Page 1

BON VOYAGE

BON VOYAGE 4 FRANSKA FÖR ÅRSKURS 9 är den sista delen i serien. Den bygger vidare på och utvidgar innehållet i de tidigare delarna och utgör tillsammans med dessa en komplett kurs i franska för grundskolan.

BON VOYAGE 4

BON VOYAGE 4

4

består av

ÖVNINGSBOK

• Textbok • Övningsbok • Facit • Elev-cd • Lärar-cd • Lärarhandledning

Au revoir et bons voyages dans le monde francophone.

BON VOYAGE 4 Ö VNI NGSBO K Êtes-vous prêts pour notre dernier voyage ensemble ?

Best.nr 47-10438-3 Tryck.nr 47-10438-3

Madeleine Vaderlind

BV 4 Ö Omslag.indd 1

2012-05-08 08.43


ISBN 978-91-47-10438-3 © 2012 Madeleine Vaderlind och Liber AB Projektledning, text- och bildredaktion Göran Lundqvist Grafisk form och layout Bånges Grafiska Form AB Foton Göran Lundqvist © GL Text- & Bildkonsult Teckningar Enrique Bonet Vera, Granada Omslagsfoto Bloomberg/Getty Images

Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2012

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/ förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Här är några ord som är bra att kunna när du ska jobba med övningsboken: barre              stryk över compare         jämför chante            sjung choisis la bonne réponse välj rätt svar colorie            färglägg complète        komplettera décris             beskriv

dessine           écoute            écris               joue la scène  lis                   marque           parle              prononce       

rita lyssna skriv spela upp läs markera prata uttala

relie                répète            réponds          souligne          traduis            trouve            vrai ou faux   

Salut ! Mitt namn är Marie. Jag kommer att vara din språkmaskot när du lär dig franska. Jag dyker upp i boken när det är något viktigt som jag vill berätta för dig!

para ihop upprepa svara stryk under översätt leta efter sant eller falskt


Innehåll 1

LES VACANCES EN SUÈDE,

5

Ord för att beskriva drömmar och fantasier Hur man bildar passé composé med être

C’EST LE PIED ! 6

Ord för att beskriva landet Sverige Repetition av reflexiva verb i presens Repetition av passé composé med avoir 6 2

3

UNE VISITE À PLANÈTE

UN RAPPEUR ! QU’EST-CE QU’IL RÂPE ? 21

SAUVAGE 88

Musiktermer Repetition av frågekonstruktioner Repetition av negationer (ne … rien, ne … personne m.fl.)

Ord för att beskriva och prata om hotade djur Hur man bildar passé composé av reflexiva verb

MON LOOK 35

7

AU VOLEUR ! AU VOLEUR ! 54

Ord för att beskriva saker Hur man bildar och använder imparfait Användning av indirekt objekt

FROUSSARD, MOI ? JAMAIS ! 101

Ord för att tala om rädslor och fobier Om skillnaden mellan passé composé och imparfait

Ord för kläder och klädstilar Repetition av objektspronomen Användning av relativa pronomen qui och que

4

C’EST LA VIE 70

8

UN GARÇON DISCRET 117

Artighetsuttryck Användning av betonade personliga pronomen moi, toi osv. Oregelbundna verb: pouvoir, vouloir, boire, voir


9

L’ADO FAIT SA CRISE. RESTONS COOL ! 133

Ord för att prata om tonårsliv och relationer Ungdomsspråk Användning av y och en

10

RADIO ADOADO 151

Ord för att prata om sociala medier Hur man bildar futurum Hur man bildar adverb

11

LE VAMPIRE 167

Repetition av imparfait Hur man bildar konditionalis

12

SAVINGARA, LE CLUB GÉNÉREUX ET SOLIDAIRE 181

Ord för att prata om olika hjälpprojekt Mer träning av imparfait och passé composé


1 1

LES VACANCES EN SUÈDE, C’EST LE PIED ! VRAI OU FAUX a)

