Page 1

Chris Alfredsson Anneli Johansson

Chris Alfredsson

Anneli Johansson

NybÜrjarspanska fÜr ür 6. COLORES är ett läromedel i spanska fÜr ür 6–9, med mÜlighet att bÜrja antingen i ür 6 eller ür 7.

Chris Alfredsson Anneli Johansson Ă–vriga delar till COLORES 6: Chris Alfredsson Anneli Johansson

Lärar-cd

Textbok

Lärar-cd

Elev-cd Chris Alfredsson

Chris Alfredsson

Anneli Johansson

Anneli Johansson

Elev-cd (1-pack) Elev-cd (10-pack)

Lärarhandledning

FĂśr mer information om COLORES: www.nok.se/laromedel

*4#/ 


01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 3

08-05-15 14.59.09


Innehåll colores 6 översikt

4

Kopieringsunderlag

43

Inledning

5

Prov/Test

44

Individanpassat Verklighetsbaserat Varierat Vikten av repetition Gemensamma inslag i Coloresserien Grammatik och ord

5 5 5 6 6 6

¡Hola! España México Argentina Venezuela Perú

44 46 48 52 55 59

Colores 6

7

Utvärdering

61

Allt-i-ett-bok Varierade övningar Pjäs, högtider, frågetävling, projektförslag Grammatik och ordlista Lärarhandledning Lärar-cd och elev-cd Webbstöd

7 7 7 7 7 8 9 9

Arbetssätt

10

Pärm till pärm Hoppa mellan teman

10 10

¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo hispánico! España México Argentina Venezuela Perú Ricitos de Oro ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! Proyecto Gramática española Hela boken

61 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70

Ordlekar

11

Förberedande övningar

71

För detaljerad innehållsföreteckning, se s. 71

Mål och förslag till arbetsgång

14

¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo hispánico! España México Argentina Venezuela Perú Ricitos de Oro ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! Concurso de países Proyecto

14 15 16 20 24 28 32 36 37 37 37

Manus till hörövningar

38

Allt-i-ett-bok Extraövningar Prov

38 41 42

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 3

Extraövningar

85

För detaljerad innehållsföreteckning, se s. 85

Facit

115

Allt-i-ett-bok Förberedande övningar Extraövningar Prov

115 126 128 132

Arbetsblad

135

Mis palabras Pasaporte Una postal Att arbeta med texter Att arbeta med ord

135 136 137 138 139

08-05-15 14.59.09


 – INLEDNING

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 4

08-05-15 14.59.09

Adjektiv, klockan, verbet ser, me gusta, te gusta, räkneord

Utseende, frågor, fritidsaktiviteter, klockan

6. Perú

Vocabulario español– sueco/sueco–español

Alfabetiska ordlistor

Grupparbete om ett spansktalande land

Proyecto

Gramática española

Frågesport på länderna i boken

Jul och nyår i Mexiko

Guldlock på spanska

Concurso

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!

All grammatik från boken, regler och övningar blandas

Peru, Pedro Suárez Vértiz

Räkneorden 40–100, datum

Årstider, månader, boende, födelsedag, veckodagarna, frågor

5. Venezuela

Jul- och nyårsdagarna

Venezuela

Räkneorden 0–39, verb i första, andra och tredje person singular, mi/mis, el/la, plural

Familjeord, att berätta om sig själv och någon annan, frågor, frukter

4. Argentina

Ricitos de Oro

Mexiko, Paulina Rubio

Räkneorden 0–20, un/una, verb första och andra person singular

Djur, färger, familjeord, att berätta om sig själv, frågor

3. México

Argentina

Spanien

Den spansktalande världen. Familjerna i boken introduceras.

Realia

Räkneorden 0–15, alfabetet, verb i första och andra person singular

Grammatik

Familjeord, att berätta om sig själv, enkla frågor

Hälsningsfraser, frågor och avskedsfraser

Ord/Fraser

– Översikt

2. España

¡Bienvenidos al mundo hispánico!

1. ¡Hola!

