__MAIN_TEXT__

Page 1

Se på Ali och Mina Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Berit Jansson

NIVÅ 1

L ÄS H O PPET T

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V •

2 2

och vokalerna ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även innehåller övriga bokstäver

NIVÅ1 Se på Ali och Mina Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ 1

4

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna

NIVÅ 1

4

2 2

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

2 2

och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även NIVÅ1

innehåller övriga bokstäver

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

2 2

innehåller övriga bokstäver

NIVÅ1

NIVÅ1 Se på Ali och Mina Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

och vokalerna

2 2

NIVÅ1

innehåller övriga bokstäver

ISBN 978-91-27-45438-5

ISBN 978-91-27-45438-5

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

och vokalerna

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

2 2

och vokalerna

2 2

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

innehåller övriga bokstäver

NIVÅ1

NIVÅ1

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

L ÄS H O PPET

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V • ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

NIVÅ1

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

L ÄS H O PPET

2 2

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

Berit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

NIVÅ 1

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

NIVÅ 1

Vad har Ali och Mina?

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

NIVÅ 1

En vän för Ali och Mina

Ali och Mina kan

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

4

L ÄS H O PPET

ISBN 978-91-27-45438-5

2 2

och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

9 789127 454385

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

NIVÅ 1

L ÄS H O PPET

L ÄS H O PPET ET

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

NIVÅ1

Berit Jansson

NIVÅ 1

4

Böckerna i nivå 1 innehåller

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

NIVÅ 1

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET ET

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Vad har Ali och Mina?

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET ET

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Böckerna i nivå 1 innehåller

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET ET

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

En vän för Ali och Mina

Ali och Mina kan

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

9 789127 454385

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

9 789127 454385

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET T 9 789127 454385

Ali och Mina_cover.indd 1

2018-11-22 09:40


Mina ser på Ali. Han ålar.

2

Se på Ali och Mina.indd 2

2018-11-22 09:03


3

Se pĂĽ Ali och Mina.indd 3

2018-11-22 09:03


Se på Ali och Mina Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Berit Jansson

NIVÅ 1

L ÄS H O PPET T

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V •

2 2

och vokalerna ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även innehåller övriga bokstäver

NIVÅ1 Se på Ali och Mina Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ 1

4

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna

NIVÅ 1

4

2 2

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

2 2

och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även NIVÅ1

innehåller övriga bokstäver

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

2 2

innehåller övriga bokstäver

NIVÅ1

NIVÅ1 Se på Ali och Mina Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

och vokalerna

2 2

NIVÅ1

innehåller övriga bokstäver

ISBN 978-91-27-45438-5

ISBN 978-91-27-45438-5

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

och vokalerna

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

2 2

och vokalerna

2 2

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

innehåller övriga bokstäver

NIVÅ1

NIVÅ1

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

L ÄS H O PPET

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V • ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

NIVÅ1

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

L ÄS H O PPET

2 2

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

Berit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

NIVÅ 1

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

NIVÅ 1

Vad har Ali och Mina?

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

NIVÅ 1

En vän för Ali och Mina

Ali och Mina kan

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

4

L ÄS H O PPET

ISBN 978-91-27-45438-5

2 2

och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

9 789127 454385

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

NIVÅ 1

L ÄS H O PPET

L ÄS H O PPET ET

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

NIVÅ1

Berit Jansson

NIVÅ 1

4

Böckerna i nivå 1 innehåller

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

NIVÅ 1

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET ET

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Vad har Ali och Mina?

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET ET

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

Böckerna i nivå 1 innehåller

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET ET

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

En vän för Ali och Mina

Ali och Mina kan

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

9 789127 454385

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

9 789127 454385

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET T 9 789127 454385

Ali och Mina_cover.indd 1

2018-11-22 09:40

Profile for Smakprov Media AB

9789127454385  

9789127454385  

Profile for smakprov