9789178854325

Page 1

Lär dig leva passionerat

.. Lar dig leva

PER HED passionerat.. Lar dig leva

PER HED passionerat


Lär dig leva passionerat Utgiven av Visto förlag, Lerum, 2021 www.vistoforlag.se | info@vistoforlag.se © Författare: Per hed | hedcoaching.se per.hed@hedcoaching.se © Illustrationer: Marie Wallin Carlbom © Författarbild: Stina Loman Form och sättning: Sandra Stridh, Visto förlag Första upplagan Tryckt i Riga, 2021 ISBN: 978-91-7885-432-5


.. Erkannanden Ingen kan leva passionerat utan hjälp och stöd från andra. Detta gäller likväl skrivandet av denna bok. Det är i relation med andra som vi finner den den största passionen! Därför vill jag först och främst ge ett stort tack till Michael Hall Ph.D. för ditt gedigna arbete med att utveckla NLP, forska och modellera, skriva innehållsrika böcker och stabilt ledarskap inom NeuroSemantic community. Utan ditt arbete hade denna bok inte varit möjlig överhuvudtaget. Tack till Patrik Fordell som har översatt mycket av Michael Halls material till svenska, som jag har använt flitigt i denna bok. Dessutom ett stort tack för all kunskap och kompetens jag har fått av dina kurser och utbildningar inom Neuro-Semantik. Tack till Niklas Daver som har stöttat mig med goda råd om sökandet av förlag, utgivning och annat. Dina råd gjorde det mycket lättare för mig att navigera i denna djungel. Och stort tack för att du visade mig till Neuro-Semantiken 2009. Tack till Anders Wallin som har peppat, uppmuntrat, gett feedback kring denna bok. Det är också tack vare att jag anlitade dig som coach 2008 och strax därefter gick mina första utbildningar inom NLP. Dessutom hjälpte du mig med namnet till denna bok. Tack till mina två nära vänner och personliga coacher Ricard Olsson och Henrik Schalén. Er coaching har gett mig oerhört mycket både i skrivandet av denna bok och i övrigt. Längtar tills ni har skrivit och ger ut era böcker. Tack till mina vänner Mia Lundén, Daniel Andersson, Thomas Kronberg och Niklas Weidel för stöttning, feedback och bollplank kring boken. Tack till Eva Svensson för din feedback och korrekturläsning. Och tack alla andra som har hejat på mig att få boken skriven... Forord

Den här boken är skriven för dig som vill få ut mer av livet. Du som har en önskan och ett driv att utvecklas, att leva fullt ut och ge av dig själv till andra. Med andra ord, du som vill att ditt liv ska vara fylld av passion, njutning, mening och självförverkligande. Alla upplever passion till och från och känner att livet i de stunderna flyter på precis som det ska. Du kanske redan nu tänker på tillfällen där du känt dig passionerad och full av liv? Du kanske också har upplevt motsatsen? Att ibland känns livet tungt och jobbigt, och att det man gör känns nästan meningslöst. Syftet med boken är att du ska kunna känna större livsglädje och vara i de passionerade stunderna oftare, hur låter det? Passion smittar, har du sett en passionerad person så vet du vad jag menar. Glöden i ögonen och entusiasmen i rösten är svårt att ta miste på. Det är en äkthet som går bortom det normalt förekommande och utanför samhällets förväntningar. Denna energi kan du också ge till dina medmänniskor! Passion kan ta sig många uttryck; Glädjefylld hög energi, ett lugnt och disciplinerat fokus, att nörda ner sig i ett område, passion för de små sakerna i vardagen, passionerad kärlek till någon person eller varför inte kärlek till livet. Gemensamt är att passion är något som känns viktigt och meningsfullt för oss och som ger oss


njutning av något slag. Passion skulle enklast kunna förklaras som ett uttryck för meningsfull njutning. Lär dig leva passionerat syftar till att förklara tydligt och begripligt hur vi människor generellt fungerar och med konkreta verktyg ge dig möjligheten att uppleva och leva mer passionerat. Du kommer med största sannolikhet få insikter och lärdomar under resans gång, min rekommendation är att du skriver ner dem. Gör övningarna i boken, för att ju mer du gör dem, desto mer får du ut av boken. Verktygen kommer från det bästa av flera fält inom psykologi och filosofi. Främst är det från Neuro-Semantiken som är en kombination av Neuro-Lingvistik Psykologi (NLP), kognitiv beteendepsykologi, humanistisk psykologi, meta-kognition och behaviorism. När du läser boken kan du tänka att vi sitter på jättars axlar som ger oss denna visdom. Det är Jättar som Dr. Michael Hall, Abraham Maslow, Viktor Frankl, Virginia Satir, Frits Perls, Carl Rogers, Carl Jung m fl. Den här boken kom till av en önskan att ge människor det som jag själv hade velat ha. En bok som ser helheten i människan och jobbar med att hela du ska uppleva ett liv med mer mening och njutning. En bok som tar hänsyn till alla mänskliga behov och att vi människor är olika och vill olika saker. Med boken plockar jag det bästa ur flera fält och förklarar det begripligt, tydligt och med vardagligt språk. Detta är inte en bok i positivt tänkande. Det finns gott om sådana böcker som alltför ytligt proklamerar att om du bara tänker positivt så blir allt bra. Det är struntprat om du frågar mig. Bokens fokus är meningsfullhet, att du gör och upplever sådant som är meningsfullt för dig. Meningsfullhet kommer inte av att tänka positivt, det kommer av helt andra saker. Vad du kommer att få ut av boken är beroende på vad du


har för mål med boken och vad som är viktigt för dig i nuläget. Därför underlättar det om du är tydlig med vad du vill ha, då kan det ligga i bakhuvudet och hjälpa dig att få just det. Mycket av det du läser kanske du läser för första gången, en del kan du redan väl och en del har du varit i kontakt med på olika sätt. När du läser om sådant du redan kan, tänk dig att du läser som om det är första gången du läser det. Har du den inställningen så kommer du med största sannolikhet att hitta nya perspektiv kring det. En del av sakerna kommer inte stämma överens med din karta över verkligheten, och det är helt ok. Jag rekommenderar den vetenskapliga attityden med att ta in information; nyfikenhet, öppenhet och sund skepticism. Att vara nyfiken på kunskapen och de insikter du kommer att få, öppen för nya perspektiv och bilder av verkligheten, och sunt skeptisk så att du tänker och reflekterar själv, och kommer fram till dina egna slutsatser om vad som fungerar för dig eller inte. Jag rekommenderar att läsa den från start till slut första gången eftersom jag har lagt kapitlen i en viss ordning av en anledning. Sedan kan du med glädje använda den som en handbok där du kan gå tillbaka och läsa och göra övningarna flera gånger. I en del av övningarna så kanske du vill ta hjälp av en vän om du inte lyckas eller vill göra det själv. Alla verktyg jag lär ut i boken har jag även prövat på mig själv och i majoriteten av fallen även på andra. Inom Neuro-Semantiken har vi en princip som kallas ”apply to self ” vilket betyder att man ska applicera kunskapen på sig själv och sitt eget liv i syfte att leva det man lär. Jag tar den principen på stort allvar. Om du upplever att ditt liv på något sätt har blivit mer fyllt av passion, då har jag uppnått syftet med boken. Även om du ”bara” ökar passionen i ditt liv med 5%, så har du också 5% ökad livskvalitet och meningsfullhet. Jag bjuder in dig till att se detta som


en resa där du steg för steg lever mer och mer passionerat, istället för att tänka att det ska bli ett plötsligt genombrott som förändrar allting med ett klick. MED BOKEN SOM HJÄLP SÅ FÅR DU MÖJLIGHET ATT:

• • • • • • • • •

definiera dina passioner, skapa en tydlig riktning utifrån dina högsta värderingar och förmågor, skapa meningsfulla och inspirerande mål, bli utmanad till att få saker gjorda i verkligheten, lära dig mer om hur du som människa fungerar, skapa en stabil självkänsla, i högre grad ta kommandot över ditt liv, ta dig genom hinder för ditt passionerade liv, med mera.

