Page 1

11

Stjärnsvenska

SKRIV NIVÅ 3 ingår i

SKRIV I NIVÅER

skriv i nivåer

10

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

• • • • • •

N I VÅ

8

9

3

11

SKRIV

9

Böckerna börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar i föregående nivå och en enkel diagnos. Sist i varje bok finns ordförrådet för barnens ordsamling. I SKRIV I NIVÅER

R EVIDER AD Lgr

9

3

7

9

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

frågor rim meddelanden alfabetisk ordning berätta vokaler och konsonanter

6

5

Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

4

3

2 9 9

1 Best.nr 47-11001-8

NIVÅ

Tryck.nr 47-11001-8

9

9

4711001_Skriv3_omslag.indd 1

2013-01-15 12.44


Lgr 11 centralt innehåll i svenska

Stjärnsvenska

årskurs 1–3

SKRIV I NIVÅER

Moment som ingår: Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. • Enkla former för textbearbetning. • Handstil och att skriva på dator. • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. • Alfabetet och alfabetisk ordning. • Sambandet mellan ljud och bokstav.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led. • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Tala, lyssna och samtala • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Språkbruk • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Berättande texter och sakprosatexter • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Informationssökning och källkritik • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

4711001_Skriv3_omslag.indd 2

Nivå 1 • mönster • känna igen bokstäver • skriva bokstäver • ljud i ord • sambandet mellan ljud och bokstav Nivå 2 • alfabetisk ordning • ordbilder • skriva ord • skriva meningar • berätta Nivå 3 • frågor • rim • meddelanden • alfabetisk ordning • berätta • vokaler och konsonanter

Nivå 4 • dialoger • alfabetisk ordning • ck-ljud • berätta • fakta • ng-ljud • motsatser • sammansatta ord • skriva listor • vokaler och konsonanter Nivå 5 • frågor • substantiv • adjektiv • verb • synonymer • berätta • tj-ljud • rim • j-ljud Nivå 6 • ordkunskap • tempusformer • komparation • längre meningar • sj-ljud • fakta

Nivå 7 • skriva i punktform • dubbelteckning • skriva om böcker • dikt med och utan rim • ordens stammar, släktord • olika slags meningar • pronomen • grundtal, ordningstal • synonymer • berätta • textbearbetning Nivå 8 • förkortningar • tj-ljud • svårstavade ord • fakta • ändelser • tempusformer • prepositioner • sammansatta ord • informationssökning • källkritik • lånord • berätta • textbearbetning

2013-01-11 15.20


INNEHÅLL SKRIV 3 Repetition

........................................................

sidan 2

Diagnos ............................................................... sidan 5 Frågor .................................................................... sidan 6 Rim ...................................................................... sidan 10 Meddelanden ............................................ sidan 13 ..............................

sidan 18

..............................................................

sidan 22

Alfabetisk ordning Berätta

Vokaler och konsonanter ............. sidan 28 Ordförrådet

4711001_Skriv3_inlaga.indd 1

................................................

sidan 34

2013-01-14 07.53


ISBN 978-91-47-11001-8 © 2013 Åsa Andersson, Marie Kiovsky och Liber AB Projektgrupp första upplagan: Birgit Eriksson, Anna Lindén Projektgrupp andra upplagan: Malin Wedsberg, Toula van Rooij Formgivning: Toula van Rooij Produktion: Eva Runeman Påhlman Bilder: Kenneth Andersson Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2013

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 Epost: kundservice.liber@liber.se

4711001_Skriv3_inlaga.indd 36

2013-01-14 07.53


XX R E P ETITI O N

w Skriv meningarna med stor bokstav och punkt.

svea ritar en ko äter solen är gul en tiger ryter hugo styr bilen

Kopiering förbjuden

w Rita till en av meningarana.

Lgr 11: språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt

4711001_Skriv3_inlaga.indd 3

3 2013-01-14 07.53


R E P ETITI O N

w Isak ska bada. Skriv vad som händer.

