Page 1

”Gåsen vaknar i ett främmande näste. Den låg i ett örnbo och tittade sig omkring: Min kära svan, nog måste jag ha druckit allt”. (Citat av en okänd tänkare).

Dryckesspel

Mot målet, klunk för klunk! En måstebok för alla fester! Här finns 44 av alla tiders bästa och roligaste lekar och spel – en riktig uppslagsbok för hobbydrinkare och dryckesspelnoviser. Vara sig det handlar om Indianpoker, Rövhål eller Ippel Dibbel så hittar man här all information om spelregler, nödvändiga utensilier liksom en poängbedömninglista när det gäller de olika spelens dryckeshastighet, turfaktor och behov av koncentration.

44 sätt at skåla ordentligt!

Dryckesspel – 44 sätt att skåla ordentligt

Och inte nog med det: Den som alltid önskat veta vilka dryckesregler som gäller och vad som menas med ”Schulz” bör se till att ha denna bok i det privata bibliotekets avdelning för fackböcker…

44 sätt att skåla ordentligt ISBN 978-91-7463-001-5


Dryckesspel


Timo M체ller, Thomas Schmitt

Dryckesspel 44 s채tt att sk책la ordentligt


ISBN 978-91-7463-001-5 © 2005 Timo Müller, Thomas Schmitt Översättning till svenska: Rolli Fölsch, www.zestmedia.se Förlag: Books on Demand GmbH, Stockholm, Sverige Tryck: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland


Innehållsförteckning 01. Förord

7

02. Ett viktigt råd!

8

03. Den lilla dryckesguiden 03.1 Alla dryckesreglers moder: Schulz! 03.2 Lämna alkoholen i fred!

9 9 11

04. Innan vi sätter igång på riktigt 04.1 Poängsystemet 04.2 Spelinsatsen 04.3 Tvåfingerprincipen 04.4 Vadå ”för sent”? 04.5 Nybörjare! 04.6 Kortens värde

12 12 12 13 13 14 14

05. Kortspel

15

06. Tärningsspel

35

07. Det ultimata dryckestestet

45

08. Spritens femton–i–topp

47

09. Språkspel

49

10. Handlingsspel

61

11. Ledsaga mig hem!

80


01. Förord Hej, kära vänner som hyllar en vårdad dryckeskultur! Du känner igen situationen; det är lördag kväll och du träffar några trevliga människor på en fest, men känner dig ändå lite uttråkad. Det var därför man uppfann alkoholen så tidigt som 10 000 år f.Kr. Men hur skulle man få det uttråkade partyfolket att inmundiga denna läckerhet? Den frågan besvaras i denna bok på 44 extremt trevliga sätt så att man skall kunna kombinera nytta med nöje. Men var försiktig! Speltidens längd avgörs av din ”kondition”. Därför gäller det att sluta i rätt tid. Annars är festen för din del slut innan den ens hunnit börja på riktigt. Och vem tycker att det är kul att tillbringa kvällen framför toastolen? Spelen är indelade i totalt fyra kategorier, nämligen tärnings–, kort–, språk– och handlingsspel. Så även de som inte har några hjälpmedel kan delta fullt ut. Vid en närmare granskning kommer många säkert att känna igen en del spel och regler. Det beror på att vi medvetet baserat spelen på välkända sällskapslekar och barnspel alternativt muntligt förmedlade dryckesspel från förr i tiden. Ju enklare regler, desto snabbare kommer man igång. Vem har lust att slösa tid på att lära sig nya regler?

7


Dryckesspel

02. Ett viktigt råd! Ett överdrivet intag av alkohol är extremt farligt och kan leda till både beroende och döden. Författarna avråder deltagarna från att dricka några större mängder alkohol. Drick på ett ansvarsfullt sätt och följ gällande regler. I sammanhanget måste nämnas att personer under 18 år inte får dricka alkoholhaltiga drycker på offentliga ställen i Sverige och dessa bestämmelser skall naturligtvis även beaktas av ”dryckesspelare”. Förbehåll: Utgivarna av denna bok tar inget som helst ansvar för att informationen som lämnas i boken är aktuell, korrekt, fullständig och/eller av god kvalitet. Vi avvisar alla anspråk för ersättning av skador av materiell eller icke–materiell karaktär som orsakats av innehållet i denna bok, vilket inkluderar eventuellt felaktig eller ofullständig information.

