9789188793195

Page 1

Kaos i kanot

Kaos i kanot

Nu är Tyra och pappa på en camping vid en sjö. Pappa vill titta på fåglar men Tyra övertalar honom att paddla kanot. Allt går bra tills pappa får syn på en havsörn …

Ann-Charlotte Ekensten

Tyras husvagn är liten och rund. Hon kallar den för silverkulan. På sommaren krokar Tyra och pappa fast silverkulan efter bilen. Sedan drar de ut på äventyr.

TYRAS HUSVAGN

ISBN: 978-91-88793-19-5

– en möjlighet för alla

Ann-Charlotte Ekensten

Nypon förlag


Nypon förlag – en möjlighet för alla info@nyponforlag.se www.nyponforlag.se Titel: Tyras husvagn: Kaos i kanot Författare: Ann-Charlotte Ekensten Illustratör: Anna Westin © 2018 Ann-Charlotte Ekensten, Anna Westin och Nypon förlag AB Första upplagan 2018 Sidantal: 28 Lix 15 Lättlästnivå: Från 8 år ISBN 978-91-88793-19-5 På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.


TYRAS HUSVAGN

Kaos i kanot Ann-Charlotte Ekensten Illustrationer: Anna Westin

Nypon fรถrlag


Kapitel 1

Tyras husvagn är liten och rund. Hon kallar den för silverkulan. På sommaren krokar Tyra och pappa fast silverkulan efter bilen. Sedan drar de ut på äventyr till olika campingar. Nu är Tyra och pappa på en camping vid en stor sjö. Där står också andra husvagnar, husbilar och tält. – Tänk så många fåglar vi kan se här, säger pappa. 3– Så många fåglar DU kan se, säger Tyra och skrattar. Pappa älskar att titta på fåglar. Tyra tycker bättre om minigolf och att rulla på sin bräda. Hon gillar också att testa nya saker. – Jag vill paddla kanot, säger Tyra. Hon har sett att det finns kanoter att hyra. – Jag vill ta fram min kikare, säger pappa. Det ska finnas en havsörn nere vid sjön. Tyra tänker lite. Sedan säger hon: – Är det inte lättare att se en örn ute på sjön? – Kanske det, säger pappa. 5


– Då hyr vi en kanot! säger Tyra snabbt. Hon hämtar en ryggsäck. De packar ner vatten, äpple och extra tröjor. Pappa tar sin kikare runt halsen.

6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.