Det är faktiskt möjligt att följa sina passioner och uppleva mer meningsfull njutning i livet, samtidigt som man får livspusslet att gå ihop och har en optimal hälsa. Är du redo för det? Helt säkert?

Lycka till på din resa! Stockholm i juli, 2020

Per Hed


Kapitel 1 PASSIONENS BESTÅNDSDELAR 12 Kapitel 2 PASSION EN TIMME OM DAGEN

21

Kapitel 3 DU SOM BETYDELSE-SKAPARE 29 Kapitel 4 DU OCH DINA TILLSTÅND

40

Kapitel 5 STUNDER AV TOTAL FRIHET

53

Kapitel 6 VAR ETT DUKTIGT DJUR

57

Kapitel 7 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 116 Kapitel 8 VILKEN BEHOVSNIVÅ LEVER DU PÅ?

138

Kapitel 9 FALSKA TILLFREDSSTÄLLARE 150 Kapitel 10 BETYDELSE OCH PRESTATION 158 Kapitel 11 HITTA DIN MISSION 183 Kapitel 12 PASSIONERADE MÅL SOM FUNGERAR

192

Kapitel 13 DIN KRAFTZON 206 Kapitel 14 DITT OVILLKORLIGA VÄRDE SOM MÄNNISKA

221

Kapitel 15 DINA NEGATIVA EMOTIONER 236 Kapitel 16 DINA ÖVERTYGELSER 260 Kapitel 17 DINA TANKEFÄLLOR 275 Kapitel 18 PASSION I VARDAGEN 312 Kapitel 19 NJUTNING OCH SMÄRTA 326 Kapitel 20 HANTERA MOTGÅNGAR OCH SVACKOR

359

Kapitel 21 FÖRSÖRJ DIG PÅ DIN PASSION

383

Kapitel 22 ETT FRISKT SAMHÄLLE SKAPAR FRISKA INDIVIDER

393

Kapitel 23 DITT PASSIONERADE LIV 407


Kapitel 1 PASSIONENS BESTÅNDSDELAR

”Människor med passion kan förändra världen till det bättre. Det enda sättet att göra storartat arbete är att älska det du gör.” Steve Jobs ”Om du tar det blåa pillret, slutar berättelsen, du vaknar i din säng och tror vad du nu vill tro. Om du tar det röda pillret, kvarstår du i underlandet, och jag visar dig hur djupt kaninhålet är.” Morpheus i filmen ”The Matrix”, min översättning. ÄR DU REDO ATT TA DET RÖDA PILLRET?

Passion i livet är så belönande och berikande att det är ovärderligt. Det får dig att känna dig levande på ett helt annat sätt än vad yttre stimulans någonsin kan åstadkomma. Nyckeln i passion är meningsfullhet, vilket innebär att det alltid kommer inifrån dig. Ingen människa kan ge dig passion, eller skicka lite passion med ett brev på posten. Det kräver något av dig som individ. Att leva passionerat betyder inte att du har uppnått lyckan och är fri från bekymmer. Jakten på lycka är en illusion som gör mer skada än nytta. Vet du någon som har uppnått lyckan för all tid?

12


VAD BESTÅR PASSION AV?

