjuden se sid. 2

______________________________________________

3


U

Träna alfabetet

F

Ö

R

S A

K

I ordlistan står alla ord i bokstavsordning. Den som kan alfabetet hittar därför snabbt rätt ord. Fyll i de bokstäver som saknas i alfabetet.

A

__________

__________

__________

__________

G

__________

__________

J

P Q

__________

__________

__________

Å

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Y

__________

Vilken bokstav kommer närmast efter? b

__________

e

__________

i

g

__________

k

__________

o

q

__________

ä

__________

r

m

__________

x

__________

j

__________

__________

__________

__________

Vilken bokstav kommer närmast före?

4

__________

c

__________

f

__________

j

__________

n

__________

d

__________

l

__________

t

__________

z

__________

e

__________

h

__________

r

__________

ö

Obs! Kopiering förbjuden se sid. 2


Alfabetisk ordning Titta längst ner på sidan 26 i ordlistan. Där ser du en rad med alfabetet. En sådan rad finns på alla sidor i ordlistan. Se på alfabetsraden och skriv barnens namn i bokstavsordning. Namnen finns i rutorna. Skriv på raderna.

Axel David Beatriz Cissela

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Lena Karl Nina Mats

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Danilo Jonna Hanna Felix

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Numrera orden i bokstavsordning. Skriv en siffra under varje ord. Arbeta med en rad i taget. dansmus lejon

björn

hare

järv

groda

puma

katt

uggla

oxe

råtta

tax

Obs! Kopiering förbjuden se sid. 2

5


Två ord blir ett I ordlistan hittar du en del sammansatta ord t ex klassrum och klassråd. Skriv några sammansatta ord som du hittar på sidorna 6 – 7.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Många sammansatta ord finns inte i ordlistan. Du får själv bilda ordet av två eller flera ord. Skriv sammansatta ord till de här bilderna.

______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Några av de sammansatta ord du skrev finns i ordlistan. Ringa in dem. 16

Obs! Kopiering förbjuden se sid. 2


Korsord Lös korsordet. Slå upp och kontrollera stavningen i ordlistan.

2

3

1

5 4

6 7

8

1 där möts lärarna på rasterna

5 där är dina flesta lektioner

2 där arbetar rektor

6 där slår du kullerbytta

3 där får du spela och sjunga

7 smal gång

4 där lånar du böcker

8 där äter du dig mätt

Obs! Kopiering förbjuden se sid. 2

17


Omslag 2010_Layout 1 2010-04-16 00.28 Sida 1

Ingela Lenkert • Kersti Mattsson Libers LILLA

ORDLISTA

Libers LILLA

ORDLISTA

Arbetsbok

Arbetsbok

Arbetsboken tränar eleverna att använda ordlistan när de är osäkra på stavningen, när de vill ha reda på vad ett ord betyder, när de söker en synonym och när de vill veta hur ett ord böjs. Eleverna får också öva alfabetet, arbeta med ledord och förkortningar samt använda ordlistans bilduppslag. Arbetsboken är lämplig att användas från det tredje skolåret individuellt eller gemensamt.

Best nr 47-08256-8 Tryck nr 47-08256-8-01

Ingela Lenkert - Kersti Mattsson

9789147082568  
9789147082568  

ORDLISTA Ingela Lenkert - Kersti Mattsson Libers LILLA ISBN 978-91-47-08256-8 © 1995 Ingela Lenkert, Kersti Mattsson och Liber AB Redaktör:...