9789147116942

Page 1

LEN A GUS TA F S SON & ULR IK A SEDELL

BORT OM

GL A S

TA K ET 26

ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap


Bortom glastaket 26 ledande kvinnor om karri채r, drivkrafter och ledarskap


Bortom glastaket – 26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap ISBN 978-91-47-11694-2 © 2015 Lena Gustafsson, Ulrika Sedell och Liber AB Förläggare: Anders Abrahamsson Redaktör: Josefine Aspenstrand Projektledare: Cecilia Björk Tengå Grafisk form: Josefine Aspenstrand Fotograf: Malte Danielsson Fotograf (Elisabeth Massi Fritz): Elisabeth Ohlson Wallin Ombrytning: Josefine Aspenstrand Produktion: Lars Wallin Repro: Exaktaprinting, Malmö Första upplagan 1 Tryck: Graphycems, Spanien 2015

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Förord

Ett avgörande möte Vi träffades för en tidig frukost på ett café på Söder i Stockholm. Luften ute var kylig, kaffet rykande hett och samtalen pågick för fullt i lokalen. Plötsligt var det tyst runtomkring oss och snart var det dags för lunch. Vi fick ingen lunch. Vi fick en bokidé som handlade om att det behövs fler kvinnor som förebilder. Den här boken hade funnits inom oss båda, på varsitt håll, under lång tid. Den hade grott i åratal. Först nu var timingen rätt. Frågorna kring varför det är en sådan obalans mellan kvinnor och män på ledande befattningar var så tröttsamt många. Och fortfarande obesvarade. Vi ville inte fundera i den riktningen längre, så vi vände på frågan och ville veta hur de kvinnor gjort som lyckats ta sig till toppen. Hur gick det till? När vi började intervjua de 26 kvinnor som med vändande mejl svarat ja till att delta i projektet, var vi fokuserade på deras arbetsliv och karriär. Men så blev det inte. Det blev så mycket mer! Så blev också vår egen upplevelse. Så mycket mer än vi kunnat ana! Intensiva dagar med intervjuer, med att lyssna och skriva ut och med att diskutera och se mönster växa fram. Dagar blev till nätter, manus växte fram under igenkännande skratt och tårar. Vi fick lära känna varandra och jobba hårt under en medelhavsvarm sommar. Vi bunkrade upp med god mat, vin och choklad under våra bootcamps i Roslagens skärgård. I solstolar ute på terrassen för att diskutera. Ett dopp i havet. För varmt. In för att skriva igen. Promenera, tänka och yoga. Skrivandet skedde i Grekland, i Ungern, i Lenas hus och i Teo Häréns sommarstuga. Det tackar vi för! Ur djupet av våra hjärtan tackar vi våra barn, familjer och vänner som sett oss gå in i bubblan. Skrivarbubblan. Ni har varit generösa och tålmodiga. Men också haft kul med oss. Tror vi. Eller vad säger ni Fanny, Didrik och Joel och Jonas, Adam och Julia? Oj, vad många visdomsord ni fått serverade denna sommar!

6

Förord


Vi vill rikta ett riktigt stort tack till alla 26 kvinnor som medverkar i boken, för deras vänlighet och generositet, för deras unika förmågor och lyskraft. Utan er, ingen bok! Tack till Elisabeth Massi Fritz, Kristina Axén-Olin, Helena Källerman, Véronique Lönnerblad, Ebba Lindsö, Helene Hasselskog, Marie Wiksborg, Sofia Gedeon, Louise Sander, Monika K. Samuelsson, Birgitta Reinfeldt, Carina Björkefors, Soki Choi, Gunilla Malm, Camilla Littorin, Cecilia Nyberg, Marie Säll, Ulrica Messing, Ann Carlsson, Maria Rankka, Torborg Chetkovich, Anna-Karin Crutze, Eva Hamilton, Maria Hamrefors, Lena Olving och Caroline Ottosson. Vi hoppas att ni får en lika givande och spännande resa som vi haft – omtumlande, lärorik och varm! Ulrika Sedell & Lena Gustafsson

Förord

7


Innehåll Erfarenheten har talat s. 11

Karriärnycklar s. 15

1

8

2

Följ din egen kompass s. 16

Gör en livsplan s. 52

Elisabeth Massi Fritz s. 18 Kristina Axén-Olin s. 28 Helena Källerman s. 34 Véronique Lönnerblad s. 42

Ann Carlsson s. 54 Maria Rankka s. 62 Torborg Chetkovich s. 68 Anna-Karin Crutze s. 76

3

4

Innehåll

Nätverka s. 86

Välj organisation efter egna värderingar s. 112

Cecilia Nyberg s. 88 Marie Säll s. 96 Ulrica Messing s. 104

Ebba Lindsö s. 114 Helene Hasselskog s. 122 Marie Wiksborg s. 128 Sofia Gedeon s. 136


