9789140696922

Page 1

SKRIVA

SAMTALA

SPRÅKET Ettan

LÄSA

SPRÅKET är ett basläromedel för årskurs 1-3. Serien består av praktiska arbetsböcker med ett innehåll som utgår från kursplanen i svenska. Nya Forma språket innehåller ännu fler sidor med texter och övningar som fokuserar på att utveckla elevernas läsförståelse. Sist i boken hittar du det utökade innehållet.

Richard Hultén

I Forma Språket Ettan är hela språkträningen för årskurs 1 samlad i en bok – mål och bedömning, texter för gemensam läsning, skrivande, bokstavsträning och det viktiga samtalet – allt finns med. På slutet finns nu också åtta sidor med texter och övningar för de som behöver extra utmaning, under rubriken LÄS MER. Mål – Samtliga delar inleds med en målbeskrivning och en presentation av kapitlets innehåll. Bedömning – I varje del finns sidor för bedömning där eleverna får reflektera över sina kunskaper.

NYA

LÄSA  SKRIVA   SAMTALA

Lärarmaterialet hittar du i lärarguiden eller i den digitala lärarwebben. Välj det som passar dig bäst!

Nya Forma språket Ettan

Nya Forma språket Tvåan

Nya Forma språket Trean

ISBN 978-91-40-69692-2

Richard Hultén 9

789140 696922

Ettan


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se

Forma Språket Ettan © 2011, 2017 Richard Hultén och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktörer Ulrica Lejbro och Mirja Johannesson Formgivning Helena Alvesalo Illustratör Maria Källström Andra upplagan, första tryckningen ISBN 978-91-40-69692-2 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk om skolkopieringsavtal finns mellan skolhuvudmannen och Bonus Copyright Access. För information om skolkopieringsavtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Prepress WikingTryck AB, Malmö 2018 Tryck GPS group, Slovenien 2018

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

www.gleerups.se


Innehåll Kapitel 1–30

sid 4

Forma bokstäver A–Ö

Mål

Mål

Läsa och förstå

Skriva

• bilder

• forma bokstäver

• frågor på innehåll

• sambandet mellan ljud

• mellan raderna Skriva

sid 80

och bokstav Bedömning

• forma bokstäver • ord • meningar • tankekarta • lista

sid 112

Läs mer Bedömning

• berättelse • saga • faktatext

Mål – Bokens två delar inleds

• dikt

med en målbeskrivning och en

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Samtala

presentation av innehållet.

• om texter

Bedömning – I varje del finns

• visa och berätta

sidor för bedömning där

Bedömning Träna mera

eleverna får reflektera över sina kunskaper. Träna mera – Kapitel 1–30 avslutas med övningar som ger eleverna möjlighet till individuell träning.

3


Kapitel 1–30 LÄSA

Kunna läsa berättande texter och visa läsförståelse muntligt eller skriftligt. • Läsa och förstå med hjälp av bilder. • Läsa och förstå – svara på frågor om innehåll. • Läsa och förstå – svara på frågor om det som står ”mellan raderna”.

SKRIVA

Kunna skriva enkla texter. • Forma bokstäver. • Skriva ord. • Kombinera text med bild.

Kunna lyssna och samtala om texter utifrån egna erfarenheter. • Återberätta innehållet i en text. • Samtala utifrån egna erfarenheter. • Framföra egna åsikter. Kunna berätta om vardagsnära ämnen. • Visa och berätta.

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SAMTALA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

• Skriva meningar och använda stor bokstav och punkt.


I den här boken kommer du att lära känna Love, Mira, Samir och Ella. De har precis börjat i ettan. I klassen går det 25 barn och deras lärare heter Gabriell.

Love Hej, jag heter Love. Det ska bli kul att lära sig att skriva och läsa. Jag kan bara skriva bokstäverna i mitt namn. Gabriell vill att jag ska skriva och berätta fast jag inte kan alla bokstäverna än. Om jag inte vet vilken bokstav jag ska skriva brukar jag gissa. – Skriv, bara skriv! brukar Gabriell säga. För att bli bra på att skriva måste man våga skriva fast man är lite osäker.

Ella Hej, jag heter Ella.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Jag vet hur alla bokstäverna låter och kan läsa lite. Men jag har inte lärt mig att skriva alla bokstäverna på rätt sätt än. Det är kul att skriva sagor och texter om fotboll. Jag älskar fotboll! I den här boken får du träna på att läsa och skriva och samtala. För att bli bra på att skriva och läsa måste man skriva och läsa mycket. Det finns inget annat sätt! Lycka till!

