Page 1

Kejsarsnitt Broschyren är skriven för dig som kommer att genomgå ett planerat kejsarsnitt, för dig som vill känna dig mer förberedd om förlossningen skulle avslutas med ett kejsarsnitt, och för dig som varit med om ett akut kejsarsnitt och känner att du behöver förstå mer av vad du varit med om. Här kan du få information om hur du förbereder dig inför operationen, vad som händer under själva ingreppet och hur du kan återhämta dig på bästa sätt. Författare är Maria Engström, leg. barnmorska och granskare är överläkare Ellika Andolf, Karolinska institutet i Stockholm.

Kejsarsnitt Maria Engström


© 2011 Författaren och Gothia Förlag AB ISBN 978-91-7205-769-2 Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Förlag AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Broschyren är granskad av Ellika Andolf, universitetslektor och överläkare på Karolinska institutet, Danderyds sjukhus, Stockholm. Redaktör: Susanne Bardell Carlbring Omslag och grafisk form: Anna Lindsten Omslagsfoto: Anne Dillner/Bildarkivet.se Fotografi: s. 2 och 4: Jonas Tulldahl /Nordicphotos; s. 8: Rebecca Wallin/Bildarkivet.se; s. 11: Jann Lipka/Nordicphotos; s. 13: Nordicphotos; s. 17: Miriam Klyvare/Nordicphotos; s. 20: Svenne Nordlöv/Nordicphotos; s. 23: Mikael Svensson/Bildarkivet.se; s. 24: Lena Katarina Johansson/Nordicphotos; s. 27: Marcus Lundstedt/ Bildarkivet.se; s. 30: Agnetha Tillnert/Bildarkivet.se Första upplagan, första tryckningen Tryck: Grafiska Punkten, Växjö 2011 Tryckt på miljövänligt framställt papper. Gothia Förlag Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70, Fax 08-644 46 67 www.gothiaforlag.se


Innehåll   3  Inledning   4  Kejsarsnitt historiskt sett   5  Kejsarsnitten ökar   6  Orsaker till kejsarsnitt

Det planerade kejsarsnittet 6 | Det akuta kejsarsnittet 6

  9  Komplikationer

Risker för mamman 9 | Risker för barnet 9

10  Kejsarsnittet

Förberedelser för det planerade snittet 10 | På operationsdagen 12

Personalen i operationssalen 12 | Speciella önskemål från er

under operationen 13 | Smärtlindring 14 | Snittet 14 | 

Fokus under operationen 16 | Timmarna efter 18

20  Mötet med barnet – anknytningen 21  Eftervården på BB

Hur kommer jag att känna mig fysiskt? 21

Amning 22 | Baby blues 24

25  Hemma igen

Såret 26 | Motion 26 | Sex efter kejsarsnitt 28 | Lycka eller sorg? 29

31  Kan man göra kejsarsnitt fler gånger? 31  Kan man föda vaginalt efter ett kejsarsnitt? 32  Fråga om råd 32  Tips på litteratur


Försök att vara så öppen som möjligt inför att en förlossning kan bli på olika sätt, planera inte för mycket, ha i stället positiva men realistiska förväntningar.


Inledning Att föda barn är en av få händelser som vi inte kan styra helt över; det är en omvälvande händelse som kommer att vara en del av oss resten av livet. Att förbereda sig inför en förlossning är därför viktigt, oavsett vilket sätt du föder på. Ibland är det bättre att föda med kejsarsnitt och ibland är det bättre att föda på vanligt sätt. En van barnmorska eller förlossningsläkare kan bedöma vilket som är lämpligast. Kejsarsnitt har blivit mindre farligt och i dag föds ungefär vart femte barn på det sättet. Ändå tänker många att det är något som händer andra, inte mig. Andra ser kejsarsnittet som det enda alternativet då en vanlig förlossning känns skrämmande. Ibland börjar en förlossning som en vanlig men behöver sedan avslutas med ett kejsarsnitt på grund av komplikationer. Ibland lägger sig barnet i en ställning där läkarna rekommenderar kejsarsnitt. Broschyren är skriven för dig som kommer att genomgå ett planerat kejsarsnitt, för dig som vill känna dig mer förberedd om förlossningen skulle avslutas med ett kejsarsnitt, och för dig som varit med om ett akut kejsarsnitt och känner att du behöver förstå mer av vad du varit med om. Information, kunskap och förberedelse kan göra att man känner sig mer delaktig i födelsen av sitt barn: ju mer du som kvinna och din partner förstår vad som ska hända eller har hänt så kan stressen lättare släppa och ni kan känna er tryggare och lugnare. I broschyren benämns den blivande pappan eller den person som kommer att vara den andra föräldern eller annan närstående person som partnern.

