__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LĂ„RARHANDLEDNING med kopieringsunderlag


INNEHÅLL Översikt ord och fraser

2

Användbara ord och uttryck

3

Om Learn English

4

Arbetsgång i grundboken

6

Översikt kopieringsunderlag

7

Innehåll lärarwebb

8 10

Introduktion – Floppy och familjen Robinson

1

Colours

11

2

Numbers

17

Fun at the Beach

23

Top Dog

Fruits

24

The Pet Shop

Pets

32

What Dogs Like

Activities

40

Fun at Beach

the

3

Series created by Roderick

Hunt and Alex Brychta

Top Dog

4 Series created by Roderick

Hunt and Alex Brychta

Pet Shop

The

5 Series created by Roderick

6

Hunt and Alex Brychta

What Dogs Like

Series created by Roderick

Hunt and Alex Brychta

Bingo

48

Uppmuntran och utvärdering

49

Spelplan 50 1 Learn English – First Book

majema.se


LEARN ENGLISH FIRST BOOK– ÖVERSIKT

GRUNDBOK

BOK

s. 1–2

TEMA

ORD

FRASER

Presentation av hunden ”Floppy” och ”The family”.

Hello! Mum, dad, family samt namn på bokens karaktärer.

– What is your name? – My name is … - Who is this? - It is …

Kapitel 1

Colours

blue, red, pink, brown, black, yellow, green, white

– What colour is it? – It is red.

Kapitel 2

Numbers

zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

– What number is this? – Five.

Fruits

apple, banana, orange, pear, lemon, kiwi, mango, plum

– What do you like? – I like apples. – I don´t like pears.

Pets

rabbit, dog, cat, bird, mouse, lizard, snake, goldfish

– What is this? – It is a mouse.

Activities

sing, run, jump, play, dance, read, write, draw

– Can you dance? – Yes, I can. – No, I can´t.

Kapitel 3

Fun at Beach

the

Lära känna bokens karaktärer

Series created by Roderick Hunt and Alex Brychta

Kapitel 4

Top Dog

Series created by Roderick Hunt a nd Alex Brychta

Kapitel 5

Pet Shop

The

Series created by Roderick Hunt a nd Alex Brychta

Kapitel 6

What Dogs Like

Series created by Roderick Hunt and Alex Brychta

2 Learn English – First Book

majema.se


OM LEARN ENGLISH

Learn English

FIRST BOOK

Sofia Hession Sofia Panagiotidou

Sofia Hession Sofia Panagiotidou

Roderick Hunt Alex Brychta

Roderick Hunt Alex Brychta

SECOND BOOK

Sofia Hession Sofia Panagiotidou

THIRD BOOK

Roderick Hunt Alex Brychta

BASLÄROMEDEL

ALLT ÄR PÅ ENGELSKA

Learn English är ett heltäckande basläromedel i engelska utformat enligt Lgr11. Materialet tillvaratar varje minut av timplanen avsedd för engelska. Det finns en tydlig arbetsgång och material som räcker hela läsåret. Lärarhandledningen guidar dig steg för steg.

I Learn English finns inga svenska översättningar. Istället förklaras nya ord, dialoger och instruktioner med hjälp av bilder, symboler och sammanhang. Bilderböckerna som ingår är hämtade direkt från England.

LÄRARWEBB

ALLA FÖRMÅGOR TRÄNAS – lyssna, tala, samtala, läsa, skriva

En stor del av Learn English är den tillhörande webben. Här tas grundbokens innehåll vidare i korta, levande filmer som utmanar elevernas förmåga att lyssna, tala, agera och kommunicera på engelska. Här finns också hörövningar och sånger med autentiska röster och även de engelska bilderböckerna – att lyssna på, läsa och njuta av, om och om igen.

Man lär av att se, läsa, höra och göra. Innehållet i Learn English är en genomtänkt mix av hör-, tal-, läs- och skrivövningar. Tillsammans med sånger, filmer och äkta engelska bilderböcker bildar de ett komplett läromedel i engelska. Bara för dig att sätta igång med den roliga biten – att undervisa!

INDIVIDUALISERING Grundbokens struktur gör det enkelt för dig som lärare att individualisera. T.ex. kan det räcka för vissa elever att göra hörövningen men inte skriva orden. För de elever som behöver mer utmaning finns kopieringsunderlaget Practise more.

ENGELSKA BILDERBÖCKER

Fun at ch Bea

Fyra engelska bilderböcker ingår i grundboken och finns även på lärarwebben som ”Storybook”. Att använda engelska bilderböcker i undervisningen ger sammanhang och mening åt språklärandet. Det är stimulerande för eleverna att få höra och se språket, så som det används på riktigt.   Böckerna har ett humoristiskt vardagsnära innehåll, tydliga bilder och en pedagogisk struktur med många upprepningar och genomtänkt progression.