5


LÄSA 1

Kompisar Här är Love och Mira. Här är Ella och Samir. Love, Mira, Ella och Samir

Mira

Ella

SAMTALA

Beskriv barnen. Fantisera om dem. Vad tycker de om att göra på fritiden? Vad betyder det att man är kompisar?

6

Läsa och förstå • Samtala om en text

Samir

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Love

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

är kompisar.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 1

Skriv ditt namn.

Skriv namn på barn i din klass.

1.

2.

3.

Rita barn i din klass.

Skriva ord

7


LÄSA 2

Love

– Vad kul! säger Ella. – Vad farligt! säger pappa.

SAMTALA

Varför tycker Ella och Loves pappa olika? Vilken slags koja skulle du vilja bygga?

8

Läsa och förstå • Samtala om en text

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Jag vill bygga en koja i ett träd, säger Love.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Love gillar att bygga saker.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 2

Rita en koja. Skriv till.

Kombinera text med bild

9


LÄSA 3

Mira Mira gillar att simma. I somras simmade hon i havet. Då såg hon en stor fisk.

Hur kan något vara både kul och läskigt på samma gång? Vilka fler ord kan man använda i stället för orden kul och läskigt? Vad tycker du om att göra på sommaren?

10

Läsa och förstå • Samtala om en text

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SAMTALA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Det var både kul och läskigt.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 3

Rita något läskigt. Skriv till.

Rita något kul. Skriv till.

Kombinera text med bild

11


LÄSA 4

Ella Ella gillar film och fotboll. Hon har en film om fotboll. Det är Ellas bästa film. – Det bästa med fotboll är när man gör mål, säger Ella.

Vilka filmer tycker du är bra? Vad gör en film bra? Vad tycker du om att göra på din fritid?

12

Läsa och förstå • Samtala om en text

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SAMTALA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

När jag gör mål skriker jag: Jaaaa!


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 4

Rita vad du brukar göra på din fritid.

Skriv till.

Kombinera text med bild

13


LÄSA 5

Samir Samir gillar att fiska.

säger Samir. Om man är tyst nappar det bra. Jag gillar inte att äta fisk. Bara att fiska. SAMTALA

Varför nappar det bättre om man är tyst? Vad behöver man när man metar? Vilken egenskap är bra att ha när man ska fiska?

14

Läsa och förstå • Samtala om en text

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– När man fiskar måste man vara tyst,

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Han har ett metspö.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 5

Rita vad du tycker om att göra.

Skriv till.

Kombinera text med bild

15


LÄSA 6

Gabriell Här är barnens lärare. Hon heter Gabriell. Nästan varje dag lär hon barnen stor bokstav och punkt. – Varför pratar du om det varje dag? undrar Ella. – För att ni inte ska glömma, säger Gabriell.

När ska man använda stor bokstav och punkt? Varför är det bra att använda stor bokstav och punkt?

16

Läsa och förstå • Samtala om en text

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SAMTALA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Ibland glömmer jag ändå, tänker Ella.


SKRIVA 6

Kom ihåg stor bokstav och punkt. Skriv meningarna rätt.

ella spelar fotboll love bygger en koja samir fiskar

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

mira simmar

Skriv två meningar om vad du brukar göra.

Skriva meningar – stor bokstav och punkt

17


LÄSA 7

Klassen Här är klass 1. Det är 25 barn i klassen. I dag är det bara 24 barn.

Hon är hemma i dag. – Tänk om hon får kryckor, säger Mira. – Jag vill också ha kryckor, säger Samir. SAMTALA

Varför tror du att Samir vill ha kryckor? Vad betyder det att man stukar foten?

18

Läsa och förstå • Samtala om en text

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

så hon fick åka till doktorn.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

I går stukade Ella foten


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 7

Skriv av tre ord från texten.

Skriv en mening till ett av orden.

Rita till din mening.

Skriva ord, skriva meningar – stor bokstav och punkt

19


LÄSA 8

Berättelser 1 I dag skriver klassen berättelser. – Min berättelse ska handla om ett hus, säger Love. – Jag gillar inte att skriva, säger Mira. – Varför då? frågar Love. – Jag kan inte alla bokstäver, säger Mira. – Inte jag heller, säger Love. – Hur gör du med de bokstäver du inte kan? säger Mira. – Jag gissar lite, svarar Love.

