Page 1

Safari MatteSafari 1B består av en elevbok, en läxbok, en lärarhandledning och en fördjupningsbok, Kikaren.

Safari Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer

Kikaren 1B ISBN 978-91-523-2255-0

(523-2255-0)


Välkommen till Kikaren 1B! Den här boken hör ihop med MatteSafari 1B. I Kikaren får du träna mer på det du har arbetat med i grundboken. Lycka till! Författarna


6 Tal

Kikaren

Till sidorna 6–11 i MatteSafari 1B

Hur många bollar är det?

bollar

bollar

bollar

10 + 7 =

9 + 10 =

10 +

= 17

10 + 5 =

6 + 10 =

10 +

= 20

10 + 3 =

4 + 10 =

10 +

= 18

Dela upp talet.

16 = 10 + 6

20 =

+

15 =

+

19 = 10 +

14 =

+

17 =

+

11 =

18 =

+

13 =

+

2

+

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Kikaren Tanja kramar 3 snöbollar. Trixi kramar 10 och Tim 4. Hur många blir det tillsammans?

Svar:

snöbollar

Tanja betalar 19 kronor för 3 glassar.

Ringa in Tanjas glassar.

Vilka glassar köper hon?

Trixigt! Hur många glassar ligger i påsen? Jag har 18 glassar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Jag har 16 glassar.

Jag har 20 glassar.

3


Kikaren

Till sidorna 12–14 i MatteSafari 1B

Måla och skriv talet.

1 tiotal 5 ental

1 tiotal 8 ental

1 tiotal 6 ental

2 tiotal 0 ental

Måla glassen med 2 ental

gul.

Måla glassen med 2 tiotal

brun.

12

20

Skriv tiotal och ental.

11 =

tiotal

ental

14 =

tiotal

ental

17 =

tiotal

ental

12 =

tiotal

ental

20 =

tiotal

ental

13 =

tiotal

ental

Skriv talen som fattas. 11

4

14

16

19

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Kikaren Räkna ut och skriv bokstaven. Läs och rita.

13 = 10 + 0 +

1

2

3

4

17

19

20

14 = 2 + 10 +

A

L

G

S

R

T

U

12 = 10 + 1 + 15 = 1 + 10 + 20 = 10 + 6 + 4 + 5 + 10 =

10 + 3 + 4 = 10 + 10 + 0 = 10 + 3 + 6 =

Trixigt! Skriv barnens tal. Mitt tal har 2 ental. Tiotalen är hälften så många.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Mitt tal har 1 tiotal. Entalen är 3 fler än tiotalen.

5


Kikaren

Till sidorna 15-17 i MatteSafari 1B

Dra streck till bollen med talet efter. 16

14

19

12

10

12

17

11

20

15

18

13

Skriv talet före och talet efter.

17

14

11

Måla mössan med det största talet. 16

19

13

14

18 11

15

20 12

11

13

17

Måla glassen med det minsta talet. 20

19 18

6

11

16 15

13

14

20

10 12

12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Kikaren Skriv talet.

Talet före 15 är

.

Talet före 20 är

Talet efter 10 är

.

. Talet före 19 är

Talet efter 19 är

.

Talet före 11

.

är

.

Darin kastar 14 snöbollar.

Tanja kastar 18 snöbollar.

Yann kastar 3 fler.

Li kastar 2 färre.

Hur många kastar Yann?

Hur många kastar Li?

Svar:

Svar:

snöbollar

snöbollar

Trixigt! Skriv talen i ordning. Börja med det minsta talet. 14

19

10

17

20

12

15

R

A

S

T

R

T

U

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

7


8 Subtraktion

Kikaren

Till sidorna 64–69 i MatteSafari 1B

Dra streck till svaret. 6 – 5

9 – 6

1

2 11

19 – 6

7 – 5

3 12

17 – 5

8 – 3

4

8 – 4

9–3

5

13

14

16 – 5

18 – 4

6 15

16

19 – 3

18 – 3

Skriv talen som fattas.

16 –

= 11

19 –

= 14

18 –

= 16

15 –

= 13

16 –

= 12

17 –

= 10

17 –

= 14

18 –

= 13

19 –

= 12

Måla vägen där svaret är 13.

17 – 4

16 – 4

18 – 5

16 – 3

17 – 2

15 – 3

16 – 1

19 – 7

19 – 5

19 – 6

17 – 3

18 – 6

14

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Kikaren Malin har 18 kr. Hon köper en badboll för 6 kr. Hur mycket har hon kvar?

Svar:

kr

Malte har 19 kr. Han hyr en handduk för 5 kr. Hur mycket har han kvar?

Svar:

kr

15 barn vill åka kana. 4 barn åker iväg. Hur många står kvar?

Svar:

barn

Trixigt! Skriv talen som fattas.

19

17

13

9

19

16

10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

1

Jag ser ett mönster!

1

15


Kikaren

Till sidorna 70–73 i MatteSafari 1B

Vilka har samma svar? Måla dem i samma färg. 18 – 3

19 – 6

17 – 4

18 – 4 19 – 4

19 – 5

17 – 5 Måla den med största svaret

röd.

Måla den med minsta svaret

blå.

17 – 2 19 – 3

17 – 5

19 – 4

18 – 6

18 – 6

16 – 3 18 – 4

16 – 5 15 – 2

Rita en räknesaga. Räkna ut.