Tema/Avsnitt

Colores 6


Inledning Colores är ett komplett läromedel i spanska för år 6–9 med möjlighet att börja antingen i år 6 eller år 7. Målet med Colores är att göra spanskundervisningen mer individanpassad, verklighetsbaserad och varierad.

Individanpassat Alla är vi ju olika, tycker om olika saker, har olika intressen, lär oss olika fort, lär oss på olika sätt och har olika förutsättningar för att lära oss ett nytt språk. Detta tar Colores fasta på. Boken är uppbyggd kring temaområden, med bastexter och valbara texter. Bastexterna är tänkta för alla och inleder samt avslutar varje temaområde. De valbara texterna, Más textos, är av olika svårighetsgrad, men tar upp ämnen kopplade till temat, vilket gör att eleverna kan jobba med samma tema men på olika nivåer. De valbara texterna tar upp olika ämnen, eleverna kan alltså även välja utifrån intresse. För att fortsätta motivera alla elever är bastexterna i Colores 8 och Colores 9 relativt enkla, i Más textos kan eleverna få en större utmaning. I Colores 6 finns extraövningar istället för valbara texter då bokens upplägg skiljer sig något från de övriga böckerna i serien. Alla böcker har innehållsförteckningar, med målrutor, som ger en tydlig överblick över övningar och texter. Dessa kan även fungera som planeringsblad. Alla teman, i år 7, 8 och 9, innehåller även övningar med rubriken ”Yo” där eleverna får tillfälle att skriva om sig själva utifrån det de har lärt sig i varje temaområde.

Verklighetsbaserat Med ett nytt språk öppnas en helt ny värld med musik, kultur och traditioner och det är tack vare just detta många börjar läsa det nya språket med stor entusiasm. Colores tar upp verkliga händelser, personer och traditioner samt låter eleverna eleverna öva på situationer som kan ske i verkligheten. Många texter är realiainriktade, de tar upp ämnen som intresserar och som handlar om det vardagliga livet. Då spanskan skiljer sig i olika länder tar Colores givetvis upp exempel på skillnader i språket. Det finns även många övningar som är baserade på verklig fakta, t.ex. väder, klimat och statistik där eleverna övar på väder- och räkneord etc. Dessutom finns många tal- och hörövningar som förbereder eleverna på möten med både jämnåriga och äldre personer, till exempel fråga om vägen, handla kläder och beställa på restaurang.

Varierat Colores ger möjlighet att jobba på olika sätt, från pärm till pärm eller att hoppa mellan temaområdena. Väljer man att hoppa mellan olika temaområden finns det vägledning och övningar i lärarhandledningen till hjälp. För att tilltala och nå alla elever är texterna och övningarna varierade. Det finns exempelvis bildordlistor, dialoger, flödestexter, faktatexter och sånger, både specialskrivna och autentiska. Vad gäller INLEDNING

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 5

–

08-05-15 14.59.09


övningarna finns ett brett utbud av ord-, läs- och hörförståelse samt taloch skrivövningar. Ordövningarna är varierade, det finns t.ex. ordormar, korsord och omkastade bokstäver. I läs- och hörförståelseövningarna ligger fokus på innehåll, på hur mycket eleverna faktiskt har förstått.

Vikten av repetition Ett språk kan ses som en cirkel som hela tiden blir större, inte enskilda delar som lätt glöms bort för att man inte repeterar. Man glömmer lätt saker man lärt sig, särskilt om man tar upp det en gång, bockar av det, går vidare och inte tar upp det igen. Colores tar fasta på vikten av repetition, att samma moment återkommer flera gånger fast på olika sätt. Allt för att kunskaperna ska sitta.

Gemensamma inslag i Coloresserien På omslagen till alla böcker i Coloresserien ser man frukter som är typiska för spansktalande länder. Colores 6 har vindruvor, Colores 7 granatäpplen, Colores 8 stjärnfrukt och Colores 9 lime. Colores 6 är en allt-i-ett-bok. Colores 7, 8 och 9 består av separata text- och övningsböcker. Gemensamma inslag för hela serien är projektförslag, frågesport, pjäs, grammatik och ordlista. Det finns ett projektförslag till varje temaområde, förutom i år 6 där det finns ett projektförslag som bygger på hela boken. Frågesporten bygger på den realia som finns i böckerna, här kan eleverna få tävla mot varandra eller sig själva, eller svara på frågorna med hjälp av boken, som repetition. Pjäserna är baserade på kända sagor, vilket gör att eleverna har förförståelse.

Grammatik och ord Grammatik är viktigt, därför ligger det som en separat del i boken. Detta gör att du som lärare kan välja själv när du vill ta upp ett visst grammatiskt moment. Det finns både grammatiska förklaringar och tillhörande övningar. Givetvis finns det texter och övningar i temaområdena av grammatisk karaktär, men termer och förklaringar finns i grammatikdelen. Detta för att låta texterna vara just texter och inte en källa till grammatik. I anslutning till texterna finns gloslistor. Längst bak i boken finns dessutom en alfabetisk ordlista, både från spanska till svenska, och från svenska till spanska.

 – INLEDNING

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 6

08-05-15 14.59.09


Colores 6 Allt-i-ett-bok Elevboken för år 6 är en allt-i-ett-bok där texter och övningar varvas. Boken innehåller sex temaområden, varav fem handlar om spansktalande länder: Spanien, Mexiko, Argentina, Venezuela och Peru. Det finns olika sorters texter i varje temaområde, t.ex. realiatexter på enkel spanska, dialoger, flödestexter, bildordlistor, tabeller och sånger. Det finns en viss progression i boken, men det är ändå möjligt att välja hur man vill arbeta: från pärm till pärm eller hoppa mellan temaområdena.

Varierade övningar Övningarna är av varierande slag. Detta för att alla lär sig på olika sätt, för att bibehålla elevernas entusiasm samt för att eleverna ska få möjlighet att träna på de olika färdigheterna: läsa, skriva, lyssna, tala. I varje temaområde finns ord-, läs- och hörförståelse, tal- och skrivövningar och dessa i sig är varierade. I España får eleverna öva på räkneorden 0–15 genom att använda samtliga färdigheter. I México lär sig eleverna namn på djur samt de obestämda artiklarna med hjälp av en bildordlista och deduktiva övningar, där eleverna ska se mönstret själva. Det finns även många friare övningar. I övning 15 i Argentina ska eleverna skriva ett eget recept på fruktsallad och utifrån det göra ett matlagningsprogram. Övning 2 i Venezuela är ett exempel på hur övningarna kan vara verklighetsbaserade. Här får eleverna öva på månaderna och räkneorden utifrån verkliga data. Då hör- och läsförståelseövningarna är fokuserade på innehåll är frågorna ibland ställda på svenska. Övning 1 i Perú är en Verdadero/falso övning där påståendena är på svenska. Det finns även extraövningar för elever som behöver en större utmaning. På pärmens insida finns översättningar till alla övningsrubriker.

Pjäs, högtider, frågetävling, projektförslag Förutom temaområdena innehåller Colores 6 en pjäs på enkel spanska (Ricitos de Oro), ett kapitel om jul- och nyårsfirandet i Mexiko, en frågetävling om länderna i boken, samt ett projektförslag där eleverna får fördjupa sig i ett spansktalande land som väckt deras intresse.

Grammatik och ordlista Grammatiken är ”dold” i temaområdena, det vill säga grammatiska termer nämns inte explicit. Det finns dock ett grammatikavsnitt (Gramática española) bak i boken med grammatiska förklaringar och övningar. Detta innebär att du som lärare kan välja att arbeta med grammatiken efter gruppens behov och nivå och du behöver heller COLORES 6

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 7

–

08-05-15 14.59.09


inte följa en bestämd ordning. Längst bak i boken finns ordlistorna, en spansk-svensk och en svensk-spansk.

Lärarhandledning Till Colores 6, 7, 8 och 9 finns det lärarhandledning, med stöd, tips och övningar. Här kan du som lärare läsa om tanken med Colores, hur temaområdena är uppbyggda, om hur övningar ser ut. Här finns även förslag på arbetssätt, prov, utvärderingar, övningar, facit och hörövningsmanus. Följande innehåll hittar du i lärarhandledningen: • Tips och idéer om man vill arbeta från pärm till pärm eller hoppa mellan olika teman. • Ordlekar. Förslag på hur man arbeta med ord på ett lekfullt sätt. • Varje temaområde introduceras sedan övergripande. Där finns: – försättsblad med information om vilka moment som tas upp i temaområdena – temaområdets mål – vilka förkunskaper som krävs om man valt att arbeta i en annan ordning än bokens – vilken grammatik som återfinns i temat – förslag till arbetsgång • Manus till samtliga hörövningar (allt-i-ett-boken, förkunskapsövningar, extraövningar och prov). Kopieringsunderlag: • Prov till varje temaområde. Till varje prov finns, förutom ord- och läsförståelse, en hörövning och en talövning (ej ¡Hola! då det är ett tidigt skede i elevernas inlärning). Talövningen bör göras när läraren har möjlighet att närvara. Den ligger sist i provet, vilket gör den möjlig att utesluta. • Utvärdering. Det är viktigt att eleverna kontinuerligt utvärderar, därför finns det underlag för utvärdering till varje temaområde i lärarhandledningen. • Förberedande övningar att arbeta med om man har valt att hoppa mellan olika teman. Dessa kan man använda som OH-underlag. • Extraövningar, som till exempel ord- och hörövningar, grammatik och spel. • Facit till allt-i-ett-boken, förberedande övningar, extraövningar och prov. • Arbetsblad: – ”Mis palabras” – eleverna kan skriva de ord som de tyckte var svåra eller bra att kunna i ett temaområde. – ”Pasaporte” – ett pass, som eleverna kan skriva och rita i när de jobbar med Proyecto. – ”Una postal” – ett vykort eleverna kan skriva och rita i när de t.ex. jobbar med Proyecto. – ”Att arbeta med ord och fraser” – tips till eleverna när de arbetar med ord och fraser. – ”Att arbeta med texter” – tips till eleverna när de arbetar med texter.

 – COLORES 6

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 8

08-05-15 14.59.10


Lärar-cd och elev-cd På lärar-cd:n finns alla texter, sånger och hörövningar från boken inspelade. Där finns även hörövningar till proven. Elev-cd:n innehåller inspelningar av texter och bildordlistor, men ej hörövningar och sånger. Både lärar-cd:n och elev:cd:n är i audioformat.

Webbstöd Till boken finns enkla webbövningar där eleverna kan öva på glosor etc.: www.nok.se/colores.

COLORES 6

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 9

–

08-05-15 14.59.10


Arbetssätt Tanken med Colores är att man ska kunna välja att antingen arbeta från pärm till pärm eller hoppa mellan teman.

Pärm till pärm Med Colores kan man välja att arbeta traditionellt, från pärm till pärm. Här följer förslag på hur man kan arbeta med texter om man följer bokens progression: • Lyssna på den inspelade texten. • Diskutera sedan innehållet för att se hur mycket eleverna har förstått. • Gå igenom nya ord: betydelse, stavning och uttal. • Låt eleverna läsa texten. De kan börja med att läsa tyst för sig själva eller att läsa högt med en kompis. • Man kan även låta eleverna översätta texten muntligt eller skriftligt, i par eller enskilt. • När eleverna har bekantat sig med texten och är säkra på innehållet kan man låta dem läsa högt för klassen. Detta bör vara frivilligt. • Arbeta med övningarna till texten.

Hoppa mellan teman Colores ger också möjligheten att arbeta i en annan ordning är bokens. Det kanske finns ett samarbete med andra grupper, då ett senare temaområde passar bättre. Colores ger större valmöjligheter, då man kan välja i vilken ordning man vill arbeta med bokens temaområden. Här följer förslag på hur man kan arbeta om man hoppar mellan teman: • Läs igenom vilka eventuella förkunskaper som krävs för temaområdet. Dessa specificeras i varje temaområdes inledningssida i lärarhandledningen). • De temaområden som kräver förkunskaper har förberedande övningar, bildordlistor och OH-underlag under fliken Förberedande övningar. • Förkunskapsinformationen och övningarna bygger på att man endast har hoppat över föregående temaområde. Det fungerar givetvis att hoppa över fler temaområden. Då får man stöd av översiktsbladet till varje temaområde, där man ser vad som gås igenom. • Gå gemensamt igenom bildordlistorna och/eller OH-underlagen och låt eleverna göra de förberedande övningarna. • Arbeta sedan enligt förslaget under rubriken ”Pärm till pärm” ovan.