Nyckeln i passion är meningsfullhet. Vad är då meningsfullhet? Sökandet efter mening är en av våra starkaste drivkrafter. Utan mening slocknar vår glöd. I boken Man’s Search for Meaning (Svensk titel: Livet Måste ha en Mening) av Viktor Frankl skriver han om sin tid som fånge i koncentrationsläger under andra världskriget. De fångar som inte längre såg någon mening med sitt liv överlevde inte länge, om de inte tog sitt eget liv dog de snart på annat sätt. Å andra sidan, de som såg mening i sitt lidande hade betydligt ökade chanser att överleva. Någon hade ett akademiskt verk som de ämnade att fullfölja. En annan hade barn som väntade, och utan honom skulle de bli faderlösa. Flertalet drevs av att omvärlden måste få veta vad som har hänt i dessa läger. Författaren själv behandlade sin tid som ett forskningsprojekt och insåg att världen måste få ta del av denna visdom och kunskap om hur människan, trots maximalt lidande, kan finna mening. Han fascinerades också av hur vissa fångar trots all ondska runt omkring, kunde agera med hög moral och godhet. Mening innebär att saker betyder något. Det som betyder något för dig blir meningsfullt. Det är fullt av mening. Passion innefattar meningsfullhet, men det är inte tillräckligt. Du behöver något att rikta meningsfullheten gentemot. Jag bestämde mig för en kort tid sedan för att ta körkort. Jag har aldrig sett vitsen för egen del med körkort, tills jag satte ett mål att äga en husbil, vilket gjorde det mer meningsfullt. Jag frågade min far om att övningsköra med honom. För att övningsköra behöver båda gå en handledarkurs så vi bokade in en tid på Fruängens bilskola i södra Stockholm. Det kändes bara som ett nödvändigt ont och min förväntning på kursen var låg, då jag såg framför

13


mig hur jag skulle få kämpa med att hålla mig vaken i tre timmar till någon som maler på om trafikregler. Upplevelsen av handledarkursen blev däremot en helt annan än jag hade förväntat mig. Mannen som höll i kursen var 73 år gammal med en tydlig dialekt som att han var uppväxt på Södermalm, vilket han också var. Han hade hela tiden nära till skratt och började med att mjuka upp oss deltagare med att bjuda på sig själv och skapa en humoristisk stämning i rummet. Dessutom såg han till att alla i rummet var delaktiga med att fråga något finurligt som fick alla att vilja svara och svaren i sig inbjöd till skratt. När han väl gör genomgången så märker jag två saker: han är kunnig utöver vad man kan förvänta sig och han brinner för det han lär ut. Hans passion för säker bilkörning, trafikregler och bilar smittar av sig i hela rummet. De tre timmarna gick snabbt! Jag pratade med honom efteråt och sa att detta var långt över min förväntan och att jag uppfattar att han är passionerad av det han lär ut. Han bekräftade att han älskar det han gör.

Passion kan därför sammanfattas som meningsfull handling.

För att leva passionerat behöver du göra mer av det som redan är meningsfullt för dig. Det som du behöver göra som inte känns meningsfullt, kan du även formulera om så att det blir meningsfullt. Vi människor är meningsskapare! Vi kan skapa mening och betydelse kring vad som helst, och vi gör det hela tiden omedvetet. För att navigera i världen behöver vi begripa vad saker betyder, vilket vår hjärna är en mästare på att göra. Det är till och med så att den enda medfödda instinkten vi har, är just att förstå och begripa vad saker betyder.

14


Denna kunskap innefattar flera saker. Dels att du kan lära dig att saker betyder något annat än vad det faktiskt är. Du kan ladda saker med för mycket mening och andra med för lite. Något som är en passion är något som är laddat med mycket mening, och samtidigt hälsosamt för dig. Om du överladdar eller negligerar en passion kan den bli direkt ohälsosam för dig.

VILKA HINDER LIGGER I VÄGEN FÖR DET PASSIONERADE LIVET?

”Alla barn har möjligheter till självförverkligande med de flesta får det slaget ur dem. Jag tänker om den självförverkligande människan inte som en vanlig person med något tillfört, utan som en vanlig person utan något borttaget.” Abraham Maslow, översättning av Patrik Fordell