16 – 4

17 – 5

16 – 4 = 16

17 – 5 = Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Kikaren Nina har 19 fiskar. Olle har 6 färre. Hur många fiskar har Olle?

Svar:

fiskar

Bosse har 18 kr. Han köper en glass. Sedan har han 11 kr kvar. Hur mycket kostade glassen?

Svar:

kr

Trixigt! Trixi har 18 kr.

Tim har 19 kr.

Hon får 10 kr kvar när hon har betalat frukterna.

Han får 12 kr kvar när han har betalat frukterna.

Vad kan frukterna kosta?

Vad kan frukterna kosta?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

17


Kikaren

Till sidorna 74–77 i MatteSafari 1B

Vad vill Trixi ha? Räkna ut. Skriv rätt bokstav i rutan.

– 2 = 12

– 6 = 12

14

15

16

17

18

19

20

– 3 = 14

– 8= 11

E

L

R

N

S

O

T

– 2 = 13 – 3 = 15

– 5 = 13

– 8 = 12

– 1 = 19

– 6 = 13

– 2 = 17

– 4 = 12

– 3= 12

Starta vid 20. Skriv talet som fattas för att komma till nästa tal.

20 –

17 –

13 –

10 –

2

Svaret står på taket. Skriv egna tal så de passar till svaren.

11

13

15 – 4

18

15

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Kikaren Tanja ska simma 20 meter. Hon har simmat 14 meter. Hur många meter har hon kvar?

Svar:

meter

I bassängen finns 17 barn. 2 flickor och 3 pojkar går upp. Hur många barn är kvar i bassängen?

Svar:

barn

Trixigt! Tim, Tanja och Trixi har 20 kr var. Var och en hyr två av sakerna. När de betalat har Trixi 11 kr kvar. Tanja har 12 kr kvar och Tim har 13 kr kvar. Vilka saker hyr de? Skriv eller rita.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

19


10 Upp till 100 Kikaren

Till sidorna 120–125 i MatteSafari 1B

Skriv talen som fattas.

0

20

60

Måla i rätt färg.

Räkna 10 i taget. Fortsätt till 100.

60

70 30 Hur många tior ska du betala? Rita.

26

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Kikaren Hur många kronor har de tillsammans?

Svar:

kr

Svar:

kr

Svar:

kr

Svar:

kr

Trixigt! Vem har 70 kr? Ringa in. Jag har fyra tior och fyra femmor.

Jag har en 20-kronorssedel, fyra tior och två femmor. Jag har en 50-kronorssedel och två femmor.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

27


Kikaren

Till sidorna 126–127 i MatteSafari 1B

Dra streck till svaret. 20 + 30 90 – 30

10 + 40

50

30 + 30

70 – 20 60

80 – 30

40 + 20

20 + 50

80 – 10

70

90 – 20

Vad kostar de tillsammans?

Svar:

kr

Svar:

kr

Svar:

kr

Svar:

kr

Hur mycket får du kvar?

Svar: 28

kr

Svar:

kr

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Kikaren Glasögonen kostar 60 kr mer än kepsen. Vad kostar glasögonen?

Svar:

kr

Du har 90 kr. Du köper helikoptern. Hur mycket får du kvar?

Svar:

kr

Hur mycket mer än Trixi ska Tim betala?

Svar:

kr

Trixigt! Dra streck från talen till rätt kryss.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

29


Kikaren

Till sidorna 128–129 i MatteSafari 2B

Skriv talet som fattas.

20 + 10 +

= 100

30 +

+ 30 = 100

30 + 50 +

= 100

50 +

+ 40 = 100

60 + 10 +

= 100

20 +

+ 30 = 100

Skriv talet som fattas. Skriv sedan bokstaven i rutan.

+ 90 = 100

100 = 30 +

+ 70 = 100

100 = 50 +

+ 20 = 100

100 = 80 +

+ 50 = 100

100 = 40 +

+ 60 = 100 P

L

I

T

O

N

M

L

10

20

30

40

50

60

70

80

Skriv talet som fattas.

80 + 20 =

+ 70

50 +

= 20 + 80

60 + 40 =

+ 90

40 +

= 70 + 30

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Kikaren Hur mycket kostar de tillsammans?

Svar:

kr

Du köper bilen och betalar 100 kr. Hur mycket får du tillbaka?

Svar:

kr

Rita tre saker som kostar 100 kr tillsammans. Skriv priser.

Trixigt! Trixi har 100 kr. Hur många bullar kan hon köpa?

Svar:

bullar

Tim har 100 kr. Hur många kakor kan han köpa?

Svar:

kakor

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

31


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02

Redaktör: Ann de Bourgh Grafisk form och produktion: AB Typoform Illustrationer: Yann Robardey/AB Typoform Matte Direkt Safari Kikaren 1B ISBN 978-91-523-2255-0 © 2014 Pernilla Falck, Margareta Picetti, Siw Elofsdotter Meijer och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Livonia Print, Lettland 2014


Safari MatteSafari 1B består av en elevbok, en läxbok, en lärarhandledning och en fördjupningsbok, Kikaren.

Safari Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer

Kikaren 1B ISBN 978-91-523-2255-0

(523-2255-0)

9789152322550  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you