Page 1

Eva Marand & New Leaf Education

Viktiga ord i matematik innehĂĽller:

âœˇ Ă–ver 200 viktiga begrepp inom ämnet matematik âœˇ Lättlästa fĂśrklaringar âœˇ Bilder som hjälper till att fĂśrklara âœˇ Exempel som ger ytterligare stĂśd till att fĂśrstĂĽ Ordboken är granskad av lärare som har elever med svenska som andrasprĂĽk.

Viktiga ord i matematik

Viktiga ord i matematik

Viktiga ord i matematik procent

vinkel

I serien Viktiga ord ingĂĽr:

area OrdbĂścker Viktiga ord i svenska

d Viktiga or ik i matemat vinkel

procent

Viktiga or d i no och so

bildtext

fabel

arkeolog

rim

i

alg

galax

area

fĂśrfat

b rom

division

citat

tare

vokal

dem

okra

ingress

medier

omkrets

hälften

tal

dialog

roman

brĂĽk

27-60559-9

savann

asyl

27-60559-6

flora

ti

divis

romb

ion

ocea

n

27-62270-8

Arbetshäften

a Ă–vViktiga ord

a Ă–vViktiga ord

i matematik

i svenska Ordkunskap

Mütt och Mätning

•

skriVning Och skriVregler

granska

skala minut gram

cent

linjal

citat

nym

vokal

kvartal

massa

syno

mil

iliter

grader

plural ord

hälf ten

mening

stycke

omkrets

verb

*4#/VO i matematik omslag2.indd 1

 

tal

brĂĽk

07-06-08 10.51.54


Viktiga ord Matteslutkorr2.indd 3

07-06-08 09.55.41


Inneh책ll M책tt och m채tning 8 Siffror, tal och r채kning 26 Geometri 52 Statistik och sannolikhet 68 Algebra 78Viktiga ord Matteslutkorr2.indd 3

07-06-08 09.55.41


Viktiga ord i matematik Du behöver lära dig många nya ord för att förstå matematiken. I den här ordboken finns de vanligaste orden förklarade. Använd ordboken för att slå upp nya ord som du vill lära dig eller för att repetera det du redan har lärt dig. Du kan också använda ordboken när du ska lösa uppgifter på egen hand – hemma eller i skolan. Viktiga ord i matematik är indelad i fem områden:

Mått och mätning, Siffror, tal och räkning, Geometri, Statistik och sannolikhet samt Algebra. Orden inom varje

område står i alfabetisk ordning. Om du inte vet vilket område ett ord tillhör kan du leta i ordlistan längst fram i boken. Där står alla ord som tas upp i boken i alfabetisk ordning. Så här kan en förklaring av ett ord se ut i boken: Ordet som ska förklaras. Ordförklaring. Ibland finns det exempel på hur ordet kan användas.

Ord som är skrivna med blå färg kan du slå upp i ordboken.

meter Meter är en längdenhet. Meter förkortas m.

En bild kan ibland göra ordet tydligare.

Det är ungefär en meter från golvet upp till dörrhandtaget. 1mViktiga ord Matteslutkorr2.indd 4

07-06-08 09.55.41


a b

Ordlista

c d e

a

d

g

addition 26 algebra 78 algebraiskt uttryck 78 algoritm 26 arabiska siffror 28 area 52 areaenheter 8 aritmetik 28 avprickning 68 avrundning 29 avstånd 8

deciliter 10 decimaltal 30 decimeter 10 diagonal 54 diagram 69 diameter 54 differens 30 division 31 dubbelt 32 dygn 10

gemensam nämnare 33 genomsnitt 70 geometri 55 grader 12 gram 12

b bas 52 basyta 52 blandad form 29 bred, bredare, bredast 9 bredd 53 bråk 29

c centiliter 9 centimeter 9 cirkel 53 cirkeldiagram 68 cylinder 54

e ekvation 78 enhet 11 enklaste form 32 ental 32

f faktor 32 frekvens 69 frekvenstabell 69 fyrhörning 54 få, färre, minst antal 32 förkortning 33 förlängning 33

f g h i j

h

k

hektogram 13 hela tal 34 hundradelar 34 hundratal 34 hälften 35 hög, högre, högst 13 höjd 55 hörn 55

l m n o p q

j

r

jämna tal 35

s t

k

u

kant 56 kilogram 13 kilometer 14 klockor 14 klot 56 kolumn 70 kombinatorik 70 kommutativa lagen 35

v w x y z å 

ä ö

Viktiga ord Matteslutkorr2.indd 5

07-06-08 09.55.42


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y

kon 56 kongruent 57 konstant 79 koordinater 79 koordinatsystem 79 kort division 35 kropp 57 kub 57 kubikmeter, kubikdecimeter, kubikcentimeter 15 kurva 58 kvadrat 58 kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter 15 kvartal 15 kvot 36

l likhetstecken 36 linjal 16 linje 58 linjediagram 71 liten, mindre, minst 16 liter 16 låg, lägre, lägst 16 lång, längre, längst 17 längd och längdenheter 17

m massa och massaenheter 18 medelnederbörd 72 medelpunkt 58 medeltemperatur 72 medelvärde 73 median 73 meter 18 mil 18 miljon 36 milliliter 19 millimeter 19 mindre än 36 minnessiffra 37 minsta gemensamma nämnare 37 minustecken 37 minut 19 motstående sidor 58 multiplikation 38 mycket, mer, mest 39 månad 20 många, fler, flest 39 månghörning 59 måttband 20 mätetal 20 mönster 39

