9789140685759

Page 1

BOKSTAVSBOK

UGGLEBOKEN

BOKSTAVSBOK

Uggleboken Bokstavsbok tränar bokstavsskrivning och ljudanalys i enkla, roliga och självinstruerande övningar. Bokstäverna presenteras från A till Ö, men kan göras i valfri ordning. Bokstavsremsan som finns på varje uppslag visar bokstavens position i alfabetet och ger hjälp med ljudanalysen.

UGGLEBOKEN F–1

UGGLEBOKEN BOKSTAVSBOK

• Läs- och skrivförberedelse och enkla matteövningar • Rimma, lyssna efter ljud och leka med ord

• Bokstavsträning från A till Ö • Ljudanalys

UGGLEBOKEN 1

UGGLEBOKEN 2

• Läsa korta ord med ljudenlig stavning utifrån frekventa ljud (o, s, m, l, r, a, v) • Skriva korta ord med ljudenlig stavning

• Läsa ord med konsonantförbindelse • Skriva korta ord med ljudenlig stavning

UGGLEBOKEN 3

UGGLEBOKEN 4

• Läsa ord med kort vokal • Skriva ord med konsonantförbindelse

• Läsa ord med kort vokal och ng-ljud • Skriva ord med kort vokal

UGGLEBOKEN 5

UGGLEBOKEN 6

• Läsa ord med ljudstridig stavning • Skriva ord med ljudstridig stavning (med stöd)

• Läsa ord med ljudstridig stavning • Skriva ord med ljudstridig stavning (utan stöd)

UGGLEBOKEN ORDKUNSKAP 1

UGGLEBOKEN ORDKUNSKAP 2

• familjeord, kroppsdelar, kläder, grönsaker, frukter, yrken • sammansatta ord, motsatsord, synonymer

• instrument, verktyg, tv-tablå, kvitto, almanacka • förkortningar, prepositioner, adjektiv, homonymer, ordspråk, talesätt

ISBN 978-91-40-68575-9

9

789140 685759

Karin Danielsson Pia Niemi


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Uggleboken Bokstavsbok © 2013 Karin Danielsson och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Jessica Nööjd Eklund Formgivning Helena Alvesalo Illustratör Pia Niemi Illustrationer av handalfabet från Sveriges Dövas Riksförbund Första upplagan, femte tryckningen ISBN 978-91-40-68575-9 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk om skolkopieringsavtal finns mellan skolhuvudmannen och Bonus Copyright Access. För information skolkopieringsavtal hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. PrepressWikingTryck AB, Malmö 2019 Tryck Dimograf, Polen 2019


Bokstavsprotokoll

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Q O

P

Q

R

S

T

U

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

V W

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

3


1

2

3

1

a kan se ut så här också a A

kan låta långt

som i apa.

A

kan låta kort

som i apelsin.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

APA apa


A R A A K A E F G A H A M H a v o a n a e u a o a a n a a u a o a v u a o a r s a e

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Var hör du a ?

m_ t

a

k _ tt

r_ m

gl_ ss

v_ s

h _ tt

Q


Var hör du b ?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 2 1

BIL bil


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Var hör du

Q

b ?

B R B H K B B R P H K B R G b b p d h b b p q d d b p h

Rimma

_o

b puss

_ il ko

_ uss

pil


1

1

C

kan låta som

s i citron.

C

kan låta som

k i clown.

Cecilia

Carl

(c låter som s)

(c låter som k)

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

CITRON citron


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Var hör du

Q

c ?

C D E G C C G D B C H C F E c d b c c a g o c c o a c e

_ ykel

c _ lown

_ irkus _ owboy

_ itron

_ up-cake


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 2 2

1

DELFIN delfin


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Var hör du d ?

D K P R B L D O D S D E T B d g b r d q s d d p a b i q DEG druvor

DUVA dator

DATOR deg

DRUVOR duva

Q


E kan låta långt

som i ek.

Elif

E kan låta kort

som i elefant.

Elsa

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 2

3 1

EKORRE ekorre


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Var hör du e ?

E R H E F E A K E F R E X A e a e o e r c x e c e a b e

en eller ett

___

en ___

___ ___

___

___

Q


3

Var hör du f ?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 2 1

2

FISK fisk


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Var hör du

Q

f ?

F R E F F H R E F K F E F H f t f l k f t t f f l t f k

Rimma

_ yra

f hår

_ år rot

_ ot

myra


2

g kan se ut så här också

Ringa in g

g

j

y

g

f

g g

g

g

g

r

d

g

g

y

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1

1

GLASS glass


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Var hör du g ?

G H R E G G O B G H G R G O g j g p y p j g g y j g p g

GÅS gås

GRAN gris

GRIS gran

GRODA

groda

Q


2

Var hör du h ?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 1

3

HÄST häst


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Var hör du h ?

H K P R H H K E F H A H P K h k f h h n m h t f b h m k

hon

Q han


1 2 1

I

kan låta långt

som i igelkott.

Ida

I

kan låta kort

som i indian.

Inga

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

IGELKOTT igelkott


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Var hör du

Q

i ?

I I L J T I J L I I J H I T i f j l t i j i t i l i j l 6.

5. 4.

10

2.

1.

1.

S

9

4.

3.

2. 3.

B

L

6.

N

5.

T

A

X O


BOKSTAVSBOK

UGGLEBOKEN

BOKSTAVSBOK

Uggleboken Bokstavsbok tränar bokstavsskrivning och ljudanalys i enkla, roliga och självinstruerande övningar. Bokstäverna presenteras från A till Ö, men kan göras i valfri ordning. Bokstavsremsan som finns på varje uppslag visar bokstavens position i alfabetet och ger hjälp med ljudanalysen.

UGGLEBOKEN F–1

UGGLEBOKEN BOKSTAVSBOK

• Läs- och skrivförberedelse och enkla matteövningar • Rimma, lyssna efter ljud och leka med ord

• Bokstavsträning från A till Ö • Ljudanalys

UGGLEBOKEN 1

UGGLEBOKEN 2

• Läsa korta ord med ljudenlig stavning utifrån frekventa ljud (o, s, m, l, r, a, v) • Skriva korta ord med ljudenlig stavning

• Läsa ord med konsonantförbindelse • Skriva korta ord med ljudenlig stavning

UGGLEBOKEN 3

UGGLEBOKEN 4

• Läsa ord med kort vokal • Skriva ord med konsonantförbindelse

• Läsa ord med kort vokal och ng-ljud • Skriva ord med kort vokal

UGGLEBOKEN 5

UGGLEBOKEN 6

• Läsa ord med ljudstridig stavning • Skriva ord med ljudstridig stavning (med stöd)

• Läsa ord med ljudstridig stavning • Skriva ord med ljudstridig stavning (utan stöd)

UGGLEBOKEN ORDKUNSKAP 1

UGGLEBOKEN ORDKUNSKAP 2

• familjeord, kroppsdelar, kläder, grönsaker, frukter, yrken • sammansatta ord, motsatsord, synonymer

• instrument, verktyg, tv-tablå, kvitto, almanacka • förkortningar, prepositioner, adjektiv, homonymer, ordspråk, talesätt

ISBN 978-91-40-68575-9

9

789140 685759

Karin Danielsson Pia Niemi