Page 1

Kolla källan! – Välkommen till Boken om SO. I det här landet bor jag.

Är allting som står här sant? Det är en bra fråga att ha i huvudet. Både när du läser tidningar och texter på internet. Ibland är det påhitt. Eller bara en del av sanningen.

Boken om Boken om SO 1–3

SO 1–3

1. VEM skriver? Fundera på vem texten kommer ifrån. Är det ett företag? Eller en journalist? Är det någon du kan lita på?

2. VARFÖR skriver de det här? Fundera på varför man skriver som man gör. Vill man berätta något? Eller sälja något? Vill man få dig att tycka något?

3. FRÅGA FLERA!

Hej! Är du nyfiken på hur man levde på forntiden eller kanske bara för 100 år sedan? Vet du hur jorden blev till? Varför finns det regler? Vad är en synagoga? Svar på dessa frågor och många fler får du i den här boken.

Boken om

?

ELISABETH IVANSSON

E

G RI

E

Stockholm Vänern

Gotland

Göteborg

Öland

Malmö

– Hur säker är du i trafiken?

– Visste du att också barn har rättigheter?

– Var fanns jag innan jag föddes?

Boken är skriven helt i linje med den nya läroplanen Lgr 11.

Best.nr 47-10997-5 Tryck.nr 47-10997-5

BoSo_utvik_omslag_tryck.indd 1

SO 1-3

Om du frågar flera människor samma sak kan du få olika svar. Ta reda på mycket fakta innan du bestämmer vad du tror är sant. Läs flera olika texter i ämnet och prata med flera personer.

ANNICA HEDIN

SV

Kiruna

Vätt ern

Tro alltså inte på allt du hör och läser. Det gäller att vara nyfiken, ställa frågor och tänka efter själv!

2102 m ö.h.

Kebnekaise

Annica Hedin Elisabeth Ivansson

– Jag gillar att undersöka gamla saker från förr.

2013-06-25 09.47


Boken om SO 1–3 – Det är jag som är Lovis!

Annica Hedin, Elisabeth Ivansson Liber

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 1

2013-06-25 10.57


Bildförteckning Pärmens insida

Thinkstock/Getty Images

Inlaga 13 Stockbyte/Thinkstock/Getty Images 14-15 Evy Sandells samling/IBL Bildbyrå 16 IBL Bildbyrå 17 Karl Sandels samling/IBL Bildbyrå 18(1) Old Visuals/Everett Collection/IBL Bildbyrå 18(3) & 19(1) Sydsvenskan/IBL Bildbyrå 19(3) Ola Myrin/Malmö Museer/IBL Bildbyrå 20 & 22 Privat 26 Kjell-Arne Larsson/IBL Bildbyrå 27(1) Lars Epstein/DN/Scanpix 27(2) Fredrik Sandberg/Scanpix 31 Björn Larsson Rosvall/Scanpix 33(1) Marie Swartz/Scanpix 33(2) Henrik Montgomery/Scanpix 35(1) Adam Haglund/Maskot/Getty Images 36 Nasa 37(1) Bengt Nilsson/Scanpix 37(2) Johan Bjurer/Scanpix 39(1) Karl Henrik Edlund/GT/Scanpix 39(2) Anna-Lena Mattsson/DN/Scanpix 42 Alf Linderheim/IBL Bildbyrå

44 53(3) 56 57(3) 60(2) 69 75 76(1) 76(2) 77(1) 77(2) 82 83(1) 83(2) 84(1) 84(2) 85 87(1) 87(2) 91 95 96 98

Jeppe Gustafsson/Scanpix Peter Nordahl/IBL Bildbyrå Thinkstock/Getty Images Jessica Gow/Scanpix istockphoto/Thinkstock/Getty Images Science Photo Library/IBL Bildbyrå UNICEF Lars Epstein/DN/Scanpix Justin Sullivan/Getty Images Nadia Boutani Werner Joachim Belaieff/Maskot/Getty Images Bridgeman Art Library/IBL Bildbyrå Nordiska museet Gaius Cornelius Bror Augustsson/Scanpix Andreas Nilsson/Malmö Museer Göran Burenhult/Heritage/Scanpix Anders Good/IBL Bildbyrå Frank and Helena/Cultura/Getty Images Mikael Gustafsson/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå Göran Burenhult Lars Johansson/Nordicphotos akg-images/Scanpix

ISBN 978-91-47-10997-5 © 2013 Annica Hedin, Elisabeth Ivansson och Liber AB Redaktion: Charlotte Eriksson, Malin Wedsberg, Karin Örn (redaktörer) Sara Ånestrand (formgivare), Helena Nilsson (originalare) Nadia Boutani Werner (bildredaktör) Eva Runeberg Påhlman (faktor)

