__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Robinböckerna för årskurs 1 finns i tre versioner. De har samma innehåll men olika textmängd.

� Blå nivå har minst text, med nästan enbart ljudenligt stavade ord och ett starkt bildstöd. � Grön nivå har mer text, och fler ljudstridigt stavade ord, men ett lika starkt bildstöd som den blå nivån.

   Robinböckerna         Hjälp, en robot! 1  Blå nivå

Molly har fått en ny granne, Elton. De är inte så bra kompisar för Elton vill alltid tävla och det vill inte Molly. Mollys pappa är uppfinnare. En morgon vaknar Molly av att det står en robot vid hennes säng. Efter den dagen blir inget sig likt ...

PERNILLA GESÉN MILLIS SARRI

� Röd nivå har mest text, längre meningsbyggnad och mindre bildstöd.

Hjälp, en robot!

1 Robin_omslag_BLÅ.indd Alla sidor

2018-09-27 14:26


Hjälp, en robot! PERNILLA GESÉN MILLIS SARRI

SANOMA UTBILDNING

Robin_inlaga_BLÅ.indd 1

2018-09-03 11:38


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör: Maria Renck, Mia Söderberg Grafisk form: Typoform AB/Ann Sjögren Illustrationer: Millis Sarri Robinböckerna – Hjälp, en robot! Blå nivå ISBN 978-91-523-4630-3 © 2018 Pernilla Gesén och Sanoma Utbildning AB Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Tryck: Balto Print, Litauen 2018

Robin_inlaga_BLÅ.indd 128

2018-09-03 11:39


Innehåll 1. Iiii! En robot!  6

16. Robin bakar  66

2. Grannar  10

17. Snöbollskrig  70

3. Robin hjälper till  14

18. Laga Robin!  74

4. Robin stör  18

19. Hunden Robin  78

5. Dataspel  22

20. När allt blir fel  82

6. Pappas lista  26

21. Dumma mamma  86

7. Läsa med Robin  30

22. På rymmen  90

8. Smyga på Ines  34

23. I skogen  94

9. Sakletare  38

24. Två harar och en ödla  98

10. Robin är en bra vän  42

25. Hemligt meddelande  102

11. Fotboll  46

26. En konstig ­morgon  106

12. Städa först, godis sen  50

27. Ines och Sandor  110

13. Skridskor  54

28. Ont i magen  114

14. Jäsa rimmar på läsa  58

29. Skolavslutning  118

15. Flygande bil  62

30. Pappas nya uppfinning  122

Robin_inlaga_BLÅ.indd 2

2018-09-03 11:38


Den här boken handlar om oss!

Molly

Jonny, Mollys pappa

Ines

Robin

Elton

Lara, Eltons mamma

Ali, Eltons pappa

Sandor

Vida

Judit

Danilo

Robin_inlaga_BLĂ….indd 3

2018-09-03 11:38


Robin_inlaga_BLÃ….indd 4

2018-09-03 11:38


Robin_inlaga_BLÃ….indd 5

2018-09-03 11:38


KAPITEL 1

Iiii! En robot! – Iiii! – Hej I!

Molly ser en robot. 6 Robin_inlaga_BLÅ.indd 6

2018-09-03 11:38


Robin!

– Hej I!

– Det här är Robin, säger pappa. 7 Robin_inlaga_BLÅ.indd 7

2018-09-03 11:38


Hej Molly!

Robin är rolig. 8 Robin_inlaga_BLÅ.indd 8

2018-09-03 11:38


Hej Robin!

Hej Ines!

– Jag heter Robin. 9 Robin_inlaga_BLÅ.indd 9

2018-09-03 11:38


KAPITEL 2

Grannar Hej Molly!

Hej Elton!

Här bor Elton och här bor Molly. 10 Robin_inlaga_BLÅ.indd 10

2018-09-03 11:38


Hjälp! Hej Hjälp!

Elton ser Robin. 11 Robin_inlaga_BLÅ.indd 11

2018-09-03 11:38


Monster!

Hej Monster!

Eltons mamma ser Robin. 12 Robin_inlaga_BLĂ….indd 12

2018-09-03 11:38


Förlåt!

– Robin är inte farlig, säger pappa. 13 Robin_inlaga_BLÅ.indd 13

2018-09-03 11:38


KAPITEL 3

Robin hjälper till Kom, Elton! Nej!

Elton och Molly går till skolan. 14 Robin_inlaga_BLÅ.indd 14

2018-09-03 11:38


Nej, Robin!

Robin tar Eltons väska. 15 Robin_inlaga_BLÅ.indd 15

2018-09-03 11:38


Robin är dum!

Elton blir ledsen. 16 Robin_inlaga_BLÅ.indd 16

2018-09-03 11:38


Nej, Molly och Elton!

Molly blir sur. 17 Robin_inlaga_BLĂ….indd 17

2018-09-03 11:38


Robinböckerna för årskurs 1 finns i tre versioner. De har samma innehåll men olika textmängd.

� Blå nivå har minst text, med nästan enbart ljudenligt stavade ord och ett starkt bildstöd. � Grön nivå har mer text, och fler ljudstridigt stavade ord, men ett lika starkt bildstöd som den blå nivån.

   Robinböckerna         Hjälp, en robot! 1  Blå nivå

Molly har fått en ny granne, Elton. De är inte så bra kompisar för Elton vill alltid tävla och det vill inte Molly. Mollys pappa är uppfinnare. En morgon vaknar Molly av att det står en robot vid hennes säng. Efter den dagen blir inget sig likt ...

PERNILLA GESÉN MILLIS SARRI

� Röd nivå har mest text, längre meningsbyggnad och mindre bildstöd.

Hjälp, en robot!

1 Robin_omslag_BLÅ.indd Alla sidor

2018-09-27 14:26

Profile for Smakprov Media AB

9789152346303  

9789152346303  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded