Page 1

mina ord Hemma • I affären

Christina de Jounge Sturesson Natur & Kultur NATUR & KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323, 102 54 Stockholm Tfn 08-453 86 00, Fax 08-453 87 90 info@nok.se www.nok.se

Projektledare Iréne Norman Textredaktör Ingrid Lane Grafisk form Ann Entell Produktion Eva Forsman Sättning och montage Team Media Sweden AB Illustrationer Christina de Jounge Sturesson

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. © 2008 Christina de Jounge Sturesson och Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm Fälth & Hässler, Värnamo 2008 Andra utgåvans första tryckning ISBN 978-91-27-41175-3

MO HemAffär.ORIG.indd 1

08-09-03 12.44.33


Olika hus

A Läs texten och skriv siffror i ringarna på bilden. Här ser du ett område som heter Åsen. Där finns höghus å, radhus ç, trevåningshus é och villor è. I höghuset bor en familj som heter Lund. Familjen Lund bor i en lägenhet på tredje våningen. De har bott i huset i många år och känner de flesta av grannarna. B Måla bilden.MO HemAffär.ORIG.indd 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

I Åsen finns många olika sorters hus.

08-09-03 12.44.35


A Måla bilderna på ditt bildblad. B Klipp ut bilderna och klistra in dem i rutorna. C Skriv ord under bilderna.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

D Skriv om varje bild.

MO HemAffär.ORIG.indd 308-09-03 12.44.35


Ett hus Högst upp i huset finns en vind. Där kan man ställa saker som man inte vill ha inne i sin bostad. Det kan vara kläder, gamla leksaker och skidor. Längst ner i huset finns källaren. I källaren kan man ställa stora saker, till exempel cyklar och barnvagnar.

en vind

en källare

en dörr

en vägg

en skorsten

en balkong

en trappa

ett tak

ett fönster

ett golvMO HemAffär.ORIG.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

A Rita och måla i rutorna.

08-09-03 12.44.35

9789127411753  

Natur & Kultur NATUR & KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Red...

9789127411753  

Natur & Kultur NATUR & KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Red...