n negativa tal 40 nämnare 40

o omkrets 59 ordningstal 40 origo 41

p parallell 59 parallellogram 60 parallelltrapets 60 passare 60 pengar 21 platsvärde 41 plustecken 41 polyeder 61 polygon 61 positionssystemet 42 positiva tal 43 prisma 61 procent 43 produkt 43 pyramid 62

z å ä  ö Viktiga ord Matteslutkorr2.indd 6

07-06-08 09.55.42


a b

r

t

v

rabatt 44 radie 62 rektangel 62 rest 44 romb 63 romerska siffror 45 rätblock 63

tabell 77 tal 47 talaxel 80 tallinje 47 talserie 47 talsort 48 term 48 tid, tidsenheter 23 timme 23 tiondel 48 tiotal 49 ton 23 triangel 65 tumstock 24 tung, tyngre, tyngst 24 tusendel 49 tusental 49 typvärde 77 täljare 49

variabel 80 vecka 24 vikt 24 vinkel 66 vinkelsumma 66 volym, volymenheter 25 vågar 25 växling 50

s sannolikhet 74 sekund 22 sida 63 sidoyta 63 siffersumma 45 siffror 45 skala 22 skillnad 46 skärningspunkt 63 slumptal 74 stapeldiagram 75 statistik 75 stolpdiagram 76 stor, större, störst 23 stråle 64 sträcka 64 större än 46 subtraktion 46 summa 47 symmetri 64

u udda tal 49 ungefär lika med 50

c d e f g h i j

x

k

x-axel 80

l

y

m

y-axel 80 yta 67

n o

å

p

år 25

q

ä

r

ändpunkt 67

s

ö

t

överslagsräkning 51

u v w x y z å 

ä ö

Viktiga ord Matteslutkorr2.indd 7

07-06-08 09.55.42


Mått och mätning areaenheter Med areaenheter mäter du hur stort ett område är. Kvadratmeter, kvadratdecimeter och kvadratcentimeter är areaenheter. De förkortas m², dm², cm². avstånd När du mäter avstånd mäter du hur långt det är mellan två punkter eller platser. Du mäter avståndet med längdenheter. Kilometer, meter, centimeter är exempel på längdenheter. De förkortas km, m, cm. Avståndet mellan punkterna är 7 cm.

Avståndet mellan Alunda och Ytorp är 12 km.mått och mätning

Viktiga ord Matteslutkorr2.indd 8

07-06-08 09.55.44


bred, bredare, bredast

bred

bredare

bredast

centiliter Centiliter är en volymenhet. Centiliter förkortas cl. En centiliter är en hundradels liter (l). Centi betyder hundradel.

1 l = 100 cl

1 1 cl = –––– l = 0,01 l 100

Läskburken innehåller 33 cl.

centimeter Centimeter är en längdenhet. Centimeter förkortas cm. En centimeter är en hundradels meter (m). Centi betyder hundradel.

1 m = 100 cm

1 1 cm = –––– m = 0,01 m

Det här är 1 cm.

100

mått och mätning

Viktiga ord Matteslutkorr2.indd 907-06-08 09.55.46


deciliter Deciliter är en volymenhet. Deciliter förkortas dl. En deciliter är en tiondels liter (l). Deci betyder tiondel. 1 l = 10 dl 1 10

1 dl = –––– l = 0,1 l

Paketet med grädde innehåller  dl.

decimeter Decimeter är en längdenhet. Decimeter förkortas dm. En decimeter är en tiondels meter (m). Deci betyder tiondel. 1 m = 10 dm 1 1 dm = –––– m = 0,1 m 10

1 dm

dygn Ett dygn är 24 timmar. På en analog klocka rör sig timvisaren två varv på ett dygn.

10

mått och mätning

Viktiga ord Matteslutkorr2.indd 10

07-06-08 09.55.47


m책tt och m채tning

Viktiga ord Matteslutkorr2.indd 11

07-06-08 09.55.50


Eva Marand & New Leaf Education

Viktiga ord i matematik innehĂĽller:

âœˇ Ă–ver 200 viktiga begrepp inom ämnet matematik âœˇ Lättlästa fĂśrklaringar âœˇ Bilder som hjälper till att fĂśrklara âœˇ Exempel som ger ytterligare stĂśd till att fĂśrstĂĽ Ordboken är granskad av lärare som har elever med svenska som andrasprĂĽk.

Viktiga ord i matematik

Viktiga ord i matematik

Viktiga ord i matematik procent

vinkel

I serien Viktiga ord ingĂĽr:

area OrdbĂścker Viktiga ord i svenska

d Viktiga or ik i matemat vinkel

procent

Viktiga or d i no och so

bildtext

fabel

arkeolog

rim

i

alg

galax

area

fĂśrfat

b rom

division

citat

tare

vokal

dem

okra

ingress

medier

omkrets

hälften

tal

dialog

roman

brĂĽk

27-60559-9

savann

asyl

27-60559-6

flora

ti

divis

romb

ion

ocea

n

27-62270-8

Arbetshäften

a Ă–vViktiga ord

a Ă–vViktiga ord

i matematik

i svenska Ordkunskap

Mütt och Mätning

•

skriVning Och skriVregler

granska

skala minut gram

cent

linjal

citat

nym

vokal

kvartal

massa

syno

mil

iliter

grader

plural ord

hälf ten

mening

stycke

omkrets

verb

*4#/VO i matematik omslag2.indd 1

 

tal

brĂĽk

07-06-08 10.51.54

9789127605589  

omkrets procent area vinkel hälften bråk tal Algebra 78 Statistik och sannolikhet 68 Mått och mätning 8 Siffror, tal och räkning 26 Det är...