Page 1

chefer står inför nya utmaningar. Sambandet mellan ledarstil och verksamhetens resultat blir allt tydligare. Ledning genom dialog och samarbete är det som ska­ par framgång – ett ledarskap som kräver förändringskompetens. Istället för att smickrad ta plats på piedestalen måste du som chef utforska och skapa nya sätt att ta och ge ledarskap på. Du måste vara innovativ och ha förmågan att faktiskt skapa förändring. Om du kan förändra dig själv kan du förändra ditt team och om du kan förändra teamet kan du också förändra organisationen. Genom att öka din egen förändringskompetens kan du vara den som sätter agendan och tar ut riktningen.

dagens och morgondagens

Foto: Jann Lipka

behöver ställa sig är: Hur blir jag själv, mitt team och min organisation mer förändringskompetenta? Hur gör vi nya saker på nya sätt? Hur behöver vi tänka? Vad be­ höver vi kunna och göra för att vara i frontlinjen när det gäller att utveckla ledarskapet i vår organisation?

frågorna morgondagens ledare

boken om hur du kan hantera förändringar • skapa förändringar • förändra ledarskapet • förändras som ledare

kort sagt handl ar

Om förändringskompetent ledarskap ”Klara adolphson lyckas göra det diffusa konkret och skapar här en verktygslåda för ett modernt ledarskap. alla som är chef, vill vara chef eller har en chef bör läsa den här boken.” Camilla Wagner, reporter och krönikör på Veckans Affärer

klara adolphson

Klara Adolphson arbetar som ledarskaps­ konsult och jämställdhetsexpert på Ledarna. Hon är född 1975, är utbildad Kaospilot och har drivit eget företag. Klara adolphson har tidigare skrivit boken Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

chef kan du vara själv!

den här boken visar hur du förändrar ditt ledarskap så att det attra­ herar framtidens unga medarbetare och vad som krävs för att attrahera nästa generation att bli chefer.

chef kan du vara själv! ”För mig fungerade boken både som en inspirationskälla för att leda mig själv och som en ögonöppnare vad gäller vikten av att aldrig sluta tänka nytt, inte ens för en sekund, samt betydelsen av att ha med teamet i tankearbetet.” Catharina Enblad Nordlund, chefredaktör på Chef

Best.nr 47-09577-3

Tryck.nr 47-09577-3-00

fo ra ndring_omslag3004.indd 1

KLara aDOLpHSOn

10-05-17 15.21.16


Chef kan du vara själv! isbn: 978-91-47-09577-3 © 2010 Klara Adolphson, Ledarna och Liber AB Förläggare: Lars Abramson Redaktör: Lisa Iverstam Omslag och grafisk form: Anna Markevärn Tryck: Graphycems, Spanien 2010 Upplaga 1:1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 4

10-05-06 15.50.32


innehåll Förord

9

1. Intro Du står mitt i en jordbävning Nya tider, nytt ledarskap Bokens upplägg

13 14 15 18

2. Ledarskapsförståelse då och nu Den hierarkiska organisationen Medbestämmande och processfokus Det kreativa kapitalet Kritiken

21 22 23 24 25

3. Tänk om organisationen Vad är en organisation? Organisationskultur Lär känna organisationen Organisationen som ett system Komplexitet och kaos Reflektionsfrågor

31 32 33 36 37 40 42

4. Förändringskompetenta organisationer Kreativitet och innovation Principer för innovation Lärande loopar Förändring av första och andra ordningen Avgränsning, kontroll och tid Reflektionsfrågor

45 46 48 55 56 57 62

5. Förändringskompetent ledarskap i praktiken David Gram, SAS Sara Øllgaard, Innovation Center Copenhagen Ellen Lidgren, Statkraft Mette Freisner, Rambøll Lisa Lindström, Doberman

