Page 1

Pedagogiska trender och metoder

Spr책ket 2 Handledning i montessorimaterial kring ordklasser och satsanalys BODIL CRONQUIST


Innehållsförteckning Inledning

4

Montessori

5

Vem var Maria Montessori?

5

Montessoripedagogiken

7

Montessoripedagogikens grunder

8

Språket

16

Introduktion till övningarna

19

Ordklasser

20

Substantiv

23

Artikel

24

Adjektiv

58

Verb

74

Adverb

95

Prepositioner

108

Pronomen

117

Konjunktioner

130

Interjektioner

136

Räkneord

142

Satsdelar

148

Subjekt och predikat

149

Direkt objekt

154

Indirekt objekt

168

Adverbial

182

Attribut

188

Predikativ

194

Epitet

200

Alla satsdelar

204

Handledning

208

Litteraturförteckning

214

3


Introduktion till övningarna Innehållet i denna manual består av förslag på olika övningar som Du som pedagog kan tillverka och därefter använda tillsammans med Dina barn/ elever. Varje ny övning presenteras med ett namn på själva uppgiften. Därefter preciseras vilket material som krävs för att genomföra övningen, till exempel vilken färg på papper som ska användas. Information om hur materialen ska förvaras presenteras och föreslås. Varje uppgift har ett eller ofta flera syften. Här förklaras vilket/vilka mål och avsikter som finns för att arbeta med materialen. Nästa rubrik är själva presentationen av övningen. Här anges om det är en enskild eller gruppövning. Pedagogen ska introducera de flesta övningarna tillsammans med barnet/barnen (en del övningar bygger på samma princip som barnet tidigare har arbetat med, och då kan de själva eller tillsammans med en kamrat arbeta vidare med dessa övningar). I detta avsnitt introduceras själva övningen, hur den är tänkt att fungera. Samtliga övningar har en felkontroll. Denna ska hjälpa barnet att själv finna sina fel och härmed kunna avsluta uppgiften på egen hand. Vissa uppgifter kräver att en pedagog eller en kamrat som har gjort övningen tidigare slutför uppgiften tillsammans med barnet. Framförallt gäller det då barnet ska läsa högt. Varje övning avslutas med ett exempel på material. Här visas en bild på hur materialet ser ut. Alla bilder i manualen är inte skalenliga.

19


Ordklasser I ordläran sysslar vi med isolerade ord (ord som står ensamma). Vi arbetar med orden som glosor och kan undersöka vilka ordklasser de tillhör. Ord av samma sort placeras i samma ordklass. Det finns nio olika ordklasser.

Ordklassfamiljen Denna berättelse kan berättas med hjälp av ordklassymbolerna. Eleverna kan också göra egna figurer och rita ben och armar till figurerna etc. Dessa kan fästas på pinnar och bli ordklassdockor/figurer. Du kan själv göra en inledning som passar för den grupp barn som Du ska introducera ordklasserna för.

Solida träfigurer från Propé, www.prope.se

20


Det var en gång ett hus med flera lägenheter… Nu ska vi hälsa på i de olika lägenheterna. 1. I denna lägenhet bor storasyster Substantiv med småsystrarna Adjektiv, Räkneord och Artikel. Syster Substantiv ger namn åt alla saker som man kan sätta orden en eller ett framför: en boll, en hund, ett paraply etc. Syster Adjektiv är en skvallerbytta som skvallrar om hur storasyster Substantiv och hennes saker är och ser ut. Hon brukar säga att Substantiv är en snäll syster eller att hon är en busig syster eller att hon har en blå boll. Syster Artikel kan bara säga fem ord: en, ett, den, det och de. Syster Räkneord räknar alla och berättar på vilken plats de kommer: första, andra, eller fjärde o.s.v.

2. I nästa lägenhet bor äldsta systern Pronomen. Hon har flyttat hemifrån och bor ensam. Hon förstår verkligen att syster Substantiv kan ha det kämpigt, så ibland ersätter hon Substantiv när hon vill gå ut. Då ringer Substantiv till Pronomen och ber henne komma!

3. Här bor två bröder: Verb och Adverb. Verb sitter aldrig still och har hela tiden saker att göra. Han ska baka, springa, sova, läsa, rita och en massa annat. Adverb skvallrar på allt som Verb gör. Adverb är ganska lik sin syster Adjektiv på det sättet och skvallrar att Verb springer snabbt eller läser konstigt.

4. I denna lägenhet bor Preposition och han är dirigent. Han talar om var allt ska vara: bakom eller framför, eller på eller under o.s.v.

