Page 1

ÖVNINGSBOK

¡Vamos! 4 är ett läromedel i spanska för årskurs 9. ¡Vamos! 4 består av: en spansk-svensk ordlista samt en elev-cd med ljudet till texterna

• en övningsbok med övningar och en svensk-spansk ordlista

• en lärarhandledning med bl.a. metodiska tips,

extraövningar, färdiga prov och kopieringsunderlag

• ett elevfacit • två lärar-cd:ar med texter, sånger och hörövningar • en elev-cd (5-pack) för komplettering

HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS • DENNIS HJELMSTRÖM

• en textbok med texter, sånger, styckeordlistor,

ÖVNINGSBOK

ISBN 978-91-523-1194-3

HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS • DENNIS HJELMSTRÖM (523-1194-3)

VAMOS4_Övnb_Omslag.indd 1

2012-02-06 12.49


Sanoma Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Grafisk form: Design by Lina/Lina Rehnstedt Illustrationer: Johan Reich, Vera Mulder (s. 110) Omslagsfoto: Getty Images/Radius Images Projektledning innehåll: Ann Wennerström Språklig granskning: Ana María Gonzáles Muñoz Pedagogisk granskning: Maria Norman, Ana Gloria Valladares, Stina Säfström Bildförteckning: Omslagsbilden Getty Images/Radius Images, s. 31 Photodisc, s. 37 Photodisc, s. 43 Image source, s. 86 Erik Cardelús, s. 120 EasyFotostock/IBL ¡Vamos! 4 Övningsbok ISBN 978-91-523-1194-3 © 2012 Harriette Persson, Erik Cardelús, Dennis Hjelmström och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Livonia 2012

2

VAMOS4_Övningsbok_tryck.indd 2

2012-02-06 13.10


CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2 I Capítulo 2 repeterar du • • • • •

att berätta om en plats grundfraser verb i presens vädret yrken

1 Preguntas sobre el texto Skriv svaren i din skrivbok. 1 2 3 4 5 6 7

¿Por qué está Roberto en Madrid? ¿Quiénes son Martín y Sonia? ¿Qué tiempo hace en Madrid durante la visita de Roberto? ¿Qué hace el padre de Roberto? ¿Y dónde trabaja? ¿Por qué hay mucho ambiente en la Plaza Mayor? Explica. ¿Por qué es especial el barrio de Lavapiés? Explica. ¿Qué es el Rastro?

¿Qué te gusta hacer cuando visitas una ciudad nueva?

2 ¿Correcto o incorrecto? Markera om följande påståenden är rätt eller fel. Correcto Incorrecto 1 Roberto nunca antes ha visitado su padre. 2 Roberto solo visita dos atracciones. 3 El Real Madrid es el nombre del Palacio Real. 4 El barrio Lavapiés está en el centro de Madrid. 6 Según Roberto, La Plaza Mayor es un sitio aburrido. 7 En El Rastro se pueden comprar cosas usadas. 8 Barajas es la estación de trenes de Madrid. 9 Durante su visita en Madrid Roberto conoce a otro peruano.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

VAMOS4_Övningsbok_tryck.indd 17

17

2012-02-06 13.10


CAPÍTULO 2

5 En el mercado Roberto está en el Rastro, el mercado enorme al aire libre que está en Madrid. Está hablando con un vendedor.

till, för dig para ti

a Skriv in försäljarens svar. Roberto —¿Cuánto cuesta esta gorra?

Vendedor 1 —__________________________________ Den kostar 20 euros.

—Es muy cara, quiero una gorra más barata. 2 —__________________________________ Men det är en mycket billig keps. —Para mí es muy cara. Gracias. 3 —__________________________________ __________________________________ Jag har ett specialpris (precio especial) till dig. —¿Un precio especial? ¿Cuánto? 4 —__________________________________ __________________________________ Bara femton euro. Det är ett mycket bra pris. —En Perú tenemos muchas, gorras así, pero más baratas. 5 —__________________________________ __________________________________ __________________________________ Du säger att det här är en spansk keps. Den är mycket speciell/typisk… 12 euros, okej? —Mejor 10 euros. 6 —__________________________________ __________________________________ Okej, men du har tur. Idag är en bra dag för dig. —¡Gracias! b Arbeta med en kompis. Träna in dialogen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

VAMOS4_Övningsbok_tryck.indd 19

19

2012-02-06 13.10


CAPÍTULO 2

16 Crucigrama A * *

*

A *

A *

A

A

* A * A

*

A

* *

* A

* *

A * A

O

T

R

A

*

A * V

E

Z

A A

Á

a Översätt de svenska orden till spanska och skriv in dem i korsordet. Exempel: en gång till HORIZONTALES

VERTICALES

alltid dessutom en gång till, igen naturligtvis nära otur snart äntligen

alltför alltså fortfarande för ögonblicket (just nu) första gången i centrum sånt är livet utomhus (t. ex. cafetería)

b Skriv i din skrivbok tre meningar som innehåller sex av orden i korsordet.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

VAMOS4_Övningsbok_tryck.indd 25

25

2012-02-06 13.10


CAPÍTULO 4

13 ¿Qué ha hecho Clara? a Läs texten på s. 18–21 igen. Markera om följande påståenden är rätt eller fel. Hoy Clara…

se ha sentido hon har känt sig Correcto Incorrecto

1 ha roto con su novio. 2 ha hablado sobre el amor. 3 ha andado por las calles de Sevilla. 4 ha comido paella con amigos. 5 ha llorado. 6 ha tomado café con los abuelos. 7 ha hecho una gira por Madrid con su grupo. 8 ha escrito muchas preguntas en su cuaderno. 9 ha hecho una entrevista. 10 se ha sentido triste. b La entrevista con Clara Omvandla påståendena i 12a till frågor. Exempel:

—Clara, ¿has roto con tu novio?

c Arbeta med en kompis. En av er är Clara och den andra intervjuar. Turas om. Intervjua Clara med hjälp av frågorna du skrev i 12b. Försök att följa upp frågorna med följdfrågor som t. ex. Tú Clara

—¿Por qué? —No sé. Hemos tenido muchos problemas.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

VAMOS4_Övningsbok_tryck.indd 43

43

2012-02-06 13.11


CAPÍTULO 5

7 ¿Qué hacen por la mañana? Välj ett tidsuttryck i rutan och skriv på raden vad personerna på bilderna gör, och när.

Exempel:

lavarse los dientes (la abuela) 1 ______________________________

levantarse (mis padres) 3 ______________________________

50

peinarse (nosotras) 2 ______________________________

lavarse las manos (tú) 4 ______________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

VAMOS4_Övningsbok_tryck.indd 50

2012-02-06 13.11


CAPÍTULO 14

9 ¡Vamos a escuchar! En casa de Dany Lyssna på dialogen och skriv svaren på raden. 1 ¿Qué fecha es la próxima pelea de Dany? __________________________________________ 2 ¿Qué van a hacer Ernesto y Ángela en la cita? ______________________________________ 3 ¿Quién es Diego? _____________________________________________________________ 4 ¿Qué más sabes sobre Diego? ___________________________________________________ 5 ¿Por qué Rafael es un romántico? ________________________________________________ 6 ¿Por qué tiene que ir, Dany? ____________________________________________________ 7 ¿Cómo va allí? ________________________________________________________________

10 ¡Vamos a hablar! a Titta på bilderna och ordna händelserna i rätt ordning genom att skriva siffrorna1–5 i rutan vid varje bild.

b Återberätta handlingen i textbokens kapitel med hjälp av bilderna.

116

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

VAMOS4_Övningsbok_tryck.indd 116

2012-02-06 13.11


CAPÍTULO 14

11 Preguntas y respuestas Skriv en passande fråga till svaret. 1 ¿__________________________________________?

Es el sábado. ¿Tú vienes?

2 ¿__________________________________________?

Está bien. Está viajando en Sudamérica.

3 ¿__________________________________________?

Pollo y verduras.

4 ¿__________________________________________?

Es rojo, azul y blanco.

5 ¿__________________________________________?

Son las dos y cuarto.

6 ¿__________________________________________?

En las afueras de Londres.

7 ¿__________________________________________?

Sí, hace tre años.

8 ¿__________________________________________?

No, no lo tengo.

12 ¡Vamos a hablar! actriz skådespelerska televisor tv (apparat)

Arbeta med en kompis. Träna in dialogen. Tú

Tu amigo/a

Hej! Vad händer? Ska du till dina föräldrar? Så klart! Som alltid på lördagar. De har köpt en ny TV och vi ska titta på en film i kväll. Vilken film ska ni se? Volver av Almodóvar. Den med Penélope Cruz. Vill du också se den? Nej tack, jag har redan sett den. Men den är bra! Och Penélope Cruz är… hur säger man…? Snygg? Ha ha. Hon är en fenomenal skådespelerska. Men ja, hon är snygg också. Och du? Vad ska du göra i kväll? Jag måste plugga. Jag har prov i historia på tisdag. Jaha. Okej, lycka till på provet! Tack! Ha det så bra! Detsamma.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

VAMOS4_Övningsbok_tryck.indd 117

117

2012-02-06 13.11


ÖVNINGSBOK

¡Vamos! 4 är ett läromedel i spanska för årskurs 9. ¡Vamos! 4 består av: en spansk-svensk ordlista samt en elev-cd med ljudet till texterna

• en övningsbok med övningar och en svensk-spansk ordlista

• en lärarhandledning med bl.a. metodiska tips,

extraövningar, färdiga prov och kopieringsunderlag

• ett elevfacit • två lärar-cd:ar med texter, sånger och hörövningar • en elev-cd (5-pack) för komplettering

HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS • DENNIS HJELMSTRÖM

• en textbok med texter, sånger, styckeordlistor,

ÖVNINGSBOK

ISBN 978-91-523-1194-3

HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS • DENNIS HJELMSTRÖM (523-1194-3)

VAMOS4_Övnb_Omslag.indd 1

2012-02-06 12.49

9789152311943