65 66 68 71 73 77

6. Träna teamet ”Du ska vara en teamplayer.” Varför team? Från grupp till team

81 82 83 86

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 5

10-05-06 15.50.32


När ni kör fast Strategier för att komma vidare Rikta blicken utåt Team vs community Teamets mål Dina förändringsagenter Reflektionsfrågor

92 98 102 103 106 108 112

7. Led dig själv Chef kan du vara själv Hur förändringskompetent är du? Förändra din roll Rollanalys – att finna, skapa och ta sin roll Makten och härligheten Olika perspektiv på makt Det där du gör Reflektionsfrågor

115 116 118 120 123 126 129 130 140

8. Förhållningssätt för förändring Dialogsamtal Cafédialog Coaching Coacha dig själv – bli förändringskompetent Coachingtekniker Appreciative Inquiry Gör en bejakande undersökning

143 145 147 150 153 154 156 157

Trender

160

9. Avslutning

163

Referenser

166

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 6

10-05-06 15.50.32


fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 7

10-05-06 15.50.32


fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 8

10-05-06 15.50.33


förord Att skriva en bok om förändring är lite som att rita en karta av en verklighet som förändras medan man ritar. Hur ritar man egentligen en sådan karta? Hur skriver man en sådan bok? Under arbetet med den här boken har jag genomgått en understundom smärtsam förändringsprocess. Jag har fått utmana min egen förändringskompetens eftersom mina tankar om ämnet har förändrats samtidigt som jag har läst, reflekterat, skrivit och blivit klokare. Flera gånger har jag undrat: Varför är det så viktigt för mig att skriva ner mina tankar om ledarskap? Och hur ska jag skriva för att andra ska känna att det är viktigt? Men så frågade min femåriga dotter mig mitt under julpysslet ”Mamma, vad är kreativ?” och jag svarade: ”Det är när man kan använda sin fantasi. Och det är det bästa, för då kan man klara av att hantera alla situationer som man hamnar i. Man kan liksom skapa möjligheter för sig själv.” Och där, just då, förstod jag.

9

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 9

10-05-06 15.50.33


Jag är född 1975 och en tvättäkta sjuttiotalist. 1997–2000 gick jag den då relativt nystartade ledarskapsutbildningen Kaospiloterne i Århus i Danmark. Alla pratade om den nya ekonomin, vi var i San Francisco och studerade cutting-edgeorganisationer, träffade innovationsguruer, läste organisationsforskare från MIT och tillbad dem som gudar. Vi lade ner en massa kraft på att lära oss navigera i kaos och bli självorganiserande. Jag studerade ledarskap och organisation på inspelningen av en independent road-movie och hemma i Stockholm sov mina jämnåriga i våningssängar på något dotcom-företag. Allt var möjligt och himlen var taket. Så kom vi hem, tog examen, fick våra första jobb – och gick in i väggen ungefär samtidigt som it-bubblan sprack. Pang. Idag arbetar jag som ledarskapskonsult och jämställdhetsexpert på Ledarna. Jag har under tio års tid testat och utvecklat de tankar jag fick med mig på Kaospiloterna om ledarskap. I min förra bok, Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt, ägnar jag ett kapitel åt förändringsledarskap, eftersom jag är övertygad om att det inte går att skapa jämställdhet i en organisation om man inte är en duktig förändringsledare och kan en del om de mekanismer som förändring och förändringsmotstånd bygger på. På produktutvecklingsavdelningen på Ledarna, där jag sitter till vardags, tar vi fram tjänster till Ledarnas medlemmar och kämpar dagligen med de utmaningar jag tar upp i den här boken. De ständiga frågorna är: Hur gör vi nya saker på nya sätt? Hur blir vi mer förändringskompetenta? Vad behöver vi kunna, hur behöver vi tänka och vad behöver vi göra för att vara i frontlinjen när det gäller att stötta och utveckla framtidens ledare? Jag hoppas att den här boken ger svar på några av dessa frågor. Min förhoppning är också att den här boken ger dig möj-

10

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 10

10-05-06 15.50.34


lighet att höja blicken och flyga lite grand. Inspireras, få nya tankar och göra en och annan tankevurpa.