Varför tyckte Mira inte att det är roligt att skriva? Måste man kunna alla bokstäverna för att kunna skriva? Hur gör du när du inte vet hur man skriver en speciell bokstav? Hur lär du dig att skriva bokstäverna?

20

Läsa och förstå • Samtala utifrån egna erfarenheter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SAMTALA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Bra idé, säger Mira.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 8

Rita ditt hus. Skriv till.

Skriv de bokstäver som du är helt säker på.

Skriva meningar – stor bokstav och punkt/forma bokstäver

21


LÄSA 9

Berättelser 2 En berättelse ska ha en början och ett slut, säger Gabriell. Och så ska det hända något. 1

2

Här är Åke.

En dag sprang Klas bort.

Han har en hund

Åke blev ledsen.

som heter Klas.

En tant hittade Klas.

Då blev Åke glad igen. Klas blev också glad.

SAMTALA

Vad betyder det att en berättelse måste ha en början och ett slut? Vad kan hända i en berättelse? Hur kan en berättelse börja? Hur kan en berättelse sluta?

22

Läsa och förstå med hjälp av bilder • Ge kommentarer till en text

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

3


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 9

Rita en berättelse. Skriv till. 1

3 2

4

Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning

23


LÄSA 10

En egen berättelse Love och Ella ska skriva en berättelse. Först ritar de en serie.

Här är ett hus. Huset är mystiskt. Det kommer en farbror med en hatt. Han går in i huset. Det hörs ett skrik från huset. Sen kommer det ut en katt. Katten har hatt. Vilket mystiskt hus!

24

SAMTALA

Vad tror ni hände inne i huset? Vad är du rädd för?

Läsa och förstå – mellan raderna • Samtala utifrån egna erfarenheter

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Huset

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Serien handlar om ett läskigt hus.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 10

Skriv en egen berättelse. Rita till. Början Vad händer?

Hur går det? Slut

Skriva berättelse

25


LÄSA 11

Kryckor När Ella kommer från doktorn har hon kryckor. – Är det kul med kryckor? undrar Love. – Först är det kul men sen är det tråkigt, svarar Ella. På rasten får alla prova Ellas kryckor. Alla skriver sitt namn på Ellas fot. – Vad snyggt det blir, säger Mira.

Vad tror ni hände när Ella stukade foten? Vad hände på sjukhuset?

26

Läsa och förstå • Samtala om en text

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SAMTALA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

– Supersnyggt! svarar Ella.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

SKRIVA 11

Rita och berätta om när du var hos doktorn.

Skriva meningar – stor bokstav och punkt

27


Min bedömning 1 – kapitel 1–11

Datum

LÄSA

osäker

på väg

vad de betyder.

Jag kan läsa.

Jag tycker att det är roligt att läsa.

Jag tycker om när någon läser högt för mig.

Jag förstår vad jag läser.

Jag känner igen flera ord när jag läser.

säker

Jag kan ljuda ihop långa ord och vet

Kommentar

SKRIVA

på väg

Jag kan skriva alla stora bokstäver.

Jag kan skriva alla små bokstäver.

Jag kan skriva ord.

Jag kan skriva meningar.

och punkt.

Jag kan skriva en berättelse.

Jag kan rita bilder till mina ord och texter.

Jag tycker att det är roligt att skriva.

Jag vet när man ska använda stor bokstav

Kommentar

28

säker

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

osäker

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


SAMTALA

osäker

på väg

säker

Jag kan samtala och berätta om vad jag tycker om en text.

Jag kan lyssna när någon annan berättar.

Jag säger vad jag tycker när jag jobbar med de andra i klassen. Kommentar

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

29


80

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Forma bokstäver

A–Ö

SKRIVA

Kunna skriva bokstäver och ord.

• Forma bokstäver.

• Förstå sambandet mellan ljud och bokstav.


Gabriell lär oss hur man skriver bokstäver. Nu får du träna på att forma bokstäver fint. När vi gick i förskolan skrev vi mest stora bokstäver, men nu ska vi lära oss alla små bokstäver också. De stora bokstäverna heter versaler. De små bokstäverna heter gemener.

A B C

a b c

versaler

gemener

För att bli bra på att forma bokstäver måste man träna mycket. Om du skriver fina bokstäver är det lättare att läsa vad du skrivit. Det är ju därför man skriver. För att någon ska kunna läsa det. 1. Spåra bokstaven med fingret. Följ pilarna. 2. Rita en bild och skriv till. Rita och skriv.