Kryssa i om påståendet är rätt (V) eller fel (F). V

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hugo et sa copine vont faire un voyage en Suède. Enzo et Romane n’ont visité que Stockholm. Ils trouvent qu’à Stockholm les hôtels sont chers. Enzo et Romane ont loué une voiture. Enzo a surtout aimé la nature avec ses lacs et ses forêts. Enzo et Romane ont eu un accident avec un élan. Dans toute la Suède on peut manger une cuisine internationale. Enzo et Romane n’ont pas eu de problème à communiquer avec les Suédois. Hugo voudrait visiter la Laponie et voir l’élevage de rennes. Le frère de Kajsa a fait une bise à Romane.

b) Arbeta i par. Läs varannan mening i del a) högt. Rätta de felaktiga påståendena. Skriv dem på franska i din skrivbok.

2

TRADUIS Leta efter följande uttryck i texten och skriv dem vid rätt svensk översättning.

1. Det är toppen. 2. Det passar bra. 3. Hur var det då? 4. Mitt i stan 6

F


5. så långt ögat når 6. Jag fick höra … 7. utanför Stockholm 8. Det finns många som snusar. 9. Det var som tusan! 10. Vad betyder det? 11. för övrigt 12. just det

3

ÉCRIS ET PARLE a)

Skriv färdigt Enzos svar på intervjuarens frågor.

1. Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances d’été ? J’ai 2. Tu es parti seul ? Non, je suis parti 3. Vous êtes allés à Stockholm comment ? Nous avons pris 4. Tu peux me conseiller un hôtel pas trop cher ? Oui, l’auberge 5. Qu’est-ce que vous avez fait à Stockholm ? Nous

6. On mange bien à Stockholm ? Oui et pas cher. Il y a 7. Vous n’avez visité que Stockholm ? Non, Kajsa nous a prêté 7


8. Qu’est-ce que tu as surtout aimé en Suède ? J’ai surtout aimé 9. Vous avez vu des élans ? Oui, on a vu un accident 10. Comment avez-vous fait pour communiquer ? Vous ne parlez pas suédois ? Aucun problème ! b) Arbeta i par. Träna att spela upp intervjun. Den som spelar Enzo försöker svara utan att titta i boken.

4

ÉCRIS Det finns flera kulturella skillnader mellan Sverige och Frankrike. I texten nämns några av dem. Skriv färdigt meningarna. Kanske kan du komma på flera själv.

1. En France, quand on salue, on fait presque toujours la bise. En Suède,

2. En France, on dit toujours « vous » quand on ne connaît pas la personne. En Suède,

3. En France, d’habitude on garde ses chaussures quand on entre dans une maison. En Suède,

4. En France, on ne peut pas se promener librement ou faire du camping sauvage dans des endroits privés. En Suède,

8


5. En France, on ne dit rien à la fin du repas. En Suède,

6. En France, on mange très peu au petit déjeuner, juste une tartine avec de la confiture. En Suède,

7. En France,

En Suède,

5

MOTS CROISÉS : FÊTES ET TRADITIONS Lös korsordet för att få fram det lodräta ordet.

9


6

LIS, ÉCRIS ET PARLE Arbeta i grupper om fyra. Var och en väljer en högtid på s. 10–11 i textboken. Han/hon läser texten om den valda högtiden och väljer åtta stödord. Orden skrivs på raderna nedan och översätts till svenska. När alla är klara, turas ni om att berätta om era högtider med hjälp av stödorden. De andra lyssnar och kan ställa frågor. Svenska

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2

7

ÉCOUTE ET RÉPONDS Lyssna till Salim och Leila som pratar om sitt sommarlov. Svara kortfattat på frågorna. Skriv i din skrivbok.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

10

Vad gjorde Leila under sommarlovet? Varför tvekar Leila att spela med Salim? Hur reste Salim till Bretagne och var bodde han? Varför var Salims första dag misslyckad? Vad gjorde Salim i Bretagne? På vilket sätt var det praktiskt att cykla? Hur var vädret? Vart vill Salim åka nästa sommarlov och varför?


8

ÉCRIS Du får en definition av ett ord som finns i textbokens text. Vilket är ordet?

