Page 1

Svenska Matematik SO/NO

Fyrklöver är en serie böcker där du får arbeta med tre ämnen – svenska, matematik och SO/NO. I Fyrklöver ska du lösa uppgifter på egen hand. Du får svara på frågor, lösa korsord, gissa gåtor, göra uträkningar och så vidare. Det här är Fyrklöver B. Du kan göra uppgifterna i den ordning du vill och kryssa för i innehållsförteckningen när du är klar med dem. I serien Fyrklöver ingår: Fyrklöver A Fyrklöver B Fyrklöver C Fyrklöver D

www.liber.se

B

Best nr 47-08283-4 Tryck nr 47-08283-4

Ingela Lenkert · Kersti Mattsson

Liber


ISBN 978-91-47-08283-4 © 2008 Ingela Lenkert, Kersti Mattsson och Liber AB Redaktion Birgit Eriksson, Inger Strömsten Formgivning Catharina Ekström Bildredaktör Inger Strömsten Produktion Bertil Stålenmark Illustrationer Charlie Norrman Fotoförteckning Photodisc OS8 21, OS10 28, OS18 6(1), 21, 27, OS38 4, 14; V48 24. Scanpix Oscar Kihlborg 6(2), Janerik Henriksson 12, Mona Sandberg 18, Fredrik Funck 20, . Jeppe Gustafsson 23, Nils Fabæk 30(1), Johnny Madsen 30(2), Jeff McIntosh 32

Första upplagan 1 Tryck Elanders, Vällingby 2008

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Kopiering förbjuden. Se s. 2.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. . Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal, är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och . dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till . upphovsman/rättsinnehavare.


Innehåll När du är klar med en sida, kan du sätta kryss i rutan.

£ I klassrummet £ I skogen £ Pengar £ Stort eller litet? £ Mata djuren £ Massor av frukt £ I skidbacken £ Bullbaket £ Ord och bilder £ Kasta boll £ Vilka bilder blir det? £ Skyltfönstret £ Sommar £ Vilka tal fattas? £ Korsord £ Är det sant? £ Vägmärken £ Ja eller nej? £ Kläder £ Vem är vem? £ Räkna rätt £ Hemligt £ Två fåglar £ Vilka ord passar? £ Korsord

3 ...................................................................... 4 .......................................................................... 5 ................................................... 6 .......................................................... 7 ................................................. 8 ...................................................... 10 .................................................................12 .............................................. 13 ............................................................. 14 .............................. 15 ........................................................ 16 . ................................................................. 18 ............................................. 19 .................................................................... 20 ....................................................... 21 ......................................................... 22 . ...................................................... 24 . ...................................................................... 25 .................................................... 26 ............................................................. 27 .................................................................... 28 ............................................................. 30 ...................................... 31 .................................................................... 32 .......................................................Ma


Bullbaket m Ringa in det som du behöver för att baka bullar.

korv

biff

spik

socker

slev jäst

ost

fisk

ägg

tomat bunke mjöl såg

mjölk

saft

m Vad behövs inte? Skriv det som blir över. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12

SO/NO

Kopiering förbjuden. Se s. 2.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ord och bilder m Titta på bilderna. Ringa in rätt ord.

lasta

limpa lampa

skog

skor

stor

vals

val

valp

skål

spel

skal

tavla

tävla tala

stig

spik

möbel mobil motor

film

datum dator dagar

glass

fila

glad

spis

filt

glas

Kopiering förbjuden. Se s. 2.

13

SO/NO


Kasta boll m Se hur långt barnen kastar.

kast i meter 20 15

10

5

0

Märta Loke

Simon

Augusto

Nida

Alice

m Skriv svar.

1 Hur långt kastar Märta?

_______________________________________________________________________

2 Hur långt kastar Augusto?

3 Hur långt kastar Nida? 5 Vem kastar kortast?

_________________________________________________________________

_ ______________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6 Hur mycket längre kastar Loke än Simon?

______________________________

7 Hur långt är det kvar till 20 meter för Alice? 14

Ma

________________________

Kopiering förbjuden. Se s. 2.

4 Vem kastar längst?


Ja eller nej? m Läs frågorna. Skriv ja eller nej.

Har du en penna?

Får du äta godis?

_________________

_________________

Kan du räkna till 20? Är du 10 år?

_________________

_________________

Vill du sova nu?

_________________

Måste du gå på toa?

_________________

Vågar du ta i en orm? Ser du på tv nu?

_________________

_________________

Har du kammat håret? Äter du glass nu?

_________________

Kan du prata ryska? Är du glad idag?

_________________

_________________

_________________

Vill du veta en hemlis?

_________________

Måste du knyta dina skor? Ser du en tårta?

_________________

Vågar du vara ensam hemma?

24 Sv

_________________

_________________ Kopiering förbjuden. Se s. 2.


Svenska Matematik SO/NO

Fyrklöver är en serie böcker där du får arbeta med tre ämnen – svenska, matematik och SO/NO. I Fyrklöver ska du lösa uppgifter på egen hand. Du får svara på frågor, lösa korsord, gissa gåtor, göra uträkningar och så vidare. Det här är Fyrklöver B. Du kan göra uppgifterna i den ordning du vill och kryssa för i innehållsförteckningen när du är klar med dem. I serien Fyrklöver ingår: Fyrklöver A Fyrklöver B Fyrklöver C Fyrklöver D

www.liber.se

B

Best nr 47-08283-4 Tryck nr 47-08283-4

Ingela Lenkert · Kersti Mattsson

Liber

9789147082834  
9789147082834  

b Ingela Lenkert · Kersti Mattsson Liber