99 100 102(2) 106 107(1) 107(2) 109 111

Statens Historiska Museum De Agostini Picture Library/Getty Images Werner Forman Archive/Statens Historiska Museum/IBL Bildbyrå Statens Historiska Museum M. Seemuller/De Agostini Picture Library/ Getty Images Aja Pettersson/Bäckedals folkhögskola Tobias Wallström/Scanpix Anders Good/IBL Bildbyrå

Övriga bilder Shutterstock Kartor från Liber kartor

Faktagranskning: Eva Skarp, religionsvetare (Religioner och tro) Petter Ljunggren, Historiska museet (Historiska källor och Forntiden) Pedagogiska granskare: Marie Kiovsky, Fornbackaskolan i Södertälje Tack till elever och lärare i Alviksskolan 1B, 2B och 3B och alla andra som har läst och kommit med kloka synpunkter!

Illustrationer: Jonas Burman, Matilda Salmén, Anders Nyberg (s. 103) Kartor: Liber Kartor

Kopieringsförbud Första upplagan 1

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och

Repro: Repro 8 AB, Stockholm

huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet.

Tryck: Kina 2013

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 120

olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

2013-06-25 11.03


Boken om SO 1–3

Innehåll Tankar om världen vi lever i 4

5. Vi bor i Sverige 34

Vad är SO? 6

Människor vill bo där det är lätt att leva 36

1. Du och jag 8

Isak flyttade till Vietnam 40

Vem är du? 8 Poppes kompisar 10 Rättvist och orättvist 13

Mariam flyttade till Sverige 41 Om samspelet mellan människa, natur och samhälle. Om världsdelarna och världshaven. Om orsaker till varför människor flyttar med exempel på vad det kan innebära.

Om elevnära livsfrågor.

6. Människan och naturen 42 2. Förr i tiden 14 När mammas mormor var liten 14

Massor av sopor! 44 Om hur våra handlingar i vardagen påverkar miljön och hur de kan bidra till hållbar utveckling.

Hur bodde man förr? 16 6 Hur lekte man förr? 18 Ester berättar 20 Om hemortens historia, kristendomens roll i skolan och exempel på människans levnadsvillkor för hundra år sedan.

3. Tillåtet och förbjudet 24 Regler i trafiken 26 Om normer och regler i vardagen och i trafiken samt exempel på varför de behövs.

4. Jobba och tjäna pengar 28 Tänk om ingen gick till jobbet 30 Vad har vi pengar till? 32

7. Religioner och tro 46 Kristendomen 48 Berättelserna om Jesus ur Bibeln 50 Judendomen 52 Berättelser ur Tora 54 Islam 56 Berättelser ur Koranen 58 Den gyllene regeln 61 Fira en högtid 62 Om några platser för religionsutövning, om högtider, symboler och någon central berättelse samt om heliga skrifter från kristendomen, judendomen och islam.

Spara eller shoppa 33 Om samhällsfunktioner, yrken och verksamheter. Om några betalningsformer.

Dessa sidor är i första hand tänkta som högläsning. Referenser till Lgr 11.

2

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 2

2013-06-25 10.57


Boken om SO 1–3

8. Liv på planeten jorden 64

13. Forntiden 88

Universum = allting! 64

De första nordborna 89

Hur kom vi hit? 66

Jägarstenåldern – tiden då man flyttade 90

Vår art: Homo sapiens 68

En vårdag för 7 000 år sedan 92

Om livet och människans uppkomst påå jorden.

Bondestenåldern – tiden då man började odla 94

9. Bilder av jorden 70

Bronsåldern – tiden då man gjorde saker i brons 98

Från jordglob till karta 71 Hav och land 71 Hur funkar kartan? 72 Om kartan, jordgloben och väderstreck.

Järnåldern – tiden då man började göra saker av järn 102 På en järnåldersgård 104 Vikingatiden 108

10. Alla har rätt till ett bra liv 74 Barnkonventionen 76 Vem ska få bestämma? 78

Skrifter om vikingar 110 Om spår av forntiden i naturen och språkliga uttryck. Om människans levnadsvillkor under forntiden. Om tidslinjer och tidsbegrepp.

Vart ska 3B åka på skolresa? 80 Om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter. Om demokrati och hur möten genomförs och organiseras.

11. Historiska källor 82 Arkeologer lägger pussel 84 Om historiska källor som en grund för att skapa historisk kunskap.

12. Istiden 86 Om spår av istiden i naturen.

14. Mytologi är som spännande sagor 112 Nordisk mytologi 112 Världen som ett träd 114 Hur Tor fick tillbaka sin hammare 115 Grekisk mytologi 116 Bråket om guldäpplet 117 Om gudar och hjältar i olika myter. Om spår av forntiden i språkliga uttryck.

