Page 1

MATTE

BONUS RÖD

3B ngrid Olsson Margareta Forsbäck

Eldorado_3B_Bonus_Rodd.indd 1

2010-09-08 23.48


lnnehåll s3

fyrsiffriga tal Överslagsräkning längd area

Kapitel 2

s9

talkamrater och tabeller Subtraktion, uppställning Subtraktion med växling räkna med ruta

Kapitel 3 Kombinatorik Subtraktion textuppgifter Koordinater

Kapitel 4 Vinklar Vikt Multiplikation

Kapitel 5

s 23

division med rest prealgebra – mönster prealgebra – likheter linjediagram

Kapitel 6 s 14

s 19

s 28

Vardagsmatematik Välj uttryck börja bakifrån Sudoku Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kapitel 1

2 Eldorado_3B_Bonus_Rodd.indd 2

2010-09-08 23.48


Fyrsiffriga tal Skriv och rita talen.

1 030 1 005 2 104 använd tal i utvecklad form. fyll i så att det stämmer.

5 000 + 30 = 9 000 + 400 + 1 = 8 000 + 9 = 4 000 + 20 + 5 =

7 008 = 3 200 = 6 042 = 2 060 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Skriv talen med siffror. Skriv sedan in talen i rutorna. arton

åttatusentvåhundra

trehundratolv

trettionio

fyratusentvåhundraåttiofem

sexhundrafemtioåtta

tvåtusenfemhundrasextiosju

fyrahundratrettio

tretusentvåhundrafemton

sextusenetthundrafyrtiotvå

femhundrasju

tvåhundranittio

EftEr grundboKEn KapitEl 1, s 6

träning på talsorter vid fyrsiffriga tal.

Eldorado_3B_Bonus_Rodd.indd 3

3 2010-09-08 23.48


Skriv rätt tal på strecken.

3 050 4 900 3 500 5 100 2 200 7 300 9 100 8 900 7 700 9 900

2 000 4 000

7 000 10 000

Gör 10-hopp och 100-hopp .

3 980 3 990

5 890 5 990

8 000

7 209

200

= 4 170 = 5 910 = 6 629

2 050 8 999 7 199

= 1 850 = 9 001 = 6 999

Fyll i så att det stämmer.

1 500 1 500 0 1 500

4 Eldorado_3B_Bonus_Rodd.indd 4

2 500 3 500 2 000 500

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4 370 5 880 6 589

Efter grundboken kapitel 1, s 10

Taluppfattning med fyrsiffriga tal.

2010-09-08 23.48

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Fyll i räknesätt och tal så att det stämmer.


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2010-09-08 23.48

Eldorado_3B_Bonus_Rodd.indd 5


MATTE

ngrid Olsson

Margareta Forsbäck

Eldorado grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. till varje grundbok finns häften i två svårighetsnivåer – bonus blå för elever som behöver träna mer och bonus röd för elever som behöver extra utmaningar.

Eldorado är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för fK–åk 6. för åk 3 finns:

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

3A

3A

3A

3A

3A

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

3B

3B

3B

3B

3B

läs mer på www.nok.se/eldorado

ISBN 978-91-27-41793-9

9

Eldorado_3B_Bonus_Rodd.indd 32

1 0 0 0 0

789127 417939

2010-09-08 23.49

9789127417939  
9789127417939  

BONUS RÖD ngrid Olsson Margareta Forsbäck MATTEMATTEMATTE Kapitel 3 s 14 Kapitel 4 s 19 Kapitel 1 s 3 Vinklar Vikt Multiplikation fyrsiffrig...