Page 1

Då är Träd och buskar för balkonger

och små trädgårdar något för dig.

Moderna trädgårdar är ofta små. Det passar de flesta människor bra eftersom tiden att påta i jorden är begränsad. Att välja växter blir extra viktigt, det finns inte utrymme för så många. I Träd och buskar för balkonger och små trädgårdar har vi valt ut de läckraste, föreslagit vad de passar för och berättat det mesta du behöver veta. Här finns sådana med attraktiva löv på vår, sommar och höst, andra blommar översvallande, doftar eller har fascinerande stammar. Många är snygga mest hela året. Läs och inspireras också av hur du kan ge trädgården en egen stil, göra den trygg och privat, hur du skapar rum, arrangerar belysning, beskär, odlar i kruka eller får din lilla täppa att se större ut. I Träd och buskar för balkonger och små trädgårdar finns något för alla er som vill ha grönt och lummigt på begränsat yta.

TRÄD & BUSKAR FÖR BALKONGER OCH SMÅ TRÄDGÅRDAR • DAN ROSENHOLM

HAR DU EN LITEN TRÄDGÅRD ELLER BALKONG.

Dan Rosenholm

TRÄD & BUSKAR

FÖR BALKONGER OCH SMÅ TRÄDGÅRDAR

www.icabokforlag.se

3616_omslag_Trad_och_buskar.indd 1

2013-01-18 10:20


Hurr a för den lill a! • 1

DAN ROSENHOLM

Träd & buskar

för balkonger och

små trädgårdar


4 โ€ข Hurr a fรถr den lill a!


Även i små trädgårdar hör träd och buskar hemma. I träd­ kronornas skyddande lövverk silas ljuset, och stammarna tecknar sig mot himlen. Till­ sammans med konst, skugg­ tåliga perenner, ettåringar och hortensian ’Annabelle’ blir planket levande. Bild från Chicago-advokaten Deborah Coles innergård.

DEL I

Hurra för den lilla! Det är nästan så at t man sk äms för att skriva det, det blir så lätt en klyscha, men i en trädgård hör träd hemma. Det hörs på ordet. Och det gäller även när ytan är liten. För i privatträdgårdar och på balkonger är det inte så att större är bättre – de finaste och mysigaste är ofta små. Skälet är enkelt, det finns tid för skötsel, planering och detaljer. Och som med all konst har begränsningen, den påtvingade, en positiv inverkan på kreativiteten. Vilka egenskaper ska då träd och buskar för små trädgårdar och balkonger ha? De ska inte vara för stora och växa för fort. De bör vara möjliga att beskära för att hålla ner storleken. För att klara av övervintring i kruka på balkong behöver de dessutom vara extra härdiga. Hårda krav? Javisst, men då har jag inte ens nämnt det tuffaste – att de ska vara mer än vanligt snygga. Det är ju ändå så att enskilda träd och buskar dominerar i högre grad på en liten yta än på en stor. I den här boken har vi försökt hitta de allra bästa. Här finner du något som passar också på din tomt eller balkong. Träd och buskar fyller flera funktioner. De skapar en stämningsfull och lummig trädgård, en plats med ro och trygghet. De bildar


6 • Hurr a för den lill a!

en ram för uteplatser, gångar och rabatter, ger insynsskydd och markerar var tomten börjar och slutar. Kronbildande träd är speciellt betydelsefulla. De skyddar mot stekande sol mitt på dagen. Rätt placerade kan de skyla oönskade utsikter och skydda privatlivet. Under ett träd med någorlunda tät krona kan du dölja dig för omvärlden även med ett höghus till närmaste granne. Har du en tomt med små nivåskillnader, vilket är vanligt om den är liten, tillför träd och buskar höjd och trollar bort den platta känslan. När solljuset silas genom trädkronors lövverk skapas ett livfullt ljus- och skuggspel. Detsamma gäller för balkonger och altaner där träd och buskar skapar miljö, rumskänsla och skyddar mot insyn och gassande sol. De ger stämning och hemkänsla och gör att perenner och ettåringar i krukor kommer bättre till sin rätt. Nej, inga träd, inga buskar – ingen trädgård, så enkelt är det. Till och med på balkongen.

Träd och buskar tillsammans med perenner i överflöd på liten yta visades av The Chris Beardshaw Garden på Chelsea Flower Show 2007. Till vänster brokbladig kranskornell, Cor­ nus alternifolia, en skönhet härdig till goda lägen i zon 2. Till höger Robinia keleyi.