5

6

Välj chef s. 142

Välj klätterställningen framför karriärstegen s. 178

Louise Sander s. 144 Monika K. Samuelsson s. 154 Birgitta Reinfeldt s. 162 Carina Björkefors s. 170

Soki Choi s. 180 Gunilla Malm s. 190 Camilla Littorin s. 198

7

+

Låt nyfikenheten styra s. 204

Ledarnycklar

Eva Hamilton s. 206 Maria Hamrefors s. 216 Lena Olving s. 222 Caroline Ottosson s. 230

Några ord på vägen s. 248 Om författarna s. 250 Referenser s. 254

s. 239

Innehåll

9


Vi är 9,6 miljoner svenskar lika många kvinnor som män Kvinnor står för 64 % av alla högskoleexamina men bara för 42 % av alla som arbetar men bara för 37 % av alla chefer men bara för 28 % av alla mellanchefer men bara för 25 % av alla egenföretagare men bara för 22 % av alla styrelseledamöter men bara för 20 % av alla professorer men bara för 12 % av alla vd:ar men bara för 3 % av alla styrelseordförande men bara för 2,4 % av alla börs-vd:ar Vad tycker du om det?

10

Förord


Erfarenheten har talat Det sägs att man kan bevisa vad som helst med statistik, men statistiken på förra sidan ljuger inte. Olika undersökningar kan ge lite olika resultat, men faktum kvarstår: det råder en betydande snedfördelning mellan män och kvinnor på högre positioner i det svenska samhället. Jo, trenden går åt rätt håll – men det går för långsamt! Kvinnorna behövs, som individer och som ett kollektiv. Undersökningar visar att det inte finns några större skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap, framför allt inte på högre chefsnivåer. Men ledarskap är inget isolerat fenomen, ledarskap är alltid i relation till en kontext. Finns det skilda förutsättningar för kvinnor och mäns ledarskap, och olika förväntningar? I så fall tror vi att det också finns vissa skillnader mellan manligt och kvinnligt beteende … och därmed ledarskap.

Var tar det stopp – och varför? Kvinnor är mer högutbildade än män, men någonstans på karriärvägen händer något. Många kvinnor fastnar, bromsar eller hoppar av. Frågan är varför. Är svaret att kvinnor prioriterar förvärvsarbete och karriär lägre än män? Ja, kanske. Men vad beror då det på? Beror det på barnen, på en tro på att familj och karriär inte går att kombinera? Eller beror det på en tro på glastaket, på att det inte är lönt att försöka? Eller beror det på att glastaket faktiskt finns? Vi tror att vi kan lära av kvinnors egna berättelser om val, vägar och drivkrafter för att främja kvinnor i deras karriärer – och kanske kan vi lära inte bara för att förändra karriärvägar utan också för att förändra förhållningssätten till varandra och vad som är framgång.

Förebilder Vi behöver fler kvinnor som förebilder, kvinnor som tagit sig till toppen och kan berätta att det går. Vi behöver lyfta fram kvinnor som kan

Erfarenheten har talat

11


inspirera andra kvinnor, och kanske även män. Vi behöver dem så att du kan bli din egen förebild. Och det är detta som är bakgrunden till den här boken – att låta kvinnor som gjort karriär berätta om sina resor för andra. Vi valde ut 26 kvinnor på ledande positioner i olika delar av samhället som har delar av eller hela karriären bakom sig och som hunnit med både framgång och eventuella bakslag. Vi ville ta del av deras erfarenheter, deras reflektioner och lärdomar. Vi ville också se om det finns ett mönster, några ledtrådar kring varför just dessa kvinnor lyckats i sina karriärer och i sitt ledarskap. Under våra möten med dessa kvinnor låg vårt fokus på den profes­sio­ nella rollen och på yrkeskarriären. Men ändå blev samtalen så mycket mer. För den professionella rollen går inte att plocka ut från det som kallas livet. Samtalen varvades mellan yrkesval, samhället och dess system, livets skeden, att vara kvinna och att vara människa. Tårar har runnit, gapskratt har fyllt luften och insikter har förmedlats. Det är erfarenheten som har talat.