5. Här bor Konjunktion. Han vill vara vän med alla och det är Konjunktion som alltid bjuder på fest så att de andra i Ordklassfamiljen kommer. Ibland binder Konjunktion fast de andra så att de passar ihop och så det går att förstå vad de menar när de pratar med långa meningar.

21


6. Oj! Aj! Pang! Här kommer Interjektion. Det är alltid ett himla liv kring honom och det märks när han kommer till festen med resten av familjen. Eeva Tiitta, 1996 (Kiso-Andersson)

Substantiv än namn på ting, till exempel boll och ring. RAPPSKIVA Räkneord Adjektiv Prepositioner

Adjektiv är sånt man är, till exempel dum och kär. Verb är sådant som man gör, till exempel går och kör.

Pronomen Substantiv Konjunktioner Interjektioner Verb Adverb

Verb är nåt som man kan göra till exempel se och höra Substantiv är namn på ting till exempel boll och ring Adjektivet sen oss lär hurudana tingen är

22


Symbolen för substantiv

Material:

Meningar skrivna på pappersremsor eller A4-papper med flera skrivna meningar Stora svarta trianglar, symbolen för substantiv, att placera under de substantiv som förekommer i meningarna Svart penna

Syfte:

Lära sig substantivets symbol Få fördjupad förståelse för substantiv

Presentation:

Substantivets symbol är en svart triangel. Visa hur man lägger ut symbolen under ett substantiv. Fråga barnet vilka ord som är substantiv i meningen. Be barnet att lägga ut en symbol under de substantiv som finns i meningen. Be barnet fortsätta likadant med de andra meningarna. Barnet skriver därefter av några meningar i sin skrivbok och ritar en svart triangel under substantiven, eller drar svarta streck under orden.

Felkontroll:

Läraren eller ett facitkort med substantivets symbol utsatt under alla substantiv

Exempel på material:

Katten sitter i trädet och tittar på pojkarna.

Katten sitter i trädet och tittar på pojkarna.

54


Substantiv – uppmaningar

Material:

Ett svart kuvert som innehåller: Ca tio uppmaningar skrivna på vitt papper (se handledningen s. 209) Svart penna

Syfte:

Få fördjupad förståelse för vad substantiv är Läs- och skrivövning

Presentation:

En uppmaning är något som man ska göra eller säger åt någon att göra. Låt barnet läsa uppmaningarna och utföra dem. Barnet skriver av fraserna i sin skrivbok och stryker under substantiven med svart penna.

Felkontroll:

Läraren eller kamrat som har gjort övningen tidigare

Exempel på material:

Hämta en sax! Hämta en sax!

56


Exempel p책 material:

Artikel

Substantiv

gullig

katt

farlig

hund

61


Triangelleken

Material: Syfte: Presentation: Övning 1:

En låda med alla sorters trianglar i olika storlekar och färger (röda, blå, gula) Fördjupad förståelse för adjektiv Gruppövning Barnen sprider ut trianglarna på mattan på golvet. Läraren frågar: Kan du ge mig en stor, blå triangel? Barnet ger läraren en sådan. Läraren säger sedan: Nej, jag vill inte ha den stora blå triangeln. Be barnen i gruppen att plocka bort alla trianglar av den sorten. Barnen samlar ihop dessa och läraren frågar efter en annan triangel.

Övning 2:

Ett barn eller läraren tänker på en triangel. Något barn frågar: är den liten, röd, likbent etc.? Barnet som har bestämt sig för en triangel svarar efterhand.

Övning 3:

Sortera trianglarna efter färg eller storlek.

Felkontroll:

Läraren eller en elev som har gjort övningen tidigare

Exempel på material:

62


Adjektiv – bondgården eller vilda djur Det går bra att använda olika föremål, t.ex. bondgårdsdjur, vilda djur, skogsdjur, sjödjur – variationer berikar.

Material:

En ask med vilda eller tama djur (i plast, finns att köpa i leksaksbutiker) Tre vita rubrikkort: Substantiv, Artikel och Adjektiv Svarta ordkort till djuren Grå artikelkort (en/ett eller den/det) som passar till substantivkorten Blå adjektivkort som passar till substantivkorten (exempelvis farligt, rolig, vit, hjälplös, aggressiv, gammal, svart, ung)

Syfte:

Öka förståelsen för ordklasserna substantiv och adjektiv Så småningom lära sig att konstruera meningar

Presentation:

Be barnet att lägga ut rubrikkorten. Ställ djuren i en lodrät rad till vänster om alla rubrikkorten. Be barnet att skapa fraser med ordkorten till varje djur.