í˘ą

í˘˛ Isak, typ 10 ĂĽr, pĂĽ väg till badet bärande snorkel, cyklop, simfĂśtter, badboll, handduk – ivrig och glad i färg

4 4711001_Skriv3_inlaga.indd 4

í˘´

Lgr 11: sprükets struktur med stor och liten bokstav, punkt skapande av text där ord och bild samspelar

Kopiering fĂśrbjuden

í˘ł

2013-01-14 07.53


XX D IAG N OS

Kan du? w Dra streck mellan bokstäverna i alfabetets ordning. Börja med e.

e

p

i

f h

g

o

j

l m k n

Kopiering förbjuden

w Skriv rätt ord till bilderna.

byxa

sko

fisk

ask

sax

skal

båge

bak

tåg

bil

får

bok

4711001_Skriv3_inlaga.indd 5

5 2013-01-14 07.53


Var är de? w Skriv svar på frågorna. F RÅG O R

Skriv hela meningar om du kan.

Vem är i ett hav?

En säl är i ett hav.

Vem är i en ost? Vem är i ett gryt? Vem är i en hage?

?

? ???

w Här ser du frågetecken. Måla så fint du kan.

6 4711001_Skriv3_inlaga.indd 6

L gr 11: språkets struktur med ordbilder, stor och liten bokstav, punkt och frågetecken

Kopiering förbjuden

Vem är i en bur?

2013-01-14 07.53


Lgr 11 centralt innehåll i svenska

Stjärnsvenska

årskurs 1–3

SKRIV I NIVÅER

Moment som ingår: Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. • Enkla former för textbearbetning. • Handstil och att skriva på dator. • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. • Alfabetet och alfabetisk ordning. • Sambandet mellan ljud och bokstav.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led. • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Tala, lyssna och samtala • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Språkbruk • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Berättande texter och sakprosatexter • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Informationssökning och källkritik • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

4711001_Skriv3_omslag.indd 2

Nivå 1 • mönster • känna igen bokstäver • skriva bokstäver • ljud i ord • sambandet mellan ljud och bokstav Nivå 2 • alfabetisk ordning • ordbilder • skriva ord • skriva meningar • berätta Nivå 3 • frågor • rim • meddelanden • alfabetisk ordning • berätta • vokaler och konsonanter

Nivå 4 • dialoger • alfabetisk ordning • ck-ljud • berätta • fakta • ng-ljud • motsatser • sammansatta ord • skriva listor • vokaler och konsonanter Nivå 5 • frågor • substantiv • adjektiv • verb • synonymer • berätta • tj-ljud • rim • j-ljud Nivå 6 • ordkunskap • tempusformer • komparation • längre meningar • sj-ljud • fakta

Nivå 7 • skriva i punktform • dubbelteckning • skriva om böcker • dikt med och utan rim • ordens stammar, släktord • olika slags meningar • pronomen • grundtal, ordningstal • synonymer • berätta • textbearbetning Nivå 8 • förkortningar • tj-ljud • svårstavade ord • fakta • ändelser • tempusformer • prepositioner • sammansatta ord • informationssökning • källkritik • lånord • berätta • textbearbetning

2013-01-11 15.20


11

Stjärnsvenska

SKRIV NIVÅ 3 ingår i

SKRIV I NIVÅER

skriv i nivåer

10

stjärnsvenska, skriv i nivåer består av arbetsböcker i stigande svårighetsgrad där barnen tränar sina förmågor att: • formulera sig och kommunicera i skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • söka information från olika källor och värdera dessa

• • • • • •

N I VÅ

8

9

3

11

SKRIV

9

Böckerna börjar med ett par sidor repetition av viktiga delar i föregående nivå och en enkel diagnos. Sist i varje bok finns ordförrådet för barnens ordsamling. I SKRIV I NIVÅER

R EVIDER AD Lgr

9

3

7

9

I N G Å R F Ö L J A N D E M O M E N T:

frågor rim meddelanden alfabetisk ordning berätta vokaler och konsonanter

6

5

Förteckning över övriga nivåer finns på omslagets insida.

4

3

2 9 9

1 Best.nr 47-11001-8

NIVÅ

Tryck.nr 47-11001-8

9

9

4711001_Skriv3_omslag.indd 1

2013-01-15 12.44

9789147110018  
9789147110018