Top Dog

the

Pet Shop

The

Series creat

De fyra bilderböckerna finns också som separat bokpaket, för det egna klassrumsbiblioteket.

Series created

ed by Rode

rick Hunt

by Roderick

and Alex

Hunt and Alex

Brychta

What Dogs Like Series created

by Roderick

Hunt and Alex

Brychta

Brychta

Series created by

Roderick Hunt and

Alex Brychta

4 Learn English – First Book

majema.se


ARBETSGÅNG I GRUNDBOKEN

Grundbokens struktur är en väl avvägd blandning av gemensamma och självständiga övningar.

Sofia Hession Sofia Panagiotidou Roderick Hunt Alex Brychta

4 848077_st1+_topdog_text.qxd

En engelsk bilderbok inleder oftast kapitlet. Lyssna, läs, samtala och agera.

Series created by Roderick

20/2/12

11:55

848077_st1+_topdog_text.qxd

Page 1

1.

Top Dog

20/2/12

11:55

Page 6

848077_st1+_topdog_text.qxd

20/2/12

11:55

Page 7

4.

Hunt and Alex Brychta

We all like this dog.

Look at all the dogs. 20/2/12

11:55

Page 2

848077_st1+_topdog_text.qxd

20/2/12

11:55

This is the top dog.

6

1 848077_st1+_topdog_text.qxd

Page 3

7

848077_st1+_topdog_text.qxd

2.

20/2/12

11:55

Page 8

5.

We like this dog.

This is a little dog.

2

We like Floppy best of all. 3

848077_st1+_topdog_text.qxd

20/2/12

11:55

Page 4

848077_st1+_topdog_text.qxd

20/2/12

11:55

8

Page 5

3.

We like this dog.

This is a big dog.

4

Little dog

YES

NO

Big dog

YES

NO

Top dog

YES

NO

5

10 Chapter 4

11

Top Dog

Chapter 4

Top Dog

FRUITS

4

Rap

Kapitlets ord som ska läras. Lyssna, säg, peka och ringa in.

Läsförståelseövning i form av enkla påståenden utifrån bokens text.

Learn new words

apple

lemon

pear

I like apples BIG, BIG apples BIG, BIG apples yeah!

Rap eller sång att sjunga tillsammans.

I like apples small, small apples small, small apples, yeah! I like big and small!

plum

Circle apples

Öva att skriva orden.

mango

banana

orange

kiwi

Practise Practise

p

orange

a i

orange o

r

banana

n

plum

12 Chapter 4

lemon

kiwi

m

u

Hörövning. Lyssna, förstå och följa instruktionen. Skriva orden.

In the mixer

mango

pear

apple

13

Fruits

Chapter 4

Fruits

Learn new phrases

Kapitlets fraser som ska läras. Lyssna, tala, samtala och dramatisera.

I like I like I I

. . . .

About Me kopplar kapitlets tema till eleven själv.

Practise

Skriva meningar.

I like . I like .

I don’t like . I don’t .

WORDBANK

Rita, skriv och samla fler ord.

pears plums

I

.

lemons bananas

.

apples

I don’t like . 14 Chapter 4

15

Fruits

Chapter 4

Fruits

6 Learn English – First Book

majema.se


ÖVERSIKT KOPIERINGSUNDERLAG

Kopieringsunderlag Dessa kopieringsunderlag finns till alla kapitel för att öva, repetera och befästa kapitlets vokabulär.

PRACTICE Kopieringsunderlaget är uppdelat i ”Practise” som är tänkt som repetition och ”Practise more” för fördjupning. Några elever vill kanske arbeta med båda delarna medan andra nöjer sig med en av delarna.

VOCABULURY WHEEL

CHAPTER 4 FRUITS

Practise Crossword

Här kan eleverna öva mer på kapitlets ord. De behöver en kopia av hjulet, en penna och ett gem. Sätt pennans spets genom gemet mot mitten av hjulet och snurra. Säg ordet som gemet ”pekar på”. Öva två och två eller flera tillsammans. Vocabulury wheel finns också som övning på webben.

What colour is the orange? Practise more Order the letters. Match.

lump

ognam

engaor

lmoen

anabna

repa

iwik

elpap

26 Learn English – First Book

KOPIERINGSUNDERLAG

majema.se

FLASH CARDS Träna själv Kopiera både bild- och ordkort, gärna på tjockare papper. Klipp ut. Para ihop bild och ord och klistra ihop. Lägg korten med bildsidan upp. Säg ordet, vänd och kontrollera. Samla korten i en plastficka eller liten låda. Ta fram och öva när det finns tid över. Spela memory Kopiera både bild- och ordkort, gärna på tjockare papper. Klipp ut. Lägg korten med baksidan upp. Para ihop ord och bild genom att turas om att vända två kort i taget. Hör de ihop sparas paret. Om inte vänds korten tillbaka och turen går till nästa. Plasta gärna in en omgång kort som kan användas för repetition.