Felkontroll:

Läraren eller ett annat barn som har gjort övningen tidigare

Exempel på material:

70

Artikel

Adjektiv

Substantiv

En

söt

kamel

Ett

farligt

lejon


Alla ordklassers symboler

Material:

Symboler för substantiv, adjektiv, verb, adverb, prepositioner, pronomen, interjektioner och konjunktioner tillverkade i papper Kort med olika meningar

Syfte:

Känna igen ordklassernas symboler Få förståelse för att det krävs minst ett verb tillsammans med ett substantiv eller pronomen i varje mening (predikat och subjekt)

Presentation:

I ordläran sysslar man med isolerade ord och arbetar med orden som glosor. Man kan undersöka vilka ordklasser de olika orden tillhör. Repetera de olika ordklassymbolerna. Ta fram ett meningskort. Be eleven läsa en mening och lägga ut rätt symbol under de olika orden. Gör eleven uppmärksam på att det måste finnas minst ett verb tillsammans med exempelvis ett substantiv eller pronomen i varje mening. Fortsätt på samma sätt med de resterande meningarna. Barnet får gärna hitta på egna meningar och lägga ut rätt symbol under orden. Det går också utmärkt att använda färgpennor och dra streck under orden!

Felkontroll:

Läraren eller facitkort

Exempel på material:

146


Exempel p책 meningar till meningspappret:

Jag leker p책 stranden. Solen skiner. Flickorna cyklar ofta till Lund. En gammal man sover g채rna.

147


Satsdelar Satslära handlar om vilken funktion orden har och hur orden fungerar när de står i en sats. Ett annat namn för satslära är syntax. I språket ingår orden alltid i ett sammanhang. De binds samman till satser och meningar. Där fungerar orden som satsdelar. Denna manual kommer att ta upp följande satsdelar: predikat, subjekt, direkt objekt, indirekt objekt, adverbial, attribut, predikativ samt epitet. Materialet följer nedanstående arbetsgång: Första uppgiftskortet: hjälpfrågor – utan att nämna satsdelarnas namn Andra uppgiftskortet: satsdelsnamnen står skrivna i cirklarna samt hjälpfrågor Tredje uppgiftskortet: satsdelsnamnen står skrivna i cirklarna, inga hjälpfrågor. Satsdelarna adverbial, attribut, epitet och predikativ presenteras endast på en nivå.

148


Direkt objekt a – övning

Christian mötte Kerstin. Äter du äpple? Caroline leker kurragömma. Pappa läser en bok. Pojkarna spelar fotboll. Jag och Anna hittade nyckeln. Hoppar ni rep? Hjalmar gillar Malin. Lina och Malin älskar pasta.

158


Direkt objekt a – facit

Christian mötte Kerstin. Äter du äpple? Caroline leker kurragömma. Pappa läser en bok. Pojkarna spelar fotboll. Jag och Anna hittade nyckeln. Hoppar ni rep? Hjalmar gillar Malin. Lina och Malin älskar pasta.

Predikat – rött Subjekt – fet svart Direkt objekt – understruket

159


Pedagogiska trender och metoder

Språket 2 Handledning i montessorimaterial kring ordklasser och satsanalys BODIL CRONQUIST

I böckerna Språket 1 och Språket 2 får du tips och råd kring montessorimetodik. På ett handfast och tydligt sätt guidas du genom tekniker, material och pedagogik. Böckerna fungerar både för vana montessoripedagoger, och för de som aldrig tidigare har kommit i kontakt med pedagogiken. I Språket 2 ligger fokus på ordklasser och satsanalys. Boken hjälper dig att konkretisera och förtydliga grammatiken för dina elever, så att den blir lustfylld och tillgänglig. Boken innehåller också en grundläggande, övergripande introduktion till montessoripedagogiken. Bodil Cronquist är grundskolelärare för åldrarna 7–12 år, och montessorilärare för åldrarna 6–12 år. Hon har arbetat med montessoripedagogik sedan 1990 och varit verksam lärare fram till hösten 2008. Sedan 2005 arbetar hon som lärarutbildare och kursledare för montessoriutbildningen vid Malmö högskola.

Gleerups Kompetensutveckling Inspirerande och utvecklande litteratur för lärare och skolledare inom områdena:

• • • •

Pedagogiska trender och metoder Specialpedagogik Inspiration och personlig utveckling Skolutveckling

• • •

Portfolio / IUP Social och emotionell kompetens Digital kompetens ISBN 978-91-40-66526-3

9

7 8 9 1 4 0

6 6 5 2 6 3

9789140665263  

Handledning i montessorimaterial kring ordklasser och satsanalys BODIL CRONQUIST Pedagogiska trender och metoder Subjekt och predikat 149 Di...

9789140665263  

Handledning i montessorimaterial kring ordklasser och satsanalys BODIL CRONQUIST Pedagogiska trender och metoder Subjekt och predikat 149 Di...