Boken I 26 intervjuer får du möta några av de kvinnor i Sverige som lyckats ta sig förbi glastak och förlegade normer, som med stor egen drivkraft och tydlig kompass förverkligat sina drömmar och ambitioner. Kvinnor som inte låtit sig hejdas. Hur gör man karriär som kvinna i Sverige? Vi bad våra intervjupersoner berätta om sina yrkesliv. Hur började det, vad har varit avgörande och vad förde dem till toppen? När vi lyssnat klart på alla 26 kvinnorna såg vi ett mönster. Vi fann 7 karriärnycklar: 1. Följ din egen kompass 2. Gör en livsplan 3. Nätverka 4. Välj organisation efter egna värderingar 5. Välj chef 6. Välj klätterställningen framför karriärstegen 7. Låt nyfikenhet styra

De flesta av kvinnorna har i första hand arbetat för att åstadkomma något större än dem själva, inte för att själva bli framgångsrika. Det är viljan att påverka och förändra som återkommer när de berättar om

12

Erfarenheten har talat


sina karriärer, men också en stark nyfikenhet och lusten att ständigt lära och få nya kunskaper. Kanske är det därför som så många nämner att företagskulturen är avgörande. Fungerar inte matchningen i värdegrund så väljer man att lämna, precis som när maktspråk, glastak och härskartekniker blivit tydliga. Man går! Det kan också vara därför som den närmsta chefen får stor betydelse och att nätverkande inte bara handlar om att byta visitkort och öppna dörrar utan också om att lösa olika typer av problem, få stöd och bidra till personlig utveckling. Alla kvinnorna har på olika sätt berört de flesta av karriärnycklarna, men vi har grupperat intervjuerna efter vilken enskild faktor som varit mest framträdande i vårt samtal. I slutet av varje intervju delar kvinnorna med sig av sina bästa karriär- och ledarskapsråd. Slutligen presenteras 7 ledarnycklar. De är resultatet av att vi fann ett mönster även när det gäller de 26 kvinnornas syn på ledarskap. 1. Ha målet i sikte 2. Var en förebild och få följare 3. Skapa relationer som utvecklar affären 4. Led ur konflikt 5. Involvera 6. Ge andra förutsättningar att lyckas 7. Stå på stadig grund

När kvinnorna talar om hur de leder återkommer vikten av helhet, att involvera, att ta ett gemensamt ansvar, att skapa tillit och att vara snäll i sitt ledarskap. Ett självledarskap som betonar hur viktigt det är att bottna i sig själv, våga stå för och ta konsekvenserna av de egna värder­ ingarna. Att planera sitt liv i ett sammanhang och att yrkeslivet inte är en isolerad process. Det är tydligt att livsstil och samverkan med partnern ger förutsättningar för yrkesvalet. Det handlar också om att leda utveckling och att inte styra människor.

Dags att vända blad! Vi hoppas att de kvinnor som du får möta i den här boken kan bli din inspirationskälla, dina förebilder. Vi hoppas också att våra karriär- och ledarnycklar kan bli din kunskapskälla. Att ösa ur igen och igen. Läs och lär – för dig, för din verksamhet och för det samhälle vi tillsammans vill skapa.

Erfarenheten har talat

13


4. Välj organisation efter egna värderingar

3. Nätverka

1. Följ din egen kompass

2. Gör en livsplan


5. Välj chef 6. Välj klätterställningen framför karriärstegen

Karriär­­ nycklar 7. Låt nyfikenheten styra


1

Följ din egen kompass Det genuina och starka engagemanget har haft stor betydelse för våra förebilder, både i arbetslivet och i övriga livet. Flera av dem blev ledare tidigt och några menar att de alltid befunnit sig i ledande positioner. De återkommer i sina råd till andra blivande och nuvarande chefer att man ska ägna sig åt det som känns roligt, angeläget och viktigt. Elisabeth Massi Fritz, advokat och vd för Advokatbyrån Elisabeth Fritz, säger att det viktigaste är att följa sina intressen, oavsett vad omvärlden har för åsikter om det. Är det engagemanget som lett våra förebilder till positioner med mandat och ansvar? Flera studier har gjorts för att undersöka vad som är viktigt för kvinnor respektive män när de väljer att bli chef. Studien Stjärnkraft1, som genomförts bland två tusen kvinnor och två hundra män, visar att 89 procent av kvinnorna valt att bli chefer främst för att de vill kunna förändra och påverka verksamheten. Nästan lika många uppger att de vill vara med och skapa visionen för verksamheten. För män är hög lön och verksamhetens status betydligt viktigare än för kvinnor, så kvinnors engagemang att påverka, förändra och göra skillnad är en viktig faktor som verkar driva dem framåt. ”Du måste våga tro på dina idéer, för med engagemang kommer du väldigt långt”, säger K­ristina Axén-Olin, styrelseordförande i Junibacken. Anledningen till kvinnors engagemang blir också synligt i studier om ideellt engagemang. En studie från Ideellt forum visar att nästan lika många män som kvinnor engagerar sig ideellt i Sverige i dag. Men deras motiv ser ut att skilja sig åt. Män syns mest på platser som ger makt och position medan kvinnor återfinns i den sociala delen av frivilligsektorn.2

