Page 1


www.opal.se

© Text: Lena Stiessel, 2012 © Bild: Jens Ahlbom, 2012 Faktagranskning: Marie Rådbo Bokförlaget Opal AB, Bromma Repro: Resultat Grafisk Produktion Printed by Proost, Belgium, 2012 ISBN: 978-91-7299-557-4

Den fantastiska atomen_inside.indd 4

2012-08-06 16.01


Lena Stiessel & Jens Ahlbom

Albert Mus ber채ttar om

Den fantastiska atomen Faktagranskad av Marie R책dbo

Opal


ATOMERNA

Allting som finns är byggt av atomer: jorden, stenarna, husen, bilarna ... och du själv. Allt är byggt av atomer. Nä du! Jag är byggd av skal, vingar, ben, hjärta, lungor. Ja, fast dina kroppsdelar är byggda av atomer. De är mycket, mycket små. Man kan inte se dem men de finns i allting.


BIG BANG Atomerna har funnits sedan världens början.

Hur började världen?

Jo, man tror att allting fanns samlat i en mycket liten prick! Bara en prick! Jag har sju prickar jag.

En våldsam explosion sprängde pricken. I den explosionen uppstod all materia som blev till atomer efter en tid. Explosionen har fått namnet Big bang. Det här hände för 13,7 miljarder år sedan.

Vänta nu! Hur vet man att det var så när ingen var med när det hände?

Jo, genom att studera universum och se hur galaxerna med sina stjärnor rör sig har man räknat ut att det borde vara så … Det måste ha hänt.

Oj!


Från den här lilla pricken kom så många atomer att det räckte för att bli allting runt omkring oss och vår egen kropp. Den blev hela vår jord och vår sol, vår galax VINTERGATAN och många, många galaxer. Men hur stora är de här atomerna som vi har överallt? Jag har inte sett några.

Atomerna är VÄLDIGT SMÅ. Vi kan inte se dem. Man behöver 10 miljoner atomer för att få en 1 millimeter lång rad eller en lagom stor i-prick.

En Atoms historia

Se på din fot. Den består av så många atomer att de inte går att räkna. De här atomerna har funnits långt innan du fanns. Hur har de kommit dit? Nu följer vi en enda atom. Vi väljer en kolatom. Varför en kol­ atom?

Oj!

Jo, för att kolatomer finns i allt som lever. De finns i alla växter och djur. De finns i din kropp.


m k 5

Men om man tog de här 10 miljonerna atomer och gjorde dem stora som sandkorn och la sandkornen ett efter ett på vägen skulle de räcka FEM KILOMETER!

hamnat här? n här kolatomen Hur har just de atomer som med en klunga av l vä n de m ko t kom att Förs jord. Den kanske r vå a ld bi t at färdig. höll på när planeten var en rd jo i r ne t hamna lång

om ett vulkanutbrott kom Men gen en upp till ytan. kolatom


9789172995574