Page 1

11

SKRIV NIVÅ 1 ingår i

skriv i nivåer

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande

10 9

svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

9

Stjärnsvenska

SKRIV N I VÅ

SKRIV I NIVÅER R EVIDER AD Lgr

11

1

8 I SKRIV I NIVÅER

• • • • •

1

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

mönster känna igen bokstäver skriva bokstäver ljud i ord sambandet mellan ljud och bokstav

9

7 9

6 Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

5

4

3

2 9 9

1 Best.nr 47-10999-9

NIVÅ

Tryck.nr 47-10999-9

9

9

4710999_Skriv1_omslag.indd 1

2012-12-17 11.04


Innehåll Skriv i nivåer 1 Mönster ................................................................................................................... sidan 2 Känna igen bokstäver ...................................................................... sidan 9 Skriva bokstäver ................................................................................... sidan 12 Ljud i ord ........................................................................................................ sidan 16 Sambandet mellan ljud och bokstav .................. sidan 18 Ordförrådet ................................................................................................. sidan 24

ISBN 978-91-47-10999-9 © 2013 Åsa Andersson, Marie Kiovsky och Liber AB Projektgrupp första upplagan: Birgit Eriksson, Anna Lindén Projektgrupp andra upplagan: Malin Wedsberg, Toula van Rooij Formgivning: Toula van Rooij Produktion: Eva Runeberg Påhlman Bilder: Emma Göthner Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2013

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 Epost: kundservice.liber@liber.se

4710999_Skriv1_inlaga.indd 1

2012-12-17 11.07


Lgr 11 centralt innehåll i svenska

Stjärnsvenska

årskurs 1–3

SKRIV I NIVÅER

Moment som ingår: Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. • Enkla former för textbearbetning. • Handstil och att skriva på dator. • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. • Alfabetet och alfabetisk ordning. • Sambandet mellan ljud och bokstav.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led. • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Tala, lyssna och samtala • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Språkbruk • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Berättande texter och sakprosatexter • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Informationssökning och källkritik • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

4710999_Skriv1_omslag.indd 2

Nivå 1 • mönster • känna igen bokstäver • skriva bokstäver • ljud i ord • sambandet mellan ljud och bokstav Nivå 2 • alfabetisk ordning • ordbilder • skriva ord • skriva meningar • berätta Nivå 3 • frågor • rim • meddelanden • alfabetisk ordning • berätta • vokaler och konsonanter

Nivå 4 • dialoger • alfabetisk ordning • ck-ljud • berätta • fakta • ng-ljud • motsatser • sammansatta ord • skriva listor Nivå 5 • frågor • substantiv • adjektiv • verb • synonymer • berätta • tj-ljud • rim • j-ljud Nivå 6 • ordkunskap • tempusformer • komparation • längre meningar • sj-ljud • fakta

Nivå 7 • skriva i punktform • dubbelteckning • skriva om böcker • dikt med och utan rim • ordens stammar, släktord • olika slags meningar • pronomen • grundtal, ordningstal • synonymer • berätta • textbearbetning Nivå 8 • förkortningar • tj-ljud • svårstavade ord • fakta • ändelser • tempusformer • prepositioner • sammansatta ord • informationssökning • källkritik • lånord • berätta • textbearbetning

2012-12-17 11.04


Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

SPÅRET

2 4710999_Skriv1_inlaga.indd 2

Kopiering förbjuden

M Ö N STE R

w Följ spåret med pennan.

2012-12-11 15.59


Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Åå

Ää

Öö

Kopiering förbjuden

MO Ö N STE ST E R

w Följ med pennan.

4710999_Skriv1_inlaga.indd 3

3 2012-12-11 15.59


Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

VÄNSTER

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

HÖGER

M Ö N STE R

w Rita färdigt.

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

4 4710999_Skriv1_inlaga.indd 4

M

M

M

M

M

M Kopiering förbjuden

M

2012-12-11 15.59


Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Åå

Ää

Öö

Kopiering förbjuden

M Ö N STE R

w Rita färdigt.

4710999_Skriv1_inlaga.indd 5

5 2012-12-11 15.59


Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

LIKA – OLIKA w Måla det djur som är likadant

6 4710999_Skriv1_inlaga.indd 6

Kopiering förbjuden

M Ö N STE R

som djuret i ramen.

2012-12-11 15.59


Lgr 11 centralt innehåll i svenska

Stjärnsvenska

årskurs 1–3

SKRIV I NIVÅER

Moment som ingår: Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. • Enkla former för textbearbetning. • Handstil och att skriva på dator. • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. • Alfabetet och alfabetisk ordning. • Sambandet mellan ljud och bokstav.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led. • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Tala, lyssna och samtala • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Språkbruk • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Berättande texter och sakprosatexter • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Informationssökning och källkritik • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

4710999_Skriv1_omslag.indd 2

Nivå 1 • mönster • känna igen bokstäver • skriva bokstäver • ljud i ord • sambandet mellan ljud och bokstav Nivå 2 • alfabetisk ordning • ordbilder • skriva ord • skriva meningar • berätta Nivå 3 • frågor • rim • meddelanden • alfabetisk ordning • berätta • vokaler och konsonanter

Nivå 4 • dialoger • alfabetisk ordning • ck-ljud • berätta • fakta • ng-ljud • motsatser • sammansatta ord • skriva listor Nivå 5 • frågor • substantiv • adjektiv • verb • synonymer • berätta • tj-ljud • rim • j-ljud Nivå 6 • ordkunskap • tempusformer • komparation • längre meningar • sj-ljud • fakta

Nivå 7 • skriva i punktform • dubbelteckning • skriva om böcker • dikt med och utan rim • ordens stammar, släktord • olika slags meningar • pronomen • grundtal, ordningstal • synonymer • berätta • textbearbetning Nivå 8 • förkortningar • tj-ljud • svårstavade ord • fakta • ändelser • tempusformer • prepositioner • sammansatta ord • informationssökning • källkritik • lånord • berätta • textbearbetning

2012-12-17 11.04


11

SKRIV NIVÅ 1 ingår i

skriv i nivåer

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande

10 9

svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

9

Stjärnsvenska

SKRIV N I VÅ

SKRIV I NIVÅER R EVIDER AD Lgr

11

1

8 I SKRIV I NIVÅER

• • • • •

1

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

mönster känna igen bokstäver skriva bokstäver ljud i ord sambandet mellan ljud och bokstav

9

7 9

6 Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

5

4

3

2 9 9

1 Best.nr 47-10999-9

NIVÅ

Tryck.nr 47-10999-9

9

9

4710999_Skriv1_omslag.indd 1

2012-12-17 11.04

9789147109999  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you