10 – ARBETSSÄTT

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 10

08-05-15 14.59.10


Ordlekar Utöver de övningar som finns i allt-i-ett-boken, finns det olika typer av extraövningar här i lärarhandledningen, exempelvis memory, domino och korsord. Man kan även arbeta med:

Bollek Eleverna kastar en boll mellan sig och säger en siffra eller ett räkneord högt. En elev börjar räkna, sedan kastar han/hon bollen vidare och nästa person fortsätter att räkna. Om någon tappar bollen börjar man om från början. Den här leken kan även användas när man arbetar med ord. Välj ett område, exempelvis alfabetet, färger eller djur. Eleverna säger ett ord som hör till temat, kastar bollen vidare, nästa elev väljer snabbt ett nytt ord inom samma tema och kastar sedan vidare. Leken kan lekas i par, grupp eller helklass.

Charader Eleverna delas in i två lag, som spelar upp ord eller fraser som läraren skrivit på en lapp. Det är förbjudet att prata medan man spelar upp. Denna lek kan lekas på olika sätt: Alt. 1: Det ena laget börjar med att en elev går fram spelar upp det ord som läraren har skrivit på en lapp, på spanska. Resten av laget har 30 sekunder på sig att gissa. Klarar laget det får de två poäng. Kan de inte går turen över till det andra laget som måste svara direkt. Svarar de rätt får de en poäng. Alt. 2: En från varje lag går fram till tavlan och spelar upp det ord som läraren har skrivit på en lapp, det lag som gissar rätt får en poäng.

Domino Till vissa texter finns färdiga dominospel. Eleverna klipper ut korten, hälften av korten delas upp mellan eleverna, den andra hälften ligger kvar på bordet, uppochner. Ett kort från bordet vänds upp, den elev som börjar ska lägga ett kort som passar det som ligger på bordet. Kan eleven inte får han/hon ta upp ett nytt kort och turen går vidare. Den som blir av med sina kort först vinner. Man kan färglägga och plasta in dominokorten för att sedan samla ihop dominokort från flera områden och använda tillsammans.

Duellen Läraren skriver ord, som man har arbetat med, på lappar eller låter någon elev göra det. Sedan ska eleverna duellera. Läraren utser en elev som ska börja. Denna elev väljer i sin tur en utmanare. Läraren eller annan elev läser upp ett ord och den elev som kan översätta ordet först vinner duellen och utser en ny utmanare. Den som är sist kvar vinner. ORDLEKAR

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 11

– 11

08-05-15 14.59.10


Lek gärna fler gånger då det kan vara lite orättvist, eftersom den som blir vald sist endast behöver kunna ett ord för att vinna…

Fruktsallad Eleverna sitter i en ring på stolar, en elev står i mitten. Eleverna delas in efter ett tema, exempelvis frukt, djur, siffror, färger. Läraren räknar in eleverna (rojo, azul, amarillo, verde, rojo azul, amarillo, verde etc.). Eleven i mitten säger en siffra/ett ord och alla som har siffran/ordet ska byta plats med varandra medan eleven som stått i mitten ska försöka hinna ta en stol före en av dem som byter plats. Vill eleven att alla ska byta plats säger han/hon ”macedonia” (fruktsallad), ”los animales” eller ”zoo” (djur), ”números” (räkneord), ”los colores” (färger).

Hänga gubbe Här arbetar man även med alfabetet. En elev väljer ett ord, går fram till tavlan och ritar så många streck som det finns bokstäver i ordet. Sedan gissar övriga elever på olika bokstäver. Den elev som lyckas gissa rätt ord får fortsätta.