Jag och min storebror är främst uppväxta med vår far. Detta eftersom vår ömma moder hade svårt att hålla sig borta från alkoholhaltiga drycker, vilket resulterade i att hon glömde ge oss mat, kom hem sent om kvällarna och annat ansvar som man brukar förvänta sig av en förälder. Dessutom träffade hon en kille efter skilsmässan som slog både henne och min bror och var allmänt elak. Det dröjde inte länge innan vi fick flytta hem till pappa. Min far var byggnadsarbetare hela sitt vuxna liv tills han gick i pension för något år sedan. Han arbetade hårt, både på jobbet och för att skapa en bra vardag och goda förutsättningar för mig och min bror. Det kan inte ha varit enkelt. Därför förstår jag att det måste ha varit en lättnad när han träffade Eva som kom in i vårt liv när jag var sex år gammal. Hon var inte bara villig att vara en bonusmamma till oss, hon hade även en personlighetsstörning i form av narcissism. En narcissist är som ett barn, men i en vuxen persons kropp med för mycket makt. Hon var alltid

15


offret och alla skulle tycka synd om henne. Min bror, som aldrig var rädd för att ta konflikter hamnade ofta i bråk med henne. Det resulterade att hon spelade ut honom mot vår far, och mot mig. Det var hennes strategi när hon blev konfronterad. Att flertalet vänner och släktingar tog mer och mer avstånd från familjen på grund av hennes beteenden var uppenbart, även ur ett barns öga. Uppväxten med henne innebar att jag ofta inte kände mig helt trygg, eftersom jag aldrig visste när hon skulle få utbrott. Dessutom hade hon en fin balans mellan att ge ömhet och kärlek, kontra att säga ord som sårade och tryckte ner självkänslan. Otaliga gånger önskade jag livet ur henne. Min far som jag uppskattar på många plan och har väldigt bra kontakt med, hade en tydlig brist. Han stod inte upp för oss, vilket var hans plikt. Det är hans största misslyckande som pappa, att han tillät henne fortsätta och vara kvar i vårt liv. VARFÖR BERÄTTAR JAG DEN HISTORIEN?

Om du läser citatet igen ovanför det stycket kan du se att det fanns vissa saker som blev borttagna ur mig, saker som inre trygghet, integritet, självkänsla, drömmar om framtiden med mera. Detta tog jag med mig i vuxen ålder. Men jag hade å andra sidan bra vuxna runtomkring som balanserade upp det hela en aning. Min mor som vi träffade varannan helg, trots sina brister, gav mycket emotionell närhet och gjorde ett ganska bra jobb att stärka min självkänsla. Hon sa dessutom flertalet gånger ifrån mot Eva vilket ändå gav perspektivet att vi förstod att Evas beteenden inte var okej. När min mor hade gjort slut med svinet som slog henne och min bror, träffade hon en ny kille som jag benämner som en bonuspappa. Han lärde mig att skratta åt livet och se saker ur en humoristisk synvinkel. Dessutom lärde han mig att ha integritet, även om det tog lång tid innan jag kunde ta till mig det. Dessa saker som blev borttagna ur mig, och det som blivit

16


borttaget hos dig, kan du återta. Du behöver bara rensa bort smutsen som ligger i vägen för att hitta din inre diamant, din inre autentiska natur. När jag var 23 år gammal kom jag i kontakt med Neuro-Semantik, vilket jag utbildade mig inom. Det fältet är det mest effektiva jag känner till för förändringsarbete och som dramatiskt har förändrat mitt liv i rätt riktning. Nu 12 år senare lever jag för det mesta ett liv av passion då jag gör det jag älskar och älskar mycket av det jag gör. Du behöver inte vara uppväxt med dåliga förebilder för att få saker borttagna. Det finns gott om normer, förväntningar, krav och inte minst skolan som gör ett effektivt jobb på det planet. De största hindren till att leva passionerat finns inuti oss själva. Vi kan vara dränkta av vad vi tror att vi måste göra, och bryr oss för mycket om vad andra ska tycka om oss. Vi kan ha föreställningar om oss själva, våra förmågor, om andra och om världen som begränsar oss. Dessa föreställningar, eller betydelser, kan vara utdaterade och ändå ligger de och skvalpar i bakhuvudet och blir vårt filter för hur vi uppfattar världen. Det är som att ha en gammal dator med utgånget grafikkort, och samtidigt förvänta sig att använda de senaste avancerade programmen eller spela de nyaste spelen. Alla våra föreställningar och betydelser skapar vår karta av verkligheten. Kartan hjälper oss att navigera i verkligheten. Om kartan är utdaterad, begränsande eller destruktiv får vi också resultat utifrån det. Om du t.ex. har en föreställning att du inte kan sjunga och aldrig kan lära dig det, medan du har en passion för sång och musik, blir det svårt att följa den passionen. Troligtvis kommer du att ignorera eller förminska den delen av dig, vilket skapar en inre konflikt. Därför blir det viktigt att du får de verktyg du behöver för att kunna skapa nya betydelser och föreställningar, samt rensa ut det som är gammalt och utdaterat. Andra hinder kan vara tid och energi. Du kanske lägger

17


mycket energi på sådant som du egentligen inte vill eller behöver. Å andra sidan kanske du inte tar hand om dina behov tillräckligt, vilket minskar energin och orken att leva passionerat. Därför behöver du ha koll på dina behov och hitta effektiva strategier för att tillfredsställa dem korrekt. Ett annat vanligt hinder är att man sitter på sin kammare och drömmer om en attraktiv framtid, men gör inget eller för lite för att förverkliga den drömmen. Kanske gör du den för stor, eller är rädd för konsekvenserna om du prövar att förverkliga din passion. Därför behöver du agera för att förverkliga ditt inre och utveckla dina förmågor och potentialer. Den här boken kommer att behandla dessa hinder så att du får färdigheter och verktyg för att kunna ta dig igenom dem. Men först låt oss klargöra dina passioner.

Vilka passioner har du?

Vad är det du älskar att göra? Vad får dina ögon att glöda av passion? Vad älskar du att nörda ner dig i?

Du ska få en enkel övning som handlar om att klargöra fem passioner, och att ta reda på varför de är passioner för dig.

18


Övning:

VÄLJ

fem

PASSIONER SOM DU HAR. SKRIV NER DEM.

Vad är du passionerad över? Vad får dina ögon att glöda? Fem av mina passioner är: 1. lära mig om det mänskliga psyket, 2. skriva bok, 3. vandra i naturen, 4. träna Krav Maga, 5. coacha och utbilda människor.

För varje passion, svara på följande fråga:

Vad betyder det för dig?

» Vilket värde ger det dig? » På vilket sätt är det värdefullt? Ställ frågan eller frågorna tills du har minst fem betydelser på varje passion. Ta en i taget och skriv ner dem. Mina betydelser på två av mina passioner är: » Passion: Lära mig om det mänskliga psyket. » Betydelser: Värdefull kunskap, jag får nycklar till hjärnan, kan påverka andra positivt, kan möjliggöra förändring, ger nycklar till ett rikare och mer meningsfullt liv. » Passion: Vandra i naturen » Betydelser: Frihet, det goda livet, jag har allt jag behöver, hälsa och vitalitet, gemenskap, jag är ett av naturen. Insikter. » Är det nu tydligt för dig varför du finner passion i de aktiviteterna? Vad får du för insikter om detta? » Vad blir du medveten om?

19


Sammanfattning: Nyckeln i passion är meningsfullhet. Denna meningsfullhet som görs i handling blir passion. Passion kan därför uttryckas som meningsfull handling. En människa kan få saker borttagna som hindrar den att leva passionerat. Den goda nyheten är att du kan återta detta genom att rensa bort smuts som ligger i vägen för din inre kärna. Hinder för att leva passionerat kan vara utdaterade föreställningar och betydelser, du lägger för mycket tid på sådant du inte vill eller behöver, otillfredsställda behov och att drömma utan att agera. Klargör fem passioner och varför de är viktiga för dig.

Ha dessa fem passioner i bakhuvudet när du navigerar vidare i boken. Jag tycker vi sätter igång med en nyckel till ditt passionerade liv. Nämligen med att göra rum för en timme om dagen till en passion.

20


Kapitel 2 PASSION EN TIMME OM DAGEN

Många saker i vardagen gör vi för att det har ett praktiskt syfte. Vi diskar för att ha ordning i hemmet, äter mat för att stilla vår hunger, jobbar för att tjäna pengar, och så vidare. En passion är något du gör för att det är sin egen belöning. En musiker som älskar att spela gitarr får belöning bara av att spela gitarr, oavsett om han eller hon ”slår igenom” eller inte i sin musikkarriär. Jag har två vänner som spelar i samma band. Den ena är trummis och den andra är gitarrist och sångare. När de startade bandet var det för att de var passionerade av att spela musik. Efter ett tag började de få ambitioner att försörja sig på musiken. Det som hände då var att passionen för musiken minskade mer och mer tills det inte alls kändes så meningsfullt som det en gång gjorde. Meningsfullheten ersattes av stress och press. När jag lärde känna dem berättade de att de successivt började få tillbaka passionen igen. Hur lyckades de med det? Jo, genom att påminna sig själva att åter igen spela musik för musikens skull. De vill fortfarande försörja sig på det, men förstår samtidigt att huvudsyftet är musiken, och att tjäna pengar på det endast är det sekundära syftet.

21


Om jag nu frågar dig vad du skulle kunna göra en timme om dagen som är en belöning i sig. Vad skulle det vara? Vad älskar du att göra som du kan lägga en timme om dagen på? Tre invändningar kommer ofta upp som svar på frågan. En av dem är att jag inte vet vad som är min passion. En annan att jag inte har tid att avsätta en timme om dagen. En tredje invändning är att min passion inte går att göra nu, utan jag måste först uppnå X, Y och Z innan jag kan göra min passion en timme om dagen. INVÄNDNING: JAG VET INTE VAD SOM ÄR MIN PASSION

Vi börjar med att bemöta invändningen att du inte vet vad som är din passion. » Är du helt säker på det? 100% säker på att du inte vet? Jag är skeptisk. » Kan det vara så att du har lagt en massa mentalt smuts i vägen? » Är det tabu för dig att göra något som du älskar att göra? Är det så att du tänker att din passion måste vara något magnifikt eller storartat? Det kanske är något enkelt och litet som du älskar att göra. Gå i naturen, läsa bok, läsa på om ett visst ämne, skriva poesi, måla, sjunga, annat? Själv älskar jag psykologi, att lära mig saker, skriva och att lära ut till andra. Därför läser jag varje dag en halvtimme inom psykologi, den andra halvan ägnar jag åt att skriva ner det jag lär mig som senare kan bidra till andras lärande, som exempelvis den här boken. Vad älskar du att göra? Vad skulle du älska att göra?

22


INVÄNDNING: JAG HAR INTE TIDEN ATT AVSÄTTA EN TIMME VARJE DAG

Vi bemöter nu invändningen att du inte har en timme om dagen att avsätta. Jag förstår, vi har ett jobb att gå till, hushållsarbete som behöver fixas, vänner att träffa, barnen ska skjutsas till diverse träningar, kvalitetstid med familjen, egen träning, matlagning, tid för återhämtning och andra saker för att hålla ihop livspusslet. Dygnet har trots allt bara 24 timmar. Om det är så att du tänker att du inte har den tiden tror jag trots detta att du inte är helt ärlig. Jag tror inte att du ljuger, bara att du är duktig på att komma med ursäkter för att lura dig själv. Ju smartare du är, desto smartare ursäkter kommer du på. Jag har själv tänkt likadant och det är mänskligt att tänka så. Har du någonsin haft ett fullt schema, kanske på jobbet, och sedan varit tvungen att stoppa in en sak till på schemat? Hur gjorde du det? Var det så att du fick prioritera bort något annat för att det här var viktigare eller mer akut? Där har du också svaret. Med största sannolikhet har du inte gjort din passion tillräckligt viktig för dig själv för att prioritera in den i vardagen. Jag utmanar dig till att få in en timme om dagen till din passion. Gör din passion viktig för dig själv. Gör ett aktivt val att värdera din passion så pass högt att du vill prioritera den i ditt vardagsschema. Du kan börja med en halvtimme för att senare öka till en timme om det hjälper. En del kan då invända att de har åtaganden gentemot andra människor, som exempelvis sina barn och partner och därför inte har tid. När det gäller barnen visar du på gott ledarskap med att prioritera din egen passion en timme om dagen. Dessutom blir det ofta lättare att ge av dig själv till andra när du fyller din egen bägare. Om det gäller din partner kan det vara så att han eller hon

