Page 1

PIXEL 1A

Bjørnar Alseth

•

•

Henrik Kirkegaard

Mona Røsseland

PIXEL ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• GRUNDBOK

PIXEL

PIXEL MATEMATIK

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har PIXEL en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. PIXEL fÜr ürskurs 1 bestür av:

•

Mona Røsseland

xel pixpiel Bjørnar Alseth

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

mAtemAtiK

LĂ„RARBOK

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

pixel 1A •

pixel 1A

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel mAtemAtiK

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

Med samma fÜrfattare och engenomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

Med samma fÜrfattare och genomtänkt pedagogik säkrar pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av: pixel 1A • GRUNDBOK

pixel mAtemAtiK

1A

GRUNDBOK

GRUNDBOK 1A

läRARBOK 1A

gRundBOK 1A

LĂ„RARBOK 1A

gRundBOK 1B

LĂ„RARBOK 1B

ĂśvningsBOK 1

ĂśvNiNGsBOK 1

läRARBOK 1B

1Apixel LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

Bjørnar Alseth

GRUNDBOK 1A

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• ÖVNINGSBOK

1A

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

pixel 1

GRUNDBOK 1B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlAG.

pixel matematIK

LĂ„RARBOK 1A

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

LĂ„RARBOK

• GRUNDBOK

pixel 1A •

pixel 1A

pixel

pixel mAtemAtiK

mAtemAtiK

1A

1A

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

pixel matematIK

•

Mona Røsseland

pixel

pixel

• GRUNDBOK

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

pixel 1B

pixel 1B

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

GruNdBOK 1a

lärarBOK 1a

pixel

pixel

Ă–VNINGSBOK

Ă–VNINGSBOK 1

1B

GRUNDBOK

GruNdBOK 1B

pixel 1A

pixel 1A

• GRUNDBOK

• LÄRARBOK

1A LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

1

tIll pixel fK–3 fINNS äVeN eN pärm med KOpIerINGSuNderlaG.

Ă–VNINGSBOK 1

pixel

1A

LĂ„RARBOK

lärarBOK 1B

Ă–VNINGSBOK

mAtemAtiK

mAtemAtiK

1B

mAtemAtiK

matematiK

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

pixel matematIK

GRUNDBOK 1a

läRaRBOK 1a

pixel

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

Ă–VNINGSBOK

ĂśvNiNGsBOK 1

1B

GRUNDBOK

GRUNDBOK 1B

1B L Ă„RARBOK

läRaRBOK 1B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlaG.

1B

GRUNDBOK

GRUNDBOK 1B

1B L Ă„RARBOK

LĂ„RARBOK 1B

TILL PIXEL FK–3 FINNS ÄVEN EN PÄRM MED KOPIERINGSUNDERLAG.

1A GRUNDBOK

*4#/Pixel 1A OMSLAG.indd 1

 

07-09-18 13.11.05


1 Talen 1 till 6kap01.ORIG.indd 2

07-09-05 13.54.37


1

2

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

Rita rätt antal.

1

2

3

4

5

6

• Gör egna bilder med lika många saker som siffrorna visar.  •• Rita lika många saker som siffrorna visar.

kap01.ORIG.indd 307-09-05 13.54.39


Rita en ring runt rätt antal.

1

2

3

4

5

6 

kap01.ORIG.indd 4

1 • Talen 1 till 6 • Gör grupper med en och en, två och två osv.

07-09-05 13.54.40


Hur många? Rita streck eller skriv siffror.

Rita streck från 1 till 6.

.. Borja på 1.

• Räkna och skriv tal eller streck i rutorna.  •• Dra streck från 1 till 6. Följ siffrorna med samma färg.

kap01.ORIG.indd 507-09-05 13.54.46


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 ett

Hur många finns det?kap01.ORIG.indd 6

1 • Talen 1 till 6 • Samtala om olika sätt att visa talet 1 på.  •• Skriv siffran 1. Observera skrivriktningen.  ••• Räkna och skriv rätt tal i rutorna.

07-09-05 13.54.49


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 två

Hur många finns det?

• Samtala om olika sätt att visa talet 2 på.  •• Skriv siffran 2. Observera skrivriktningen.  ••• Räkna och skriv talen i rutorna.

kap01.ORIG.indd 707-09-05 13.54.52


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 tre

Hur många finns det?kap01.ORIG.indd 8

1 • Talen 1 till 6 • Samtala om olika sätt att visa talet 3 på.  •• Skriv siffran 3. Observera skrivriktningen.  ••• Räkna och skriv talen i rutorna.

