Page 1

Sätt in stöten! Stavning är en serie häften som ger eleverna systematisk träning inom utvalda områden inom stavning. Områdena är centrala i skrivning som grundläggande färdighet.

Görel Hydén

Häftena kan användas vid inlärning, för övning och vid repetition. Varje uppslag ger eleven mycket, och varierad, träning på aktuellt stavningsmoment. Uppgifterna är utformade så att eleven får visa att hon eller han har förstått reglerna – i de fall det finns några – och faktiskt klarar att använda dem.

STAVNING

Sätt in stöten! Dubbelteckning

Varje häfte innehåller tio kapitel. Det sista kapitlet kan användas antingen som en sammanfattande repetition eller som test. Serien Sätt in stöten! Stavning är tänkt att användas fristående men den går också att koppla till Stavningsraketen.

nyp   n             förlag

− en möjlighet för alla

gsnin n v a st e

et rak

9 *uklqku#x y,cb* Nypon förlag AB

omslag_Dubbelteckning.indd 1

2013-05-16 13:03:48


Titel: Sätt in stöten! Stavning. Dubbelteckning © 2013 Görel Hydén och Nypon förlag © 2013 Gan Aschehoug Forlag, Oslo Illustrationer: Thor W. Kristensen Första upplagan: 2013 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nypon förlag − en möjlighet för alla info@nyponforlag.se www.nyponforlag.se ISBN 978-91-87221-83-5 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) över huvud taget inte kopieras. Kopiering för undervisnings­ ändamål är alltså TOTALT FÖRBJUDEN. Inte ens enstaka sidor får kopieras. 24


Görel Hydén

Sätt in stöten! STAVNING Dubbelteckning

Nypon förlag AB


Innehåll Bra att veta om ... 3 Speciella begrepp som vi använder i den här boken

1

Vokaler och konsonanter 4

2 Ord med enkel och dubbel konsonant

6

glas och glass uttalas olika

3

Ord med enkel och dubbel konsonant 8 bok och bock betyder inte samma sak

4

Behåll dubbel konsonant när ordet böjs 10 snäll stavas alltid med två l: snällare, snällt

5

Dubbel konsonant före l, n och r 12 Ord med dubbel konsonant + en annan konsonant: uggla

6

Dubbel konsonant blir enkel 1 14 mm blir m före en annan konsonant: gammal men gamla

7

Dubbel konsonant blir enkel 2 16 Bara m även om ordet uttalas som om det är mm: kom

8

Dubbel konsonant blir enkel 3 18 nn blir n före d och t: bränna men brände och bränt

9 Dubbel konsonant i sammansatta ord

20 Aldrig tre lika konsonanter i rad: glass + strut skrivs glasstrut

10

2

Repetera 22 Visa vad du vet om dubbel konsonant!


Bra att veta om ... Vokaler och konsonanter I vårt alfabet har vi nio vokaler: a e i o u y å ä ö Alla de andra bokstäverna är konsonanter. Alfabetsramsan När du räknar upp alla bokstäverna i alfabetet från A till Ö säger du bokstävernas namn, och inte bokstävernas ljud. Vokaler har två bokstavsljud Varje vokal har två bokstavsljud: • Det ena ljudet låter som i alfabetsramsan. Exempel a: Isen är hal. Det kallas lång vokal. • Det andra ljudet låter inte som i alfabetsramsan. Exempel a: Min hals är hes.  Det kallas kort vokal. Efter kort vokal ska man oftast ha två konsonanter. Dubbel konsonant Dubbel konsonant är två lika konsonanter i följd. Exempel: Huset har en hall. Vokalen a uttalas inte som i alfabetsramsan. Men efter den vokalen hörs bara ett ­konsonantljud: ett l-ljud. Därför har ordet hall dubbel konsonant. Betonad vokal I orden talen och tallen är den första vokalen betonad. I orden paket och tablett är den andra vokalen betonad. Vokalens ljud i den betonande vokalen bestämmer om ordet ska stavas med en eller två konsonanter. Uppslagsform I en ordbok hittar du ords uppslagsform. Det är den form av ordet som du kan säga • en eller ett framför (en tall, ett tal) • den är så framför (den är så snygg) • att framför (att hoppa). Böjningsform I den här boken möter du ord som står i en böjningsform, till exempel tallar och talen. Om du vet hur man stavar ordets uppslagsform, så vet du oftast också hur man stavar ­böjningsformen rätt. Sammansatta ord Ett sammansatt ord består av minst två olika ord som skrivs ihop. Exempel: talltopp. Det består av två delord: tall och topp. 3


1

Vokaler och konsonanter

I vårt alfabet har vi nio bokstäver som kallas vokaler: a e i o u y å ä ö Alla de andra bokstäverna i alfabetet kallas konsonanter. När vi säger vokalernas namn hörs bara ett ljud: vokalens ljud. När vi säger konsonanternas namn hörs två ljud: konsonantens ljud och en vokal. Alla ord måste ha minst en vokal: ben, går, ö.