Tr ädgårdens stil • 7

I Skånska Billinge driver Bengt Lindvall och Lennart Svensson ett rum och frukost som knappast finner sin roman­ tiska like. Höga rosbuskar, fingerborgsblommor, strut­ bräken, ölandskalksten och krukor med bland annat hor­ tensior skapar stilen.

Trädgårdens stil för ofta är att trädgårdar kan ha olika stil och vara uppbyggda kring något tema eller bärande idé. Exempel är orientaliska och japanska trädgårdar eller engelska och romantiska. De kan vara örtagårdar, doft-, kruk- eller rosenträdgårdar och bestå av snygga bladväxter eller häftiga höstfärger. Dessutom finns en egen återhållen svensk stil – sparsmakad elegans kan den kallas. Fördelarna med att hålla en viss stil är stora, speciellt på små ytor. De gör att tomten eller balkongen känns mer sammanhållen. Ägaren får större frihet att vara påhittig och detaljrik utan att det

Något som inte k an sägas


18 • Tr äd och busk ar i kruk a

I avlånga, isolerade plante­ ringslådor står japanska lönnar av sorten ’Osakazuki’ med höstlig färg. Mot väggen, delvis under tak, skyddas de mot kalla vindar och värme­ slukande natthimlar. Nedanför står en daggfunkia uppklädd för hösten.

Träd och buskar i kruka At t odl a i krukor har många fördelar, även för den med egen tomt. Den ständiga förnyelsen är den största, och tack vare att krukor är flyttbara kan de fräschaste växterna alltid stå längst fram. På balkonger, uteplatser och hårdgjorda ytor fungerar krukade träd och buskar som miljöskapare. Krukorna skapar rumskänsla och är vackra i sig. På vintern riskerar en eller annan växt att stryka med även om man har gjort allt rätt och eftersom alla vi trädgårdsintresserade har en väl utvecklad förmåga att skaffa mer växter än behövligt, kan en viss reduktion under vintern nästan kännas skönt.


Liten blir stor • 19

Odla i kruka Tillvaron för de allra flesta träd och buskar i odlingskärl är tuff. I krukor utarmas jorden snabbt på näring. Allteftersom rötterna fyller upp utrymmet torkar de ut snabbare. Det blir också isande kallt för rötterna när kylan slår in från sidorna. Växtval • Välj träd och buskar som tål en till två zoner tuffare klimat än du bor i. De ska vara anpassade till läget – solväxter i sol och skuggföredragande i skugga. Inte heller ska de vara för snabbväxande och storvuxna. På balkonger är små träd med stam speciellt värdefulla – får kronan sticka ut över bal­ kongkanten tar de mindre plats. Krukor och kärl • Träd och buskars rotsystem brukar vara ungefär lika omfattande som kronan. Därför bör krukor innehålla ganska stora jordvolymer. För att inte frysa sönder under vintern ska de vara smalare nedtill än upptill. Krukor av trä, betong, zink, gummi, glasfiberlera och väl glaserad lera klarar frost. Det är viktigt att det finns hål i botten för att överskottsvatten ska kunna rinna ut. Jord, näring och vatten • Innan jord fylls på ska hålet i botten täckas med krukskärvor. Ytterligare en halv decimeter lecakulor, grovt grus eller småsten ger ett ännu bättre skydd mot igentäppning. Använd gärna specialjord för urnor som är näringsrik och binder fukt. På våren kan man försiktigt skrapa av översta jordlagret, ge långtidsverkande göd­ sel och fylla på med fräsch jord. Sommartid

behövs näringstillskott. Det gäller även förs­ ta året efter plantering. Flytande lösning går bra. Gräsklipp ovanpå ger både näring och bi­ behåller fukten i jorden. Varma dagar behöver krukodlade växter massor med vatten. Vill man inte behöva passa på dem hela tiden, ska krukorna vara stora och ha självbevattningssystem. Beskärning • För att hålla tillbaka storleken kan kraftig beskärning av träd och buskar i kruka vara nödvändigt. Skär då i grenklykor för att undvika explosiv tillväxt. I de flesta fall är juli–september, eller våren innan saven har gått till, lämpligast. På ympade träd och buskar ska alla grenar som eventuellt kom­ mer nedanför ympen bort.

Ett alternativ till miniträd är låg­ växande klematis i kruka. Med rätt isolering på insidan, till exempel liggun­ derlag, är de vinter­ härdiga. Hemma hos Finn och Aina Eldh som bor utanför Lidköping står de på rad längs altankanten och blommar från juni till sent in på hösten.


