Page 1

Molles mattebok

Molles mattebok

Lilla

Mattestegen

Lilla

britt jakobson eva marand

Mattestegen

Molles mattebok är en elevbok för förskoleklassen. Molles mattebok lyfter på ett lekfullt sätt fram matematik som finns naturligt i barnens närmiljö. Varje kapitel utgör ett temaområde som lätt integreras i verksamheten. Tillsammans med mullvaden Molle löser eleverna problem samtidigt som de får prata matematik och reflektera över olika sätt att tänka. Lilla Mattestegen, för skolår FK–3, är första delen i Mattestegen – ett samplanerat läromedel för hela grundskolan. Lilla Mattestegen består av sju elevböcker, fyra mattelådor, fyra lärarböcker och en handdocka.

lärarbok

lärarbok

andra boken

första boken

låda 1

lärarbok

fjärde boken

tredje boken

lärarbok

sjätte boken

femte boken

låda 2

låda 3

låda geometri och mätning

Efter Lilla Mattestegen kan eleverna fortsätta med Mattestegen t o m år 9. Mattestegen a–d

ISBN 978-91-27-60523-7

9 789127 605237

britt jakobson eva marand

Natur och Kultur


Innehåll Om mig

Musse Mus

I skogen

Om mig 4

Musse Mus 20–21

I skogen 36–37

Min familj 5

Vad fattas? 22

På morgonen 38

Molles kamrater 6

Glass 23

Efter skolan 39

Molles kalas 7

Sortera 24

Symmetri 40–41

Lång och kort 8–9

Mönster 25

Kaninen 42

Mät 10–11

Hur många gem? 26–27

Hur många? 43

Molles hus

På bondgården

I lekparken

Molles hus 12

På bondgården 28–29

I lekparken 44–45

Mitt hus 13

Sniglarna 30

Roboten 46

Molles rum 14

Äggen 31

Granen 47–48

Mitt rum 15

Vem vinner? 32

Former 16–17

Kamraterna 33

Siffror 18

Mönster 34

Lika många 19

Humlan 35


Om mig

4


Min familj

Vi 채r

i min familj. 채r 채ldst. 채r yngst. 5


Molles kamrater

Hur m책nga?

6


Molles kalas

Molle bjuder några vänner på kalas. Tillsammans äter de 8 kakor. Hur många tror du är med på kalaset? Hur många kakor får var och en? Rita.

7


Molles mattebok

Molles mattebok

Lilla

Mattestegen

Lilla

britt jakobson eva marand

Mattestegen

Molles mattebok är en elevbok för förskoleklassen. Molles mattebok lyfter på ett lekfullt sätt fram matematik som finns naturligt i barnens närmiljö. Varje kapitel utgör ett temaområde som lätt integreras i verksamheten. Tillsammans med mullvaden Molle löser eleverna problem samtidigt som de får prata matematik och reflektera över olika sätt att tänka. Lilla Mattestegen, för skolår FK–3, är första delen i Mattestegen – ett samplanerat läromedel för hela grundskolan. Lilla Mattestegen består av sju elevböcker, fyra mattelådor, fyra lärarböcker och en handdocka.

lärarbok

lärarbok

andra boken

första boken

låda 1

lärarbok

fjärde boken

tredje boken

lärarbok

sjätte boken

femte boken

låda 2

låda 3

låda geometri och mätning

Efter Lilla Mattestegen kan eleverna fortsätta med Mattestegen t o m år 9. Mattestegen a–d

ISBN 978-91-27-60523-7

9 789127 605237

britt jakobson eva marand

Natur och Kultur

9789127605237  

Molles mattebok Lilla Natur och Kultur britt jakobson eva marand På bondgården 28–29 Sniglarna 30 Äggen 31 Vem vinner? 32 Kamraterna 33 Möns...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you