Page 1

Bolldén Dalmo / Almqvist & Wiksell

Vi läser – Övningsbok med extra lästräning Den här boken är direkt knuten till den andra upplagan av Vi läser – Första boken. Här tränas läsförståelse på olika sätt. I boken finns åtta extra lästexter om Tor. Dessa texter kan användas som ytterligare lästräning hemma eller i skolan.

1

Studiesatsen Vi läser omfattar för år 1: Första boken Läsebok med en enkel och tydlig arbetsgång. Texter av Ulf Stark och Tove Fagerholm. Bokstavsboken Arbetsbok för bokstavsinlärning. Övningsbok med extra lästräning Laborativt läsmaterial Häfte med 20 lässpel att användas när barnen börjar läsa. Vi läser lätt En serie småböcker med mycket enkla texter för den allra första lästräningen. Lärarbok Lärarbok med metodiska anvisningar, tips, idéer och kopieringsunderlag.

Best.nr 21-21879-2 Tryck.nr 21-21879-2-03

9

omsl Vi la ser 1 O B.indd 1

789121 218792

Övningsbok med extra lästräning till Första boken 10-11-03 08.46.07


ISBN 978-91-21-21879-2 © 2005 Kerstin Bolldén, Mari-Anne Dalmo, Ulf Stark och Liber AB Redaktion: Gull-Maj Nordin, Anna Lindén (Andra upplagen) Birgit Eriksson, Helena Hammarqvist, Anna Lindén (Tredje upplagan) Formgivning: Björn Ring, Lotta Rennéus (Andra upplagan) Björn Ring (Tredje upplagan) Teckningar: Leif Eriksson Tredje upplagan 4 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: 1010 Printing, Kina 2011

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Vi la ser O B.indd 2

10-11-02 11.51.01


Till läraren Övningsboken till Vi läser innehåller uppgifter som tränar läsförståelse på olika sätt. Uppgifter finns till de flesta textuppslag i läseboken. Barnen tränar inlärda ord och ordbilder, de skriver ord och meningar samt svarar på frågor med anknytning till texten i läseboken. I Övningsboken finns åtta extra lästexter om Tor. Det är små bildserier som kan användas som ytterligare lästräning hemma eller i skolan. Uppgifter till sagotexterna om Äppelgumman som står sist i läseboken finns i Lärarboken. Författarna

Innehåll Uppgifter till A- och B-texterna .......................................... 4–79 Avslutning .................................................................................. 80 Läs

a!

mer

Tor To läser ................................................................................. 12 To Siv hos Tor............................................................................. 17 Tor och Siv ............................................................................ 21 En ros rasar ..................................................................... 26–27 Tor och pappa ror ........................................................... 34–35 Elins nalle ........................................................................ 42–43 Tor, Siv och Sven leker ................................................... 54–55 Masken ............................................................................ 64–65

3

Vi la ser O B.indd 3

08-12-18 10.21.21


Efter s. 4–5 i läseboken

• Läs och dra streck.

LUMP

TOR

PAPPA MATS

4

Vi la ser O B.indd 4

ELIN

N MI K BO

Måla alla i din familj. Skriv namnen.

OBS! Kopieringsförbud (se s. 2)

LENA

MAMMA ANNA

08-12-18 10.21.22


Efter s. 4–5 i läseboken

OBS! Kopieringsförbud (se s. 2)

• Skriv namnen.

Vi la ser O B.indd 5

• Vem äger sakerna? Läs och dra streck.

5

08-12-18 10.21.24


Efter s. 9–11

ser

• Läs och dra streck.

Lump ser Tor. Elin ser pappa. Mamma ser Lena. Tor ser Elin.

6

Vi la ser O B.indd 6

OBS! Kopieringsförbud (se s. 2)

• Skriv ser.

08-12-18 10.21.28


Efter s. 9–11

en

• Dra streck från en till rätt bild.

sol

ram

paket

banan

en apa lok

apelsin

orm hus

OBS! Kopieringsförbud (se s. 2)

• Skriv en.

Vi la ser O B.indd 7

7

08-12-18 10.21.28


12

Vi la ser O B.indd 12

Tor läser

– Hej Lump, sa Tor.

– Hej pappa, sa Tor.

– Hej mamma, sa Tor.

– Hej Tor, sa mamma.

OBS! Kopieringsförbud (se s. 2)

ra!

me Läs

08-12-18 10.21.37


Efter s. 16–17

• Vad ser de?

bil

ros

sol

båt

Mamma __________________________________

ser en sol.

Lena ________________________________________

Elin _________________________________________

Tor __________________________________________

OBS! Kopieringsförbud (se s. 2)

• Måla en egen tavla.

Vi la ser O B.indd 13

13

08-12-18 10.21.43


Bolldén Dalmo / Almqvist & Wiksell

Vi läser – Övningsbok med extra lästräning Den här boken är direkt knuten till den andra upplagan av Vi läser – Första boken. Här tränas läsförståelse på olika sätt. I boken finns åtta extra lästexter om Tor. Dessa texter kan användas som ytterligare lästräning hemma eller i skolan.

1

Studiesatsen Vi läser omfattar för år 1: Första boken Läsebok med en enkel och tydlig arbetsgång. Texter av Ulf Stark och Tove Fagerholm. Bokstavsboken Arbetsbok för bokstavsinlärning. Övningsbok med extra lästräning Laborativt läsmaterial Häfte med 20 lässpel att användas när barnen börjar läsa. Vi läser lätt En serie småböcker med mycket enkla texter för den allra första lästräningen. Lärarbok Lärarbok med metodiska anvisningar, tips, idéer och kopieringsunderlag.

Best.nr 21-21879-2 Tryck.nr 21-21879-2-03

9

omsl Vi la ser 1 O B.indd 1

789121 218792

Övningsbok med extra lästräning till Första boken 10-11-03 08.46.07

9789121218792  

med extra lästräning till Första boken Bolldén Dalmo / Almqvist & Wiksell 1 Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kun...