Ordförklaringar 118 Register 119

3

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 3

2013-06-25 12.07


Jobba och tjäna pengar

Jobba och tjäna pengar Det finns många olika jobb. Eller yrken som det också kallas. Vilka kan du hitta på bilden?

28

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 28

2013-06-25 10.58


Jobba och tjäna pengar

Berätta! • Vad vill du arbeta med när du blir stor? • Vilka yrken tycker du är viktiga?

29

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 29

2013-06-25 10.58


Religioner och tro

Religioner och tro Vad är religion? Jo, det är ett sätt att tänka och tro. En religion förklarar stora frågor som till exempel: Varför finns vi? och Vad händer när man dör? Många tror att det finns något inom oss som lever vidare fast vi dör. Det brukar kallas för en själ. Religionerna berättar också om en stor själ som har skapat allt liv på jorden. Den stora själen är Gud. Många ber till Gud. Religionerna har berättelser om Gud och människor. Vissa berättelser talar om hur man ska leva. Andra berättelser kan trösta om man är ledsen eller orolig. I det här kapitlet får du veta lite om tre stora religioner som kallas kristendom, judendom och islam.

Finns världen bara av en slump?

Fader vår som är i himlen. 46

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 46

2013-06-25 11.00


Religioner och tro

Varje religion har sina egna symboler. En symbol är en sak eller en bild som påminner om något som är viktigt. Känner du igen någon symbol här?

DING D

ONG

UD

ÄR

OR ST

!

G

Gud, hjälp mig att inte vara nervös i morgon när jag ska tävla …

Jag tror inte att Gud finns.

Var fanns jag innan jag föddes?

Gud är stor och Muhammed är hans profet.

47

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 47

2013-06-25 11.00


Bilder av jorden

Hur funkar kartan? En karta är en bild av en plats, sedd uppifrån. På kartan är allt mycket mindre än i verkligheten. En karta kan hjälpa oss att hitta dit vi ska. SMÅLAND HALLAND

BLEKINGE

Ängelholm Höganäs

Kartan visar Sverige med landskapet Skåne markerat. SVERIGE

Hässleholm

Helsingborg

Kristianstad

Landskrona

Eslöv

SKÅNE

Lund

Malmö

Åkermark Skog Fjäll Landsgräns

Staffanstorp N

Ystad V

Ö

Trelleborg S

Här ser du Skåne lite närmare. Man ser vägar och några större städer.

SKÅNE

Malmö

0

200 km

N

Djäkneg.

L. Br.g.

Kattsundsg.

Mo bijo M sko

Norra Skolga

Ö. Kanalg.

h.g. V. Kanal g.

Sten

o Br gatan

S:t Johannesgatan

.

Konsthall

An

St hu

Torpgatan

Södra Förstadsg.

Lugna

jölnareg Bolagsg. M

Borg m.g.

.g. tonag Fabr Al g.

tg.

ata rs g ölle G. M tan sg. nsga Kapte an Gat

Klos terg . Mun kg.

La sko

r Majo

Kanalg.

tan

rsg.

vägen

Rör

ttn Dro

N.Långg.

S. Långg.

Kasinog.

sga

Rönng.

Ca

g gs

n

J.Anke

sg.

w erslo

. og Marib

Stadsteatern

Idrottsplats ge

Storgatan

Davidshall

Fersens väg

llg. Kaste

Holmg.

olmsnneh ra Rö Öst

St. Nyg.

L. N

S. Vallg.

Run del sg .

Snap p.

Baltzarsgatan

.

Gustav Adolfs St. Hamb.g. n torg ygata

Davidshalls Kärl.g. torg

an gat

H Carl

g vä

Tubor

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 72

en väg

atan rs- g Bané g. s rg lbe Dah ltsg. Erik mfe He

sThott

s ustav meijersg.

s eholm

72

S:t Petri skola

Borgarskolan

tan

n

entsgata

Regem

DSHALL G Carl

– På den här stadskartan kan du se vad några av gatorna heter i Malmö.

.g. Verkst Kocku.g.

Kung

Gamla Begravningsplatsen Stadsbiblioteket s väg Oscar

g.

n Stude

kk Par

Kungsparken Agnesg.

an alen

en

akarg

Per Weij.g.

gatan

Malmb.g.

Grynbod

Skom

Söderg.

ven ottsgra

byg. Land

Gertr.g.

almö uséer

lbod

Stortorget

rg. Väste g. r . ttsbron epslaga Hyreg R . Jakob Nilsg . sg. t.g Jön . rt jo H gelg . Te Hospitalsg

n

Slo

Österg. Kyrko g. S jä

ndeg. Kale

n

e sväg

. Kanslig

Gibraltargata

Suez

S

C

n gata mns tan eha allga v Fisk a Norr

Mäst. Nilsgata

un g a Nept Norr eptunigatan Södra N en llsväg Citade g.

