9789144111971

Page 1

Lektionsplanering

r ö f

År

Namn

Klass

KLASSLÄRARE 978-91-44-11197-1_01_cover.indd 1

2015-09-16 12:22


Lektionsplanering 20 _ _ / 20 _ _

Namn

Adress

Postnummer, ort

Telefon

E-postadress

978-91-44-11197-1_01_book.indd 1

2015-09-16 12:15


Innehåll Skolinformation, telefonnummer  3 Terminsplanering, arbetsområden  4 Översikt vecka för vecka  5 Schema  6 − 7 Klasslista  8 − 11 Lektionsplanering hösttermin  12 − 51 Lektionsplanering vårtermin  52 − 97 Läxor och prov  98 − 107 Frånvaro hösttermin  108 Frånvaro vårtermin  109 Sen ankomst  110 Kontakt med föräldrar  111 Tips och kom ihåg  112 Anteckningar  113 − 118 Utvärdering av läsåret  119 Beställningslista  120

Information och tips till användaren Sidor som gäller för hela läsåret är markerade med: Sidor som gäller för höstterminen är markerade med: Sidor som gäller för vårterminen är markerade med: Frånvarorapportering (sidorna 108 −109) Använd röd och blå penna och dra streck vid frånvaro:   = sjuk

= ledig

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Denna trycksak är miljöanpassad, både när det gäller papper och tryckprocess. Art.nr 35296 ISBN 978-91-44-11197-1 Upplaga 3:3 © 2009 Anna Stenlund och Adastra Läromedel AB / © 2015 Studentlitteratur AB Teckningar: Thommy Gustavsson Omslag: Oskar Jonsson Printed by Prolong Press Ltd, China 2017

978-91-44-11197-1_01_book.indd 2

2015-09-16 12:15


Skolinformation Telefonnummer

Skolans adress

Expeditionen: Rektor: Biträdande rektor: Personalrum: IT-ansvarig:

Fakturaadress

Vaktmästare: Skolhälsovård: Skolkurator: Speciallärare: Skolbespisning: Bibliotek: Sjukanmälan:

E-postadresser

Faxnummer:

3

978-91-44-11197-1_01_book.indd 3

2015-09-16 12:15


Terminsplanering Höstterminen  __________ Arbetsområden:

Grupper:

Vårterminen  __________ Arbetsområden:

Grupper:

4

978-91-44-11197-1_01_book.indd 4

2015-09-16 12:15


Vecka för vecka Höstterminen  __________ 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Vårterminen __________ 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5

978-91-44-11197-1_01_book.indd 5

2015-09-16 12:15


Schema  Lärarens schema måndag 08.00− 30− 09.00− 30− 10.00− 30− 11.00− 30− 12.00− 30− 13.00− 30− 14.00− 30− 15.00− 30− 16.00− 30− 17.00−

tisdag

onsdag

torsdag

fredag −08.00 −30 −09.00 −30 −10.00 −30 −11.00 −30 −12.00 −30 −13.00 −30 −14.00 −30 −15.00 −30 −16.00 −30 −17.00

6

978-91-44-11197-1_01_book.indd 6

2015-09-16 12:15


Schema  Klassens schema måndag 08.00− 30− 09.00− 30− 10.00− 30− 11.00− 30− 12.00− 30− 13.00− 30− 14.00− 30− 15.00− 30− 16.00− 30− 17.00−

tisdag

onsdag

torsdag

fredag −08.00 −30 −09.00 −30 −10.00 −30 −11.00 −30 −12.00 −30 −13.00 −30 −14.00 −30 −15.00 −30 −16.00 −30 −17.00

7

978-91-44-11197-1_01_book.indd 7

2015-09-16 12:15


Klasslista  klass Namn

Födelsedag

Föräldrar/kontaktperson

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Elevrepresentanter:

8

978-91-44-11197-1_01_book.indd 8

2015-09-16 12:15


Telefon

E-post

Allergi

KlassfÜräldrar:

9

978-91-44-11197-1_01_book.indd 9

2015-09-16 12:15


Namn

Födelsedag

Föräldrar/kontaktperson

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Elevrepresentanter:

10

978-91-44-11197-1_01_book.indd 10

2015-09-16 12:15


Telefon

E-post

Allergi

KlassfÜräldrar:

11

978-91-44-11197-1_01_book.indd 11

2015-09-16 12:15


Vecka: måndag

/

tisdag

/

onsdag

/

Veckans läxor:

12

978-91-44-11197-1_01_book.indd 12

2015-09-16 12:15


torsdag

/

fredag

/

Att göra:

– Er skrivuppgift, så börjar Ida: ”Mitt sommarlov”, och minst en sida.

13

978-91-44-11197-1_01_book.indd 13

2015-09-16 12:15


Art.nr 35296

studentlitteratur.se

978-91-44-11197-1_01_cover.indd 4

2015-09-16 12:22