23


inte förstår hur viktigt det är för dig att du har din egna timme. Vad händer om du gör det så pass viktigt för dig själv och utifrån det ärligt berättar att den här timmen är något du behöver för att vara i frid med dig själv? Uppmuntra också att din partner likväl tar en timme till sin egen passion. Om det gäller andra människor som du upplever förväntningar ifrån och samtidigt upplever att du inte kan eller har svårt att värja dig mot, då är det dags att du tar kommandot över ditt eget liv och slutar låta andra styra över dig. Mer om detta i senare kapitel. Du kan åtminstone styra över en timme om dagen, det är en bra början. INVÄNDNING: JAG MÅSTE FÖRST UPPNÅ X, Y OCH Z FÖRST

Nu bemöter vi den tredje invändningen om att du först måste uppnå X, Y och Z innan du kan leva din passion en timme om dagen. Den här ursäkten var jag en expert på tidigare. En passion jag har är att hjälpa människor att utvecklas, genom coaching och utbildning. Jag kan inte bara bestämma mig för att coacha eller utbilda andra människor en timme om dagen, eller hur? Jag är ju tvungen att först bygga mitt företag och varumärke för att sedan över tid kunna coacha eller utbilda en timme om dagen. Ett annat exempel är en person som älskar att resa, han eller hon kan ju inte resa en timme varje dag. I mitt fall insåg jag att det är helt klart eftersträvansvärt att jobba med att coacha och utbilda människor. Men om jag föreställer mig att det är först då som jag kan ägna tid åt min passion lurar jag mig själv. Jag kan när som helst göra något jag älskar. Jag insåg att jag älskar psykologi vilket också är en förutsättning för att hjälpa människor att utvecklas. Dessutom insåg jag belöningen att skriva om psykologi och personlig utveckling och därav läser jag en halvtimme och skriver en halvtimme. Vissa

24


dagar lägger jag mer tid än en timme för att det är så berikande och belönande. Om du exempelvis älskar att resa utomlands är det svårt att lägga en timme om dagen på det. Det låter mer som passion du kan planera in då och då. Däremot kanske det är vissa länder och dess historia som intresserar dig. Vad händer om du lägger en timme eller en del av timmen till att läsa på om det landet eller länderna? Eller hittar en annan passion som du vill lägga en timme på. Det kan såklart finnas särskilda tillfällen i livet då du kanske behöver släppa allt för något som händer och den timmen faktiskt inte går att lägga, då är det helt i sin linje att skippa passionen under den begränsande perioden. Detta är dock undantag och inte en regel.

25


KÄNNER DU ATT DU VILL HA MER MENINGSFULLHET I LIVET? Då är den här boken för dig. Den handlar om hur du kan hitta och följa din passion så att ditt liv blir färgat av mer mening och livfullhet. Det är alldeles för många som lever ett mediokert liv där saker är okej men saknar glöd och mening. Vi är mer fria än någonsin vilket också ökar det personliga ansvaret. En del antar de utmaningar som kommer av ökat ansvar och skapar ett fantastiskt liv. En del väljer istället att hamna i en medioker dimma där saker inte riktigt känns fullt ut. .. Vad vill du valja? Här får du hjälpsamma principer och konkreta verktyg för att skapa det passionerade liv som du vill ha. Jag säger inte att det är lätt, men det är värt det alla gånger.

nu

och den resa du gör är din egen. Vi utgår ifrån där du står just Den här boken ger dig inspiration och kunskap om hur du kan leva ett passionerat liv.

www.vistoforlag.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.