16

Följ din egen kompass


Även våra förebilder berättar om vikten av att påverka och göra skillnad. Det kan handla om frustrationen över orättvisorna, drivkraften att förändra samhället eller viljan att åstadkomma resultat och nå visioner. Men engagemang kan också ha ett pris. Flera av förebilderna berättar om perioder när de var väldigt slitna och några till och med utmattade. Flera av dem säger att arbetet aldrig får bli för viktigt – när man har ett arbete som man känner stort engagemang för behöver man också ha disciplin nog att inte alltid vara tillgänglig, att kunna sätta gränser och att säga nej. Alexander Perski, en av våra mest kända stressforskare och tidigare chef för Stressmottagningen på Karolinska Sjukhuset, har tillsammans med journalisten Joanna Rose skrivit boken Duktighetsfällan. Den utgår från Perskis 30-åriga forskning om stress och visar på vikten av att inte kompromissa med sin övertygelse i för hög grad och av att sätta gränser för att undvika hög stress. 3 Den första nyckeln i karriären är att hänge sig åt det man är engagerad i och låta det bli ens vägledare!

Följ din egen kompass

17


Elisabeth Massi Fritz Brottmålsadvokat och vd, Advokatbyrån Elisabeth Fritz Född Växjö 1967 Utbildning Juristprogrammet, Stockholm Bakgrund affärsjurist samt styrelsemedlem och samhällsdebattör, flera utmärkelser såsom Kungliga Sällskapets Pro Patrias stora guldmedalj 2007 Bor Stockholm Familj Man, 2 barn och 3 bonusbarn

18

Följ din egen kompass


Elisabeth Massi Fritz vill förändra samhället. Efter sin examen ville hon försvara de som varit utsatta för brott och specialisera sig på humanjuridik, men hon ville också bli mamma. För att kunna välja vem hon företräder och få förutsättningar för att bilda familj fanns bara ett alternativ: att lämna det välbetalda jobbet och starta en egen byrå. Berätta om din bakgrund! Som nittonåring flyttade jag från Motala till Stockholm. Jag har syriansk bakgrund och det var ingen självklarhet att jag som ung ogift kvinna skulle få flytta helt själv till en annan stad eller ens studera. Jag fick kämpa hårt för att få gehör för det jag ville – jag hade bestämt mig för att läsa juridik, därför att det är en bred utbildning som leder till ett bra arbete. Jag har en stark mamma, är uppväxt i en syskonskara om sex och har alltid varit tvungen att kämpa för att bli hörd och för att få rätt. Så som det kan vara i en stor familj. Mina föräldrar hade inga förutsättningar att hjälpa mig med studierna, men de har alltid stöttat mig. De har givit mig en viktig kraft. Tidigt fick jag med mig att alla har rättig­heter och vikten av sanning. Vi syskon fick en bra grund att stå på, sedan har vi använt den på en mängd olika sätt. Jag själv kunde inte acceptera att jag skulle vara en dålig kvinna för att jag var ogift och studerade på universitetet. Jag gick inte med på att jag skulle gifta mig på ett arrangerat sätt. Jag var väl också den första i familjen som gifte sig med en svensk man och som för övrigt också skilde sig. Jag var tidigt intresserad av samhällskunskap, rättskunskap, politik, språk och människor. När jag var klar med studierna hamnade jag på en affärsbyrå för att jag ville bli tvistadvokat i rättsmål. Jag ville tvista, vara aktiv i rättssalen och inte bara en skrivbordsadvokat. Under mina studier arbetade jag ideellt, bland annat inom Röda korset och Amnesty. Jag kom i kontakt med flyktingar som varit utsatta för kroppsbestraffningar och tortyr. Röda Korset hade på den tiden rådgivning för asylsökande och jag var en av flera jurister som hjälpte till på kvällar och helger. Jag var också med och startade upp Syrianska kvinno­förbundet i Södertälje i slutet av 80-talet, och kom då i kontakt med brottsoffer. Kvinnor och barn som var utsatta för hedersvåld, vilket vi inte kallade det för då, men också människor utsatta för klassiska

Elisabeth Massi Fritz

19


brott. Jag såg svåra trauman. Ändå tänkte jag aldrig då att jag skulle fokusera på det i mitt yrkesliv. I dag kan jag inte förklara varför. Jag har insett att det är viktigt att visa fram förebilder under juristutbildningen. Det finns en mängd olika vägar att gå. Affärsjuridik är inte det enda rätta. Men så var det då. Det var fint, bra och man tjänade mycket pengar. Det var också ett yrke som sas passa både kvinnor och män. När jag sedan kom ut i verkligheten såg jag att det inte stämde.