8


03. Den lilla dryckesguiden Hur då då? Vad? Var? Skall man behöva tänka på regler när man dricker? Självfallet! Ingen skall väl kunna komma och säga att vi dryckesbröder är oborstade, eller? Proffsen håller ju stilen även när de super…

03.1 Alla dryckesreglers moder: Schulz! Det är något som alla har upplevt, men öldrickare lider kanske mest av detta; på grund av en överdriven konsumtion av kolsyrehaltiga drycker bildas gaser som gärna vill komma ut. Resultatet: Man måste rapa. För att göra dryckesreglerna rättvisa gäller det nu att göra detta på ett sätt som lockar till största möjliga uppmärksamhet. Hur gör man det? • Den som rapar skall göra det ljudligt så att alla förstår vad som pågår. • Om detta lyckas skall alla som befinner sig inom hörhåll lägga tummen mot pannan och vika in de andra fingrarna – utom lillfingret som skall peka utåt. Hur detta skall göras illustreras på nästa sida. • I samma ögonblick skall man utropa ordet ”Schulz” högt och tydligt! • Med denna gest visar man respekt för raparen. Den som inte gör detta eller inte gör det fort nog kan räkna med att på ett handfast sätt bli påmind om sin försummelse – inte för hårt, men tillräckligt så att personen skall förstå att han nog glömt att göra något.

9


Dryckesspel

Då var det uppklarat. Att rapa förtjänar uppmärksamhet, är tillåtet och sällskapligt – åtminstone på den festen ni just då befinner er på. Ett litet tips: Det är klokt att undvika att rapa om din arbetsgivare kan höra dig eller när du är på anställningsintervju.

10


03.2 Lämna alkoholen i fred! Nu tror alla att vi kör med dubbelmoral, men det är inte så farligt som det låter! Den som i ett förnämligt sällskap ;–) tar till alkohol och som inte vill väcka uppmärksamhet, kan med följande gest på ett enkelt sätt dra sig ur affären. Det spelar ingen roll, om det är ett vin-, öl- eller snapsglas: Tumme och pekfinger skall vid drickandet omfatta glaset, de övriga fingrarna skall spreta utåt. Den som missar denna regel skall diskret påminnas om den – eventuellt med uppmaningen att öva några gånger. Självfallet med hjälp av ett fyllt glas!

Laif-principen sedd uppifrån med t.ex. ett snapsglas.

11


Dryckesspel

04. Innan vi sätter igång på riktigt 04.1 Poängsystemet Som redan nämnts i förordet är spelen ytterst underhållande. Vi avstår medvetet från komplicerade spelregler – vare sig det gäller kort-, tärnings-, språk- eller handlingsspel. För orienteringens skull har vi skapat ett poängsystem med vilket det skall bli ännu lättare att hitta ett passande spel. Inom en skala på 1-5 har vi poängsatt spelen enligt faktorerna drickhastighet, tur (påverkan av slumpen i spelet) och koncentration (påverkan av uppmärksamheten på spelet). 5 glas betyder således det högsta och 1 det lägsta värdet i poängskalan. Poängsättningen resp. dryckesspeltesterna har gjorts av författarna och är därmed subjektiva. Supbetingade avvikelser kan och vill vi inte utesluta.

Exempel på poängsättning.

04.2 Spelinsatsen För att nu starta på riktigt måste du välja spelinsats – dryck, alltså. Här har vi medvetet undvikit att ge bestämda regler eftersom smak och vanor är mycket olika. Dessutom borde 12


man i förväg bestämma sig för hur snabbt man vill ge sig ”hän” (vilket nog förenklar valet). Principiellt gäller; ingen tvingar er till något, det skall ju vara roligt. Den som vill undvika klassiker som öl, likör, snaps eller vin rekommenderas en titt i närmsta cocktailbok.

