Page 1

MATEMATIK 2B

2A

Målen och det matematiska innehållet i Prima utgår från Lgr 11. Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. De får dessutom dokumentera, förklara och argumentera för sin lösning och dess rimlighet både muntligt och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor utvecklas.

ÖK UT

2B

Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje elev möjlighet till en individuell utveckling. NYHET! Tänk till eleverna får här använda sina kunskaper i uppgifter av problemkaraktär. Träna mer ger eleverna en möjlighet att befästa kunskaper som de har arbetat med i kapitlen.

PRIMA Matematik för skolår 2 består av: • två grundböcker

• en lärarhandledning

• en extrabok

• en lärarwebb

• en utmaningsbok

• en elevwebb

AT IN N E H Å

ISBN 978-91-40-67895-9

Åsa Brorsson 9

789140 678959

LL

!


Innehåll Kapitel 6

s. 4

• • • • •

Mål Mattelabbet: Geometri Geometriska objekt Talen 0 till 1000 Addition med tiotalsövergång, 0 till 100 • Miniräknaren • Diagnos • Repetition/Utmaning

Kapitel 7 • • • • • • • •

• • • • •

Mål Mattelabbet: Massa Massa Räknesättet multiplikation Mer om subtraktion med tiotalsövergång, 0 till 20 • Diagnos • Repetition/Utmaning

s. 76

• Mål • Mattelabbet: Subtraktion i talområdet 0 till 100 • Subtraktion med tiotalsövergång, 0 till 100 • Multiplikation, tabell 2, 5 och 10 • Räknesättet division • Diagnos • Repetition/Utmaning

s. 28

Mål Mattelabbet: Talsorter och addition Addition med talsortsräkning Avrundning Mönster Addition med uppställning Diagnos Repetition/Utmaning

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10 • • • • • • •

s. 104

Mål Mattelabbet: Symmetri Symmetriska bilder Att välja rätt räknesätt Subtraktion med uppställning Diagnos Repetition/Utmaning

s. 54 • Tänk till Problemlösning • Träna mer Färdighetsträning

s. 128 s. 133


9

76

Skol-OS


MÅL

I det här kapitlet lär du dig • subtraktion i talområdet 0 till 100, med tiotalsövergång • multiplikation, tabell 2, 5 och 10 • om division.

77


Mattelabbet 9

78

1

Hämta några tiokronor och 3 enkronor.

2

Låtsas att du köper en banan för 5 kronor. Hur mycket pengar får du kvar?

Laborativt arbete med subtraktion i talområdet 0 till 100.


3

Rita och skriv hur du löser uppgiften.

LÖSNING

4

Rita och skriv hur en kompis löser uppgiften.

LÖSNING

Underlag för utbyte av idéer och diskussion.

79


MÅL

Subtraktion i talområdet 0 till 100, med tiotalsövergång.

Skriv differensen.

80

6 12-6=;

6 22-6=1 ;

26 32-6=;

11-3=;

21-3=;

81-3=;

14-9=;

24-9=;

64-9=;

16-7=;

26-7=;

56-7=;


Skriv f채rdigt subtraktionen. 12-4=;

16-9=;

;-4=9

22-4=;

26-9=;

;-4=19

32-4=;

56-9=;

;-4=29

15-8=;

14-5=;

;-2=9

25-8=;

24-5=;

;-2=19

75-8=;

44-5=;

;-2=29

11-3=;

18-9=;

;-9=3

21-3=;

28-9=;

;-9=13

51-3=;

68-9=;

;-9=23

13-9=;

17-9=;

23-9=;

27-9=;

53-9=;

67-9=;

81


Blandad träning Rita färdigt mönstret.

94

Geometriska mönster.


Skriv differensen. 12-5=;

11-3=;

13-4=;

12-8=;

12-9=;

13-8=;

13-5=;

11-6=;

11-8=;

15-8=;

17-9=;

11-7=;

11-4=;

15-7=;

13-6=;

14-6=;

16-9=;

14-5=;

12-7=;

11-6=;

14-8=;

11-5=;

13-7=;

17-8=;

Skriv färdigt talraden. 100

200

800

140

340

640

110

220

450

199

399

499

101

341

781

Subtraktion i talområdet 0 till 20 med tiotalsövergång. Talraden.

95


Diagnos 9 Skriv differensen.