Hur ser du på kombinationen karriär och familj? Jag jobbade mycket under några år innan jag bildade familj, och när min chef bad om något sa jag aldrig nej. Redan då la jag märke till att kvinnor, trots att de arbetade hårt och gjorde ett bra arbete, prioriterades bort när de gick på föräldraledighet – men jag hade bestämt mig, jag ville ha både familj och framgång. Jag är övertygad om att män som inte är föräldralediga inte förstår vad de går miste om. Kvinnor går å andra sidan också miste om någonting, då de tenderar att välja andra arbeten när de skaffar familj. De går från byråer till företag eller åklagarmyndigheten. På juristutbildningarna är majoriteten kvinnor och det är ofta kvinnorna som har topp­ betygen. Ändå tappas de bort när de börjar vara föräldralediga. Jag tror att verksamheter går miste om oerhörd kompetens och kvalitet när de väljer bort kvinnor som bildar familj. I alla fall kände jag att jag inte ville backa och att det inte kan vara könet som avgör min framgång. Det går att arbeta hårt och vara förälder, men man får fördela dygnet på ett annat sätt. Finns det någon situation som varit avgörande i ditt vägval? Jag hade satt upp som mål att jag skulle bli advokat, delägare och bilda familj. Men så hände det som avgjorde mitt vägval. En dag satt en kvinna helt oanmäld på mitt kontor. Jag hade mött henne i mitt ideella engagemang. Hon var utsatt för hedersrelaterat våld och hon tillsammans med sina barn behövde skydd, och jag förstod rätt snart att hon behövde min hjälp. Jag var bara 25 år och blev rädd inför uppdraget, och det tog tid innan jag tog ärendet. När jag väl bestämt mig för att driva hennes fall tog jag mig an det på min fritid och arbetade med det under två hela år.

20

Följ din egen kompass


Jag minns henne som i går och hon ger mig fort­farande ett livstecken en gång om året. Hon var den som fick mig att välja inriktning. Hennes berättelse, livstrauma och processerna inom brottsmålsjuridiken som jag inte upplevde fungerade gjorde mig fruktansvärt upprörd. Exempelvis blev de som varit utsatta för brott, och utan skuld, inte behandlade med respekt. De hade dessutom ofta advokater som inte var aktiva. De kanske var stödjande, och det är bra, men de vågade inte föra i bevisning, driva och stoppa frågor. För att försvara våldsoffer krävs ett aktivt försvar. I min värld räcker det inte att vara en påläst advokat, utan det krävs ett engagemang för att göra ett bra arbete. Kanske är det problemet med de passiva advokaterna, de saknar engagemang och modet att ta plats.

Hur kom det sig att du startade eget företag? För mig har mitt yrke blivit min passion, en livsstil. När målet med kvinnan som dök upp oanmäld på kontoret var klart, kände jag att jag inte kunde fortsätta med att upprätta avtal åt herrar i blå kostym. Det är absolut inget fel med det. Men det blev en sådan kontrast mot att företräda människor i kris och nöd. Det var lätt att känna vad som var mest meningsfullt. Dessutom har jag svårt för att lägga tid på det som känns tråkigt och som inte engagerar mig. Jag vill inte göra en sak och samtidigt vara någon annanstans i mina tankar. Jag vill vara här och nu.

Det var lätt att känna vad som var mest meningsfullt.

Efter målet valde jag att säga upp mig från min trygga och välbetalda anställning. Då var jag 29 år, advokat och höggravid. Jag hade bestämt mig för en inriktning och dessutom att jag ville kombinera det med en familj. I den här branschen är man ofta anställd och har då mindre påverkan på vilka rättsfall man arbetar med och hur man disponerar sin tid. Så jag insåg att om jag skulle ha det arbete jag älskade och sam­ tidigt vara mamma så fick jag starta egen byrå: Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB. Vi skulle vara Sveriges främsta brottsofferbyrå med inriktning mot humanjuridik och bara företräda de som utsatts för brott och aldrig de som var misstänkta. Jag hade insett att jag har en unik kompetens

Elisabeth Massi Fritz

21


i och med att jag själv har levt i en hederskultur och vet vad det innebär. Jag förstod hur viktigt det är att göra det synligt i samhället.

När tog verksamheten fart? Det var nog med mitt första stora mål som kom 1999: mordet på Pela. En ung kvinna som mördats av sin familj med en syster som vittne. Det var fruktansvärt läskigt. Att ta plats, vara i centrum och företräda sin klient med näbbar och klor, och samtidigt riskera att bli offentligt ifrågasatt. Vilket också förekom. På den tiden ifrågasattes att det fanns hedersvåld i Sverige. Jag bestämde mig för att tala. Jag tänkte peka på det här även om domare och försvar skulle säga att jag var galen. Försvarsadvokaterna försökte tysta mig, men vi hade en skicklig domare, Jan Öhman, och en kunnig åklagare, Thomas Lindstrand. Men framför allt hade jag en fantastisk klient som riskerade sitt liv för att medverka. Det var en enorm medial bevakning i månader. När jag gick till Tingshuset och säkerhetssalen på Bergsgatan var jag enormt nervös. Väl framme mötte jag en stor folkmassa av demonstranter, kvinnoorganisationer och media. Nu skulle jag göra min sakframställan och redogöra för vad jag tyckte att det här mordet skulle klassas som, vilka motiv och bevis som fanns. Med en klient som riskerade livet var det inte tal om annat än att jag skulle leverera. Jag visste dessutom vad jag talade om. Jag var själv kvinna och hade erfarenheter