07-09-05 13.54.54


Snurra ett gem. Måla poängen i rutorna nedan.

ž10

ž5

..

Vi valjer stapel.

• Ett spel för 2 till 4 spelare. Varje spelare väljer en stapel. Snurra gemet och måla lika många rutor som gemet stannar på. Först till 10 vinner.

kap01.ORIG.indd 907-09-05 13.54.57


Dela godiset mellan barnen. Hur många var får de?

10

kap01.ORIG.indd 10

1 • Talen 1 till 6 • Dela de två godisbitarna lika mellan barnen. Skriv i rutorna med siffror eller streck.

07-09-05 13.55.01


Rita hur bussen kör.

SKOLA

Hur många finns det?

Rita vägen till elden.

Hur många finns det?

• / ••• Rita ett streck längs vägen. Träning i finmotorik.  •• / •• •• Räkna och skriv talen i rutorna.

kap01.ORIG.indd 11

11

07-09-05 13.55.05


0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

2

fyra

Hur många finns det?

12

kap01.ORIG.indd 12

1 • Talen 1 till 6 • Samtala om olika sätt att visa talet 4 på.  •• Skriv siffran 4. Observera skrivriktningen.  ••• Räkna och skriv talen i rutorna.

07-09-05 13.55.08


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 2

1

fem

Hur många finns det?

• Samtala om olika sätt att visa talet 5 på.  •• Skriv siffran 5. Observera skrivriktningen.  ••• Räkna och skriv talen i rutorna.

kap01.ORIG.indd 13

13

07-09-05 13.55.10


PIXEL 1A

Bjørnar Alseth

•

•

Henrik Kirkegaard

Mona Røsseland

PIXEL ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• GRUNDBOK

PIXEL

PIXEL MATEMATIK

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har PIXEL en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. PIXEL fÜr ürskurs 1 bestür av:

•

Mona Røsseland

xel pixpiel Bjørnar Alseth

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

mAtemAtiK

LĂ„RARBOK

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

pixel 1A •

pixel 1A

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel mAtemAtiK

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

Med samma fÜrfattare och engenomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

Med samma fÜrfattare och genomtänkt pedagogik säkrar pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av: pixel 1A • GRUNDBOK

pixel mAtemAtiK

1A

GRUNDBOK

GRUNDBOK 1A

läRARBOK 1A

gRundBOK 1A

LĂ„RARBOK 1A

gRundBOK 1B

LĂ„RARBOK 1B

ĂśvningsBOK 1

ĂśvNiNGsBOK 1

läRARBOK 1B

1Apixel LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

Bjørnar Alseth

GRUNDBOK 1A

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• ÖVNINGSBOK

1A

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

pixel 1

GRUNDBOK 1B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlAG.

pixel matematIK

LĂ„RARBOK 1A

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

LĂ„RARBOK

• GRUNDBOK

pixel 1A •

pixel 1A

pixel

pixel mAtemAtiK

mAtemAtiK

1A

1A

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

pixel matematIK

•

Mona Røsseland

pixel

pixel

• GRUNDBOK

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

pixel 1B

pixel 1B

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

GruNdBOK 1a

lärarBOK 1a

pixel

pixel

Ă–VNINGSBOK

Ă–VNINGSBOK 1

1B

GRUNDBOK

GruNdBOK 1B

pixel 1A

pixel 1A

• GRUNDBOK

• LÄRARBOK

1A LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

1

tIll pixel fK–3 fINNS äVeN eN pärm med KOpIerINGSuNderlaG.

Ă–VNINGSBOK 1

pixel

1A

LĂ„RARBOK

lärarBOK 1B

Ă–VNINGSBOK

mAtemAtiK

mAtemAtiK

1B

mAtemAtiK

matematiK

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 1 bestür av:

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

pixel matematIK

GRUNDBOK 1a

läRaRBOK 1a

pixel

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

Ă–VNINGSBOK

ĂśvNiNGsBOK 1

1B

GRUNDBOK

GRUNDBOK 1B

1B L Ă„RARBOK

läRaRBOK 1B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlaG.

1B

GRUNDBOK

GRUNDBOK 1B

1B L Ă„RARBOK

LĂ„RARBOK 1B

TILL PIXEL FK–3 FINNS ÄVEN EN PÄRM MED KOPIERINGSUNDERLAG.

1A GRUNDBOK

*4#/Pixel 1A OMSLAG.indd 1

 

07-09-18 13.11.05

9789127410510  

1A EL MATEMATIK GRUNDBOK 1 Talen 1 till 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Rita rätt antal. • Gör egna bilder med lika många saker som siffrorna vi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you