Stort tack Det finns ett par personer som jag vill rikta ett stort tack till. Utan er hade den här boken aldrig blivit till. Först och främst vill jag tacka min mamma, psykoterapeuten och organisationskonsulten Liv Hök, för att du sett till att jag fått Freud med modersmjölken. Sedan vill jag tacka min vän ledarskapskonsulten Henrik Challis, som jag inspirerats mycket av och lånat en och annan tanke ifrån. Tack till Lisen Thulin, min förändringskompetenta chef, för att du tror på mig. Tack till min kollega Peter Liljeros, för allt stöd och input och för att du gör mig förändringskompetent. Tack till Lisa Iverstam, min redaktör, för att du ser ordningen i kaos. Tack till bokens formgivare Anna Markevärn för att du är förändringskompetent och inte låter Eyafjallajökull stoppa dig. Tack till Johanne Eriksen, Tinni Ernsjöö Rappe och Erika Svensson för återkoppling och för att ni finns när förändringarna är tuffa. Tack även till: David Gram, Sara Øllgaard, Ellen Lidgren, Mette Freisner, Lisa Lindström, Kasper Arentoft, Christer Lidzelius, Anna Edwall, Christina Franzén, pappa Per B. Adolphson, Mats Wahl, Freja Anamatz, Malin Bengtsson, Helena Isaksson, Per Hedelin, Annika Elias och alla kollegorna på Ledarna samt Lars Abramson på Liber. Tack till Johan, Vera och Billy – ni är den bästa förändringen jag varit med om. Klara Adolphson, april 2010

11

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 11

10-05-06 15.50.34


fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 12

10-05-06 15.50.36


1 intro Är du chef och tycker att allt snurrar lite snabbt just nu, att det kan räcka med förändringar ett tag, åtminstone till efter semestern? Då är du inte ensam! Vi lever i en tid när Blondinbella sägs vara mer läst än Svenska Dagbladet, USA:s president vinner valet med förändring som sitt viktigaste slagord och många av oss har jobb som förändras så snabbt att det känns som om vi kör på vägen medan vi asfalterar den. Nittiotalisterna, som varit uppkopplade sedan de gick på dagis, etablerar sig sakta men säkert på arbetsmarknaden medan vi andra kämpar på med det berömda livspusslet. För att vara attraktiva på arbetsmarknaden och som sociala varelser krävs att vi är ständigt uppdaterade. Mantrat för dagen är omvärldsbevakning. Inte konstigt att många av oss känner sig lite… stressade.

13

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 13

10-05-06 15.50.36


Change var årets ord 2008 enligt The Global Language Monitor. 2009 var årets ord twitter.

du står mitt i en jordbävning Vi som individer tvingas hantera det rasande tempot i kunskapssamhället oavsett vi vill det eller inte. Det rör sig både om stora förändringar, som den ökade ekonomiska konkurrensen och klimathotet, och om små vardagliga, som att man knappt lärt sig den nya mobilen innan man får en ny. I magasinet Fast Company liknar man kunskapssamhället vid en jordbävning (ett ”workquake”) och varnar för att bara den organisation som rustar sig noga kommer att klara sig när marken börjar gunga. Som chef och ledare står du mitt i den här jordbävningen. Du behöver rusta både dig själv, ditt team och din organisation för att kunna hantera de förändringar som ständigt pågår runt omkring. Men vi som lever i det globala kunskapssamhället har också större möjligheter än någonsin att själva skapa förändring, att vara med och påverka vår egen tid och framtid. Och det gäller inte minst dig som är chef. Genom att öka din egen förändringskompetens och ta din roll som förändringsledare kan du vara den som sätter agendan, tar ut riktningen och flyttar dig själv, ditt team och din organisation. För ett är säkert, världen kommer att fortsätta snurra oavsett om vi hänger med eller inte. Så varför inte göra ett försök? Kanske kan vi hitta mening i själva förändringen, kanske kan vi med lite övning se ordningen i kaos?