Jag visste dessutom vad jag talade om. Jag var själv kvinna och hade erfarenheter från hederskultur.

från hederskultur. Kraften hämtade jag från min klients öde och i min ilska. Ilska över att det här kunde ske i Sverige. Att unga kvinnor inte får bestämma över sina kroppar eller vem de ska gifta sig med. Att de inte får ha röda naglar utan att kallas för slampa. I det läget tänker man inte på sig själv. Det är bara att göra. Det fanns inte en tanke på att vara rädd, trots hotbilden mot mig. Vi vann i domstol, men jag visste att det inte var sista gången det skulle ske ett hedersmord eller som jag skulle kämpa för någons rättigheter. Sedan dess har det blivit många mål med hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap, barnäktenskap och utsatta ungdomar.

22

Följ din egen kompass


Vad har varit avgörande för din framgång? Engagemanget, att alltid vara påläst och ha modet att ta plats. För mig har det varit en fördel att vara kvinna med utländsk bakgrund. Jag har utnyttjat att jag är annorlunda. Jag är inte så juridisk och formell utan försöker tala så att människor förstår vad jag menar. Jag kan också vara väldigt rak och säga att det här inte fungerar i Sverige. Då spelar det ingen roll vad politiker tycker eller om det kritiseras. Jag står fast vid att så här kan vi inte ha det. Men du behöver vara påläst, kanske än mer som kvinna. Du behöver nästan imponera genom att visa hur påläst du är. Våga ta plats och ställa de mest känsliga frågor. Våga stoppa och få domaren emot dig, våga höra att nu har du gått för långt. För mig var det redan från början viktigt att inte bara vara advokat, jag ville förändra för brottsoffer. Jag ville föra in kunskaper i vårt samhälle om hederskultur, hedersvåld och sexualbrott. Men jag ville även förändra det som skedde i våra rättssalar. Var det offrets färg på trosor som skulle utredas eller det hon utsatts för? Jag började tänka i dessa termer och bestämde mig för att kämpa för en förändring. Om man arbetar med verkligheten och inte vågar säga vad man tycker om den är man feg. Då hjälper man inte någon och processen kommer inte vidare. Hur formar du företagskulturen? 1996 startade jag byrån. Jag började i liten skala och anställde en person och sedan en till. Vi har vuxit i takt med efterfrågan på våra tjänster. Jag valde inte att bli chef utan att anställa jurist efter jurist. Jag ser mig inte som en typisk chef, jag ser oss som ett team. Det är dock jag som måste sätta värdegrunden och vara tydlig med de mål som ska uppnås. Jag måste dela med mig av mina erfarenheter i dialog, och skapa ett klimat som är både givande och tagande. Som chef behöver jag vara en förebild, sprida kunskap och erfarenhet och kommunicera. Jag håller vecko- och månadsmöten och utvecklingssamtal själv fast jag skulle kunna delegera det. Hårt arbete, engagemang och kvalitet är tre viktiga beståndsdelar för att nå resultat. Dessa delar använder jag i byråns policyer. Det räcker inte med att vara en duktig jurist. Det finns det mängder av. Det krävs ett engagemang. Det har långt ifrån alla. Många blandar rättsområden i dag, och kvantitet har blivit viktigare än kvalitet.

Elisabeth Massi Fritz

23


Vad krävs av er som arbetar med svåra mål? Vi är i dag tolv personer, varav elva kvinnor och en man, i varierande åldrar. För mig är det viktigt att vi inte blir för stora. Vi får aldrig gå från att vara engagerade till att börja arbeta på rutin. Det är jag livrädd för. Det ska vara personligt och genuint. Jag har haft anställda som inte har passat in och då måste jag som chef vara tydlig och säga det. Att driva en byrå som arbetar med grova våldsbrott som mord, våldtäkter, koppleri och trafficking går inte att göra själv. Det krävs ett team som kan stödja varandra. Därför måste man kunna samarbeta och diskutera. Vi behöver resonera tillsammans om hur vi arbetar och hur vi på bästa sätt angriper frågorna. Hur ska vi annars kunna fortsätta att vara bäst? För oss på byrån innebär bäst att alltid vara pålästa, engagerade och våga ta plats. Vi ska arbeta med hjärtat, för även om vi är en affärsverksamhet så är engagemanget lika viktigt. Mitt krav på de anställda är att de ska lägga en del av sin tid på ideella uppdrag. Då vet jag att de är rätt personer.

Vi ska arbeta med hjärtat, för även om vi är en affärs­ verksamhet så är engagemanget lika viktigt.

