Page 1

PIXEL FK–3

MATEMATIK

•

PIXEL

PIXEL

KOPIERINGSPĂ„RM

BJĂ˜RNAR ALSETH

HENRIK KIRKEGAARD GUNNAR NORDBERG MONA RĂ˜SSELAND

PIXEL ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer. PIXEL KOPIERINGSPÄRM innehüller ett stort antal kopieringsunderlag med spel, problemlÜsning, aktiviteter och färdighetsträning i olika svürighetsnivüer. Referenser till kopieringsunderlagen finns i lärarbÜckerna. Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har PIXEL en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6.

FK–3 KOPIERINGSPÄRM

*4#/PaĚˆrm Pixel Fk–3.indd 1

 

08-05-22 14.56.40


Välkommen till Pixel! Den här kopieringspärmen är ett komplement till Pixels Grundbok och Lärarbok. I Lärarboken finner du hänvisningar till alla kopieringsunderlag i denna pärm. Genom att följa Lärarboken kommer uppgifterna och utmaningarna i kopieringspärmen att bli inlemmade i den övriga undervisningen vid tillfällen som passar ämnet. Aktiviteterna i kopieringspärmen kan också användas vid andra tillfällen, till repetition och fördjupning. Här finns en tematisk översikt över pärmens innehåll, vilket gör det lätt att hitta rätt. Vi som har skrivit läromedlet Pixel anser att matematik är viktigt för alla. Samhället behöver människor med matematisk kompetens, och lika viktigt är det att den enskilde kan ha nytta och glädje av matematik. Eleverna måste därför bli lockade och inspirerade att arbete med ämnet. De behöver göra rika erfarenheter i undervisningen, och på det sättet uppleva att matematik är något som angår dem även efter skoldagens slut. De behöver utveckla grundläggande färdigheter för att få en bra utgångspunkt för fortsatt skolgång och matematikinlärning. Eleverna behöver också utveckla ett intresse för ämnet och en positiv inställning, som ger dem lust att fortsätta med matematik. Med Pixel vill vi ge lärarna den hjälp de behöver för att möta dessa utmaningar. Pixel erbjuder därför varierade undervisningsmetoder, där ämnesaspekterna alltid lyfts fram. Läromedlet är flexibelt, vilket gör att olika lärare finner stöd för att undervisa på ett sätt som är bäst just för dem. För eleverna innebär detta att de möter ämnet i hela sin bredd. De räknar i huvudet, räknar på papper och använder många olika hjälpmedel. De leker, utforskar och löser problem. De använder också matematik när de kommunicerar, när de läser tidningen, när de förklarar något och när de argumenterar. Lycka till med undervisningen! Bjørnar Alseth Henrik Kirkegaard Gunnar Nordberg Mona Røsseland

Kopiperm 1-4(1).indd 3

08-05-22 10.01.05


INNEHÅLL FK–år 1

31

Vem blir färdig först?

1

Ge barnen kepsar och ryggsäckar

32

Bingobricka

2

Sortera former

33

Talet 1

3

Mönterark 1

34

Talet 2

4

Mönterark 2

35

Talet 3

5

Mönterark 3

36

Talet 4

6

Följ mönstret 1

37

Talet 5

7

Följ mönstret 2

38

Talet 6

8

Finn sju fel

39

Talet 7

9

Rita bilar på parkeringsplatsen

40

Talet 8

10

Drakspel

41

Talet 9

11

Armband

42

Talet 10

12

Tärningar på tallinjen

43

Talkapplöpning

13

Rita blommor i vaserna

44

Talserier

14

Clownspel 1

45

Tioplattor

15

Clownspel 2

46

Triangel – kvadrat – cirkel – rektangel

16

Prick till prick 1, talområdet 1−10

47

Prickark

48

Regelbundna månghörningar

17

Prick till prick 2, talområdet 1−15

49

Lek med ordningstal

50

Tiotal och ental

18

Prick till prick 3, talomådet 1−20

51

Pärlhalsband

19

Prick till prick 4, talområdet 1−40

52

Färglägg rätt antal

53

Räknestavar 1

Prick till prick 5, talområdet 1−50

54

Räknestavar 2

55a

Räknestavar 3

Prick till prick 6, talområdet 50−100

55b

Räknestavar 4

55c

Räknestavar 5

22

Prick till prick 7, talområdet 50−100

56a

Räknestavar 6

56b

23

Prick till prick 8, talområdet 2−100 (jämna tal)

Räknestavar 7

57a

Räknestavar 8

24

Prick till prick 9, talområdet 1−99 (udda tal)

57b

Räknestavar 9

57c

Räknestavar 10

Prick till prick 10, talområdet 10−200 (hela tiotal)

58

Räknestavar 11

59

Mynt 1, enkronor

26

Vems är draken?