1

b ___ k

2

Skriv vokalerna. Det måste bli ett ord som betyder något.

t ____ k

f ____ n

t ____ r

r ____ d

b ____ r

trd _____________

brn _____________

grn _____________

trd _____________

vrk _____________

prs _____________

fjn _____________

tvl _____________

I de här orden saknas konsonanterna. Skriv rätt ord. Använd alla ord en gång. Ord: björn, mjuk, plog, glas, prins, gryn, seg, svår, här.

___ ___ u ___

___ ___ y ___

___ ___ a ___

___ ___ å ___

___ ___ i ___ ___

___ ä ___

4

m ____ l

I de här orden saknas en vokal. Skriv rätt ord. Använd alla ord en gång. Ord: tvål, grön, krok, träd, brun, vrak, pris, fjun, tråd.

krk _____________ krok

3

___ ___ ö ___ ___

___ ___ o ___

___ e ___

Skriv rimord.

mås __________________ mil __________________ 4

s ___ l

gul __________________

klok __________________

tår __________________

gran __________________


Varje vokal kan uttalas på två sätt: som lång vokal och som kort vokal. • Lång vokal uttalas som i vokalens namn i alfabetsramsan. Exempel a: Isen är hal. • Kort vokal uttalas inte som i vokalens namn. Exempel a: En svan har lång hals.

5

I två ord uttalas vokalen på samma sätt som vokalen i ordet till vänster. Skriv de orden.

a som i ordet val mat mask vas i som i ordet bil

fin ris

mat

vas

____________ ____________

fisk ____________ ____________

å som i ordet ål mål påsk båt

____________ ____________

e som i feg

fel fest het

____________ ____________

ö som i snö

slö pöl öst

____________ ____________

u som i tub y som i sy

burk tur bur ____________ ____________

fyr mys sylt ____________ ____________

ä som i säl

träd päls häl

____________ ____________

o som i ko

rost ros

____________ ____________

6

sol

Hitta rimord.

skurk _______________ hand _______________ räls _______________ ask _______________

7

röst _______________

mark _______________

Lyssna på den första vokalen i varje ord. Skriv det ord där vokalen är kort.

skura

skurkar _______________

struten strutsen _______________

saltet

salen

_______________

risk

ris

_______________

burken buren

_______________

syl

sylt

_______________

kran

krans

_______________

stor

stork

_______________

plåt

plåster _______________

viska

visa _______________ 5


2

Ord med enkel och dubbel konsonant

Orden glas och glass uttalas olika: • I glas uttalas a-ljudet som i alfabetsramsan. Det finns bara ett “s” efter vokalen a. • I glass uttalas a-ljudet inte som i alfabetsramsan. Det finns två “s” efter vokalen a. ett glas

1 bar

I vilka fyra ord låter vokalens ljud inte som i alfabetsramsan ? Sätt kryss.

 mätt  bok  nys  rött  nyss  mät  barr  2

Vad betyder det understrukna ordet? Rita, eller skriv svaret.

Hon går på en väg.

3

Hon går på en vägg.

Han sitter på en val.

Skriv rätt ord. Använd alla ord en gång. Ord: bar, barr, blöt, blött, bor, borr, glas, glass, hål, håll.

Vi _______________ i Malmö.

Skålen är full med god _______________.

Skålen är av _______________.

Tältet är _______________.

Vi går åt olika _______________. Granen har korta _______________. Hon _______________ på en stor väska. Jag blev _______________ i regnet. Hon gör ett _____________ i brädan med en _______________. 6

en glass

Han sitter på en vall.


4

Skriv orden på rätt plats i varje mening.

sil/sill‌

En katt fångade en _______________ i en _______________.

stal/stall

Vem _______________ hästen i vårt _______________?

gråt/grått

Bakom ett _______________ hus hördes _______________.

föl/föll

Ett litet _______________ _______________ på gräset.

vas/vass

Han la en _______________ kniv i en _______________.

brun/brunn

På gården finns en gammal _______________ _______________.

5

Hitta rimord som har dubbel konsonant.

dass

__________________________

sill

____________________________

hatt

___________________________

stall

____________________________

vått ___________________________

6

full ____________________________

Ett ord är felstavat i varje mening. Skriv meningarna rätt.

I skogen står en hög tal. _______________________________________________________ Blomman har en ny knop. _____________________________________________________ Hon är barr om benen. ________________________________________________________ Han är mät efter maten. _______________________________________________________

Ingen regel utan undantag! * m-ljudet: Bara ett m sist utom i damm, lamm och ramm. Exempel: kam, bom, döm * n-ljudet: Ofta bara ett n sist i småord. Exempel: en, kan, min * j-ljudet ska aldrig skrivas jj. Exempel: aj, hej, boj

7

9789187221835  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you