BINGO

BINGO

Varje elev behöver en bingo­ ruta, två omgångar flash cards (bildkorten) för det aktuella kapitlet samt t. ex. knappar för att markera de ord/bilder som ropats ut. Eleverna klipper ut korten och klistrar upp i den ordning de väljer, i sin bingoruta. Låt gärna en elev vara bingoutropare.

apple

banana

ROLL THE DICE Spela två eller flera tillsammans. Kopiera upp spel­ planen och flash cards (bildkorten) för det aktuella kapitlet. Använd tärning och spel­ toppar. Repetera genom att blanda flash cards från flera kapitel.

kiwi

mango

46 Learn English – First Book

majema.se

KOPIERINGSUNDERLAG

SPELPLAN

48 Learn English – First Book

49 majema.se

Learn English – First Book

KOPIERINGSUNDERLAG

majema.se

7 Learn English – First Book

majema.se


INNEHÅLL LÄRARWEBB

FIRST BOOK

Learn English lärarwebb har allt du behöver samlat på en plats. Grundbok och webb går hand i hand.

Kapitlets startsida där du kan välja vilken sida ni ska arbeta med.

Kapitlets bilderbok inläst på originalspråk. Lyssna, samtala och läs. Du kan välja med eller utan understrykningsfunktion.

Kapitlets ord som hörövning. Lyssna, säg efter, peka och ringa in.

8 Learn English – First Book

majema.se


INNEHÅLL LÄRARWEBB

Rap

Rap/sång, kopplat till kapitlets tema, att lyssna till och sjunga tillsammans. Finns även som singback.

I like apples BIG, BIG apples BIG, BIG apples yeah! I like apples small, small apples small, small apples, yeah! I like big and small!

Circle apples

nana

Practise

orange

In the mixer

mango

orange lemon

kiwi

Hörövning. Lyssna, förstå och följ en enkel instruktion.

banana

plum

pear

apple

13 Chapter 4

Fruits

Kapitlets fraser som film. Titta, lyssna, säg efter och dramatisera.

Vocabulary wheel – ett lekfullt sätt att öva kapitlets ord.

9 Learn English – First Book

majema.se


CHAPTER 4 TOP DOG

4 848077_st1+_topdog_text.qxd

Top Dog

Series created by Roderick

20/2/12

11:55

848077_st1+_topdog_text.qxd

Page 1

1.

20/2/12

11:55

Page 6

848077_st1+_topdog_text.qxd

20/2/12

11:55

Page 7

4.

Hunt and Alex Brychta

We all like this dog.

Look at all the dogs. 20/2/12

11:55

Page 2

848077_st1+_topdog_text.qxd

20/2/12

11:55

This is the top dog.

6

1 848077_st1+_topdog_text.qxd

Page 3

7

848077_st1+_topdog_text.qxd

2.

20/2/12

11:55

Page 8

5.

We like this dog.

This is a little dog.

2

We like Floppy best of all. 3

848077_st1+_topdog_text.qxd

20/2/12

11:55

Page 4

848077_st1+_topdog_text.qxd

20/2/12

11:55

8

Page 5

3.

We like this dog.

This is a big dog.

4

YES

NO

Big dog

YES

NO

Top dog

YES

NO

5

10 Chapter 4

Little dog

11

Top Dog

Chapter 4

Top Dog

Arbeta med webb och grundbok Innan ni läser boken:

Efter att ni har läst boken:

- Titta på bokens framsida tillsammans.

- Återberätta handlingen.

- Läs titeln. Fundera över vad boken kan handla om.

- Koppla texten till elevernas egna erfarenheter. - Dramatisera berättelsen.

Prata gärna så mycket som möjligt på engelska. Var tydlig Läsförståelse – ringa in YES eller NO utifrån påståendena.

med gester och mimik. Upprepa det som eleverna säger på svenska, på engelska. Boken: - Spela upp boken utan ljud, titta bara på bilderna.

Top Dog

Fundera tillsammans över vad boken handlar om. - Spela upp boken och lyssna på berättelsen, gärna utan understrykningsfunktionen. - Spela upp boken igen med understrykningsfunktionen. Pausa och läs tillsammans. Prata om handlingen.

Series created by Roderick Hunt a nd Alex Brychta

- Leta efter ord och upprepningar. Boken tål att lyssnas på flera gånger om …

24 Learn English – First Book

majema.se


CHAPTER 4 FRUITS

4

Learn new words

FRUITS Learn new words

apple

lemon

pear

mango

plum

Arbeta med webb och grundbok

Lyssna på orden i ordning.