1

3. Titta på bilderna och säg vad de föreställer.

Lyssna och dra streck.

Dra streck till bokstavsrutan om du hör rätt ljud i ordet. 4. Forma bokstaven.

Pennan på pricken. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1

100

Börja alltid med pennan på pricken.

Forma bokstäver, förstå sambandet mellan ljud och bokstav

81


82 2

3

Forma bokstäver, förstå sambandet mellan ljud och bokstav

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1

Rita och skriv.

1

Lyssna och dra streck.

Pennan på pricken.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 2 1

Rita och skriv.

Lyssna och dra streck.

Pennan på pricken.

Forma bokstäver, förstå sambandet mellan ljud och bokstav

83


LÄS MER

Läs texten om Ella och svara på frågorna. I min klass går det 25 barn. Min klass är bra. Vår lärare heter Gabriell. Hon är snäll och har en väldigt fin motorcykel. Motorcykeln är från Italien. Den är röd och heter Ducati. Och så låter den så häftigt! Inte så där tyst som en del andra motorcyklar gör, utan starkt och högt. Jag gillar det ljudet. När jag blir stor ska jag ha en likadan motorcykel.

Vad tycker Ella?

fel

Ella tycker att hennes lärare har en fin Ducati. rätt

fel

Ella tycker inte om motorcyklar som låter mycket. rätt

fel

Ella tycker att Ducatin låter starkt och högt. rätt

112

fel

Läsa och förstå

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

rätt

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Ella tycker att hon går i en bra klass.


LÄS MER

Rita en bild på Gabriell och hennes motorcykel.

Ella verkar gilla sin lärare. Varför tror du hon gör det?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Ella tycker att hennes klass är bra. Beskriv hur en bra klass skall vara.

Läsa och förstå – mellan raderna

113


LÄS MER

Läs texten om Love. En kväll förra veckan var jag ensam hemma. – Är det okej om du stannar hemma när jag handlar? undrade pappa. – Det är lugnt, sa jag. Jag spelar på datorn under tiden. Precis när pappa hade gått slutade strömmen att fungera. Det blev alldeles svart i lägenheten. Jag försökte ringa pappa men kunde inte se knapparna på telefonen. Allt var otäckt och läskigt och jag började gråta. Jag grät fast jag vet att det inte är farligt

jag var fortfarande lite ledsen när pappa kom hem igen. Rita hur Love såg ut när han var rädd.

114

Läsa och förstå

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Efter en stund kom strömmen tillbaka men

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

med mörker.


LÄS MER

Vad tycker Love? Love tycker att det är roligt att spela på datorn.

ja

nej

ja

nej

ja

nej

ja

nej

Love tycker att det är otäckt att vara ensam när det är mörkt. Love tycker att det är lätt att hitta knapparna på telefonen i mörker. Love tycker att det är okej att vara ensam hemma.

Skriv och berätta vad du är rädd för. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Läsa och förstå

115


SKRIVA

SAMTALA

SPRÅKET Ettan

LÄSA

SPRÅKET är ett basläromedel för årskurs 1-3. Serien består av praktiska arbetsböcker med ett innehåll som utgår från kursplanen i svenska. Nya Forma språket innehåller ännu fler sidor med texter och övningar som fokuserar på att utveckla elevernas läsförståelse. Sist i boken hittar du det utökade innehållet.

Richard Hultén

I Forma Språket Ettan är hela språkträningen för årskurs 1 samlad i en bok – mål och bedömning, texter för gemensam läsning, skrivande, bokstavsträning och det viktiga samtalet – allt finns med. På slutet finns nu också åtta sidor med texter och övningar för de som behöver extra utmaning, under rubriken LÄS MER. Mål – Samtliga delar inleds med en målbeskrivning och en presentation av kapitlets innehåll. Bedömning – I varje del finns sidor för bedömning där eleverna får reflektera över sina kunskaper.

NYA

LÄSA  SKRIVA   SAMTALA

Lärarmaterialet hittar du i lärarguiden eller i den digitala lärarwebben. Välj det som passar dig bäst!

Nya Forma språket Ettan

Nya Forma språket Tvåan

Nya Forma språket Trean

ISBN 978-91-40-69692-2

Richard Hultén 9

789140 696922

Ettan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.