. Bruksg

Ö

. . S. Tullg Hamng g. s rbron uell Fr. S .g. Torgg. Hjulh . Joh.g Mäst. atan ktsg lbre reg. Enge ener.g. .f.g. G stind g. O Lång tan Slottsga

V

N

V

Ö

onbi

S

2013-06-25 11.01


Bilder av jorden

I många telefoner finns en inbyggd GPS. Det är praktiskt när man ska hitta fram. GPS tar hjälp av satelliter. De åker runt i rymden och filmar jorden.

– Har du mobilen med, så har du ofta med en karta!

Väderstrecken

Uppåt = norr

Kan du upp, ner, höger och vänster? Då kan du också väderstrecken. De använder man på kartor. Höger = öster

Vänster = väster

Neråt = söder

73

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 73

2013-06-25 11.01


Istid

Jägarstenåldern

12 000 f.Kr.

11 000 f.Kr.

10 000 f.Kr.

Bondestenåldern 4 000 f.Kr.

9 000 f.Kr.

8 000 f.Kr.

Bronsåldern

3 000 f.Kr.

2 000 f.Kr.

1 000 f.Kr.

500 f.Kr.

1 800 f.Kr.

Här lever vi idag!

Järnåldern 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 050 e.Kr.

500 f.Kr.

2 000 e.Kr.

År 0 Vikingatiden (en del av Järnåldern)

Forntiden Människans första historia kallas för forntiden. Forntiden brukar delas upp i olika åldrar. Mellan två streck har det gått 1 000 år. Då förstår du kanske att forntiden var en väldigt lång tid.

88

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 88

2013-06-25 11.02


Forntiden

7 000 f.Kr.

6 000 f.Kr.

5 000 f.Kr.

4 000 f.Kr.

De första nordborna Där isen hade smält bort var marken först bara kal eller täckt av sten och grus. Men snart kom frön hit till Norden. Det började växa mossor, gräs, buskar och träd. Växterna lockade till sig insekter, fåglar och andra djur. Sedan kom de första människorna.

Trots att istiden var över var det fortfarande ganska kallt när de första människorna vandrade in i Norden.

Vad de första invandrarna kallade landet vet vi inte. Men här i boken skriver vi Sverige och Norden. Människorna levde ungefär på samma sätt i hela Norden. Vi kallar alla människor som invandrade hit för nordbor. 89

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 89

2013-06-25 11.02


Forntiden

På en järnåldersgård

Berätta! • Låtsas att du är en av personerna i bilden. Berätta vad du gör.

104

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 104

2013-06-25 11.03


Forntiden

105

4710997_BoSO_1-3_inlaga.indd 105

2013-06-25 11.03


Kolla källan! – Välkommen till Boken om SO. I det här landet bor jag.

Är allting som står här sant? Det är en bra fråga att ha i huvudet. Både när du läser tidningar och texter på internet. Ibland är det påhitt. Eller bara en del av sanningen.

Boken om Boken om SO 1–3

SO 1–3

1. VEM skriver? Fundera på vem texten kommer ifrån. Är det ett företag? Eller en journalist? Är det någon du kan lita på?

2. VARFÖR skriver de det här? Fundera på varför man skriver som man gör. Vill man berätta något? Eller sälja något? Vill man få dig att tycka något?

3. FRÅGA FLERA!

Hej! Är du nyfiken på hur man levde på forntiden eller kanske bara för 100 år sedan? Vet du hur jorden blev till? Varför finns det regler? Vad är en synagoga? Svar på dessa frågor och många fler får du i den här boken.

Boken om

?

ELISABETH IVANSSON

E

G RI

E

Stockholm Vänern

Gotland

Göteborg

Öland

Malmö

– Hur säker är du i trafiken?

– Visste du att också barn har rättigheter?

– Var fanns jag innan jag föddes?

Boken är skriven helt i linje med den nya läroplanen Lgr 11.

Best.nr 47-10997-5 Tryck.nr 47-10997-5

BoSo_utvik_omslag_tryck.indd 1

SO 1-3

Om du frågar flera människor samma sak kan du få olika svar. Ta reda på mycket fakta innan du bestämmer vad du tror är sant. Läs flera olika texter i ämnet och prata med flera personer.

ANNICA HEDIN

SV

Kiruna

Vätt ern

Tro alltså inte på allt du hör och läser. Det gäller att vara nyfiken, ställa frågor och tänka efter själv!

2102 m ö.h.

Kebnekaise

Annica Hedin Elisabeth Ivansson

– Jag gillar att undersöka gamla saker från förr.

2013-06-25 09.47

9789147109975  
9789147109975