Arbetar du med människor i kris förstår du ganska snabbt att du måste vara i balans, men som ny jurist är det svårt att inte ta med arbetet hem. Då krävs det att jag som chef kan möta, fråga, coacha och vägleda.

Skapar du en kultur som bidrar till balans? Jag behöver föregå med gott exempel. På min byrå måste jag vara en förebild. Med mitt första och andra fall saknade jag balans. Det var tufft. Jag hade ingen chef som berättade för mig hur jag skulle göra, utan har fått lära mig den hårda vägen. Eftersom jag har den erfaren­ heten kan jag i dag dela med mig av den för att bidra till att andra slipper gå igenom samma sak. Mina medarbetare ska inte gå in i väggen. Då krävs det disciplin att gå hem och inte ta jobbet med sig. Vårt arbete är enormt spännande och engagerande, men det är farligt om man inte klarar av att sätta gränser. Det är tufft att vara småbarnsförälder och jobba hårt, och då krävs det av mig som arbetsledare att jag är flexibel med arbetstider och ger stort eget ansvar.

24

Följ din egen kompass


Jag tror att ledarskapet är avgörande för att sätta en kultur där balans ses som en norm. Disciplinen är avgörande. Jag har valt att anställa många kvinnor med höga krav på sig själva. Då är det än viktigare att säga att ”du duger som du är, och du är jättebra, men tänk på det här …”. Ibland kan man som arbetsgivare känna att man tassar in på privata områden. Men det är inte privat, för balans är en grundförutsättning för att sköta ett meningsfullt och engagerande arbete.

Är teamarbete en förutsättning för att driva målen? Som ledare är det viktigt att våga delegera och lita på andras möjligheter att utvecklas. Första gången du delegerar tar det längre tid men andra gången gör det inte det. I början vill man som chef göra mycket själv, men man måste lära sig att lyfta fram andra. Ge andra förtroenden, möjligheter att visa att de klarar av det. Att lära sig delegera är viktigt, för det ger andra förutsättningar att lyckas. Ingen är oersättlig. Sedan är det olika i skilda branscher. I ett mål som ska upp i rätten kan man vara två eller tre som arbetar tillsammans. Men väl i rätten är du nästan alltid själv som advokat. Där finns det inte möjlighet att delegera. Det är ett ganska ensamt arbete att jobba som brottmålsadvokat, du arbetar mycket ensam och tillsammans med din klient, men utöver det arbetar du också med dina kollegor i team. För mig är bra ledarskap att lyfta andra och få dem att lyckas. Det är än mer viktigt för oss som vill få fler kvinnor på ledande befattningar. Kvinnor måste vara goda exempel på att lyfta kvinnor. Män är ofta bättre på att ge feedback och positiv återkoppling i en rättssal eller i en process, medan kvinnor kan vara mer besvärade och känna sig hotade. Det gäller domare, åklagare och advokater. Det tycker jag är ett misslyckande. Vi kvinnor borde hjälpa varandra, så själv anställer jag hellre en kvinna än en man om de har lika kompetens. Det är mitt sätt att visa att kvinnor kan! Det är mycket konkurrens mellan kvinnor och det tycker jag är trams. Kvinnor i ledande befattningar måste bli bättre på att lyfta andra kvinnor. Vilken utdelning har du fått av din karriär? Min belöning har varit att jag nått de mål jag satt upp. Men jag har inte stannat där. Alla nöjda klienter är en enorm belöning. Jag har också fått fina utmärkelser och priser, och jobberbjudanden – från bolag och

Elisabeth Massi Fritz

25


organisationer, men också till ministerposter. Varje gång har jag satt mig ned och funderat, men jag kommer alltid fram till samma sak. Jag är inte klar med det jag gör, jag har så mycket mer att ge. Då menar jag inte bara att företräda klienter utan också att förändra vårt samhälle, synen på brottsoffer och viktiga rättsfrågor. Som advokat kan man tala helt fritt till skillnad från om man exempelvis företräder ett parti. En ytterligare belöning är att jag har arbetat upp ett varumärke som gör att klienter väljer oss, och på så sätt får vi rätt klienter. Allt det här är fantastiska belöningar. När jag kan se att jag är med och påverkar, förändrar, och att mina klienter inte blir överkörda i rättssalen är det värt all tid och allt engagemang jag lagt ner. Men det finns alltid ett pris. Det största priset är hårt arbete. Jag arbetade som mest innan jag fick barn och när de var små. Det var många långa timmar när familjen låg och sov. Men det var det värt nu när jag har nått målen.