Memory Till vissa texter finns färdiga memoryspel. Eleverna klipper ut korten, och lägger dem uppochner på bordet. De turas om att vända två kort i taget. Får man par behåller man korten och får fortsätta, annars lägger man tillbaka dem med baksidan upp och turen går vidare. Spelet är slut när korten på bordet är slut. Den som har flest par vinner. Man kan färglägga och plasta in korten för att sedan samla ihop kort från flera områden och använda tillsammans.

Ordtävling Dela in eleverna i grupper om tre till fyra personer. Läraren skriver upp ett tema eller en bokstav på tavlan, eleverna har en minut på sig att skriva ner alla ord de kan inom temat eller som börjar på den bokstav läraren sagt eller skrivit på tavlan. Det lag som kan flest ord får poäng.

Pictionary En lagtävling som kan lekas på olika sätt. Alt 1: Eleverna delas in i två lag. Ett lag börjar med att en elev går fram till tavlan och ritar ett ord som läraren har skrivit på en lapp (på spanska eller svenska). Resten av laget har 30 sekunder på sig att gissa, klarar laget det får de två poäng. Kan de inte går turen över till det andra laget som måste svara direkt. Om de svarar rätt får de en poäng. Alt 2: Eleverna delas in i två lag, en från varje lag går fram till tavlan och ritar ett ord som läraren har skrivit på en lapp, det lag som gissar rätt får en poäng.

12 – ORDLEKAR

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 12

08-05-15 14.59.11


Rörelseövning Dela in eleverna med hjälp av ord, till exempel räkneord och djur. Se till att ingen elev är ensam om sin siffra/ord. Varje siffra/ord representerar en rörelse, t.ex. alla ”åttor” ska hoppa på ett ben när de hör sin siffra ropas upp av läraren. Förslag på rörelser:

• Hoppa på ett ben • Krama varandra • Sätta sig ner på golvet • Vinka • Hoppa jämfota • Klia sig i huvudet • Gå runt i en cirkel • Klappa händerna • Låtsas hoppa hopprep • Hoppa skidhopp • Vifta med armarna • Twista • ”Plocka äpplen” • Gå med händerna på knäna • Härma ett djur

Sitta på bänken-tävling Alla elever sitter på bänkarna. Läraren utser en elev som ska börja och ger honom/henne ett ord som han/hon ska översätta. Svarar eleven rätt fortsätter man med en ny elev och ett nytt ord. Kan eleven inte ordet måste han/hon sätta sig på stolen och turen går till nästa elev, som då ska översätta samma ord. Den elev som sitter kvar sist har vunnit.

Skriva på tavlan En lagtävling där eleverna delas in i två lag. En från varje lag går fram till tavlan. Läraren säger ett ord på svenska som eleverna ska skriva på tavlan, på spanska. Det lag som skrivit först och stavat rätt får två poäng. Om det lag som svarat först inte stavat helt rätt får laget endast en poäng. En poäng får man också om man kommer tvåa och svarat rätt. Har man skrivit helt fel får man inga poäng. Här är det viktigt att ta hänsyn till om man har dyslektiker i klassen. Då kan det räcka att man förstår ordet, stavningen behöver inte vara korrekt.

Tärningsspel Eleverna arbetar i par eller i grupp. De får minst två tärningar att spela med, de turas om att kasta tärningarna och säga vad summan blev.

ORDLEKAR

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 13

– 13

08-05-15 14.59.11


¡Hola! Det första temaområdet består av fyra dialoger med viktiga hälsningsoch avskedsfraser. Dialogerna utspelar sig i ett spanskt kvarter under olika tider på dygnet och mellan personer av varierande ålder. Tanken är att eleverna ska få börja prata spanska. De får lära sig att hälsa och säga hejdå, samt hur man säger när det är morgon, dag och kväll.