60

Mynt 2, femkronor och 10-kronor

27

Hur många?

61

Sedlar 1, tjugor och 50-lappar

28

Hur många olika former?

62

Sedlar 2, 100-lappar och 500-lappar

29

Hur många flugor får skor?

63

Talkort, 0–9 samt + och –

30

Hur många lastbilar finns det hjul till?

64a

Tallinjer 1, 0–20 och 0–50

20 21

25

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(1).indd 4

08-05-22 10.01.06


INNEHÅLL 64b

Tallinjer 2, 0–100

98

Fundera 1

65

Snurra med fyra fält

99

Fundera 2

66

Snurra med sex fält

100

Fundera 3

67

Hur många prickar?

101

Fundera 4

68a

Hur mycket är klockan 1 – Tones dag

102

Fundera 5

68b

Hur mycket är klockan 2 – på söndagsutflykt

103

Fundera 6

69

Klockdomino 1

104

Fundera 7

70

Klockdomino 2

105

Fundera 8

71

Klockdomino 3

106

Fundera 9

72

Klockdomino 4

107

Fundera 10

73

Ställ klockan

74

Hur mycket?

75

Robotmatematik

76

Symmetri 1

77

Symmetri 2

78

Symmetri 3

79a

Mönster 1

79b

År 2 2.1

Tallinjer 1, 1900–2000 och 200−700

2.2

Vad säger draken? Tresiffriga tal utan växling

2.3

Vad ropar de? Tresiffriga tal med växling

Mönster 2

2.4

Tallinjer 2, 0–1000

80

Origami 1 – Vik en katt

2.5

Spel: Skjut bort siffrorna!

81

Origami 2 – Vik en hund

2.6

Tabellräkning 1, addition

82a

Bygg en drake – steg för steg

2.7

Tabellräkning 2, subtraktion

82b

Bygg en drake – fortsättning

2.8

83

Bingo – dubbelt eller hälften 1

Tabellräkning 3, addition och subtraktion

84

Bingo – dubbelt eller hälften 2

2.9a

Talpyramider 1

85

Snurra med 10 fält

2.9b

Talpyramider 2

86

Tom drake

2.10

Skriva tal i nummerordning 1

87

Gör en låda 1

2.11

Skriva tal i nummerordning 2

88

Gör en låda 2

2.12a

Para ihop mått

89

Gör en pyramid

2.12b

Para ihop mått (forts.)

90a

Gör en tärning

2.13

Klockträning 1

90b

Gör en cylinder

2.14

Klockträning 2

91

Area

2.15

Rutark 1 · 1 cm

92

Räkneuppgifter 1

2.16

Rutark 2 · 2 cm

93a

Räkneuppgifter 2

2.17

Area

93b

Räkneuppgifter 3

2.18

Volym

94

Räkneuppgifter 4

2.19

Yatzy-bräde

95

Räkneuppgifter 5

2.20

Hundraruta, rutnät 10 x 10

96

Räkneuppgifter 6

2.21

Bygga kvadrater 1

97

Räkneuppgifter 7

2.22

Bygga kvadrater 2

2.23

Bygga kvadrater 3, tomma kvadrater

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(1).indd 5

08-05-22 10.01.06


INNEHÅLL 2.63

Bråkkort 2

2.24

Bygga kvadrater 4, tomma kvadrater

2.64

Ägg och bråk

2.25

Fundera 1 – division

2.65a

Spel: Äggkapplöpning – bråk

2.26

Fyll ormen 1

2.65b

Snurra till Äggkapplöpning

2.27

Fyll ormen 2

2.66

2.28

Dela på 3

Tallinje 0–4, indelad i sjättedelar (spelplan till Först till 4)

2.29

Dela på 4

2.67

Hur stor andel? Geometriska figurer

2.30

Divisionsrobotar

2.68

Bråklotto

2.31

Divisionsspel

2.69

Spel: Passa djur

2.32

Spel: Hur stor blir resten?