3


Kejsarsnitt historiskt sett

4

Kejsarsnitt har räddat livet på många mödrar och barn men gjordes från början egentligen när mamman dött. Lagen lex caesarea påbjöd att oförlösta mammor inte fick begravas utan att barnet tagits ut. Namnet kommer således sannolikt inte från Julius Caesar utan från verbet caedere som betyder skära (participformen heter caesum). Den första operationen på levande kvinnor tror man utfördes i början av 1600-talet men kejsarsnitt blev en fruktad operation ända till slutet av 1800-talet. Man fick ofta ta bort livmodern under operationen för att kvinnan inte skulle förblöda. Senare fann man bättre metoder och noggrannare hygien infördes. Antibiotikans uppkomst gjorde också att det blev en säkrare metod.


Kejsarsnitten ökar Man kan se en tydligt ökande trend av kejsarsnitt. Antalet varierar mellan olika länder och till och med mellan olika sjukhus. I början av 1970-talet föddes cirka fem procent av barnen i Sverige med kejsarsnitt, en andel som hade ökat till 11 procent 1990 och nästan 15 procent år 2000, men de regionala skillnaderna är stora och siffrorna varierade mellan 11 och 26 procent. Statistiken ser olika ut och för att se hur ditt sjukhus ligger till kan du gå in och titta på www.socialstyrelsen.se. Riskerna med kejsarsnitt har minskat på senare år och sjukvården rekommenderar kejsarsnitt oftare. Det utförs även fler akuta kejsarsnitt. Det krävs i dag medicinska eller starka psykologiska skäl för att få ett planerat kejsarsnitt beviljat. Andelen kejsarsnitt som görs på moderns önskemål har ökat starkt från mitten av 1990-talet, främst på grund av förlossningsrädsla. Kvinnoklinikerna har speciella mottagningar som mödravårdscentralerna kan hänvisa till om extra stöd och diskussion inför förlossningen behövs.

5


30


Kan man göra kejsarsnitt  fler gånger? Ett kejsarsnitt kan påverka nästkommande graviditet. Nya studier visar att risken för att drabbas av komplikationer vid nästa graviditet ökar. Den allvarligaste risken är att moderkakan fäster i området kring det gamla ärret. Det finns inte någon definitiv gräns för hur många gånger man kan göra kejsarsnitt eftersom läkningsprocess och ärrbildning varierar från person till person. Generellt kan man säga att det inte är några problem med upp till fyra snitt. Men det är individuellt och läkaren avgör från fall till fall.

Kan man föda vaginalt efter  ett kejsarsnitt? En förlossning är aldrig den andra lik och beroende på skälet till operationen kan man oftast föda vaginalt efter ett kejsarsnitt. Om ingreppet gjordes på grund av någon omständighet som var speciell för just denna förlossning, som att bebisen låg med stjärten före eller du som kvinna blev sjuk i havandeskapsförgiftning, brukar det inte vara några problem att föda vanligt nästa gång.

31


Kejsarsnitt Broschyren är skriven för dig som kommer att genomgå ett planerat kejsarsnitt, för dig som vill känna dig mer förberedd om förlossningen skulle avslutas med ett kejsarsnitt, och för dig som varit med om ett akut kejsarsnitt och känner att du behöver förstå mer av vad du varit med om. Här kan du få information om hur du förbereder dig inför operationen, vad som händer under själva ingreppet och hur du kan återhämta dig på bästa sätt. Författare är Maria Engström, leg. barnmorska och granskare är överläkare Ellika Andolf, Karolinska institutet i Stockholm.

Kejsarsnitt Maria Engström

9789172057692  

Kejsarsnitt Maria Engström © 2011 Författaren och Gothia Förlag AB ISBN 978-91-7205-769-2 Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you