Page 1

ABC - och

sifferBOKEN

Jan Lööf


Cirkus


Cc


Åå


Ă…nglok


SIFFER boken


– Är det här professor Gustavssons avdelning? frågade den lilla flickan. – Jo, det stämmer, sa professorn. Men är du inte lite för liten för att vara städerska? – Mamma är sjuk idag, svarade flickan. Jag heter Alice och jag är också bra på att städa. – Jag tror inte det är nån idé att städa här, sa professorn. Det blir så fort skräpigt igen.


– Vänd dig inte om, så märker dom inte att vi ger oss iväg, sa professorn. Och när du bär tvättbjörnar så håll dom i nackskinnet så här. Då slappnar dom av och blir spaka. – Jag hade absolut för mig att du sa 5 stycken, sa Alice.


abc- och sifferboken Innehåller de tidigare utgivna böckerna: ABC boken och Sifferboken © Jan Lööf, 1999, 2001 Sättning: Bonnier Carlsen Typsnitt: Times Repro: Kiviranta Oy, Helsingfors Utgiven av Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm 2013 Tryckt i Lettland av Livonia Print 2012 isbn 978-91-638-7397-3

www.bonniercarlsen.se

9789163873973  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you