Page 1

MÄSTERKATTEN Repetition och Utmaning Mästerkatten Repetition och Utmaning 1 är säkrad efter Lgr 11:s kunskapskrav. Boken kan med fördel användas som extrabok i klass­ rummet eller som läxbok hemma. Innehåll Boken innehåller tio kapitel. De fem första hjälper dig arbeta vidare med målen från Mästerkatten 1A och de fem sista har uppgifter som hör till målen i Mästerkatten 1B. Båda sidorna på alla uppslag i boken bearbetar samma matematiska samband, begrepp eller område. Välj om du ska arbeta med den vänstra sidan, som ger dig repetition, eller den högra sidan, som utmanar dig lite mer än grundboken gör. Kanske vill du göra båda sidor. Först i boken och i mitten av boken hittar du reflektionssidor. Där kan du måla de sidor som du har arbetat med och visa hur du tyckte att sidorna var. Kanske vill din lärare hjälpa dig välja sidor genom att markera vilka sidor hon eller han tycker är bra att du gör. I serien för åk 1 ingår • Grundbok – 1A och 1B • Repetition och Utmaning 1 – extrabok för hela läsåret som följer målen i grundböckernas kapitel

• Talkort – färdighetsträning på kort som skrivs ut gratis på gleerups.se/Mästerkatten

• Lärarwebb 1 – handledning till läraren med bl.a. interaktiva övningar och möjlighet att göra egna övningsblad

Curt Öreberg

MÄSTERKATTEN Repetition och Utmaning

1


VÄlKoMMEN Till

MÄSTERKATTEN Repetition och Utmaning

1A 1

Rita dit eller stryk över saker i burkarna så antalet stämmer.

4

5

3

0

2

0

5

1

1

Rita dit eller stryk över saker i burkarna så antalet stämmer.

5

10

7

15

9

13

8

20

Måla färdigt halsbandet. Gör talmönstret färdigt.

4

Antal–siffra, mönster.

0

2

4

1

3

5

Antal–siffra, mönster.

På alla VÄNSTER-sidor

På alla HÖGER-sidor

hittar du REPETITION.

hittar du UTMANING.

5


Reflektion 1 A Måla de sidor du gjort. Välj färg efter

Kapitel 1

hur lätt eller svår du tyckte sidan var: röd

= svår

gul

= mittemellan Måla de sidor du gjort:

grön = lätt 4

Kapitel 2

9

7

Måla de sidor du gjort:

10 11

12 13

14 15

Kapitel 4

16 17

18 19

20 21

22 23

Kapitel 5

Måla de sidor du gjort: 24 25

6

Kapitel 3

Måla de sidor du gjort: 8

5

26 27

28 29

Måla de sidor du gjort: 30 31

32 33

34 35

36 37

38 39

Reflektion 1A

3


4

Jag betalar med en tiokrona. Hur mycket f책r jag tillbaka?

3 kr

Prova t채nka tiokompisar!

1 kr

4 kr

1 kr

; kr

; kr

3 kr

5 kr

2 kr

5 kr

; kr

5 kr

2 kr

4 kr

5 kr

; kr

3 kr

2 kr

; kr

3 kr

; kr

24

; kr

Addition och subtraktion i samma uppgift, tiokompisar.

7 kr

; kr


4

Jag betalar med en hundralapp. Hur mycket f책r jag tillbaka?

Prova t 채nka tio kompisa

r!

60 kr 20 kr

50 kr 30 kr

40 kr 10 kr

70 kr

; kr

; kr

; kr

; kr

; kr

; kr

; kr

; kr

; kr

Addition och subtraktion i samma uppgift, utnyttja tiokompisar.

25


2 =

10= _ __

__

8+2

10-

=_

=

103

_ __

2

_ __

7

2+8

10-

3+7

_ __

_ __

=

_ __

=

8

H채r f책r du snurra p책 boken.

