Page 1

A T S U ME G L O Ñ A P S E EL µ<jVj Šda# V he Z  a Z  V i h j \  Z B

Madeleine Vaderlind


ISBN: 978-91-47-09152-2 © 2008 Madeleine Vaderlind och Liber AB Projektledning och redaktion Anna Granlund Grafisk form Eva Jerkeman och Marta Coronel Teckningar Enrique Bonet Vera Produktion Björn Trygg Första upplagan 1

Repro Repro 8 AB, Nacka Tryck Elanders, Vällingby 2008

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upprättshovslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn: 08-690 93 00, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


1

HOLA, ME LLAMO LUCÍA

• I det här kapitlet får du lära dig att hälsa och tala om vad du heter och var du bor, och siffrorna 1–10.

Lyssna på sången och sjung med!

cd 1 • spår 1

Taca Taca Vamos a cantar, me gusta el español Vamos a cantar, me gusta el español Vamos todos juntos a cantar, me gusta el español Taca taca taca taca taca ta Taca taca taca taca taca ta Taca taca taca taca taca taca taca ta

µBZ\jhiVZa ZheVŠda?V\\^aaVg heVch`V

Ay, cómo me gusta el español Ay, cómo me gusta el español Vamos todos juntos a cantar, me gusta el español Taca taca taca taca taca ta Taca taca taca taca taca ta Taca taca taca taca taca taca taca ta

1


cd 1 • spår 8

El médico

¡Hola! ¿Cómo te llamas?

Lucía

Me llamo Lucía.

El médico

¿Cómo?

Lucía

¡Lucía!

El médico

¿¿¿Cómo???

Lucía

¡Me llamo Lu-cí-a!

Médico

Vale. ¡No grites! Te llamas Sofía …

– Hola, soy Sandra. Tú, ¿cómo te llamas? – Me llamo Adrián. Oye, ¿cómo se llama el maestro? – Se llama Carlos. Es muy simpático.

– ¿Dónde vives? – Vivo en Suecia, ¿y tú? – En España, ¡claro!

1

HABLA Arbeta i par och läs dialogerna tills ni kan dem utantill.

2


llamarse

(yo) me llamo te llamas (tú) (él, ella) se llama

E€heVch`VWZ]ŽkZgbVc

att heta, kalla sig

^ciZh~\VÇ_V\Ç!ÇYjÇ!ZiX#

jag heter du heter han, hon heter

tcYZahZce€kZgWZik^hVg kZbYZi]VcYaVgdb#

2

ESCRIBE Fyll i rätt form av verbet llamarse, läs sedan dialogen i par.

1. ¿Cómo te

?

2. Me

Sandra.

3. ¿Cómo se

el maestro?

4. Él, se

Paco.

5. ¿Te

Pape?

No, me llamo Paco.

(yo) (tú) (él, ella)

3

vivir

att bo

vivo vives vive

jag bor du bor han, hon bor

ESCRIBE Fyll i rätt form av verbet vivir, läs sedan dialogen i par.

1. ¿Dónde 2. Yo 3. ¿Y dónde 4. Pedro

tú, María? en Madrid. Pedro? en Barcelona. 3


3

ESCUCHA Y RELLENA

cd 1 • spår 29

Lyssna till sången Toda la familia och fyll i orden som saknas. Lyssna igen och sjung med.

Toda la familia ¡Ay! Qué pesadilla Cuando se reúne Toda la familia Por favor Tomás Da un besito A tu Y a tu tía Y a tu Y a tu abuela Y a tu Y a tu prima No quiero, no quiero, no quiero Dar la mano es lo que prefiero A mi A mi tía A mi A mi abuela A mi A mi prima No quiero, no quiero, no quiero Dar la mano es lo que prefiero

16

Jonás

Que le pasa a nuestro Tomás No quiere dar un besito A su tío A su tía A su abuelo A su abuela A su primo A su prima No quiero, no quiero, no quiero Dar la mano es lo que prefiero ¡Ay! Que pesadilla Cuando se reúne Toda la familia


mi, betyder min eller mitt mis betyder mina Vad betyder ? tu din eller eller hennes

su

4

RELLENA Fyll i mi, mis eller tu eller su.

– ¿Dónde está –

(din) mamá, Macarena? (Min) mamá está en la playa con

– ¿Cómo se llama –

(mina) hermanos.

(din) abuelo? (Min) abuelo se llama Carlos. Tiene una hija.

(hans) hija

se llama Ana y es mi mamá.

5

ESCRIBE Skriv en text om dig själv på spanska.

Skriv …

v v v v v

vad du heter hur gammal du är var du bor om din familj (vad heter dina föräldrar, dina syskon …) om din klass (hur många tjejer, hur många killar, vad heter din lärare …)

17


ME GUSTA EL ESPAÑOL är för elever som vill prova på att läsa spanska under år 6, eller för elever som börjar läsa spanska i år 7 och behöver en lättare introduktion i språket innan de börjar med ME GUSTA 2.

ME GUSTA EL ESPAÑOL

ME GUSTA

är en serie i spanska för år 6–9. Serien består av:

ME GUSTA 1 ALLT-I-ETT-BOK ME GUSTA 2–4 TEXT- OCH ÖVNINGSBÖCKER FACIT LÄRARHANDLEDNING LÄRAR-CD ELEV-CD INTERAKTIV WEBB

Ljudet till häftet ME GUSTA EL ESPAÑOL finns på Me gusta 1 lärar-cd. Facit finns på www.liber.se/megusta.

Best.nr 47-09152-2 Tryck.nr 47-09152-2

9789147091522  

ME GUSTA EL ESPAÑOL Madeleine Vaderlind Första upplagan 1 Repro Repro 8 AB, Nacka Projektledning och redaktion Anna Granlund Grafisk form Eva...