1. C’est l’endroit où les parents laissent leurs enfants qui ont entre un an et six ans. 2. Le contraire de vite. 3. C’est un animal sauvage qui habite en Suède, qui est très grand et qui a de grands bois. 4. La Sainte-Lucie la porte sur la tête. 5. Le synonyme de promenade. 6. On les ramasse dans les bois à la fin de l’été ou en automne.

9

MOTS CROISÉS À DEUX

10

DEUX CARTES POSTALES

11

COMPLÈTE

K

K

Kommer du ihåg att de regelbundna verben delas in i tre grupper: -er-, -iroch -re-verb? Fyll i ändelserna i spalten till höger.

parler person

je tu il, elle, on nous vous ils, elles

finir stam

ändelse

e parl_

person

je tu il, elle, on nous vous ils, elles

vendre stam

fin_

ändelse

person

stam

je tu il, elle, on nous vous ils, elles

vend_

ändelse

11


12

COMPLÈTE Kommer du ihåg hur man böjer de reflexiva verben i presens? Fyll i de former som fattas.

se laver

s’habiller

je tu

te laves

il, elle, on nous

vous habillez

vous ils, elles

13

COMPLÈTE Fyll i rätt form av verben inom parentes.

Cette année, en vacances, je

(se lever) tous les jours à

11 heures du matin. L’après-midi je et je

(se baigner)

(se reposer). Le soir, avec Gabriel, nous (se promener) le long de la mer comme des amoureux. (s’amuser) et on

Ensuite on va en boîte, on

(se coucher). Dans l’appartement à côté, les gens (se disputer) mais ça ne nous dérange pas, nous (se sentir) bien.

12


14

ÉCRIS ET PARLE Vad gör du på morgonen innan du går till skolan? Skriv och berätta. Använd verb från rutan. Läs sedan din berättelse för en kamrat. se réveiller s’habiller se brosser les dents

se lever se raser se dépêcher

se doucher se maquiller se peigner

Je me réveille à

Tempus – passé composé Passé composé är ett tempus som används för att berätta att något har hänt/att något hände. vous

avez

décidé

hjälpverb

perfekt particip

ni har bestämt, ni bestämde

Passé composé bildas för det mesta med hjälp av presens av verbet avoir + perfekt particip av huvudverbet. De regelbundna verb som slutar på -ir (finir) har perfekt particip som slutar på De regelbundna verb som slutar på -re (vendre) har perfekt particip som slutar på

. .

13


15

COMPLÈTE Fyll i de former som saknas. Alla finns i texten Les vacances en Suède, c’est le pied !

infinitiv

översättning

perfekt particip

översättning

passer

tillbringa

passé

tillbringat

visiter continuer prêter adorer entendre remarquer rencontrer

16

TRADUIS Arbeta i par. Läs och översätt följande meningar till svenska. Alla finns i texten Les vacances en Suède, c’est le pied !

1. On a passé cinq semaines en Suède. 2. D’abord on a visité la capitale. 3. Nous avons continué notre voyage vers le nord. 4. Elle nous a prêté sa voiture. 5. J’ai surtout adoré la nature.

14


6. J’ai entendu dire que la vie est chère en Suède. 7. On a remarqué qu’il y a moins de fumeurs qu’en France. 8. J’ai rencontré le frère de Kajsa.

Kommer du ihåg hur man bildar perfekt particip av de oregelbundna verben här nedan? (Du hittar dem i Minigrammatiken på s. 131–135.)

17

COMPLÈTE Fyll i de former som saknas. Några hittar du i texten Les vacances en Suède, c’est le pied !

infinitiv

översättning

perfekt particip

översättning

faire

göra

fait

gjort

prendre avoir vouloir être voir pouvoir boire lire

15


18

TRADUIS Arbeta i par. Läs och översätt följande meningar till svenska. Alla finns i texten Les vacances en Suède, c’est le pied !

1. Qu’est-ce que vous avez fait ? 2. Nous avons pris un vol low-cost. 3. Heureusement qu’il n’y a pas eu de blessés. 4. J’ai voulu lui faire la bise.

19

COMPLÈTE Fyll i passé composé av verben inom parentes. Glöm inte att sätta ut rätt form av hjälpverbet avoir.

1. J’

des spécialités suédoises. (acheter)

2. Il

une bise à ma sœur. (faire)

3. Nous 4. Tu n’

les oiseaux dans le parc. (entendre) pas

le bon livre. (choisir)

5. Mes amis 6. Vous 7. Pourquoi Anne n’

le train. (prendre) mon ami Pierre ? (rencontrer) pas

8. Qu’est-ce que tu 9. J’ 10. Vous n’ 11. Où est-ce qu’ils 12 Vincent 16

à ma question ? (répondre) à Stockholm. (voir)

acheter un billet low-cost. (pouvoir) pas

de café. (boire) hier soir? (être) de bonnes notes. (avoir)


2

20

ÉCOUTE ET ÉCRIS a)

Lyssna till Nathan som berättar om en översvämning. Fyll i de verb som saknas.

Le samedi 6 septembre, avec ma sœur Sophie et mes parents, nous d’aller voir mon grand-père qui a souvent mal aux jambes et ne peut plus marcher. Nous sommes partis en voiture et à la radio on annonçait de violents orages. Nous

la maison de mon grand-père à

cinq heures de l’après-midi. A cinq heures et demie la pluie . Il pleuvait beaucoup et sur la route il y avait de plus en plus d’eau. Je

jamais

autant de voitures en panne. J’

très peur. Papa une bêtise, il

une autre route mais elle était coupée et finalement papa de s’arrêter. Il y avait plus de 50 centimètres d’eau sur la route. Papa à la police pour demander du secours. Vers huit heures, les pompiers sont arrivés et ils nous ont emmenés dans une école du village voisin. Là, on boire quelque chose de chaud. Une dame de couchage et nous

manger quelques biscuits et des sacs la nuit dans une salle de classe.

Le lendemain après-midi l’eau a baissé et nous rentrer à la maison.

17


b) I vilken ordning kommer händelserna i texten. Skriv siffrorna 1 till 13.

a) Pappa ringde efter hjälp. b) Familjen fick sovsäckar att sova i. c)

Det började regna.

d) Många bilar fick motorstopp. e)

Familjen kom till en skola.

f)

Brandmännen anlände.

g) Familjen åkte iväg för att hälsa på morfar.

1

h) Pappa bestämde sig för att stanna bilen. i)

Pappa tog en annan väg.

j)

Familjen fick något att äta och dricka.

k) Familjen lämnade morfars hus på eftermiddagen. l)

21

På radion pratade man om åskväder.

MOTS CROISÉS : QUEL EST LE PARTICIPE PASSÉ DU VERBE … ?

K

Du får ett arbetsblad av din lärare.

22

ÉCRIS Låtsas att du är Romane eller Enzo. Du är tillbaka i Frankrike efter din resa i Sverige. Du skriver ett brev till Kajsa. Punkterna nedan ska vara med. Hitta gärna på annat också.

Skriv: • Att ni är framme • Något om vädret • Tacka för bilen • Något om resan till Norden • Något om vad ni gjorde och vad ni såg • Var ni bodde • Vad ni tyckte om resan • Att Kajsa kan hälsa på er i Frankrike 18


23

BRIC-À-BRAC a)

Översätt orden till svenska. Titta i kapitelordlistan i textboken då du behöver. Skriv i din skrivbok.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

éleveur (m) élevage (m) saumon (m) pêche (f) traîneau (m) le Grand Nord cygne chanteur (m) chouette harfang (f) aigle royal (m) ours brun (m)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

troupeau (m) renne (m) élan (m) viande de renne séchée (f) confiture de mûres boréales (f) char arctique (m) truite (f) hutte lapone (f) peau de renne (f) aurore boréale (f)

b) Arbeta i par. Läs texten Suède : Laponie och svara på frågorna. Jämför era svar med ett annan par.