6+4=10

10-4=6

=_

__

7+3

= Se samband

Blandat

48

6+4=;

7+3=;

8+2=;

10-6=;

10-7=;

10-8=;

10-4=;

10-3=;

10-2=;

3+4=;

7-3=;

5+4=;

9-5=;

8-6=;

7-4=;

8-2=;

4+5=;

6+2=;

Se och utnyttja samband.


2 H채r f책r du snurra p책 boken.

__ 0=

100 -2

_

0

__ =_

0 20+ 8

100 -1

_ _ _ 0= 8

1 0 0 -9

__ =_

100 -

__

=_ 0

10+ 9 Se samband

__

90+ 1

2 _ 0=

__

_ 0=

__ 80+

_ 0=

60+40=100

100-40=60

40+60=;

30+70=;

100-40=;

100-30=;

100-60=;

100-70=;

Blandat

3 + 6 = ;

70-40=;

90-30=;

7 - 4 = ;

9 - 6 = ;

30+40=;

60+30=;

3 + 4 = ;

90-60=; Se och utnyttja samband.

49


3

Skriv eller m책la s책 det st채mmer.

;

;

tiotal

;

tiotal

;

ental

ental

1 tiotal ; 4 ental ;

17

;

;

tiotal

;

tiotal

;

ental

ental

1 tiotal ; 3 ental ;

12 Blandat

6+10=;

10+;=15

;+10=14

19-10=;

16-;=10

;-10=7

3+10=;

10+;=12

;+10=16

20-10=;

18-;=10

;-10=1

54

Tiotal,ental, l채tta additions- och subtraktionstabellen.


3

Skriv eller rita sü det stämmer.

kr

kr

2 7 kr

7 2 kr

4 6 kr

kr

6 8 kr

9 9 kr

tja Utnyt d n b sam a

6+2=;

9-3=;

4+5=;

26+2=;

19-3=;

24+5=;

56+2=;

39-3=;

44+5=;

96+2=;

79-3=;

84+5=;

Samband pengar –positionssystem, utnyttja samband.

55


5

Hur många ögon, svansar, ben och vingar har djuren? Fyll i tabellen.

ögon rävar harar ekorrar möss

78

Tabell.

öron

svansar

ben


5

Hur många ögon, svansar, ben och vingar har djuren? Fyll i tabellen.

ögon

svansar

ben

vingar

kråkor rådjur råttor fåglar rävar tillsammans

Tabell.

79


MÄSTERKATTEN Repetition och Utmaning Mästerkatten Repetition och Utmaning 1 är säkrad efter Lgr 11:s kunskapskrav. Boken kan med fördel användas som extrabok i klass­ rummet eller som läxbok hemma. Innehåll Boken innehåller tio kapitel. De fem första hjälper dig arbeta vidare med målen från Mästerkatten 1A och de fem sista har uppgifter som hör till målen i Mästerkatten 1B. Båda sidorna på alla uppslag i boken bearbetar samma matematiska samband, begrepp eller område. Välj om du ska arbeta med den vänstra sidan, som ger dig repetition, eller den högra sidan, som utmanar dig lite mer än grundboken gör. Kanske vill du göra båda sidor. Först i boken och i mitten av boken hittar du reflektionssidor. Där kan du måla de sidor som du har arbetat med och visa hur du tyckte att sidorna var. Kanske vill din lärare hjälpa dig välja sidor genom att markera vilka sidor hon eller han tycker är bra att du gör. I serien för åk 1 ingår • Grundbok – 1A och 1B • Repetition och Utmaning 1 – extrabok för hela läsåret som följer målen i grundböckernas kapitel

• Talkort – färdighetsträning på kort som skrivs ut gratis på gleerups.se/Mästerkatten

• Lärarwebb 1 – handledning till läraren med bl.a. interaktiva övningar och möjlighet att göra egna övningsblad

Curt Öreberg

MÄSTERKATTEN Repetition och Utmaning

1

9789140679505