Page 1

LENA HULTGREN

VIPS

• VIPS LÄSEBOK

Läsebok N IV Å 2

NIVÅ 2

VIPS LÄSEBOK 2 ingår i en läslära med fyra läsnivåer. Alla nivåer har samma innehåll för att hela klassen ska få en gemensam läsupplevelse. LÄSEBOK 1

Kodknäckaren – nivå 1 • versaler – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 2

Kodknäckaren – nivå 2 • versaler och gemener – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 3

Tränar läsflyt – nivå 3 • ljudstridig stavning med bildstöd • mer text

LÄSEBOK 4

Läsflyt – nivå 4 • ljudstridig stavning • mycket text med lite längre och svårare ord Best.nr 47-10169-6 Tryck.nr 47-10169-6

LENA HULTGREN

4710169_Vips2_Omslag.indd 1

2012-05-07 13.41


VIPS LÄSEBOK 2 Kapitel

1 ................... Oo .................Otto

......................................... s

3

Kapitel

2 ................... Vv ........................ Vivi

......................................... s

7

Kapitel

3 ................... Ii ......................... Ivar

......................................... s 11

Kapitel

4 ................... Ss ....................... Siri

......................................... s 15

Kapitel

5 ................... Aa a ...................... Amir

......................................... s 19

Kapitel

6 .................. Hh ........................ Hero

......................................... s 23

Kapitel

7 ................... Mm ...................... Max

......................................... s 27

Kapitel

8 ................... Rr ......................... Rosi

......................................... s 31

Kapitel

9 ................... Ee ........................ Elof

......................................... s 35

Kapitel 10 ................... Tt .......................... Teo

......................................... s 39

Kapitel 11 ................... Ll .......................... Lea

......................................... s 43

Kapitel 12 ................... Åå å ...................... Åse

......................................... s 47

Kapitel 13 ................... Nn ........................ Noel

......................................... s 51

Kapitel 14 ................... Ff .......................... Filo

......................................... s 55

Kapitel 15 ................... Ää ä ...................... Älva

......................................... s 59

Kapitel 16 ................... Kk ......................... Karon

......................................... s 63

Kapitel 17 ................... Bb/Dd ................ Boris

........ Doris

........ s 67

Kapitel 18 ................... Cc/Jj ................... Cirre

........ Jaja

........ s 71

Kapitel 19 ................... Yy/Zz .................. Ymer

........ Zeb

........ s 75

Kapitel 20 ................... Gg g/Uu .............. Gulli

........ Ukas

........ s 79

Kapitel 21 ................... Öö ....................... Önska

........................................ s 83

Kapitel 22 ................... Pp ........................ Pamira

........................................ s 87

Kapitel 23 ................... Qq/ Ww ............ Qia

........ Wiz

Kapitel 24 ................... Xx ..................Xerxes

....................................... s 95

........ s 91

Hundgalleriet.................................................................................................................. s 100 Alfabetet ....................................................................................................................... s 102

4710168_VipsLaseb2_inlG.indd 1

2012-05-04 09.41


ISBN 978-91-47-10169-6 © 2012 Lena Hultgren och Liber AB Projektgrupp: Helena Hammarqvist, Caroline Hjorth, Sofia Warsén, Malin Wedsberg, Toula van Rooij Redaktör: Sofia Warsén Formgivare: Toula van Rooij Illustratör: Sara N Bergman Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2012

TACK ALLA BARN SOM HAR HJÄLPT OSS ATT LÄSA!

Åk 1b, Askebyskolan, Rinkeby Åk 1b, Norskolan, Täby F-klass och åk 1, Torslunda Skola, Öland Åk 1 ”Boken”, Älvsåkersskolan, Kungsbacka Åk 1c, Eriksskolan, Uppsala

Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn: 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn: 08-690 93 30, Fax: 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

104

4710168_VipsLaseb2_inlG.indd 104

2012-05-04 09.44


4710168_VipsLaseb2_inlG.indd 2

2012-05-04 09.41


Aaa

Vv Oo

Bb

KKA APP II T TE E LL 12

Cc

VO I OVTI T

Dd Ee Otto

Ff Ggg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu

O!

Vv Ww Xx

OST

Yy Zz

Otto

Ååå

N I VÅ 2

EN OLIV

4710168_VipsLaseb2_inlG.indd 3

Äää

3

Öö

2012-05-04 09.41


Otur Otto

O EN OLIV!

Otto

en oliv 4

4710168_VipsLaseb2_inlG.indd 4

N I VÅ 2

OTTO!

2012-05-04 09.41


OLIVEN?

Otto Oo

O TUR!

N I VÅ 2

OTUR OTTO!

4710168_VipsLaseb2_inlG.indd 5

osten

oliven 5

2012-05-04 09.41


KO

SKO

en ko en sko

en ko en bro

en lo en klo

6

4710168_VipsLaseb2_inlG.indd 6

N I VĂ… 2

en nos en ros

2012-05-04 09.41


Aaa

Vv Vv

Bb

KAPITEL 2 KAPITEL 2

Cc

VIVI VIVI

Dd Ee Ff Ggg Hh Ii Jj Kk Vivi

Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt

O EN VALP

Uu

EN VALP

Vv Ww

Otto

Vivi

Xx Yy

N I VÅ 2

VOV!

4710168_VipsLaseb2_inlG.indd 7

Zz Ååå

en valp

Äää

7

Öö

2012-05-04 09.41


Natten innan

en räv

Otto 8

4710168_VipsLaseb2_inlG.indd 8

N I VÅ 2

en varg

2012-05-04 09.41


O!

en varg

en räv

EN VALP

EN VALP

Vv

N I VÅ 2

VOV!

4710168_VipsLaseb2_inlG.indd 9

en valp 9

2012-05-04 09.41


LENA HULTGREN

VIPS

• VIPS LÄSEBOK

Läsebok N IV Å 2

NIVÅ 2

VIPS LÄSEBOK 2 ingår i en läslära med fyra läsnivåer. Alla nivåer har samma innehåll för att hela klassen ska få en gemensam läsupplevelse. LÄSEBOK 1

Kodknäckaren – nivå 1 • versaler – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 2

Kodknäckaren – nivå 2 • versaler och gemener – ordbilder – bildstöd • ord med inlärda bokstäver

LÄSEBOK 3

Tränar läsflyt – nivå 3 • ljudstridig stavning med bildstöd • mer text

LÄSEBOK 4

Läsflyt – nivå 4 • ljudstridig stavning • mycket text med lite längre och svårare ord Best.nr 47-10169-6 Tryck.nr 47-10169-6

LENA HULTGREN

4710169_Vips2_Omslag.indd 1

2012-05-07 13.41

9789147101696  
9789147101696  

V V IPS IPS LENA HULTGREN NIVÅ 2