20 • Liten blir stor

Ett formstarkt träd­ gårdsstilleben skapat runt en kraftigt beskuren björk hem­ ma hos trädgårds­ mästaren Nils-Olof Nilsson i Båstad. Hård beskärning gillar han egentligen inte, men det var tvunget. Invid står en stenbänk, en kinesisk alm och terrakottakrukor. Som bord fungerar en granitskiva lagd på en natursten.

Övervintring • Med undantag av de härdigas­ te växterna behöver krukor skyddas eller iso­ leras på vintern. Ett läge nära väggen under­ lättar övervintring. Krukorna kan också sve­pas in med trasmattor eller stå i skydd av bord eller tak. Bubbelplast är allra effektivast, men inlindningen bör göras först efter att jorden har frusit till, annars bevaras värmen, tillväx­ ten fortsätter in över vintern och växten dör.   Var försiktig med att öppna plasten för ti­ digt och snabbt på våren, släpp in vårluften lite i taget.   Har du plats och odlingskärlen inte är för tunga eller känsliga, är det säkraste alternati­ vet att gräva ner krukan och täcka den med löv inför vintern.

Isolerade krukor • Bästa knepet för över­ vintring, förutsatt att planteringskärlen är tillräckligt stora, är isolering på insidan. Det görs antingen med frigolit eller liggunderlag. För­delen med det senare är att det kan for­ mas fritt även för runda krukor. Täck insidor och botten helt med ett par centimeter tjock isolering.   Glöm inte att skära upp hål för dränering. Står de dessutom hyggligt skyddade blir möj­ ligheterna till vinteröverlevnad goda.


Liten blir stor • 2 1

Liten blir stor kan minnas har människor använt knep för att trädgårdar ska uppfattas som rymligare. I Europas renässans­ palats var påhittigheten speciellt imponerande när det gällde för­ storande, optiska, synvillor. Lyckligtvis är knepen lika användbara idag som då, och fler har tillkommit. De utnyttjar ofta våra inlärda uppfattningar om omgivningen för att lura hjärnan.

Så långt tillbak a man

Falska perspektiv Ett lekfullt sätt att göra trädgården större är falska perspektiv, de gör att en yta ser längre ut genom att vilseleda vårt perspektivseende. Om du till exempel följer en väg mot fjärran med blicken blir den smalare längre bort. Med förstånd och erfarenhet vet vi att det

Falska perspektiv är speciellt användbara för trappor. Skick­ ligt har Anna-Lisa och KarlGustav Lindgren i Sundsvall låtit trappan smalna av uppåt så att den verkar vara mer utsträckt än den är.


2 4 • vä x t b e s k r i v n i n g a r


vä x t b e s k r i v nin g a r • 2 5

DEL II

Växtbeskrivningar Varje växtbeskrivning inleds med det vetenskapliga och svenska namnet. Därefter följer växtfamilj och ursprung – rent geografiskt eller alternativt vilka arter växten har hybridiserats från. Sedan kommer en allmän beskrivning av typiska egenskaper så som blomning och höstfärger. Där nämns också eventuell resistens mot rådjur och trädsvampen honungsskivling, men det ska observeras att resi­ stens sällan eller aldrig är total. Härdighet anges enligt den svenska zonkartan, varefter följer höjd samt tips på trädets eller buskens möjliga användningsområden. Växtens läge, om den gillar sol eller skugga och lämplig typ av jord anges därefter. Att odla solföredragande växter i skugga eller vice versa går inte alls bra. Däremot är de flesta växter förvånansvärt fördragsamma med vilken jord de står i. Det viktigaste, fram­ förallt för vinterhärdigheten, är att de står väldränerat. Nästa punkt med skötselråd är sällan omfattande för den här typen av växter. Generellt gäller råden att vattna de första åren och att gödsla vid behov. Beskärning ska göras sparsamt. Torra kvistar tas bort och ibland behöver storleken minskas eller stammen höjas för att få till en riktig krona. I slutet på varje växtbeskrivning finns alternativa växtförslag – ­sorter med andra färger, sådana som är större, mindre eller kanske härdigare. I ”Träd & buskar för balkonger och små trädgårdar” finns något för alla.