2.70

Multiplikationsbingo

2.33

Fundera 2 – symmetri

2.71

Multiplikationslabyrint

2.34

Räta vinklar

2.72

Multiplikationslabyrint, tom

2.35

Spel: Shoppingrunda

2.73

Femtioruta

2.36

Snurra till Shoppingrunda

2.74

Addition, tresiffriga tal med växling

2.37

Gamla egyptiska talsymboler

2.75

Spel: Närmast 1 000

2.38

Vi räknar med gamla egyptiska talsymboler

2.76

2.39

Talföljder

Vad ropar de? Subtraktion av tresiffriga tal med växling

2.40

Yatzy

2.41

På skidor – division

År 3

2.42

Pengar att dela – division

3.1

Pixelparken

2.43

Sälja sand – division

3.2

2.44

Medaljer – division

Koordinatsystem 1, som s 6 i Grundbok 3A

2.45

Avrundning på tallinje

3.3

2.46

Spel: Framåt eller bakåt

Koordinatsystem 2, x-axel till 12, y-axel till 8

2.47

Avrundning – placera på tallinje

3.4

Koordinatsystem 3, x-axel till 6, y-axel till 6

2.48

Avrundning – färgläggning

3.5

2.49

Bygg en figur i papp – beskrivning för eleverna

Koordinatsystem 4, x-axel till 19, y-axel till 12

2.50

Kort – begrepp i geometri

3.6

Spel: Sänk ubåtarna

2.51

Figurer med trianglar

3.7

Koordinatsystem och spegling

2.52

Tangram

3.8

Hemliga meddelanden

2.53

Para ihop figur och namn

3.9

Sedlar, 1 000 kr

2.54

Tvådimensionella figurers egenskaper

3.10

Spel: Monopol

2.55

Spetsiga, trubbiga och räta vinklar 1

3.11

2.56

Spetsiga, trubbiga och räta vinklar 2

Mina pengar, addera summor upp till 1 000 kr

2.57

Spetsiga, trubbiga och räta vinklar 3

3.12

Sifferkort 1

2.58

Spel: Geometrikapplöpning

3.13

Sifferkort 2

2.59

Helheten 1 – bråk

3.14

Sifferkort 3

2.60

Helheten 2 – bråk

3.15a

Sifferkort 4

2.61

Jämför bråk

3.15b

Sifferkort 5

2.62

Bråkkort 1

3.16

Snurra med hela hundratal

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(1).indd 6

08-05-22 10.01.06


INNEHÅLL 3.17

Spel: Skjut bort siffrorna

3.18

Prick till prick

3.19

Avrundning till närmaste hundratal och tusental

3.20

3.56

Piltavlor 1

3.57

Piltavlor 2

3.58

Hundraruta

Termometer 1

3.59

Gångertabell

3.21

Termometer 2

3.60

Prick till prick 1, 3:ans och 4:ans tabeller

3.22

Temperaturskillnader

3.61

Prick till prick 1, 5:ans och 6:ans tabeller

3.23

Tallinjer från –20 till +20

3.62

Prick till prick 1, 7:ans och 8:ans tabeller

3.24

Höga berg och långa floder

3.63

Prick till prick 1, 9:ans och 11:ans tabeller

3.25

Poängprotokoll till s 43 i Grundbok 4 A

3.64

Mall till stafettkort

3.26

Sifferkorsord

3.65a

Stafettkort (1 av 3)

3.27

Pilkastning

3.65b

Stafettkort (2 av 3)

3.28

Tallinjer utan tal

3.65c

Stafettkort (3 av 3)

3.29

Spel: Bygga kvadrater 1, addition och subtraktion

3.66

Spel: Kryssa rutor

3.67

Tom snurra, 8 fält

3.30

Addera och subtrahera på tallinjen

3.68

Spel: Bygga kvadrater 2, division

3.31

Huvudräkning

3.69

Fundera 14: Hitta de hemliga talen

3.32

Fundera 1, addition och subtraktion

3.70

Hur stora är djuren i verkligheten?

3.33

Fundera 2, addition och subtraktion

3.71

Kvadrater med prickar

3.34

Fundera 3, addition och subtraktion

3.72

Kvadrater utan prickar

3.35

Fundera 4, addition och subtraktion

3.73

Symmetri

3.36

Fundera 5, addition och subtraktion

3.74

Rita symmetrilinjer 1

3.37

Fundera 6, addition och subtraktion

3.75

Spegling

3.38

Fundera 7, addition och subtraktion

3.76

Färglägg ett symmetriskt mönster

3.39

Magiska kvadrater 1

3.77

Rita symmetrilinjer 2

3.40

Magiska kvadrater 2

3.78

Lapptäcksmönster 1

3.41

Mer eller mindre än en minut?

3.79

Kvadrater 1, 2 x 2 rutor

3.42

Urtavlor

3.80

Kvadrater 1, 3 x 3 rutor

3.43

Klockmönster 1

3.81

Kvadrater 1, 4 x 4 rutor

3.44

Klockmönster 2

3.82

Lapptäcksmönster 2

3.45

Hur mycket är klockan?

3.83

Symmetrilinjer

3.46

Kryptisk klocka

3.84

Mönster och symmetri

3.47

Flygtidtabell

3.85

Rotation

3.48

Busstidtabeller

3.86

Origami 1 – Vik ett hus

3.49

Tidszoner, historik

3.87

Origami 2 – Vik en hatt

3.50

Fundera 8, multiplikation och division

3.88

Origami 3 – Vik en mugg

3.51

Fundera 9, multiplikation och division

3.89

Tårtkalas, area

3.52

Fundera 10, multiplikation och division

3.90

Rutnät 1,5 x 1,5 cm

3.53

Fundera 11, multiplikation och division

3.91

3.54

Fundera 12, multiplikation och division

Trianglar (samma som i Grundbok 4 B, s 17)

3.55

Fundera 13, multiplikation och division

3.92

Tangram

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(1).indd 7

08-05-22 10.01.06


INNEHÅLL 3.93

Gör tangramfigurer 1

3.94

Gör tangramfigurer 2

3.95

Area – Hur många rutor är gömda?

3.96

Det nya huset, area

3.97

Multiplikationsspel: Tre i rad

3.98

Multiplikation – drilluppgifter 1

3.99

Multiplikation – drilluppgifter 2

3.100

Multiplikationsspel: Hitta en väg 1

3.101

Multiplikationsspel: Hitta en väg 2

3.102

Multiplikationsspel: Fyra i rad 1

3.103

Multiplikationsspel: Fyra i rad 2

3.104

Vikt 1

3.105

Mätningsdomino 1 – Vikt

3.106

Mätningsdomino 2 – Volym

3.107

3.114

Vikt 2

3.115

Bråkremsor

3.116

Bråk på prickark

3.117a Stafettkort med bråk (1 av 2) 3.117b Stafettkort med bråk (2 av 2) 3.118

Addition av bråk

3.119

Jämför bråk

3.120a Bråkcirklar 1 3.120b Bråkcirklar 2 3.120c Bråkcirklar 3 3.121

Fundera – Bråk

3.122

Klocka med lösa visare

3.123

Räkna ut priserna

3.124

Vem gör av med mest pengar – addition

Mätningsdomino 3 – Längd

3.125

Snurror till spelet I rad

3.108

Mätningsdomino 4 – Längd

3.126

Talmönster

3.109

Mätningsdomino 5 – Längd

3.127

Divisionsspel: Delbara tal

3.110

Spel med liter och deciliter 1

3.128a Multiplikatonsspel: Superbingo

3.111

Snurra med liter och deciliter

3.128b Snurra till spelet Superbingo

3.112

Spel med liter och deciliter 2

3.129

Gömda svar

3.113a Spel: Svarte Petter med decimaler 1

3.130

Läsa av en tabell 1

3.113b Spel: Svarte Petter med decimaler 2

3.131

Läsa av en tabell 2

3.113c Spel: Svarte Petter med decimaler 3 3.113d Spel: Svarte Petter med decimaler 4

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(1).indd 8

08-05-22 10.01.07


TEMATISK INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Matematiskt moment

Kopieringsunderlag nr

Tal Mynt, sedlar, talkort

45, 59—63, 3.9, 3.12—3.15, 3.58

Talkort och antal

12, 64 a+b, 2.1, 2.4, 2.37, 2.38, 3.21, 3.23, 3.28, 3.30

Tallinjer

1, 9–31, 33–43, 49, 51–58, 67, 2.20, 2.45, 2.47

Positionssystemet

50, 59–63, 74, 2.5, 3.17 3.26

Decimaltal

3.113 a+b

Addition/subtraktion/ dubbelt/hälften/jämna tal/ udda tal/negativa tal

11, 44, 45, 75, 83, 84, 92–100, 102–107, 2.1–2.3, 2.6, 2.35–2.38, 2.40, 2.74–2.76, 3.10, 3.11, 3.24, 3.25, 3.27, 3.29–3.40, 3.69, 3.123, 3.124