1

15-9=;

22-5=;

23-4=;

25-9=;

42-5=;

73-4=;

35-9=;

25-8=;

31-4=;

43-7=;

14-6=;

73-8=;

54-6=;

3.2=;

8.2=;

10.2=;

9.2=;

4.2=;

5.2=;

2.5=;

4.5=;

10.5=;

6.5=;

3.5=;

1.5=;

Skriv produkten

3

Skriv produkten

4

Skriv produkten

5

1

13-4=;

Skriv differensen.

2

96

12-5=;

2

4.10=;

1.10=;

5.10=;

7.10=;

2.10=;

9.10=;

Subtr. i talomr. 0 till 100 med tiotalsรถver.

3

4

5

Multiplikation, tabell 2, 5 och 10.


6

Dela upp konerna så att barnen får lika många var. Skriv divisionen.

=;

=;

=;

7

Hur många barn räcker konerna till? Ringa in och skriv färdigt divisionen.

Varje barn ska ha 3 koner.

9

Varje barn ska ha 2 koner.

8

=;

Konerna räcker till ; barn.

=;

Konerna räcker till ; barn.

6

Delningsdivision.

7

Innehållsdivision.

97


Repetition

Stryk över och räkna ut differensen.

8-4= ;

18-4= ;

28-4= ;

12-4= ;

22-4= ;

32-4= ; utmaning

Vilket är talet? Börja på 100. Subtrahera två tiotal. Addera 5. Subtrahera 9. Subtrahera 4. Vilket tal har du nu?

Börja på 56. Addera 19. Subtrahera 21. Subtrahera 8. Addera 5. Vilket tal har du nu?

Skriv en egen talgåta.

98

Subtraktion i talområdet 0 till 100, med tiotalsövergång.


Repetition

Skriv subtraktionen.

;-:=;

;-:=;

;-:=;

;-:=;

;-:=;

;-:=;

;-:=;

;-:=;

utmaning

Skriv färdigt tabellen. Pollys poäng

Miltons poäng

Differens

43

45

2

22

18

53

47

64

72

51

6 68

7 5

Subtraktion i talområdet 0 till 100, med tiotalsövergång.

99


TÄNK TILL

Fröken har 24 bollar. Hon ger lika många bollar till varje lag. Hur många lag kan det vara och hur många bollar får varje lag? Skriv flera olika lösningar.

Hitta på ett eget liknande problem.

Lämplig att arbeta med efter kapitel 9.

131


På hur många sätt kan Johanna dela figurerna så att det är symmetriskt? Rita symmetrilinjerna.

Rita en symmetrisk figur. Sätt ut symmetrilinjerna.

132

Lämplig att arbeta med efter kapitel 10.

TÄNK TILL


TRÄNA MER

Skriv summan. 3 + 8 = ;

2 + 9 = ;

5+7=;

8 + 5 = ;

9 + 7 = ;

6+8=;

9 + 4 = ;

5 + 8 = ;

9+3=;

8 + 7 = ;

7 + 8 = ;

6+6=;

4 + 8 = ;

9 + 5 = ;

6+9=;

3 + 9 = ;

9 + 9 = ;

5+6=;

7 + 7 = ;

7 + 4 = ;

9+8=;

9 + 6 = ;

4 + 9 = ;

4+7=;

9 + 2 = ;

8 + 6 = ;

6+7=;

2 + 1 6 = ;

1 1 + 5 = ;

13+4=;

4 + 1 5 = ;

1 3 + 6 = ;

17+1=;

5 + 1 3 = ;

1 2 + 6 = ;

13+6=;

Skriv färdigt additionen. ;+ 5 = 1 4

8 + ;= 1 6

;+ 8 = 1 3

7 + ;= 1 3

;+ 3 = 1 1

9 + ;= 1 2

Befästa addition i talområdet 0 till 20 med tiotalsövergång.

133


MATEMATIK 2B

2A

Målen och det matematiska innehållet i Prima utgår från Lgr 11. Mattelabbet tränar eleverna på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. De får dessutom dokumentera, förklara och argumentera för sin lösning och dess rimlighet både muntligt och skriftligt. Elevernas matematiska förmågor utvecklas.

ÖK UT

2B

Diagnos, Repetition och Utmaning ger varje elev möjlighet till en individuell utveckling. NYHET! Tänk till eleverna får här använda sina kunskaper i uppgifter av problemkaraktär. Träna mer ger eleverna en möjlighet att befästa kunskaper som de har arbetat med i kapitlen.

PRIMA Matematik för skolår 2 består av: • två grundböcker

• en lärarhandledning

• en extrabok

• en lärarwebb

• en utmaningsbok

• en elevwebb

AT IN N E H Å

ISBN 978-91-40-67895-9

Åsa Brorsson 9

789140 678959

LL

!

9789140678959