Mål • Att lära sig enkla hälsningsfraser, samt när man använder dem • Att lära sig fråga hur någon mår • Att lära sig svara på hur man själv mår • Att lära sig enkla avskedsfraser

Förslag till arbetsgång • Börja med att titta på bilderna på s. 4–5. Diskutera bilderna. Vad finns det för byggnader? Vad är typiskt spanskt? Förstår eleverna Cafetería och Supermercado? • Fråga eleverna om de ser några bokstäver eller tecken som inte finns i svenskan. • Fråga eleverna vad de tror att dialogerna handlar om. Det finns säkert någon som redan vet vad hola betyder. • Lyssna på dialogerna, en i taget. • Diskutera med eleverna vad dialogerna handlar om. • Gå igenom ord som kan vara svåra att uttala. • Gå sedan igenom dialogerna ord för ord, så att alla elever är med på vad dialogerna handlar om. • Lyssna igen. • Låt eleverna läsa dialogerna högt, två och två. • Låt dem sedan, när de övat ett tag, läsa upp dialoger för ett annat par eller för hela klassen. • Arbeta med övningarna. Övningarna 4, 6 och 8 är talövningar. Kanske finns det elever som vill spela upp och prata inför klassen? Ställ då frågor på det eleverna sagt, eller låt eleverna ställa frågor, till resten av klassen, så övas även hörförståelse.

14 – ¡HOLA!

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 14

08-05-15 14.59.11


¡Bienvenidos al mundo hispánico! ¡Bienvenidos al mundo hispánico! fungerar som en introduktion till ämnet spanska och den spansktalande världen. Här presenteras även de länder och familjer som eleverna kommer att läsa om.

Förslag till arbetsgång • Diskutera fotona och kartan på s. 10–11. Är det någon som känner igen sig? Fråga eleverna om de känner till andra byggnader av den katalanske arkitekten Antoni Gaudí. Basilikan La Sagrada Família i Barcelona är en av Spaniens största turistattraktioner. Den började byggas 1882 men är fortfarande inte färdigbyggd. 2020 beräknar man att den står klar. På bilden från México City ser man ”El Monumento de la Independencia”, även kallad ”El Ángel” som stod klart 1910. Monumentet är en symbol för Mexikos självständighet. Den första stenen lades av den dåvarande presidenten Porfirio Díaz. Sedan 1925 är det även gravplats åt de personer som anses vara nationalhjältar. Idag samlas fotbollsentusiaster där för att fira landslagets segrar. • Diskutera flaggorna. Hur många kan eleverna, hur många spansktalande länder känner de till? På den främre pärmens insida finns flaggorna till alla de länder som har spanska som officiellt språk. Det finns dock många spansktalande i andra länder. Fråga gärna eleverna om de vet i vilka. I USA är spanskan det största minoritetsspråket, de spansktalande uppgår till över 40 miljoner. På Filippinerna upphörde spanska att vara ett officiellt språk 1973. 2007 tillkännagav Filippinernas president att spanska kommer att bli ett obligatoriskt ämne i skolan och kanske kommer att återinföras som officiellt språk. • Fråga eleverna om egna erfarenheter av den spansktalande världen från semestrar, släktingar, kompisar, film eller musik. • Lyssna på texten. • Diskutera med eleverna hur stort spanska språket är. • Gör gärna jämförelser med antalet svensktalande och hur utspritt det svenska språket är. • Diskutera familjeporträtten på s. 12–13 och fråga om eleverna vet något om de fem länderna. • Diskutera personerna utifrån bilderna. Gå igenom familjenamnens uttal och fråga om de känner till andra spanska för- och efternamn.

¡BIENVENIDOS AL MUNDO HISPÁNICO!

01-43 Colores 6 LH Inledn.indd 15

– 15

08-05-15 14.59.11


Chris Alfredsson Anneli Johansson

Chris Alfredsson

Anneli Johansson

NybÜrjarspanska fÜr ür 6. COLORES är ett läromedel i spanska fÜr ür 6–9, med mÜlighet att bÜrja antingen i ür 6 eller ür 7.

Chris Alfredsson Anneli Johansson Ă–vriga delar till COLORES 6: Chris Alfredsson Anneli Johansson

Lärar-cd

Textbok

Lärar-cd

Elev-cd Chris Alfredsson

Chris Alfredsson

Anneli Johansson

Anneli Johansson

Elev-cd (1-pack) Elev-cd (10-pack)

Lärarhandledning

FĂśr mer information om COLORES: www.nok.se/laromedel

*4#/ 

9789127693944  

Anneli Johansson Chris Alfredsson Anneli Johansson Chris Alfredsson

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you