“Change isn’t good or bad. It just is.” Don Draper i tv-serien Mad Men 14

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 14

10-05-06 15.50.36


nya tider, nytt ledarskap Det här med förändringskompetent ledarskap handlar om att hantera och skapa förändring. Men det handlar också om att förändra själva ledarskapet. Framtidens unga medarbetare vill ha större flexibilitet och individuella villkor. De kommer att ställa högre krav på sin närmsta chef om att få personlig feedback och coaching och utgå från sina egna behov och förväntningar när de funderar på om en arbetsgivare är värd att arbeta för. Den ledare som lyckas förena medarbetarnas individuella krav på uppmärksamhet med verksamhetens krav på resultat kommer att vara den mest framgångsrika. Dessutom är det så att när fyrtiotalisterna nu börjar gå i pension står vi i värsta fall inför en skriande chefsbrist. På Ledarna räknar vi med att totalt 200 000 chefer går i pension under åren 2004–2014. Under tiden kommer det att behöva rekryteras omkring 100 000 nya chefer. Och den kommande chefsgenerationen har värderingar som många gånger går stick i stäv med de krav som tidigare ställts på chefer. För att attrahera en ny generation till chefsjobben måste vi titta på hur den nya tidens chef vill att ledarskap ska se ut för att vilja utöva det. Vi måste syna de föreställningar vi har om vem som kan bli chef och hur en chef ska vara, och en gång för alla göra upp med bilden av chefen som en medelålders, heterosexuell, vit man som kan peka med hela handen. Generationsväxlingen är ett utmärkt tillfälle för alla organisationer att tänka till kring vad man vill att chefsrollen ska innehålla och hur ledarskapet i organisationen ska se ut. Att sätta sig ner och fundera, eller ännu hellre engagera organisationens medlemmar att fundera på hur man vill att ledarskapet och organisationen ska se ut för att bli förändringskompetent, borde egentligen vara varje ledningsgrupps viktigaste uppdrag.

15

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 15

10-05-06 15.50.36


Vem vill gå före och visa vägen? Det råder inget tvivel om att vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte och en total uppgörelse med den traditionella synen på organisation och ledarskap. Vårt västerländska samhälle har länge hyllat det linjära, logiska och hierarkiska. 1900-talet dominerades av tankar tänkta av giganter som Newton, Descartes och Darwin. Deras teorier handlar om att det finns en sanning, att man kan studera verkligheten objektivt och att summan av delarna är konstant. Utifrån dessa tankar har vi även byggt vår förståelse för ledarskap och organisation. Och de här tankarna håller många av oss krampaktigt fast vid. Trots alla säkra tecken på att vi har lämnat industrisamhället bakom oss fortsätter vi att leda och organisera oss som om ingenting har hänt. Globalisering, teknikutveckling, jämställdhet på arbetsmarknaden, så mycket har förändrats, men våra organisationer och vårt ledarskap ser på många håll ut som för hundra år sedan. Vad är det som gör att dagens organisationer har så svårt att ta sig vidare från industrisamhället in i det nya kunskapssamhället? Varför tror vi att vi kan utveckla och leda nya organisationer med industrisamhällets metoder? Varför har vi så svårt att tänka nytt och innovativt vad gäller chefens roll? Borde vi inte fråga oss om det finns andra sätt att organisera och leda på? Vad händer när vi ställer nya krav på ledare och medarbetare men samtidigt inte ser till att rusta dem för att hantera det nya? Hur ska vi klä på nästa generations chefer så att de klarar att leda oss in i framtiden? Vem har lust att gå före och visa vägen?

Fyra perspektiv på förändringskompetent ledarskap För att klara av de utmaningar vi står inför behöver vi tänka organisation och ledarskap på ett nytt sätt. Vi behöver släppa det linjära, hierarkiska sättet att betrakta ledarskap på och ersätta det med ett icke-linjärt, innovativt, lärande och föränd16

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 16

10-05-06 15.50.37


ringskompetent ledarskap. Min ambition med den här boken är att försöka beskriva hur vi skapar ett sådant ledarskap. Som avgränsning utgår jag från fyra perspektiv: hantera förändring, skapa förändring, förändra ledarskapet och förändras som ledare.

Hantera förändring Det första perspektivet är att hantera förändring. Det handlar om att förhålla sig till de kontinuerliga förändringar som oavbrutet pågår i och runt omkring oss. Skapa förändring Det andra perspektivet är att skapa förändring. Det handlar om att ha rätt verktyg för att planera förändring, skapa idéer och sedan levandegöra dem, att förstå förändringens mekanismer och att få saker att ske. Förändra ledarskapet Det tredje perspektivet är att förändra ledarskapet, vilket är detsamma som att vara med och skapa nya visioner kring hur framtidens organisationer ska ledas. Förändras som ledare För att lyckas med de tre första perspektiven krävs ett fjärde perspektiv. Nämligen det som rör sig om att själv förändras som ledare.

17

fo ra ndrings_till tryck_ny.indd 17

10-05-06 15.50.37


chefer står inför nya utmaningar. Sambandet mellan ledarstil och verksamhetens resultat blir allt tydligare. Ledning genom dialog och samarbete är det som ska­ par framgång – ett ledarskap som kräver förändringskompetens. Istället för att smickrad ta plats på piedestalen måste du som chef utforska och skapa nya sätt att ta och ge ledarskap på. Du måste vara innovativ och ha förmågan att faktiskt skapa förändring. Om du kan förändra dig själv kan du förändra ditt team och om du kan förändra teamet kan du också förändra organisationen. Genom att öka din egen förändringskompetens kan du vara den som sätter agendan och tar ut riktningen.

dagens och morgondagens

Foto: Jann Lipka

behöver ställa sig är: Hur blir jag själv, mitt team och min organisation mer förändringskompetenta? Hur gör vi nya saker på nya sätt? Hur behöver vi tänka? Vad be­ höver vi kunna och göra för att vara i frontlinjen när det gäller att utveckla ledarskapet i vår organisation?

frågorna morgondagens ledare

boken om hur du kan hantera förändringar • skapa förändringar • förändra ledarskapet • förändras som ledare

kort sagt handl ar

Om förändringskompetent ledarskap ”Klara adolphson lyckas göra det diffusa konkret och skapar här en verktygslåda för ett modernt ledarskap. alla som är chef, vill vara chef eller har en chef bör läsa den här boken.” Camilla Wagner, reporter och krönikör på Veckans Affärer

klara adolphson

Klara Adolphson arbetar som ledarskaps­ konsult och jämställdhetsexpert på Ledarna. Hon är född 1975, är utbildad Kaospilot och har drivit eget företag. Klara adolphson har tidigare skrivit boken Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

chef kan du vara själv!

den här boken visar hur du förändrar ditt ledarskap så att det attra­ herar framtidens unga medarbetare och vad som krävs för att attrahera nästa generation att bli chefer.

chef kan du vara själv! ”För mig fungerade boken både som en inspirationskälla för att leda mig själv och som en ögonöppnare vad gäller vikten av att aldrig sluta tänka nytt, inte ens för en sekund, samt betydelsen av att ha med teamet i tankearbetet.” Catharina Enblad Nordlund, chefredaktör på Chef

Best.nr 47-09577-3

Tryck.nr 47-09577-3-00

fo ra ndring_omslag3004.indd 1

KLara aDOLpHSOn

10-05-17 15.21.16

9789147095773  
9789147095773  

Om förändringskompetent ledarskap KLara aDOLpHSOn Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-...