Page 1

Extra!

Extra!

Extra!

Extra!

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

1

2

3

4

Extra!

Extra! Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Extra ! är ett sfi-material för kurs B och består av fyra häften i olika nivåer. Här finns blandade läs-, skriv- och grammatikövningar där eleven kan träna och repetera på egen hand. Facit till övningarna finns på www.nok.se / Extra

2 ISBN 978-91-27-42864-5

9 789127 428645

Extra! 1-4_omslag.indd 2

2012-12-11 14.45


På busshållplatsen

Martin vaknar klockan sex på morgonen. Han gör frukost och väcker Tim. De äter smörgås och dricker kaffe. Tim dricker inte kaffe. Han dricker mjölk. Pappa kör Tim till fritids klockan kvart i sju. Sedan åker han till jobbet. Malin stiger upp klockan sju. Hon äter frukost ensam eftersom Lisa äter frukost på dagis. Lisa är trött. Hon vill inte stiga upp. Mamma klär på Lisa och de går till dagis. Malin lämnar Lisa på dagis klockan åtta. Hon vinkar till Lisa. Malin springer sedan till busshållplatsen. Hon vill inte missa bussen. På busshållplatsen står Zahra. Hon ska börja läsa en kurs i svenska för invandrare. Man söker in till kursen genom att fylla i en blankett. Nu ska hon åka till skolan för att lämna blanketten. Zahra tittar i tidtabellen men hon förstår inte. Där kommer bussen, säger Malin. Zahra tittar och förstår. Hon ler. Zahra går på bussen. Hon köper en biljett. Malin köper inte någon biljett. Hon har ett busskort. Malin visar kortet för bussföraren.

4

Extra2.indd 4

Extra! 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

12/11/12 9:53 AM


Vad betyder orden? Titta i lexikon och skriv på ditt språk. vakna (vaknar)

söka in (söker in)

på morgonen

en busshållplats

frukost

stå (står)

väcka (väcker)

springa (springer)

ett jobb

missa (missar)

stiga upp (stiger upp)

en tidtabell

ensam

där

eftersom

le (ler)

trött

en biljett

klä på (klär på)

ett busskort

lämna (lämnar)

visar

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Extra2.indd 5

Extra! 2

5

12/11/12 9:53 AM


Frågor om texten På busshållplatsen Läs texten På busshållplatsen och skriv svar på frågorna. 1. När vaknar Martin?

2. Vad äter Tim till frukost?

3. Vad gör Martin klockan kvart i sju?

4. Varför äter Malin frukost ensam?

5. Hur kommer Malin till jobbet?

6. Varför springer Malin till busshållplatsen?

7. Vem träffar Malin på busshållplatsen?

8. Varför ska Zahra åka till skolan?

9. Var kan man se hur dags bussen kommer och går?

10. Varför köper inte Malin någon biljett?

6

Extra2.indd 6

Extra! 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

12/11/12 9:53 AM


Rätt eller fel? Läs texten På busshållplatsen och sätt kryss vid rätt eller fel.

rätt

fel

1. Malin vaknar klockan sex på morgonen. 2. Pappa kör Tim till fritids. 3. Malin och Lisa äter frukost tillsammans. 4. Mamma klär på Lisa. 5. Malin lämnar Lisa på dagis klockan nio. 6. Malin kör bil till jobbet. 7. Zahra står på busshållplatsen. 8. Zahra ska åka till jobbet. 9. Malin läser i tidtabellen. 10. Malin har busskort.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Extra2.indd 7

Extra! 2

7

12/11/12 9:54 AM


Klockan, digital tid Läs tiderna och skriv dem under rätt klocka.

8

Extra2.indd 8

Klockan 16.00

Klockan 13.00

Klockan 21.00

Klockan 14.00

Klockan 20.00

Klockan 22.00

Klockan 23.00

Klockan 15.00

Klockan 17.00

Klockan 24.00

Klockan 18.00

Klockan 19.00

Extra! 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

12/11/12 9:54 AM


Extra2.indd 9

12/11/12 9:54 AM


Extra!

Extra!

Extra!

Extra!

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

1

2

3

4

Extra!

Extra! Läs- och skrivövningar för sfi kurs B

Margaretha Svensson

Margaretha Svensson

Extra ! är ett sfi-material för kurs B och består av fyra häften i olika nivåer. Här finns blandade läs-, skriv- och grammatikövningar där eleven kan träna och repetera på egen hand. Facit till övningarna finns på www.nok.se / Extra

2 ISBN 978-91-27-42864-5

9 789127 428645

Extra! 1-4_omslag.indd 2

2012-12-11 14.45

9789127428645  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you