04.3 Tvåfingerprincipen Alla spel har samma mål, nämligen att fylla ”motståndaren” så snabbt som möjligt. Men hur mycket skall man egentligen dricka ur sin ölflaska eller sitt vinglas när det är ens tur? För att komma fram till rätt ”klunkstorlek” gäller den s.k. tvåfingerprincipen som riktmärke (se bilden). Därvid skall varje deltagare ta sitt eget finger som måttstock. Anledningen till detta är enkel; mindre och slankare personer tål i regel mindre alkohol (framförallt kvinnor ;–)). Vid högprocentig alkohol bör denna regel emellertid helst inte användas. Tvåfingerprincipen

04.4 Vadå ”för sent”? Vid framförallt våra språk- och handlingsdryckesspel gäller ofta principen ”den som reagerar för sent måste dricka”. Men hur kan man på ett enkelt sätt avgöra vad som menas med ”för sent” och vad som inte gör det? I princip kan du rätta dig efter samma avståndsregel som gäller vid bilkörning. För dem som redan skulle har glömt den: Räkna sakta 21 – 22 – för sent! Varje deltagare har alltså ca 3 sekunder på sig att svara. 13


Dryckesspel

04.5 Nybörjare! Vem inleder egentligen ett spel? Vid sidan om de klassiska metoderna som ”Kasta tärning” eller ”Den yngsta börjar” ger vi dig här två andra dryckesrelaterade möjligheter: • Alla börjar dricka öl samtidigt. Den som först har tömt sitt glas alternativt sin flaska får börja. • Varje deltagare håller en jordnöt ca 15 cm ovanför sitt fyllda ölglas. En av spelarna räknar baklänges från 3 till 0. Vid 0 låter varje deltagare sin jordnöt trilla ner i glaset. Den spelare vars jordnöt först dyker upp på glasets yta får börja spelet.

04.6 Kortens värde Principiellt kan man innan varje kortspel hålla en predikan som innefattar vilka begrepp som skall användas och vilka kort som har vilket värde. För att spara flera sidor och skona miljön återger vi nu dessa grundläggande fakta en gång för alla – i förhoppning om att ditt långtidsminne fortfarande är i fullgott skick. Nedanstående tabell ger en överblick över kortens och färgernas betydelse och serieföljd. Skulle vid något tillfälle någon avvikelse förekomma så kommer denna att i förekommande fall förklaras.

14


Kortspel

15


”Gåsen vaknar i ett främmande näste. Den låg i ett örnbo och tittade sig omkring: Min kära svan, nog måste jag ha druckit allt”. (Citat av en okänd tänkare).

Dryckesspel

Mot målet, klunk för klunk! En måstebok för alla fester! Här finns 44 av alla tiders bästa och roligaste lekar och spel – en riktig uppslagsbok för hobbydrinkare och dryckesspelnoviser. Vara sig det handlar om Indianpoker, Rövhål eller Ippel Dibbel så hittar man här all information om spelregler, nödvändiga utensilier liksom en poängbedömninglista när det gäller de olika spelens dryckeshastighet, turfaktor och behov av koncentration.

44 sätt at skåla ordentligt!

Dryckesspel – 44 sätt att skåla ordentligt

Och inte nog med det: Den som alltid önskat veta vilka dryckesregler som gäller och vad som menas med ”Schulz” bör se till att ha denna bok i det privata bibliotekets avdelning för fackböcker…

44 sätt att skåla ordentligt ISBN 978-91-7463-001-5

9789174630015  

Dryckesspel 44 sätt att skåla ordentligt Dryckesspel 44 sätt att skåla ordentligt Timo Müller, Thomas Schmitt ISBN 978-91-7463-001-5 © 2005...

9789174630015  

Dryckesspel 44 sätt att skåla ordentligt Dryckesspel 44 sätt att skåla ordentligt Timo Müller, Thomas Schmitt ISBN 978-91-7463-001-5 © 2005...