Har du mött några hinder under din karriär? Det är viktigt med stöd, det påverkar förutsättningarna för karriären. Jag var gift med en man som inte stöttade mig med barn och hushåll, och det brukar jag fråga unga kvinnor i dag. Om de har stöd. Det har jag nu, men hade inte då. Det kan bli väldigt tungt om man inte har en partner som stöttar, förstår och bidrar. Jag hade i stället min bror och mina föräldrar. Utan dem hade det varit väldigt jobbigt. Det största hindret för mig var nog att jag fick kämpa för att få studera och sedan för att klara av mina studier och visa att mina föräldrar hade fel. Vidare är det en stor kamp att starta eget. Det arbetet ska man inte underskatta. Men jag hade bestämt mig. Det går att klara det mesta. Vi kvinnor är väldigt skickliga på att organisera och göra flera saker samtidigt. Jag skaffade ett hemmakontor och fick en del hjälp med barnen så att jag kunde processa och utöva ett ledarskap på byrån. Hur gör du för att ställa krav och sätta gränser? Jag förstod efter ett tag att om jag skulle klara av att arbeta med det jag älskar och samtidigt ha en familj så måste jag ställa krav på min omgivning. Även om jag har en domare som aldrig hämtat på dagis så måste jag ställa krav på att avsluta i rätten vid 16:30. Det var mycket knorrande i

26

Följ din egen kompass


Sagt om boken

Den här boken är inspirerande läsning, men ger mycket mer än så. Författarna har identifierat sju karriärnycklar för den som vill planera sin yrkesmässiga framtid. Det kan behövas, för det verkar fortfarande finnas ett glastak. Ett sätt att ändra på det är att ge den här boken till dina döttrar, söner, vänner, kollegor och bekanta! Åsa Söderström Jerring styrelse­ledamot

Bokens främsta förtjänst är att den genom ledande kvinnors ögon låter läsaren se, inte vad som är fel, orättvist och trasigt, utan vad som skapar rätt, rättvisa och helhet. Och det alldeles oavsett läsarens kön, ambitioner eller ledarroll. Bortom glastaket är en bra titel, det här är en ledarskapsbok som sträcker sig långt bortom. Troed Troedson

framtidsanalytiker, föreläsare & författare

Bortom glastaket är utmärkt läsning för alla dem som vill vara med och bygga det nya. För alla män som inte sett, inte känt eller inte förstått. För alla kvinnor som ska ta mer plats. Men framförallt för oss alla som har ansvaret att just idag ta vara på hela kompetensen i det moderna Sverige. Anders Källström

vd & koncernchef, Lantbrukarnas Riksförbund

Den här boken fyller ett tomrum – tänk om den funnits när jag var yngre, vilket stöd den hade varit! Jag tror att boken också kan få kvinnor att på allvar börja bygga nätverk som inte har utgångspunkt i att vi ska lära oss männens spelregler. Den här boken har gett mig en knuff i rätt riktning och förhoppningsvis kommer den också att läsas av män i ledande positioner och öka deras kunskap om hur kvinnor tänker, fungerar och agerar. Gunilla Forsmark Karlsson bloggare, konsult & styrelse­ledamot

Bortom glastaket är en levande bok där kvinnor som leder generöst bjuder på sina erfarenheter. Författarna har sammanställt karriär- och ledarnycklar och jag kan intyga att de stämmer. Nät­ verkande har varit en given framgångsfaktor för de flesta och social kompetens är en verklig tillgång. Meg Tiveus

styrelseledamot

5


26 ledande kvinnor om karriär drivkrafter och ledarskap

BORTOM GLASTAKET Hur är det egentligen att göra karriär som kvinna i dagens Sverige? Bortom glastaket är ett unikt porträtt av 26 ledande kvinnor som berättar om sin väg till toppen. I öppenhjärtiga intervjuer delar de med sig av sina livsresor och erfarenheter. Vad driver dem? Varför lyckades just de? Hur hanterar de motstånd och framgång? Hur ser de på ledarskap? Möt … Elisabeth Massi Fritz Kristina Axén-Olin Helena Källerman Véronique Lönnerblad Ann Carlsson Maria Rankka Torborg Chetkovich Anna-Karin Crutze Cecilia Nyberg

Marie Säll Ulrica Messing Ebba Lindsö Helene Hasselskog Marie Wiksborg Sofia Gedeon Louise Sander Monika K. Samuelsson Birgitta Reinfeldt

Carina Björkefors Soki Choi Gunilla Malm Camilla Littorin Eva Hamilton Maria Hamrefors Lena Olving Caroline Ottosson

Bortom glastaket är en annorlunda bok om karriär och ledarskap som ger nya perspektiv. Intervjuporträtten varvas med resonemang och tips kring karriär och ledarskap. En inspirerande och självklar bok, för kvinnor och män, som vill leda till framgång. Bakom boken står Lena Gustafsson, legitimerad KBT-terapeut och relationsexpert, som under 20 år har hjälpt företag till framgångsrikt ledarskap och goda affärer samt Ulrika Sedell, ledarskaps- och organisationskonsult med 15 års erfarenhet av att skräddarsy ledarskapsprogram och handleda chefer.

Best.nr 47-11694-2 Tryck.nr 47-11694-2