Lyssna och säg efter i ordning.

Lyssna och peka på orden i boken.

Lyssna och ringa in fem av orden. Hörmanus

banana

orange

kiwi

– Apple, lemon, pear, plum, mango, kiwi, orange, banana. – Say apple. (lemon, pear, plum, mango, kiwi, orange, banana)

Practise

– Point at apple. Yes, apple. (banana, pear, lemon, mango, orange, kiwi, plum)

appl e

banana

k iw i

l emo n

p l um

man g o

pea r

– Circle banana. Yes, banana. (lemon, orange, kiwi, pear)

Practise Arbeta i grundboken.

ora nge

TIPS!

12 Chapter 4

Skriv orden.

Be eleverna att ta med varsin frukt och berätta om den (namn och färg).

Fruits

Rap Rap

I like apples BIG, BIG apples BIG, BIG apples yeah! I like apples small, small apples small, small apples, yeah! I like big and small!

Arbeta med webb och grundbok

Lyssna på rappen eller läs tillsammans. Rappa tillsammans.

Rappa till sing-along-versionen. Rap I like apples. BIG, BIG apples. BIG, BIG apples, yeah!

Circle apples

I like apples small, small apples. Small, small apples, yeah! I like big and small. (kiwis)

Practise

orange

lemon

kiwi

banana

plum

TIPS!

In the mixer

mango

pear

Gör fler verser med andra frukter.

orange mango banana kiwi apple lemon

Practise

Arbeta med webb och grundbok

Lyssna och dra streck enligt instruktionen.

Skriv hörövningens sex ord, i listan.

apple

13 Chapter 4

Hörmanus

Fruits

– Orange. Put the orange in the mixer. Yes, orange. (mango, banana, kiwi, apple, lemon)

25 Learn English – First Book

majema.se


WORDBANK

CHAPTER 4 FRUITS Learn new phrases Learn new phrases

Arbeta med webb och grundbok

Titta på filmen eller läs tillsammans.

Spela upp filmen flera gånger, pausa och låt I like eleverna härma/svara på frågorna.

Öva fraserna. Dramatisera.

I like I I

Hörmanus Practise

. . . .

– What do you like?

I like apples

.

I like bananas

.

like I –don I like’tlemons. I don´t I –don ’t like pears.

WORDBANK

. .

(bananas, apples)

pears plums

I like lemons

.

I like plums I don’t like pears

.

lemons bananas

TIPS!

apples

Låt eleverna använda riktiga frukter när de övar fraserna.

Practise

.

Arbeta i grundboken.

14 Chapter 4

Fruits

15

Skriv meningar om I like och I don’t like.

Chapter 4

Fruits

About me Arbeta i grundboken

I like I like I I I don’t like I don’t

. . . .

Rita och skriv klart meningarna utifrån kapitlets tema.

TIPS! Var elevernas ”levande ordlista”. Samla nya ord på tavlan.

My words Eleven samlar fler ord på temat, ritar och skriver.

. .

Exempel pineapple

pears

peach

melon

plums

emons

grapes

bananas

strawberries

apples

15 Chapter 4

Fruits

26 Learn English – First Book

majema.se


CHAPTER 4 FRUITS

Arbeta vidare med kapitlets tema

CHAPTER 4 FRUITS

Practise Crossword

Practise/Practise more

Vocabulary wheel

• Kopieringsunderlag s. 28

• På webben • Som kopieringsunderlag s. 31

What colour is the orange? Practise more Order the letters. Match.

lump

ognam

engaor

lmoen

anabna

repa

iwik

elpap

26 Learn English – First Book

KOPIERINGSUNDERLAG

majema.se

BINGO

Flash cards

Bingo

• Kopieringsunderlag s. 29–30

• Kopieringsunderlag s. 48

pear 46 Learn English – First Book

KOPIERINGSUNDERLAG

majema.se

SPELPLAN

Roll the dice

• Kopieringsunderlag s. 50–51

48 Learn English – First Book

49 majema.se

Learn English – First Book

KOPIERINGSUNDERLAG

majema.se

Game Fruit salad 1. Ställ stolar i en cirkel. Alla ska ha varsin stol utom en elev som står i mitten. 2. Viska till eleverna vilken frukt de är, alt. dela ut Flash cards med bilder.

3. Eleven i mitten ropar ut en frukt på engelska, och alla som är den frukten måste byta stol med varandra. Eleven i mitten passar på att försöka ta en sittplats. Den som blir utan stol står där­efter i mitten. 4. Eleven i mitten kan också välja att ropa ”fruit salad”. Då måste alla frukter byta plats med varandra.

27 Learn English – First Book

majema.se


Best.nr 731

majema.se

9 789187 011672

Profile for Smakprov Media AB

9789187011672  

9789187011672  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded