Page 1

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

JAG, FAMILJEN OCH OMVÄRLDEN Övningsbok: Berättande text Gry Fyrö & Britt Johansson

Hallgren & Fallgren


Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningssamordnares huvudman eller BONUS-Presskopia. Läs mer på www.bonuscopyright.se Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Såväl analog som digital kopiering regleras i Bonus-avtalet. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som ingår i lärarhandledningens del: Kopieringsunderlag samt de sidor som finns på seriens USB. Kopering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. © 2017 Författarna och Hallgren & Fallgren Rådgivare: Kristina Ansaldo Redaktör: Karin Öberg Illustrationer: Ivan Espinoza Övriga illustrationer och bilder: Shutterstock Grafisk form och produktion: RPform Tryck: Balto Print, Litauen 2017 ISBN 978-91-7382-894-9


Innehåll Symbolförklaring...........................................................................................................................4 Förord .............................................................................................................................................5 Till eleven ......................................................................................................................................6 Nivå 1 .................................................................................................................................7 Muntlig interaktion........................................................................................................................8 Träna ord och begrepp ...............................................................................................................9 Träna lässtrategier och svara på frågor ................................................................................ 15 Träna strukturen ......................................................................................................................... 17 Träna språkliga drag ................................................................................................................. 18 Planera gemensam text ........................................................................................................... 20 Skriv gemensam text ................................................................................................................ 22 Planera egen text ...................................................................................................................... 23 Skriv egen text ........................................................................................................................... 25 Återkoppla .................................................................................................................................. 26 Arbeta om din text..................................................................................................................... 28 Nivå 2 ...............................................................................................................................29 Muntlig interaktion..................................................................................................................... 30 Träna ord och begrepp ............................................................................................................ 31 Träna lässtrategier och svara på frågor ................................................................................ 35 Träna strukturen ......................................................................................................................... 37 Träna språkliga drag ................................................................................................................. 38 Planera gemensam text ........................................................................................................... 40 Skriv gemensam text ................................................................................................................ 42 Planera egen text ...................................................................................................................... 43 Skriv egen text ........................................................................................................................... 45 Återkoppla .................................................................................................................................. 46 Arbeta om din text..................................................................................................................... 48 Nivå 3 ...............................................................................................................................49 Muntlig interaktion..................................................................................................................... 50 Träna ord och begrepp ............................................................................................................ 51 Träna lässtrategier och svara på frågor ................................................................................ 60 Träna strukturen ......................................................................................................................... 62 Träna språkliga drag ................................................................................................................. 63 Planera gemensam text ........................................................................................................... 68 Skriv gemensam text ................................................................................................................ 70 Planera egen text ...................................................................................................................... 71 Skriv egen text ............................................................................................................................74 Återkoppla .................................................................................................................................. 75 Arbeta om din text..................................................................................................................... 78 Arbetsblad......................................................................................................................79


Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

JAG, FAMILJEN OCH OMVÄRLDEN

BERÄTTANDE TEXT NIVÅ 1


Berättande text: Fas 1

Muntlig interaktion 1. Vad ska det stå i pratbubblorna? Läs de numrerade fraserna och fyll i rätt nummer i pratbubblorna.

1

1

– Kan du räcka mig saltet?

5

– Maten var jättegod!

2

– Var så god!

6

– Jag tycker inte om hamburgare!

3

– Vill du ha en till?

7

– Vill du ha senap?

4

– Ja, tack!

2. Dramatisera

Träna in ett replikskifte (vad två personer säger till varandra) och öva på att spela upp det.

Till läraren 1. Eleverna läser de numrerade meningarna och skriver in rätt nummer i de tomma pratbubblorna. 2. Eleverna söker upp en kompis och tränar på att spela upp ett replikskifte utan att titta i boken. Mål: Att forma ljud och härma språkets prosodi. Lärarhandledningen s. 79.

8

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

Nivå 1


Berättande text: Fas 1

Träna ord och begrepp 3. Koppla ihop bild och ord Ringa in ordet (deltagaren) som passar till bilden.

middag

frukost

frukost

lunch

lunch

mellanmål

middag

hamburgare

middag

smörgås

mellanmål

potatismos

hamburgare

lunch

middag

korv

hamburgare

pommes frites

korv

frukost

potatismos

pommes frites

korv

mos

smörgås

potatismos

pommes frites

Till läraren Eleverna tittar på bilderna och ringar in substantivet (deltagaren) som passar till bilden. Mål: Att muntligt kunna återberätta om en måltid. Lärarhandledningen s. 89.

Nivå 1

Jag, familjen och omvärlden

9


Berättande text: Fas 1

Träna ord och begrepp 3. forts.

ketchup

kniv

senap

sked

kniv

gaffel

ketchup

äpple

sallad

sked

kniv

gaffel

senap

flingor

yoghurt

ketchup

sallad

äpple

sked

kniv

gaffel

flingor

äpple

yoghurt

yoghurt

mjölk

äpple

Till läraren Eleverna tittar på bilderna och ringar in substantivet (deltagaren) som passar till bilden. Mål: Att muntligt kunna återberätta om en måltid. Lärarhandledningen s. 89.

10

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

Nivå 1


Berättande text: Fas 1

Träna ord och begrepp 4. Pusselläs – Vad gjorde Zehra och när?

Välj text A eller B. B börjar. Hitta det som saknas i text B genom att ställa Vad- och när-frågor till exempel: Vad gjorde Zehra först? Skriv in rätt ord.

A Zehras dåliga dag I måndags var en tråkig dag. Zehra försov sig. En timme för sent kom hon till skolan. Fröken var lite sur. På rasten ramlade hon. Lisa hjälpte henne. Efter skolan gick hon hem. Ingen var hemma. Zehra försökte öppna dörren. Hon kunde inte öppna. Hon hade fel nyckel. Till slut började Zehra gråta. Det var en hemsk dag. Det var den värsta dagen på länge.

Det var en hemsk dag. Det var den värsta dagen på länge. Zehra Hon Zehra

inte

.

. Hon hade fel nyckel. dörren. hon hem. Ingen var hemma. hon. Lisa

henne.

Fröken var lite sur. hon till skolan. var en tråkig dag. Zehra

sig.

Zehras dåliga dag

B Till läraren Eleverna arbetar två och två. Eleven med ruta B ställer frågor till sin kompis för att hitta orden text B saknar: Vad gjorde Zehra först? När gjorde Zehra detta? Kompisen hittar svaret i texten och det förs in i rutan. Mål: Att muntligt kunna återberätta om en måltid. Lärarhandledningen s. 89.

Nivå 1

Jag, familjen och omvärlden

11


Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

JAG, FAMILJEN OCH OMVÄRLDEN

BERÄTTANDE TEXT NIVÅ 2


Berättande text: Fas 1

Muntlig interaktion 1. Vad ska det stå i pratbubblorna? Xxx

1.

Försök minnas vad personerna sa. Skriv fraserna på rätt rad. Tänk på att radnummer och pratbubbla ska passa ihop.

Kan du räcka mig saltet?

2. 3. 4. 5.

Maten var jättegod.

6. 7.

2. Dramatisera

Träna in två replikskiften (vad två personer säger till varandra) och spela upp dem utantill tillsammans med en kompis.

Till läraren 1. Eleverna läser de ifyllda pratbubblorna och passar ihop egen text med övriga pratbubblor. 2. Eleverna söker upp en kompis och tränar på att spela upp två replikskiften utan att titta i boken. Mål: Att forma ljud och härma språkets prosodi. Lärarhandledningen s. 79.

30

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

Nivå 2


Berättande text: Fas 1

Träna ord och begrepp 3. Vad är klockan?

Titta på klockorna. Koppla ihop klockorna med rätt begrepp i ordrutorna.

analog tid, hel analog tid, halv digital tid, hel

11:00

14:30

digital tid, halv

19:00 18:30

07:00 14:00

Till läraren Eleverna tittar på de olika klockorna och drar streck till rätt ordruta. Mål: Att kunna förstå och ange tid kopplat till måltider. Lärarhandledningen s. 89.

Nivå 2

Jag, familjen och omvärlden

31


Berättande text: Fas 1

Träna ord och begrepp 4. Långe orm

• • • •

Hämta kortleken Långe orm hos din lärare och lägg ord- och bildkorten så att de passar ihop. Titta på bilden och följ mönstret.

Lägg ut alla korten på bordet. Lägg först kortet där det står Börja här! Koppla ihop bild och ord. Se exemplet.

Exempel:

gaffel

äpple

Börja här!

Till läraren Eleverna tränar ord och begrepp genom att spela Långe orm. Påminn dem om att börja med kortet ”Börja här!”. OBS! Övningen kräver förarbete. Använd kopieringsunderlaget på sidan 89. Klipp ut korten och laminera dem. Gör flera uppsättningar.

!

Mål: Att muntligt kunna berätta om en måltid. Lärarhandledningen s. 89.

32

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

Nivå 2


Berättande text: Fas 1

Träna ord och begrepp 5. Koppla ihop bild och maträtt

Titta på bilderna. Läs namnen på maträtterna. Koppla sedan ihop bild och namn.

Soppa Kokt korv med bröd Nudlar med wokad kyckling Köttfärssås och spaghetti Vegetarisk pizza med grönsaker Stekt fisk med ärtor Köttbullar med potatismos Sushi Köttgryta

Till läraren Eleverna drar streck från bilden till rätt namn på maträtten. Uppmuntra att eleverna använder översättningsverktyg om nödvändigt. Mål: Att muntligt kunna återberätta om en måltid. Lärarhandledningen s. 89.

Nivå 2

Jag, familjen och omvärlden

33


Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

JAG, FAMILJEN OCH OMVÄRLDEN

BERÄTTANDE TEXT NIVÅ 3


Berättande text: Fas 1

Muntlig interaktion 1. Vad ska det stå i pratbubblorna?

Xxx

Försök minnas vad personerna sa. Skriv fraserna på rätt rad. Tänk på att radnummer och pratbubbla ska passa ihop.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Dramatisera

Träna in replikskiftena och öva på att spela upp dem utantill tillsammans med en kompis.

Till läraren 1. Eleverna skriver vad som ska stå i de tomma pratbubblorna. 2. Eleverna söker upp en kompis och tränar på att spela upp replikskiftena utan att titta i boken. Mål: Att forma ljud och härma språkets prosodi. Lärarhandledningen s. 79.

50

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

Nivå 3


Berättande text: Fas 1

Träna ord och begrepp 3. Vad tänker jag på?

1.

Steka:

Förklara orden (aktionsprocesserna) för varandra. Ta hjälp av lärverktyg. Dela upp orden mellan er och läs sedan upp förklaringarna för varandra.

När man steker mat hettar man upp maten i olja

tills den blir brun. Det kan man göra med hamburgare. 2.

Koka:

3.

Frysa:

När man fryser mat lägger man mat i frysen så den

blir iskall och håller länge. 4.

Blanda:

5.

Hacka:

6.

Klyfta:

7.

Skära:

8.

Skiva:

9.

Skala:

Till läraren Eleverna tränar ord som är kopplade till recept genom att lyssna aktivt och skriva. Uppmärksamma eleverna på att de kan behöva översätta ordet till förstaspråket med app, dator eller lexikon. Mål: Att muntligt kunna återberätta om en måltid. Lärarhandledningen s. 89.

Nivå 3

Jag, familjen och omvärlden

51


Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning JAG, FAMILJEN OCH OMVÄRLDEN Övningsbok: Berättande text Av Britt Johansson & Gry Fyrö I övningsböckerna Jag, familjen och omvärlden lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i andra ämnen utifrån sina individuella förutsättningar. Det finns fyra övningsböcker, en bok för varje av de vanligaste genren i skolan: Beskrivande, berättande, förklarande och argumenterande. Varje övningsbok har tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer i progression så att alla elever kan undervisas från samma bok. Undervisningsmaterial för en fjärde nivå för de elever som kan gå vidare finns på USB. Lgr11 Böckernas genomgångar, exempeltexter, övningsuppgifter, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr 11.

son

M IL

Gry

RLDE N

n

OMVÄ

Johansson

k- o

ch ä m

nesu

tvec klan

de u

JAG, FA

e text

språ

JAG OCH , FAM I OMV LJ E N Övn ings ÄR L bok : Arg ume DEN ntera nde text

hans

bok: Förklarand

Gry Fyrö & Britt

slös

itt Jo

JAG, FAM ILJE N OCH OMVÄR LD EN Övnings

Grän

& Br

sning

JE N &

n

nsso

Joha

son Gry Fyrö & Britt Johans

och ämnesutvec klande undervi

Fyrö &

Britt

Joha

nderv

isnin

g

nsso

n

ngsb

Övni rand e text

ande text

ande

skriv

k: Be

gsbo

Övnin

e text

N RLDE

OMVÄ

ente

ok: Ar gum

EN &

Övningsbok: Förklar

MI LJ

EN Övningsbok: Berättand

FA JAG,

& OMVÄR LDEN

nsso

Joha

Britt

JAG, FAMILJEN & OMVÄRLD

Britt

Gry

& Fyrö

JAG, FAMILJ EN

rö &

Gry Fy

Öv

Övnin

Gränslös språk-

Fyrö

sl

Grän

Johansson

EN M I LJ E N A F , LDxt JAG VÄkriR e te vand OM H : Bes k o C b O nings -

råk ös sp

Gry

JAG, FAM ILJ EN VÄRLDE N OCH OM gsbok: Berättande text

Gry Fyrö & Britt

g sutvecklande undervisnin Gränslös språk- och ämne

Gry Fyrö & Britt Johansson

eck esutv

mn och ä

ning

dervis

un lande

text

Hallgren & Fallgren

ren &

Hallg

ren

Fallg

Britt Johansson är medförfattare till boken Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken. Hon ledde det framgångsrika skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan i Rinkeby från dess början 2004.

Hallgren & Fallgr

en

Hallg

ren

& Fa

llgre

n

Gry Fyrö är utbildad Ma/NO-lärare för åk 1–7. Hon har varit med i skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan sedan starten 2004.

Kommande utgivning i samma serie • Vi, skolan och omvärlden • Människan, miljön och hållbar utveckling ISBN 978-91-7382-894-9

ISBN 978-91-7382-894-9

Hallgren & Fallgren www.hallgren-fallgren.se

9 789173 828949

Profile for Smakprov Media AB

9789173828949  

9789173828949  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded