Page 1

Agaton hämtar en ring

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET T

Nivå 4 Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner sig på steg 9 –13 i dimensionen Ordavkodning.

NIVÅ 4

Böckerna i nivå 4 innehåller 3

flerstaviga ord enstaka korta ljudstridiga ord enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

2

Agatonböckerna LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 4 NIVÅ 4

Nivå 4 NIVÅ 4

Böckerna i nivå 4 innehåller 3

flerstaviga ord enstaka korta ljudstridiga ord

Pär Sahlin

9 789127 433588

1

Pär Sahlin

Pär Sahlin

ISBN ISBN978-91-27-41762-5 978-91-27-43358-8

ISBN 978-91-27-43358-8

L ÄS H O PPET T

9 789127 433588

L ÄS H O PPET T

1 0 0 0 0

lashoppet_Agaton_omslag.indd 1

Pär Sahlin

99 77 88 9 12 2 77 44 3137568285 91

ISBN 978-91-27-43358-8

L ÄS H O PPET T

1

2

1

ISBN 978-91-27-43358-8

L ÄS H O PPET T

enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

2

Agatonböckerna

1

ISBN 978-91-27-43358-8

3

flerstaviga ord enstaka korta ljudstridiga ord

enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

Agatonböckerna

1

9 789127 433588

Böckerna i nivå 4 innehåller 3

flerstaviga ord

2

Agatonböckerna

L ÄS H O PPET T

NIVÅ 4

Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner sig på steg 9 –13 i dimensionen Ordavkodning.

enstaka korta ljudstridiga ord

enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

2

L ÄS H O PPET T

Nivå 4 NIVÅ 4

Böckerna i nivå 4 innehåller

enstaka korta ljudstridiga ord

enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

Agaton tämjer en drake

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET T

Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner sig på steg 9 –13 i dimensionen Ordavkodning.

3

flerstaviga ord

Agatonböckerna

Agaton tröstar en prins

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET T

Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner sig på steg 9 –13 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 4 innehåller

L ÄS H O PPET T

Agaton och alvernas skrik

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Agaton hämtar en ring

Nivå 4 Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner sig på steg 9 –13 i dimensionen Ordavkodning.

Pär Sahlin

9 789127 433588

2013-08-20 12:23


Agaton har en hemlighet. Han är hjälte i landet Odalien. Nu har drottning Beas ring försvunnit. Därför måste Agaton komma så fort han kan.

2

Agaton hämtar en ring2.indd 2

2013-08-21 15:50


Agaton h채mtar en ring2.indd 3

2013-08-21 15:50


Agaton går in i torkskåpet utanför klassrummet. Bakom alla blöta vantar finns dörren till Odalien. Långt bort i fjärran ligger drottning Beas slott. Dit rider Agaton på sin enhörning Eno.

4

Agaton hämtar en ring2.indd 4

2013-08-21 15:50


Agaton h채mtar en ring2.indd 5

2013-08-21 15:50


Agaton hämtar en ring

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET T

Nivå 4 Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner sig på steg 9 –13 i dimensionen Ordavkodning.

NIVÅ 4

Böckerna i nivå 4 innehåller 3

flerstaviga ord enstaka korta ljudstridiga ord enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

2

Agatonböckerna LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Nivå 4 NIVÅ 4

Nivå 4 NIVÅ 4

Böckerna i nivå 4 innehåller 3

flerstaviga ord enstaka korta ljudstridiga ord

Pär Sahlin

9 789127 433588

1

Pär Sahlin

Pär Sahlin

ISBN ISBN978-91-27-41762-5 978-91-27-43358-8

ISBN 978-91-27-43358-8

L ÄS H O PPET T

9 789127 433588

L ÄS H O PPET T

1 0 0 0 0

lashoppet_Agaton_omslag.indd 1

Pär Sahlin

99 77 88 9 12 2 77 44 3137568285 91

ISBN 978-91-27-43358-8

L ÄS H O PPET T

1

2

1

ISBN 978-91-27-43358-8

L ÄS H O PPET T

enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

2

Agatonböckerna

1

ISBN 978-91-27-43358-8

3

flerstaviga ord enstaka korta ljudstridiga ord

enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

Agatonböckerna

1

9 789127 433588

Böckerna i nivå 4 innehåller 3

flerstaviga ord

2

Agatonböckerna

L ÄS H O PPET T

NIVÅ 4

Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner sig på steg 9 –13 i dimensionen Ordavkodning.

enstaka korta ljudstridiga ord

enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

2

L ÄS H O PPET T

Nivå 4 NIVÅ 4

Böckerna i nivå 4 innehåller

enstaka korta ljudstridiga ord

enstaka ord med komplicerad konsonantförbindelse

Agaton tämjer en drake

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET T

Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner sig på steg 9 –13 i dimensionen Ordavkodning.

3

flerstaviga ord

Agatonböckerna

Agaton tröstar en prins

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET T

Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner sig på steg 9 –13 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 4 innehåller

L ÄS H O PPET T

Agaton och alvernas skrik

LÄSHOPPET är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Agaton hämtar en ring

Nivå 4 Böckerna i nivå 4 passar för den läsare som befinner sig på steg 9 –13 i dimensionen Ordavkodning.

Pär Sahlin

9 789127 433588

2013-08-20 12:23

9789127433588  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you