Multiplikation/division

2.21–2.32, 2.40–2.44, 2.69–2.73, 3.50–3.68, 3.70, 3.97–3.103, 3.127–3.129

Talmönster

2.10, 2.11, 2.39, 3.18, 3.43, 3.44, 3.69, 3.125, 3.126

Avrundning

2.45–2.48, 3.11, 3.19

Bråk

2.59–2.68, 3.105–3.109, 3.113, 3.115–3.121

Mätning Längd

2.12 a+b, 3.107–3.109

Vikt

101, 3.36, 3.37, 3.104, 3.105, 3.114

Volym

2.18, 3.106, 3.110–3.112

Tid

68–73, 2.13, 2.14, 3.41–3.49, 3.122

Omkrets och area

91, 2.15–2.17, 3.89, 3,90, 3.95, 3.96

Temperatur

3.20–3.22

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(1).indd 9

08-05-22 10.01.07


TEMATISK INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Matematiskt moment

Kopieringsunderlag nr

Geometri Mönster

3–8, 79 a+b, 3.79–3.82

Geometriska figurer, 2-dimensionella och 3-dimensionella

2, 28, 46–48, 87–90 b, 2.34, 2.49–2.54, 2.58, 3.91

Tangram

3.92–3.94

Symmetri

76–78, 80–82, 2.33, 3.7, 3.8, 3.71–3.84

Förskjutning

3.83

Rotation

3.85

Vinklar

2.34, 2.50, 2.55–2.57

Koordinatsystemet/karta/skala

3.1–3.8, 3.70

Pappersbrytning

80–82 b, 3.86–3.88

Statistik Sortering

28

Behandling av data

3.130, 3.131

Kluringar och problemlösning 49, 53–58, 68, 75, 98–107, 2.8–2.9 b, 2.25, 2.28–2.30, 2.33, 2.37, 2.38, 2.41–2.44, 2.71, 2.72, 3.8, 3.11, 3.22, 3.26, 3.27, 3.31, 3.32–3.41, 3.43, 3.46, 3.50–3.55, 3.69, 3.70, 3.96, 3.104, 3.114, 3.121, 3.123, 3.124, 3.129

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(1).indd 10

08-05-22 10.01.07


TEMATISK INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Matematiskt moment

Kopieringsunderlag nr

Spel Snurror

65, 66, 85, 2.26, 2.65 b, 3.16, 3.67, 3.111, 3.125, 3.128 b

Addition/subtraktion/ positionssystemet/avrundning

10, 14, 15, 32, 43, 83–86, 2.5, 2.19, 2.35, 2.40, 2.46, 2.75, 3.10, 3.17, 3.25

Multiplikation/division

2.19, 2.21–2.24, 2.26, 2.27, 2.31, 2.32, 2.40, 2.69, 2.70, 3.56, 3.57, 3.64–3.66, 3.68, 3.97, 3.100–3.103, 3.127–3.128

Decimaltal

3.105–3.113 a–d

Klockan

69–72

Bråk

2.62, 2.63, 2.65 a, 2.66, 2.68, 3.117 a+b

Mätning

2.12 a+b, 3.105–3.112

Geometri

2.58

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(1).indd 11

08-05-22 10.01.07


Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(1).indd 12

08-05-22 10.01.08


Kopieringsunderlag 1

Ge barnen kepsar och ryggsäckar Dra streck.

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(2).indd 13

08-05-22 09.41.50


Kopieringsunderlag 2

Sortera former Dra streck.

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(2).indd 14

08-05-22 09.41.52


Kopieringsunderlag 3

Mönsterark 1

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(2).indd 15

08-05-22 09.41.52


Kopieringsunderlag 4

Mönsterark 2

Kopieringsunderlag © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur • PIXEL Kopieringspärm FK-3 • ISBN 978-91-27-41097-8

Kopiperm 1-4(2).indd 16

08-05-22 09.41.52


PIXEL FK–3

MATEMATIK

•

PIXEL

PIXEL

KOPIERINGSPĂ„RM

BJĂ˜RNAR ALSETH

HENRIK KIRKEGAARD GUNNAR NORDBERG MONA RĂ˜SSELAND

PIXEL ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer. PIXEL KOPIERINGSPÄRM innehüller ett stort antal kopieringsunderlag med spel, problemlÜsning, aktiviteter och färdighetsträning i olika svürighetsnivüer. Referenser till kopieringsunderlagen finns i lärarbÜckerna. Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har PIXEL en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6.

FK–3 KOPIERINGSPÄRM

*4#/PaĚˆrm Pixel Fk–3.indd 1

 

08-05-22 14.56.40

9789127410978  
9789127410978  

FK–3 M A T E M A T I K KOPIERINGSPÄRM Bjørnar Alseth Henrik Kirkegaard Gunnar Nordberg Mona Røsseland Lycka till med undervisningen!