2 6 • vä x t b e s k r i v n i n g a r

Svenska zoner För Sverige finns en, världsunik, zonkarta som delar upp landet i åtta odlingszoner. Ursprungligen skapades den för fruktträd, men den fungerar utmärkt också för andra träd och buskar. Odlings­ klimatet påverkas främst av läget i nord-sydlig riktning och höjden över havet, men också av närheten till klimatutjämnande sjöar och hav. Zon 1 ligger längs kusterna i södra landet, medan zon 8 finns längst upp i Norrlands inland. Zonkartan, som är avbildad på pärmens insidor både i början och slutet av boken, är publicerad med tillstånd av Riksförbundet Svensk Trädgård.

Höstfägring hos Laila Lindström på Lidingö. Bakom fågelbadet en flikbladig japansk lönn, Acer palmatum 'Garnet' följt av vipphortensia, Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'.


vä x t b e s k r i v nin g a r • 2 7

Acer griseum Kopparlönn Familj: Kinesträdsväxter, Sapindaceae. Ursprung: Centrala Kina.

Ett iögonfallande litet träd som främst odlas för sin kopparbruna stam med flagnande, papperstunn bark, men dessutom är stiligt byggd med granna löv. Som nästan alla typer av lönnar får den snygg höstfärg. Höjd: 5–8 meter, men långsamväxande. Härdighet: Zon 3. Användning: Solitär, att beundra under hela året. Läge: Sol–halvskugga. Jord: Fukthållande, väldränerad och närings­ rik trädgårdsjord. Skötsel: Behöver i princip ingen skötsel, var bara försiktig med den flagnande barken så att den håller sig snygg. Låt helst bli att beskära.

Acer griseum (oktober)


2 8 • vä x t b e s k r i v n i n g a r

Acer palmatum ’Orange Dream’ (juni)

Acer palmatum  Japansk lönn Familj: Kinesträdsväxter, Sapindaceae. Ursprung: Korea, Japan, Kina, Mongoliet och sydöstra Ryssland.

Kompakt träd med utsökt, skirt bladverk som mer än något annat ger en orientalisk känsla av dimhöljd japansk trädgård. Artepitetet palmatum härstammar från Carl Peter Thunbergs berömda resa i Japan i slutet av 1800-talet och anspelar på bladens likhet med en hand och dess fingrar. Härdighet: Zon 3. Höjd: 3–5 meter, men växer långsamt. Användning: Som solitär eller samplante­ rad med buskar, lågväxande perenner eller barrväxter. Speciellt bra i små trädgårdar eller planterade i stora kärl på balkongen. Läge: Halvskugga–skugga. Bladen kan skrumpna om de utsätts för alltför stark sol. Jord: Mullrik, fukthållande trädgårdsjord som är väldränerad. Skötsel: Klipp bort döda grenar. Genom att också återhållsamt avlägsna enstaka, tunna, inre grenar kan formen lyftas fram. Tål ej torka. Om den krukodlas måste rot­

systemet skyddas mot den värsta vinter­ kylan. Arter och sorter: Det finns kring tusen sorter, varierande i både färg, form och härdighet. Ett antal av dem passar i vårt klimat och går att få tag på. Den i Sverige relativt vanliga sorten ’Osakazuki’ har gröna blad med röda inslag under sommaren och en uppseendeväckande, scharlakansröd höstfärg, medan ’Atropurpureum’ och ’Bloodgood’ är rödbladiga även under som­ maren. Sorten ’Katsura’ har blad som går i brons med rödaktiga bladspetsar och ’Orange Dream’ har gul-orange bladutspring och blir sedan limegrön.


vä x t b e s k r i v nin g a r • 2 9

Acer palmatum Dissectum-gruppen Flikbladig japansk lönn Familj: Kinesträdsväxter, Sapindaceae. Ursprung: Hybrider av A. palmatum.

Sirliga buskar med finflikiga blad som breder ut sig som kuddar över marken. När de blir äldre och bildar stam liknar de ibland stora svampar. Sommarfärgerna varierar starkt mellan sorter, men alla är snygga. Höstfärgerna blir nästintill självlysande, nyanserna är sortberoende. Höjd: 1–2 meter, blir bredare än hög. Härdighet: Zon 2 (3), de är generellt ganska känsliga också i Mellansverige. Användning: Eftersom de växer långsamt är de idealiska för små trädgårdar. I rabatter kan de an­ vändas för att lysa upp eller dölja något hörn. Till de mer raffinerade arrangemangen hör ett par, tre, olikfärgade sorter placerade tillsammans som grupp. Läge: Vindskyddat läge i halvskugga eller skugga. Med undantag av de ljusast gröna sorterna klarar de soligt läge så länge de ytliga rötterna slipper bli stekta av solen. Jord: Mullrik trädgårdsjord som håller fukten men är väldränerad. Skötsel: Gödsla vid behov och klipp bort döda gre­ nar. Bör ej beskäras. Arter och sorter: Sorten ’Red Dragon’ behåller sin purpurfärg över säsongen i både sol och skugga och får en flammande scharlakansröd höstfärg. Sor­ terna ’Garnet’ och ’Ornatum’ har blad som är röd­ aktiga och får utsökta höstfärger. ’Dissectum’ är grönbladig med gul höstfärg som drar mot orange.