1. Vilka är Per Nils och Britt-Marie?

2. Man får delta i många uteaktiviteter. Vilka?

3. Vilka djur kan man få se om man har tur?

4. Vad får man lära sig av Britt-Marie?

5. Vad kan man göra för att slappna av?

6. Vad får man äta för mat?

7. Var får man sova?

19


24

PROJET : LA SUÈDE Målet med detta projekt är att presentera Sverige på franska. Bilda grupper och välj ett ämne. Ni kan välja från listan nedan eller komma med egna förslag.

• • • • • • •

Les fêtes en Suède La gastronomie suédoise Le tourisme en Suède Stockholm La nature et les animaux en Suède La géographie et le climat de Suède La Laponie

• L’histoire de la Suède (choisissez une période ou un personnage) • Comment sont les Suédois ? • Personnes célèbres suédoises • Les auteurs suédois • Ma ville • Le cinéma suédois • La géographie et le climat en Suède

Hur kan man redovisa?

1. Gör en power-point och redovisa ert projekt muntligt inför klassen eller en mindre grupp. Eller redovisa bara muntligt och visa bilder som kan cirkulera runt i klassen. 2. Gör en tidning. Dela ut tidningen till era kamrater som läser den i läxa eller på lektionen. Skriv frågor som man hittar svaren på i tidningen. Håll ett muntligt eller skriftligt förhör av era kamrater. 3. Gör en poster med bilder och information. Häng upp den så att era kamrater kan läsa den. Ställ sedan frågor om den information man ska hitta på er poster. 4. Gör ett ”nyhetsreportage” kring ert projekt. Spela upp reportaget inför klassen eller en mindre grupp. Alternativet är att spela in det, om ni har möjlighet, och visa ”sändningen” för klassen.

Det här har jag lärt mig

Jag kan visa det genom att

att berätta om Sverige

att beskriva svenska högtider.

20

låtsas vara en fransk student som ska besöka Sverige; jag ber min kamrat berätta intressanta fakta om Sverige berätta för en kamrat om två svenska högtider.


UN RAPPEUR ! QU’EST-CE QU’IL RÂPE ? 2

1

2

ÉCOUTE, BARRE ET CORRIGE Lyssna och läs texten Un rappeur ? Qu’est-ce qu’il râpe ? Stryk över det som är fel i påståendena här nedan och skriv sedan de korrekta meningarna i din skrivbok. Det kan finnas mer än ett fel i varje mening.

1. Le grand-père de Fredo habite dans une maison de retraite. 2. Il a 84 ans et il est très fatigué. 3. Pépé vit seul depuis dix ans. 4. Pépé a été marié pendant 50 ans. 5. La tante de Fredo à préparé une salade pour pépé. 6. Pépé connaît le rap et l’aime bien. 7. Pépé a lu un article sur Noir Désir dans un journal. 8. La chanteuse du groupe a fait de la prison parce qu’elle a tué son mari. 9. Fredo trouve que la chanson Le temps des cerises par Yves Montand est très rythmée. 10. Mémé n’a jamais vu Charles Aznavour sur scène. 11. Mémé disait de Brel « la plus belle voix de la chanson française ». 12. Fredo connaît Brel parce qu’il a lu sa biographie.

21


BON VOYAGE

BON VOYAGE 4 FRANSKA FÖR ÅRSKURS 9 är den sista delen i serien. Den bygger vidare på och utvidgar innehållet i de tidigare delarna och utgör tillsammans med dessa en komplett kurs i franska för grundskolan.

BON VOYAGE 4

BON VOYAGE 4

4

består av

ÖVNINGSBOK

• Textbok • Övningsbok • Facit • Elev-cd • Lärar-cd • Lärarhandledning

Au revoir et bons voyages dans le monde francophone.

BON VOYAGE 4 Ö VNI NGSBO K Êtes-vous prêts pour notre dernier voyage ensemble ?

Best.nr 47-10438-3 Tryck.nr 47-10438-3

Madeleine Vaderlind

BV 4 Ö Omslag.indd 1

2012-05-08 08.43

9789147104383  
9789147104383  

ÖVNINGSBOK ÖVNINGSBOK Êtes-vous prêts pour notre dernier voyage ensemble ? Madeleine VaderlindMadeleineVaderlind ISBN 978-91-47-10438-3 © 20...