Acer palmatum ’Garnet’ (juni)


3 0 • vä x t b e s k r i v n i n g a r

Acer pensylvanicum Amerikansk strimlönn Familj: Kinesträdsväxter, Sapindaceae. Ursprung: Nordamerika.

Ett smalt och långsamväxande träd med stilig ormskinnsliknande bark som har vita strimmor på grön botten. Har dessutom ett attraktivt växtsätt och snyggt bladverk som på hösten blir gult. Höjd: 3–8 meter, men är långsamväxande. Härdighet: Zon 4. Användning: Som solitär, inte minst till glädje under höst och vinter. Läge: Sol–halvskugga. Jord: Trädgårdsjord, väldränerad men inte torr. Helst närings­ rik. Skötsel: Bör få växa och utvecklas fritt efter eget behag. Undvik att röra stammarna, då försvinner det tunna damm som framhäver mönstren. Arter och sorter: Manchurisk strimlönn, A. tegmentosum, är något härdigare och surjordsföredragande.

Acer pensylvanicum (januari)


vä x t b e s k r i v nin g a r • 3 1

Acer shirasawanum ’Aureum’ Japansk gyllenlönn Familj: Kinesträdsväxter, Sapindaceae. Ursprung: Japan.

I kort sammanfattning är den japanska gyllenlönnen helt enkelt bland det absolut snyggaste som kan växa i en trädgård. Är ett litet träd med perfekt formade, tunna, guldgula blad, normalt med 9–13 flikar, och ett exotiskt växtsätt som ger japansk känsla. Vårens bladutspring är enastående. Rådjursresistent. Höjd: 2–5 meter, men mycket långsamväxande. Härdighet: Zon 3 (4). Användning: Som solitärt litet träd som blicken ska få njuta av ofta – ända från den tidiga våren till den sena hösten. Läge: Halvskugga–skugga, får brända blad om solen lyser på den mitt på dagen. Vindskyddat. Jord: Fuktighetshållande, inte för tung jord som är väldränerad. Skötsel: Ett lättodlat och tåligt buskträd trots sitt exotiska utseende. Arter och sorter: Huvudarten shirasawalönn, A. shirasawanum, har gröna, ganska ljusa och tunna blad, men är inte lika långsamväxande som ’Aureum’. En annan exotisk skönhet är solfjäders­ lönn, A. japonicum, som normalt klarar sig upp till zon 4 och får orangeröd höstfärg.

Acer shirasawanum ’Aureum’ (maj)


Då är Träd och buskar för balkonger

och små trädgårdar något för dig.

Moderna trädgårdar är ofta små. Det passar de flesta människor bra eftersom tiden att påta i jorden är begränsad. Att välja växter blir extra viktigt, det finns inte utrymme för så många. I Träd och buskar för balkonger och små trädgårdar har vi valt ut de läckraste, föreslagit vad de passar för och berättat det mesta du behöver veta. Här finns sådana med attraktiva löv på vår, sommar och höst, andra blommar översvallande, doftar eller har fascinerande stammar. Många är snygga mest hela året. Läs och inspireras också av hur du kan ge trädgården en egen stil, göra den trygg och privat, hur du skapar rum, arrangerar belysning, beskär, odlar i kruka eller får din lilla täppa att se större ut. I Träd och buskar för balkonger och små trädgårdar finns något för alla er som vill ha grönt och lummigt på begränsat yta.

TRÄD & BUSKAR FÖR BALKONGER OCH SMÅ TRÄDGÅRDAR • DAN ROSENHOLM

HAR DU EN LITEN TRÄDGÅRD ELLER BALKONG.

Dan Rosenholm

TRÄD & BUSKAR

FÖR BALKONGER OCH SMÅ TRÄDGÅRDAR

www.icabokforlag.se

3616_omslag_Trad_och_buskar.indd 1

2013-01-18 10:20

9789153436164  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you